Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Сл.гласник РС", бр. 18/2016 и бр. 95/2018
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:
1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.
 
 

12.01.2023. | 11:26

Су VI 1 358/22

Апелациони суд у Београду дана 12.01.2023. године објављује допис број Су VI 1 358/22 од 05.01.2023. године, јер достављање на други начин није било могуће.
 
Преузмите документ: Су VI 1 358/22
 


27.12.2022. | 16:55

Су VI 1 288/22

Апелациони суд у Београду дана 27.12.2022. године објављује допис број Су VI 1 288/22 од 23.12.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.
 
Преузмите документ: Су VI 1 288/22
 

27.12.2022. | 16:50

Су II 17а 113/22

Апелациони суд у Београду дана 27.12.2022. године објављује допис број Су II 17а 113/22 од 23.12.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.
 
Преузмите документ: Су II 17а 113/22
 

21.12.2022. | 10:25

Су VIII 485/22

Апелациони суд у Београду дана 21.12.2022. године објављује допис број Су VIII 485/22 од 15.12.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.
 
Преузмите документ: Су VIII 485/22
 

15.11.2022. | 13:41

Су VIII 455/22

Апелациони суд у Београду дана 15.11.2022. године објављује допис број Су VIII 455/22 од 08.11. 2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.
 
Преузмите документ: Су VIII 455/22

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje