Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

ШЕСТОРО СУДИЈА СТУПИЛО НА ФУНКЦИЈУ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

3.12.2021.

Судије које су одлуком Високог савета судства изабране да врше судијску функцију у Апелационом суду у Београду ступиле су на функцију у овом суду на свечаној седници свих судија која је одржана 3. децембра 2021. године.

На судијску функцију у Апелационом суду су ступиле следеће судије: Олга Арсовић, Зоран Ђорђевић, Даница Косовац, Снежана Јовановић, Татјана Лемајић и  Матија Радојичић.

Доласком именованих судија Апелациони суд у Београду свој рад наставља са 79 судија (укључујући и председника суда), док је један судија упућен на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, а један је постављен за председника Првог основног суда у Београду.

У међувремену судијска функција, услед навршења радног века, престала је судијама Радмили Ђурић и Тањи Шобат.

Именоване судије су цео радни век провеле у судству, најпре, као приправници, а затим и као судијски помоћници. Судија Радмила Ђурић је именована за судију некадашњег Четвртог општинског суда у Београду 1988. године, да би затим 2010. године постала судија Апелационог суда где је поступала у Грађанском одељењу. Са биографијом судије Радмиле Ђурић се можете упознати овде.

Судија Тања Шобат је, најпре, од 1988. године била судија некадашњег Петог општинског суда у Београду, затим од 2003. године судија некадашњег Окружног суда у Београду, те је 2010. године именована за судију Апелационог суда. Од марта 2009. године је била в. ф. председника некадашњег Четвртог општинског суда у Београду, те је затим од јануара 2010. године била в. ф. председника Првог основног суда у Београду, а потом од маја 2014. године и председник Првог основног суда у Београду све до марта 2016. године од када судијску функцију врши у Грађанском одељењу Апелационог суда. Била је члан многих радних група, а такође и предавач. Са биографијом судије Тање Шобат се можете упознати овде.

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ НАСТАВЉА СВОЈ РАД БЕЗ ЈОШ ЈЕДНОГ СУДИЈЕ КОЈЕМ ЈЕ ПРЕСТАЛА СУДИЈСКА ФУНКЦИЈА УСЛЕД НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

8.11.2021.

Престанком, услед навршења радног века, функције судији Весни Обрадовић Апелациони суд наставља свој рад са седамдесет и девет судија (укључујући и председника суда), док је један судија постављен за председника нижестепеног суда, а један је упућен у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду.

Именована судија је цео радни век провела у правосуђу, најпре као приправник, затим као судијски помоћник, а потом и судија. Судија Апелационог суда у Београду је од формирања, а пре тога судија Весна Обрадовић је од 1988. године била судија Првог општинског суда у Београду, а затим од 1998. године судија Окружног суда у Београду.

У Апелационом суду судија Весна Обрадовић је била председник петог већа чији су чланови били судије Меланија Сантовац и Сања Пејовић.

Биографију судија Весне Обрадовић можете прочитати овде.

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ НАСТАВЉА СВОЈ РАД БЕЗ ЈОШ ЈЕДНОГ СУДИЈЕ (17.09.2021.)

17.09.2021.

Престанком судијске фукције Миленку Цвијовићу, услед одласка у старосну пензију, Апелациони суд наставља свој рад без још једног судије који је поступао у предметима из кривичне материје. Тренутно судијску функцију у Апелационом суду врши седамдесет и девет судија (укључујући и председника суда), док је један судија постављен за председника нижестепеног суда, а један је упућен у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду.

Судија Миленко Цвијовић врши судијску функцију од 1985. године, најпре као судија Прекршајног суда у Београду, а затим и као судија некадашњег Четвртог општинског суда, затим некадашњег Окружног суда у Београду и Вишег суда у Београду.

Судија Миленко Цвијовић је био члан првог већа Кривичног одељења којим је председавала судија Нада Хаџи – Перић, а чији је други члан већа био Драган Ћесаровић.

Биографију судије Миленка Цвијовића можете прочитати овде.

 

И СУДИЈИ НЕВЕНКИ РОМЧЕВИЋ ПРЕСТАЛА СУДИЈСКА ФУНКЦИЈА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ УСЛЕД НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

3.09.2021.

Судији Апелационог суда у Београду, Невенки Ромчевић, због одласка у старосну пензију, престала судијска функција.

Одласком судије Невенке Ромчевић Апелациони суд у Београду наставља свој рад са осамдесет судија (укључујући и председника суда), док је један судија постављен за председника нижестепеног суда, а један је упућен у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду.

Невенка Ромчевић је цео свој радни век, од 1980. године, провела радећи у суду. Судија је од 1987. године, најпре, као судија Четвртог општинског суда у Београду, а затим од оснивања, 2010. године, као судија Апелационог суда у Београду.

У Апелационом суду у Београду била је члан четвртог већа Грађанског одељења којим је председавала судија Марија Терзић, а чији је члан и судија Јелена Стојилковић.

Биографију судије Невенке Ромчевић можете прочитати овде.

 

ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА СУДА, СУДИЈИ ПЕРСИДИ ЈОВАНОВИЋ, НАКОН ВИШЕДЕЦЕНИЈСКОГ РАДА У СРПСКОМ ПРАВОСУЂУ, ПРЕСТАЛА СУДИЈСКА ФУНКЦИЈА УСЛЕД НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

14.05.2021.

Судија Персида Јовановић је са места заменика председника Апелационог суда у Београду поднела захтев за престанак судијске функције Високом савету судства, услед навршења радног века. Иманована судија је, такође, била и председник Грађанског одељења за радне спорове Апелационог суда у Београду, а од новембра 2013. године је судијску функцију вршила у том Одељењу Апелационог суда у Београду. Била је и члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду.

Одласком судије Персиде Јовановић Апелациони суд свој рад наставља са седамдесет и троје судија (укључујући и председника суда).

Судија Персида Јовановић је цео свој радни век провела у правосуђу. Судијску функцију обавља од 1983. године, најпре као судија некадашњег Општинског суда у Панчеву, а затим као судија Окружног суда у Панчеву, Апелационог суда у Новом Саду и Апелационог суда у Београду.

У Апелационом суду у Београду судија Персида Јовановић је била председник петог већа Грађанског одељења за радне спорове, које су чиниле и судије Снежана Витошевић, Предраг Васић и Јасминка Бакић.  

Биографију судије Персиде Јовановић можете прочитати овде.

 

ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ ОБУХВАЋЕНО 83 СУДИЈА

5.01.2021.

На седници свих судија Апелационог суда у Београду, одржаној 23. децембра 2020. године, на судијску функцију у овом Суду ступиле су судије Весна Дамјановић, Јелена Стојилковић, Станислава Митровић, Ивана Марковић Радојевић, Валентина Тодоровић Воркапић, Јасминка Бакић и Душанка Ђорђевић. Ступањем именованих судија на функцију Апелациони суд наставља свој рад са 83 судија (заједно са председником суда), док је један судија изабран за председника Првог основног суда у Београду, а један судија је упућен у Посебно одељење за орагнизовани криминал Вишег суда у Београду.

Годишњим распоредом послова за 2020. годину одређено је да 42 судија поступа у Грађанском одељењу, 19 судија у Грађанском одељењу за радне спорове и 21 судија у Кривичном одељењу, од чега 12 судија поступа и у Посебном одељењу за организовани криминал, а 5 судија поступа и у Одељењу за ратне злочине, док 3 судија поступа и у Одељењу за кривичне поступке према малолетницима. Такође, Годишњим распоредом су одређени и заменици председника суда, председници и заменици председника одељења, састав Редакцијског одбора Билтена, као и распоред послова судијских помоћника и осталих запослених. 

Са Годишњим распоредом послова Апелационог суда за 2021. годину се можете упознати овде.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje