Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

ДЕСЕТОРО СУДИЈА СТУПИЛО НА ФУНКЦИЈУ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

19.07.2019.

На седници свих судија Апелационог суда у Београду одржаној 2. јула 2019. године на судијску функцију у овом суду ступиле су судије Ирена Трифуновић Радуловић, Радмила Радић, Иван Илић, Весна Џелетовић Цуцић, Сања Агатоновић, Весна Секулић, Снежана Савић Сабљић, Маја Илић, Драган Милошевић и Марко Јоцић.

Променом Годишњег распореда послова за 2019. годину судије Ирена Трифуновић Радуловић, Радмила Радић, Иван Илић, Весна Џелетовић Цуцић, Сања Агатоновић и Весна Секулић распоређени су у Грађанско одељење, судија Снежана Савић Сабљић у Грађанско одељење за радне спорове, а судије  Маја Илић, Драган Милошевић и Марко Јоцић у Кривично одељење Апелационог суда у Београду. Одлуком Високог савета судства од 3. јула 2019. године судија Драган Милошевић и Маја Илић упућени су у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду и то судија Драган Милишевић на период до годину дана, а судија Маја Илић на период до шест месеци. 

Доласком именованих судија Апелациони суд у Београду наставља свој рад са 85 судија (укључујући и председника суда), док је један судија овог суда постављен за председника нижестепеног суда, а двоје судија је упућено на рад у Посебно одељење Вишег суда.  

Пре доласка у овај суд судије Ирена Трифуновић Радуловић, Радмила Радић, Иван Илић, Весна Џелетовић Цуцић, Сања Агатоновић, Весна Секулић и Снежана Савић Сабљић су судијску функцију обављале у Грађанском одељењу Вишег суда у Београду, судије Маја Илић и Драган Милошевић су судијску функцију обављали у Посебном одељењу Вишег суда у Београду, док је судија Марко Јоцић судијску функцију обављао у Кривичном одељењу Вишег суда у Смедереву.  

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje