Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ОДБИО ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ У ПОСТУПКУ КОЈИ ЈЕ ВОЂЕН ПРОТИВ ОКРИВЉЕНОГ УРОША МИШИЋА

20.02.2012.

Пресудом Врховног касационог суда од 13. октобра 2011. године одбијен је као неоснован захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца подигнут против правноснажне пресуде овог суда којим је окр. Урош Мишић због извршења кривичног дела ометање овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира осуђен на казну затвора у трајању од пет година и шест месеци.

Пресудом Апелационог суда од 6. априла 2011. године, а која је била предмет разматрања од стране Врховног касационог суда по поднетом захтеву за заштиту законитости, преиначена је пресуда Вишег суда у Београду којом је окр. Урош Мишић због извршења кривичног дела тешко убиство у покушају оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од десет година.

У образложењу пресуде Врховног касационог суда се наводи да је неоснован захтев Републичког јавног тужиоца да је Апелациони суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка, те да је повредио кривични закон, те се, између осталог, наводи и то да је Апелациони суд у образложењу пресуде одређено и потпуно изнео које чињенице и из којих разлога је узео као доказане или недоказане, дајући, при томе, врло детаљне разлоге за све чињеничне закључке, па дакле и разлоге о томе на основу којих доказа је утврдио начин на који је оштећени задобио повреде, време трајања напада, да окривљени није покушао да угура оштећеном бакљу у уста, као и о свим осталим битним чињеницама од значаја за постојање кривичног дела и кривице окривљеног.

 

СУДИЈИ САВКИ ГОГИЋ ПРЕСТАЛА СУДИЈСКА ФУНКЦИЈА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

1.02.2012.

Савки Гогић, судији Кривичног одељења и Посебног одељења за организовани криминал Апелационог суда у Београду од његовог оснивања, престала је судијска функција, услед навршења радног века.

Одласком судије Савке Гогић Апелациони суд у Београду свој рад наставља са седамдесет и четворо судија (укључујући и вршиоца функције председника суда).

Судија Савка Гогић је цео свој радни век, од 1973. године, провела радећи у суду. Судија је од 1976. године.

У Апелационом суду у Београду била је председник петог већа Кривичног одељења, чији су чланови већа биле судије Мирјана Поповић и Снежана Димитријевић, и члан првог већа Посебног одељења за организовани криминал којим председава судија Слободан Рашић.

Биографију судије Савке Гогић можете прочитати овде.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje