Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПОСТУПАЈУЋИ ПО ПРЕДСТАВЦИ ВЕЛИБОРА ЛУКОВИЋА УСТАНОВИО ДА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НИЈЕ ОДГОВОРНА ЗА КРШЕЊЕ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА

19.04.2013.

Пресудом Европског суда за људска права, од 26. марта 2013. године, установљено је да Република Србија није одговорна за кршење члана 5, став 3. Европске конвенције о људским правима у вези са дужином притвора одређеном подносиоцу представке, Велибору Луковићу, док је представка у вези са наводном повредом члана 5, став 1. (законитост притвора) проглашена недопуштеном по основу њене очигледне неоснованости. У овом поступку, као председник већа, поступао је судија Драгољуб Албијанић који судијску функцију сада обавља у Апелационом суду у Београду.

 Притвор, који је био предмет разматрања од стране Европског суда, трајао је три године и девет месеци.

По налажењу Европског суда дужи период притвора се може сматрати разумним. У вези са разлозима за одређивање притвора Суд је констатовао да су се домаћи судови бавили специфичним чињеницама случаја и да нису коришћени „општи и апстрактни“ аргументи приликом продужавања притвора, те да су ти разлози били „релеванти“ и „довољни“. У пресуди Суда се, такође, наводи и то да је позитиван корак на плану поштовања одредбе члана 5, став 3. Конвенције и то да је домаћи суд прихватио јемство, након више безуспешних покушаја у том правцу и пустио подносиоца да се брани са слободе. Посебно у контексту исказане марљивости у поступању домаћих судова, имајући у виду, сложеност случаја, број окривљених, обиман доказни материјал и примену специјалних мера које се предузимају у случајевима организованог криминала.

У пракси Суда постоји још само један случај у коме је суд установио да није било повреде члана 5, став 3. Конвенције у случају четворогодишњег притвора.

 

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИМЕНОВАН ЗА ПРИВАТНОГ ИЗВРШИТЕЉА

19.04.2013.

Одлуком Министра правде и државне управе РС, Николе Селаковића, за приватног извршитеља именована је судијска помоћница Апелационог суда у Београду Наташа Радоњић.

Именовањем Наташе Радоњић за приватног извршитеља Апелациони суд наставља свој рад без једног од најстручнијих судијских помоћника са дугогодишњим радом у правосуђу. Уверени смо да ће допринос који ће некадашња судијска помоћница овог суда дати у развоју праксе приватних извршитеља бити велики и колектив Апелационог суда јој жели сваки успех у даљем раду.

Наташа Радоњић је од 1. јануара 2010. године у Апелационом суду у Београду била распоређена у Грађанском одељењу и Одељењу судске праксе за грађанску материју, а такође је била и редован члан комисије за надзор нижестепених судова. У суду је од 2001. године, најпре као приправник, а затим и као судијски помоћник. Аутор је многих публикација и стручних радова.

Биографију Наташе Радоњић можете прочитати овде.

 

СУДИЈА ДУШКО МИЛЕНКОВИЋ НОВИ ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

10.04.2013.

Вршилац функције председника Врховног касационог суда, судија Драгомир Милојевић, именовао је судију Апелационог суда у Београду Душка Миленковића за в. ф. председника овог суда до избора председника суда, а најдуже годину дана, почев од 9. априла 2013. године. Он ће наставити да обавља судијску фукцију у Посебном одељењу за организовани криминал истовремено се дужностима в. ф. председника Апелационог суда.

Судија Душко Миленковић од 1993. године ради у суду, најпре као приправник, затим као стручни сарадник, а од 1997. године и као судија Првог општинског суда у Београду. Од 2003. године је судија Окружног суда у Београду, а од 2010. године је судија  Апелационог суда у Београду. У Апелационом суду поступа као судија Кривичног одељења и Посебног одељења за организовани криминал, а такође је и руководилац судске праксе у Кривичном одељењу и члан Редакцијског одбора Билтена овог суда. Рођен је 1966. године у Ужицу, ожењен је и отац је двоје деце.

Као судија Апелационог суда, судија Миленковић је био укључен у процес одлучивања у жалбеним пресудама у више предмета који су изазвали велико интересовање јавности, укључујући и предмете «Андрија Драшковић» (у којем је поступао као председник већа и судија известилац), те «Друмска мафија» и «Дуванска мафија» (у којем је поступао као судија известилац).

 Биографију в. ф. председника Апелационог суда у Београду, судије Душка Миленковића, можете прочитати овде.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje