Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

ОСНОВНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ СУДСКИХ РАДЊИ У ХИТНИМ ПРЕДМЕТИМА ПРИВРЕМЕНО ПРЕМЕШТЕН У ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

22.05.2014.

Председник Апелационог суда у Београду је донео одлуку да се надлежност Основног суда у Обреновцу, који је највише погођен поплавама, за обављање послова у предметима који се по закону сматрају хитним преноси на Други основни суд у Београду. Оваква одлука је донета по прибављеном мишљењу председника Врховног касационог суда, а имајући у виду и решење Вишег јавног тужилаштва у Београду којим је Друго основно јавно тужилаштво у Београду овлашћено да поступа по свим предметима из надлежности Основног јавног тужилаштву у Обреновцу. Грађани се обавештавају да поднеске за хитне предмете Основног суда у Обреновцу могу достављати на шалтеру Другог основног суда у Београду са назнаком за „Основни суд у Обреновцу“ који се налази на адреси Београд, Улица Савсака 17а.

Први основни суд у Београду је, на основу одлуке председника Апелационог суда у Београду, надлежан за обављање послова Основног суда у Обреновцу које се односе на овере исправа и потписа, као и издавање уверења да се против физичког лица не води истрага и да није подигнута оптужница. Грађани се за све ближе информације у вези са наведеним могу обратити Првом основном суду у Београду. Ова одлука ће се примењивати све док судска зграда Основног суда у Обреновцу не буде оспособљена за рад.

                                                                                                                                КООРДИНАТОР ЗА МЕДИЈЕ
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
                                                               Мирјана Пиљић

                                                                   063/ 668 919
                                                                  е-mail: mirjana.piljic@bg.ap.sud.rs

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ ОТВОРИО ПОСЕБАН МЕЈЛ ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСИХ ПОДНЕСАКА

8.05.2014.

У циљу да рад Апелационог суда у Београду учинимо што доступнијим грађанима који траже заштиту својих права пред овим судом обавештавамо јавност да је отворена посебна мејл адреса за пријем електронских поднесака и са квалификованим електронским потписом и то: elektronski.podnesak@bg.ap.sud.rs

Отварањем посебног мејла за пријем електронских поднесака грађани ће имати могућност да се на најједноставнији и најбржи начин обрате Апелационом суду у вези са свим поступцима (и кривичним и грађанским) које имају пред овим судом. Такође, грађани се на наведени начин могу обратити и Управи суда у вези са најразличитијим захтевима које имају како пред овим судом тако и пред свим судовима који потпадају под надлежност овог суда. Подсећања ради, Апелациони суд има надлежност на територији Вишег суда у Београду, Вишег суда у Ваљеву, Вишег суда у Панчеву и Вишег суда у Смедереву.

Сигурни смо да ће оваква врста комуникације са Апелационим судом посебно олакшати рад оних лица која су природом своје професије најчешће упућена на рад са судовима, као што је адвокатска професија, надлежна тужилаштва и правобранилаштва.

Иако је до сада најчешћи начин комуницирања странака и њихових пуномоћника и заступника са судовима био писменим путем уверени смо да ће електронски пут доставе, на обострану интерес свих, врло брзо заживети у потпуности у пракси и представљати редован начин комуницирања са судовима.

Овом приликом напомињемо да је ово само једна од мера које је Апелациони суд предвидео како би се на што бржи и лакши начин остварило Уставом признато право странака на правично суђење.

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje