Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

14.05.2021.

ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА СУДА, СУДИЈИ ПЕРСИДИ ЈОВАНОВИЋ, НАКОН ВИШЕДЕЦЕНИЈСКОГ РАДА У СРПСКОМ ПРАВОСУЂУ, ПРЕСТАЛА СУДИЈСКА ФУНКЦИЈА УСЛЕД НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

Судија Персида Јовановић је са места заменика председника Апелационог суда у Београду поднела захтев за престанак судијске функције Високом савету судства, услед навршења радног века. Иманована судија је, такође, била и председник Грађанског одељења за радне спорове Апелационог суда у Београду, а од новембра 2013. године је судијску функцију вршила у том Одељењу Апелационог суда у Београду. Била је и члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду.

Одласком судије Персиде Јовановић Апелациони суд свој рад наставља са седамдесет и троје судија (укључујући и председника суда).

Судија Персида Јовановић је цео свој радни век провела у правосуђу. Судијску функцију обавља од 1983. године, најпре као судија некадашњег Општинског суда у Панчеву, а затим као судија Окружног суда у Панчеву, Апелационог суда у Новом Саду и Апелационог суда у Београду.

У Апелационом суду у Београду судија Персида Јовановић је била председник петог већа Грађанског одељења за радне спорове, које су чиниле и судије Снежана Витошевић, Предраг Васић и Јасминка Бакић.  

Биографију судије Персиде Јовановић можете прочитати овде.

 

5.01.2021.

ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ ОБУХВАЋЕНО 83 СУДИЈА

На седници свих судија Апелационог суда у Београду, одржаној 23. децембра 2020. године, на судијску функцију у овом Суду ступиле су судије Весна Дамјановић, Јелена Стојилковић, Станислава Митровић, Ивана Марковић Радојевић, Валентина Тодоровић Воркапић, Јасминка Бакић и Душанка Ђорђевић. Ступањем именованих судија на функцију Апелациони суд наставља свој рад са 83 судија (заједно са председником суда), док је један судија изабран за председника Првог основног суда у Београду, а један судија је упућен у Посебно одељење за орагнизовани криминал Вишег суда у Београду.

Годишњим распоредом послова за 2020. годину одређено је да 42 судија поступа у Грађанском одељењу, 19 судија у Грађанском одељењу за радне спорове и 21 судија у Кривичном одељењу, од чега 12 судија поступа и у Посебном одељењу за организовани криминал, а 5 судија поступа и у Одељењу за ратне злочине, док 3 судија поступа и у Одељењу за кривичне поступке према малолетницима. Такође, Годишњим распоредом су одређени и заменици председника суда, председници и заменици председника одељења, састав Редакцијског одбора Билтена, као и распоред послова судијских помоћника и осталих запослених. 

Са Годишњим распоредом послова Апелационог суда за 2021. годину се можете упознати овде.

 

Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Јачи је онај ко себе победи, него онај ко бедеме савлада (Овидије)