Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ У ПОТПУНОСТИ САВЛАДАО ПРИЛИВ

3.02.2015.

Апелациони суд у Београду у 2014. годину ушао је са 14451 предмета у раду, те је укупан прилив у 2014. години 20000 предмета, тако да је у 2014. години, укупно у раду у свим материјама имао 34451 предмета.

Просечан број предмета у раду по судији је био 147,83 предмета. Просечан прилив предмета по судији је био 23,92, док је просечан број решених предмета по судији био 27,77.

У 2014. години решено је укупно 23216 предмета, тако да је на крају 2014. године остало у раду укупно 11235 предмета, у свим материјама. За овај период суд бележи смањење укупног броја предмета у раду за 67,39%.

Од укупног броја решених предмета 18805 предмета је правноснажно окончано пред овим судом, а од тога велики број старих предмета било да су као стари одређени према датуму пријема жалбе или према датуму подношења иницијалног акта. Међутим, број старих предмета у суду је још велики, а што је последица великог броја примљених предмета из првостепених судова у току 2014. године, а у којима поступак траје преко 10 и 20 година.

Анализом извештаја о раду овог суда за 2014. годину утврђено је да је повећан број отворених расправа и претреса пред овим судом, а што свакако утиче на дужину трајања поступка пред овим судом.

И у 2015. години Апелациони суд ће предузимати низ мера којима ће се скратити дужина трајања поступка пред овим судом, а да се тиме истовремено не утиче на квалитет одлука које овај суд доноси. Ово не само због значаја које одлуке овог суда имају за грађане који траже заштиту својих права пред овим судом, већ и због значаја које исте имају на судску праксу.

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje