Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

ЧЕТВОРО СУДИЈА СТУПИЛО НА ФУНКЦИЈУ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

29.06.2015.

Судије које су одлуком Високог савета судства изабране да врше судијску функцију у Апелационом суду у Београду ступиле су на функцију у овом суду на свечаној седници свих судија која је одржана 26. јуна 2015. године. На овој седници на судијску функцију у овом суду је ступио и судија Зоран Хаџић који је до сада судијску функцију вршио у Апелационом суду у Крагујевцу.

Од четворо судија који су ступили на функцију у овом суду двоје је распоређено у Грађанско одељење и то: судија Весна Мастиловић и Зоран Хаџић, док су судије Ружица Ранковић и Марија Терзић распоређене у Грађанско одељење за радне спорове.   

Доласком именованих судија Апелациони суд у Београду свој рад наставља са 84 судија (укључујући и председника суда), док су двоје судија постављени за председнике нижестепених судова, а један судија је упућен на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду. 

КОЛЕКТИВ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИСПРАТИО У ПЕНЗИЈУ ЈОШ ЈЕДНОГ ИЗУЗЕТНОГ СУДИЈУ, БОРИВОЈА ЖИВКОВИЋА

26.06.2015.

Услед навршења радног века, судији Боривоју Живковићу, је 18. јуна 2015. године, престала судијска функција у Апелационом суду у Београду чиме овај суд наставља свој рад са осамдесет и четворо судија (укључујући и председника суда).

Судија Боривоје Живковић је цео свој радни век, од 1979. године, провео радећи у суду. Судија је од 1992. године.

Од оснивања Апелационог суда судија Боривоје Живковић је био председник Грађанског одељења за радне спорове и руководилац Одељења судске праксе за материју радних спорова. Такође је био и члан редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду, а од 2011. године и заменик главног и одговорног уредника Билтена. Од маја 2014. године је и председник Одељења за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року, као и руководилац Одељења судске праксе за предмете из те материје.

Допринос који је судија Боривоје Живковић дао развоју судске праксе у Републици Србији је немерљив, као и ентузијазам са којим је приступао новим радним задацима. Судија Боривоје Живковић биће упамћен кроз свој судијски век не само као неко ко је изузетно волео посао који је обављао, већ и као колега који је увек био спреман да своје огромно знање, не само из материје радних спорова, подели са својим колегама и помогне у решавању свих спорних питања. Не може се занемарити ни чињеница да је судија Боривоје Живковић управо био један од судија који је узимао активно учешће на састанцима четири апелациона суда у области судске праксе чији је рад похваљен и од стране Савета Европе.

Апелациони суд у Београду ће настојати да и на овај начин сачува успомену на неизбрисив траг који је судија Боривоје Живковић оставио у српском правосуђу, али смо сигурни да ће и млади нараштаји, који нису имали прилику и да лично упознају именованог судију, бити упознати са његовим радом кроз велики број одлука које се налазе на интернет страници суда.

Биографију судије Боривоја Живковића можете прочитати овде.

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje