Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ НАСТАВЉА РАД У 2015. ГОДИНИ СА ОСАМДЕСЕТ И ЈЕДНИМ СУДИЈОМ

9.01.2015.

Престанком судијске функције, услед навршења радног века, судијама Олги Сокић и Сањи Лекић овај суд наставља свој рад у 2015. години са осамдесет и једним судијом (укључујући и председника суда).

Судије Олга Сокић и Сања Лакић, од формирања Апелационог суда у Београду, поступају у Грађанском одељењу овог суда. Наиме, судија Олга Сокић је, пре престанка судијске функције, била члан првог већа, чији састав чине још судије Весна Субић и Милица Поповић Ђуричковић, у коме је поступала као председник већа у предметима који су јој додељени у рад као судији известиоцу. Судија Сања Лекић је, пре престанка судијске функције, била члан једанаестог већа којим председава судија Добрила Страјина, а чији је други члан судија Радмила Ђурић.

Према Годишњем распореду послова у Апелационом суду у Београду за 2015. годину у том суду формирано је осам одељења и то: Грађанско одељење (38 судија и 42 судијска помоћника поступају у овом Одељењу), Грађанско одељење за радне спорове одељење (14 судија и 16 судијских помоћника поступају у овом Одељењу), Кривично одељење (29 судија и 27 судијских помоћника поступају у овом Одељењу), Посебно одељење за организовани криминал (12 судија и 12 судијских помоћника поступају у овом Одељењу), Одељење за ратне злочине (6 судија и 6 судијска помоћника поступају у овом Одељењу), Одељење за кривичне поступке према малолетницима (3 судија и 3 судијска помоћника поступају у овом Одељењу), Одељење за поступање по захтевима за зашти права на суђење у разумном року (све судије и судијски помоћници поступају у овом одељењу) и Одељење судске праксе (ово Одељење сачињавају председник суда и његови заменици, сви председници судских одељења и њихови заменици, као и руководиоци судксе праксе по судским одељењима). 

 

 

   

  

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje