Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

КОМУНИКАЦИЈА СА АПЕЛАЦИОНИМ СУДОМ МОГУЋА И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

30.09.2019.

Апелациони суд у Београду обавештава сва лица која траже заштиту својих права пред овим судом да је убудуће комуникација са овим судом могућа и путем електронске поште. На овај начин, уколико се грађани одлуче на тај вид комуникације са судом, ће се добијати и одговори од стране Управе овог суда. Тиме је овај суд дао значајан допринос да се суд на што бржи и једноставнији начин учини доступним оним лицима која су било као странке или као трећа лица упућена на рад овог суда.

Путем електронске поште суду се могу обраћати сва она лица која имају квалификовани електронски потпис и која тако потписан електронски документ доставе суду путем електронске поште у прилогу мејла. Лица која се на овај начин обраћају суду дужна су да означе и адресу електронске поште коју су одредили за пријем потврде о пријему документа у електронском облику, односно адресу пребивалишта или боравишта, тј. адресу овлашћеног лица за пријем писмена ради достављања потврде путем јавног поштанског оператера (ПТТ).

Информације о формату електронског документа о томе како се врши потписивање електронског документа квалификованим електронским потписом и подешавањима апликација за потписивање квалификованим електронским потписом, сва заинтересована лица могу добити на интернет страници квалификованих пружаоца услуга од поверења.

Поднесци се могу предати Апелационом суду у Београду електронским путем преко електронске поште, искључиво на адресу електронске поште која је одређена за пријем електронских докумената и то: elektronski.podnesak@bg.ap.sud.rs

Eлектронска пошта пристигла на званичну адресу електронске поште у току дана од 00:00 до 24:00 часа заводи се првог наредног радног дана, под датумом пријема, а уноси се према временском редоследу пријема. Изузетно, када се рокови рачунају на сате, електронска пошта се заводи истог дана према временском редоследу пријема

Управа Апелационог суда у Београду је предузела мере и да управе свих нижестепених судова са подручја овог суда и то: Вишег суда у Београду (Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду, Трећи основни суд у Београду, Основни суд у Лазаревцу, Основни суд у Младеновцу и Основни суд у Обреновцу), Вишег суда у Ваљеву (Основни суд Ваљеву, Основни суд у Мионици и Основни суд у Убу), Основни суд у Панчеву (Основни суд у Вршцу и Основни суд у Панчеву) и Вишег суда у Смедереву (Основни суд у Великој Плани и Основни суд у Смедереву) убудуће свој рад организују на напред наведени начин, а све у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и одговарајућим посебним законима и подзаконским актима који регулишу ову област рада судова.

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ И ПОДРУЧНИХ СУДОВА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.09.2019.

 

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje