Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

СУДИЈЕ МИЛЕНА РАШИЋ И НАДА ЗЕЦ РАСПОРЕЂЕНЕ У АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ

25.01.2012.

Судије Апелационог суда у Београду, Милена Рашић и Нада Зец, које су од 1. јануара 2010. године, уз њихову сагласност, биле распоређене на рад у Посебна одељења Вишег суда у Београду убудуће судијску функцију врше у овом суду.

Изменама Годишњег распореда послова од 25. јануара 2012. године судије Милена Рашић и Нада Зец су распоређене у Кривично одељење и Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду.

Доласком судија Милене Рашић и Наде Зец Апелациони суд у Београду свој рад наставља са 75 судија (укључујући и вршиоца функције председника суда).

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ ЗАПОЧЕО РАД У 2012. ГОДИНИ СА 73 СУДИЈА

19.01.2012.

Годишњим распоредом послова Апелационог суда у Београду за 2012. годину предвиђено је да судијску функцију у Грађанском одељењу овог суда, обавља 35 судија, те је за председника овог Одељења именована судија Јасминка Станојевић. У Грађанско одељење за радне спорове, чији је председник судија Боривоје Живковић, распоређено је 12 судија. Кривично одељење, чији је председник судија Соња Манојловић, након повратка судије Милимира Лукића, чини 24 судија, док Одељење за кривичне поступке према малолетницима чини 3 судија.

У посебна одељења, чија се надлежност простире на територији целе Републике Србије, распоређено је укупно 16 судија и то тако што је у Посебно одељење за организовани криминал, чији је председник судија Зоран Савић, распоређено 10 судија, док је у Одељење за ратне злочине, чији је председник судија Радмила Драгичевић Дичић, распоређено 6 судија.

Председник Одељења судске праксе у 2012. години је и даље судија Радмила Драгичевић Дичић, док је заменик председника Одељења судија Бранислав Босиљковић. Годишњим распоредом послова за 2012. годину предвиђено је и да Одељење судске праксе сачињавају и председници судских одељења и њихови заменици, као и руководиоци судске праксе по судским одељењима.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje