Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

СУДИЈА ДУШКО МИЛЕНКОВИЋ ПОНОВО ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

27.06.2018.

Народна скупштина РС, на предлог Високог савета судства, поново је изабрала судију Душка Миленковића, досадашњег в. ф. председника Апелационог суда у Београду, за председника Апелационог суда у Београду.

Судија Душко Миленковић је судија Врховног касационог суда РС и као председник суда, наставиће да обавља судијску функцију у Посебном одељењу за организовани криминал истовремено са дужностима председника суда. Функцију председника суда, сходно Закону о судијама, обављаће четири године.

Судија Душко Миленковић од 1993. године ради у суду, најпре као приправник, затим као стручни сарадник, а од 1997. године и као судија Првог општинског суда у Београду. Од 2003. године је судија Окружног суда у Београду, а од 2010. године је судија  Апелационог суда у Београду. Пре избора за председника суда, као судија Апелационог суда је поступао у Кривичном одељењу и Посебном одељењу за организовани криминал, а такође је био и руководилац судске праксе у  Кривичном одељењу и члан Редакцијског одбора Билтена овог суда. Након избора за председника овог суда наставио је да врши судијску функцију у Посебном одељењу за организовани криминал, а такође је и председник Одељења судске праксе и главни и одговорни уредник Билтена Апелационог суда. Рођен је 1966. године у Ужицу, ожењен је и отац је двоје деце.

Биографију председника Апелационог суда у Београду, судије Душка Миленковића, можете прочитати овде.

 

ИЗМЕЊЕН ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2018. ГОДИНУ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

18.06.2018.

Престанак судијске функције, услед навршења радног века, заменику председника Апелационог суда у Београду, судији Надежди Мијатовић, и избор судије овог суда, Зоране Делибашић, за судију Врховног касационог суда РС условили су измене Годишњег распореда послова за 2018. годину у Апелационом суду.

Овим изменама је предвиђено да ће заменик председника Апелационог суда за поступање у кривичним предметима бити судија Верољуб Цветковић, кога ће у случају спречености, као и спречености председника суда, мењати судија Милена Рашић. Судија Верољуб Цветковић је уједно и председник Кривичног одељења и Посебног одељења за организовани криминал, а са биографијом именованог судије се можете упознати овде.

Наведеним изменама, између осталог, су одређени и председници и заменици председника појединих одељења, руководиоци и судије које поступају у Одељењу судске праксе, као и нови чланови Редакцијског одбора Билтена.

Очекује се да ће овим изменама како Управа суда тако и сва одељења код којих је дошло до измена председника, заменика или руководилаца допринети и даљем успешном раду овог суда.

Судија Надежда Мијатовић која је, од формирања овог суда, вршила функцију заменика председника суда је својим односом према послу, као и оствареним резултатима дала немерљив допринос како побољшању рада Управе овог суда, тако и поступању суда у кривичној материји у којој је све време поступала.

Именована судија је цео свој радни век провела у правосуђу, најпре у тужилаштву где је од 1985. године поступала као заменик Трећег јавног тужиоца у Београду, а затим од 2002. године и као судија Окружног суда у Београду, те од 2010. године и као судија Апелационог суда у Београду.

Поред функције заменика председника суда судија Надежда Мијатовић је била и члан шестог већа којим је председавао судија Синиша Важић, а чланови већа су били и судије Омер Хаџиомеровић и Јасмина Васовић. Такође, била је и члан првог већа Посебног одељења за организовани криминал којим је председавао судија Верољуб Цветковић, а чланови већа су биле и судије Милимир Лукић, Нада Зец, Бојана Пауновић и мр Сретко Јанковић.

Биографију судије Надежде Мијатовић можете прочитати овде.

Такође, Апелациони суд наставља свој рад и без судије Зоране Делибашић која је изабрана за судију Врховног касационог суда РС и са чијом биографијом се можете упознати овде.

Одласком судија Надежде Мијатовић и Зоране Делибашић Апелациони суд у Београду свој рад наставља са седамдесет и девет судија (укључујући и председника суда) будући да је двоје судија овог суда постављено за председнике нижестепених судова, док је седам судијских места непопуњено (председник суда, судија Душко Миленковић, обавља судијску функцију у Апелационом суду, али је у међувремену изабран за судију Врховног касационог суда). 

 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ И ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА ОВОГ СУДА ЗА ПЕРИОД 2014 - 2017. ГОДИНА

11.06.2018.

Презентација извештаја о раду Апелационог суда у Београду и виших и основних судова са подручја овог суда за период од 2014 – 2017. године је успешно реализована 1. јуна 2018. године, у присуству представника управа виших и основних судова, председника и руководилаца одељења у Апелационом суду, као и представника средстава јавног информисања.

Због значаја који закључци који су изнети на овој презентацији имају за сва лица која траже заштиту својих права пред судовима са подручја овог суда Апелациони суд ће је исто учинио доступним јавнсти. Са наведеним извештајем можете се упознати овде.

Такође, на интернет страници Апелационог суда можете преузети и кратки извештај о закључцима који су изнети на презентацији када је у питању рад Апелационог суда и то овде, односно када је у питању рад виших и основних судова са подручја овог суда и то овде.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje