Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

И У 2011. ГОДИНИ НАСТАВЉЕНА САРАДЊА СВА ЧЕТИРИ АПЕЛАЦИОНА СУДА РАДИ УЈЕДНАЧАВАЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ

17.02.2011.

Дана 17. фебруара 2011. године у згради Апелационог суда у Крагујевцу одржан је трећи заједнички састанак сва четири апелациона суда којем су присуствовали  вршиоци функције председника ових судова, руководиоци кривичног и грађанског одељења, одељења за радне спорове и одељења судске праксе апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, као и судије Апелационог суда у Крагујевцу.

На састанку је истакнут значај сарадње сва четири апелациона суда у погледу судске праксе, а с обзиром на надлежност коју су ти судови преузели формирањем нове правосудне мреже. Једнакост грађана пред судом захтева уједначено поступање свих апелационих судова.

Договорено је да метод уједначавања судске праксе буде размена судске праксе између апелационих судова.

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ ЗА ГОДИНУ ДАНА РЕШИО ОКО 80% ПРЕДМЕТА ПРЕУЗЕТИХ ОД НЕКАДАШЊИХ ЖАЛБЕНИХ СУДОВА

11.02.2011.

Судије Апелационог суда у Београду у 2011. годину улазе са знатно мање предмета у раду будући да је у 2010. години решено око 80% предмета преузетих од некадашњих жалбених судова и око 60% предмета који су у овај суд примљени у току 2010. године.

У току године Апелациони суд у Београду у раду је имао 38810 предмета (16547 предмета преузетих од некадашњих жалбених судова и 22263 предмета пристигла у овај суд у току 2010. године).

Пред Апелационим судом у Београду решен је највећи број преузетих „старих предмета“ (предмети који су у некадашње жалбене судове стигли у току 2005, 2006, 2007. и 2008. године) будући да од 5150 преузетих „старих предмета“ овај суд тренутно у раду има 101.

Посебно одељење за организовани криминал и Одељење за ратне злочине, чија другостепена надлежност се простире на територији целе Републике Србије, су у 2010. години решили све предмете преузете од некадашњих жалбених судова док је од 436 предмета примљена у овај суд у току 2010. године у раду остало само 12 предмета.

Пред Апелационом судом у Београду, који према последњим статистичким подацима из 2002. године покрива територију Републике Србије на којој живи око 2 500 000 становника, решено је укупно око 26122 предмета у свим материјама (12738 преузетих предмета и 13384 новопримљених предмета), од чега је око 15500 предмета правноснажно окончано пред овим судом.

Овај суд у 2011. годину улази са 12688 предмета у раду у свим материјама, тако да просечан број предмета у раду по судији у Грађанском одељењу је око 180, у Грађанском одељењу за радне спорове око 250 и Кривичном одељењу око 100 предмета.

Очекује се да се у будућности трајање поступака пред судовима знатно скрати будући да жалбени судови, сходно изменама процесних закона, више немају могућност да два пута укидају одлуке првостепених судова.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje