Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ ОД 11. МАЈА 2020. ГОДИНЕ НАСТАВЉА СА РЕДОВНИМ РАДОМ

8.05.2020.

 Апелациони суд у Београду обавештава јавност да од 11. маја 2020. године наставља са редовним радом.

Улаз у зграду у којој је, између осталог, смештен и Апелациони суд у Београду биће дозвољен само уз ношење личне хигијенске заштитне максе и рукавице уз обавезан пролазак баријере за дезинфекциону заштиту обуће и руку. Такође, и даље је обавезан пролаз кроз метал детектор врата и пријављивање на пријавници са одговарајућим документима (позив за суђење и лични идентификациони документ). Лицима која немају одговарајућа средства заштите или која не буду желела да се подвргну хигијенској и безбедносној заштити, неће бити омогућен улаз у зграду.

Приликом уласка у зграду суда сви су дужни да се придржавају и прописаних мера о безбедном растојању – физичке дистанце, која мора износити минимум 1,5 метара између две особе. Свако ко се не придржава ове мере биће опоменут, а у случају непоштовања ове мере биће му онемогућен улаз у зграду суда.

Ова правила се примењују од почетка рада суда после укидања ванредног стања, 11. маја 2020. године, и важе до проглашења престанка епидемије изазване вирусом COVID – 19.

 Суђења која су заказана почев од 11. маја 2020. године па надаље се редовно одржавају, док ће о датуму одржавања нових седница, претреса и расправа пред Апелационим судом у предметима који су били заказани за време ванредног стања, а нису одржани, странке и остали учесници у поступку бити обавештени накнадно писменим путем. 

Са правилима понашања запослених и странака у Апелационом суду у Београду након укидања ванредног стања, почев од 11. маја 2020. године, до проглашења престанка епидемије изазване вирусом COVID – 19 се можете упознати овде.

 

ОДЛАЖУ СЕ СВА СУЂЕЊА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ ЗАКАЗАНА У ПЕРИОДУ ОД 27. АПРИЛА ДО 08. МАЈА 2020. ГОДИНЕ

24.04.2020.

Апелациони суд у Београду обавештава јавност да ће сва суђења која су заказана у периоду од 27. априла до 08. маја 2020. године, због проглашеног ванредног стања у Републици Србији, бити одложена.

О датуму одржавања нових седница, претреса и расправа пред овим судом странке и остали учесници у поступку ће бити обавештени накнадно писменим путем. 

Истовремено обавештамо да у наведеном периоду неће бити дозвољен улазак у зграду у којој је смештен Апелациони суд у Београду.

ОДЛАЖУ СЕ СВА СУЂЕЊА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ ЗАКАЗАНА У ПЕРИОДУ ОД 13. АПРИЛА ДО 24. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ

9.04.2020.

Апелациони суд у Београду обавештава јавност да ће сва суђења која су заказана у периоду од 13. априла до 24. априла 2020. године, због проглашеног ванредног стања у Републици Србији, бити одложена.

О датуму одржавања нових седница, претреса и расправа пред овим судом странке и остали учесници у поступку ће бити обавештени накнадно писменим путем. 

Истовремено обавештамо да у наведеном периоду неће бити дозвољен улазак у зграду у којој је смештен Апелациони суд у Београду.

ОДЛАЖУ СЕ СВА СУЂЕЊА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ ЗАКАЗАНА У ПЕРИОДУ ОД 30. МАРТА ДО 10. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ

25.03.2020.

Апелациони суд у Београду обавештава јавност да ће сва суђења која су заказана у периоду од 30. марта до 10. априла 2020. године, због проглашеног ванредног стања у Републици Србији, бити одложена.

О датуму одржавања нових седница, претреса и расправа пред овим судом странке и остали учесници у поступку ће бити обавештени накнадно писменим путем. 

Истовремено обавештамо да у наведеном периоду неће бити дозвољен улазак у зграду у којој је смештен Апелациони суд у Београду.

ОДЛАЖУ СЕ СВА СУЂЕЊА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ ЗАКАЗАНА У ПЕРИОДУ ОД 16. ДО 27. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

16.03.2020.

Апелациони суд у Београду обавештава јавност да ће сва суђења која су заказана у периоду од 16. до 27. марта 2020. године, због проглашеног ванредног стања у Републици Србији, бити одложена.

О датуму одржавања нових седница, претреса и расправа пред овим судом странке и остали учесници у поступку ће бити обавештени накнадно писменим путем. 

Истовремено обавештамо да у наведеном периоду неће бити дозвољен улазак у зграду у којој је смештен Апелациони суд у Београду.

 

СЕДАМ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИМЕНОВАНО ЗА СУДИЈЕ (13.03.2020.)

13.03.2020.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију судијски помоћници Апелационог суда у Београду Биљана Андрић, Ана Булатовић и Јелена Миросављевић, изабрани су за судије Првог основног суда у Београду, док су судијски помоћници Тодор Брајовић, Никола Рибаћ, Владан Ковачевић и Данка Спаић изабрани су за судије Трећег основног суда у Београду.

Јелена Миросављевић, Тодор Брајовић, Никола Рибаћ и Данка Спаић су у Апелационом суду обављали послове судијског помоћника у Грађанском одељењу, Биљана Андрић је обављала послове судијског помоћника у Грађанском одељењу за радне спорове, Ана Булатовић је обављала послове судијског помоћника у Кривичном одељењу, док је Владан Ковачевић обављао послове судијског помоћника у Одељењу судске праксе за Грађанско одељење.

Избором наведеног броја судијских помоћника за судије Апелациони суд наставља да даје значајан допринос даљем унапређењу рада судова, а колектив Апелационог суда са поносом испраћа своје колеге на даљи рад.

 

ТРОЈЕ СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗАБРАНО ЗА СУДИЈЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

14.02.2020.

Одлуком Високог савета судства судије Апелационог суда у Београду, Гордана Комненић. Драгана Маринковић и Бранка Дражић, изабране су за судије Врховног касационог суда.

Одласком именованих судија Апелациони суд у Београду свој рад наставља са осамдесет двоје судија (укључујући и председника суда).

Судија Гордана Комненић је цео свој радни век провела у суду. За судију је изабрана 1996. године, те је судијску функцију вршила у периоду од маја 1996. године до марта 2005. године у некадашњем Првом општинском суду у Београду, затим од марта 2005. године до децембра 2010. године у некадашњем Окружном суду у Београду, а од новембра 2011. године у Вишем суду у Београду и од маја 2014. године у Апелационом суду у Београду.

У Апелационом суду у Београду судија Гордана Комненић је била први заменик председника, те председник и судија Грађанског одељења и Одељења за заштиту права на суђење у разумном року, а такође је била и овлашћено лице за поступање по Закону о заштити података о личности.  Поступала је као председник првог већа чији састав су чиниле судије Весна Мастиловић и Весна Миљуш. Судија Гордана Комненић је поступала и у предметима рехабилитације и била је члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду.

Биографију судије Гордане Комненић можете прочитати овде.

Судија Драгана Маринковић је, од формирања, судија Апелационог суда у Београду, а пре тога је у периоду од октобра 1991 године до 2003. године била судија некадашњег Општинског суда у Смедереву, а затим у периоду од 2003. године до 2010. године судија некадашњег Окружног суда у Смедереву. У Апелационом суду у Београду судија Драгана Маринковић је била руководилац Одељења судске праксе за Грађанско одељење и у Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року за грађанску материју, а такође је била и заменик главног и одговорног уредника Билтена Апелационог суда у Београду. Поступала је као председник трећег већа чији састав су чиниле судије Јелена Стевановић и Радмила Радић.

Биографију судије Драгане Маринковић можете прочитати овде.

Судија Бранка Дражић је, такође, цео свој радни век провела у суду. Судијску функцију врши од 1992. године и то, најпре, као судија некадашњег Првог општинског суда у Београду, затим од 2002. године као судија некадашњег Окружног суда у Београду и од 2010. године као судија Апелационог суда у Београду. У Апелационом суду у Београду судија Бранка Дражић је била заменик председника Грађанског одељења и заменик председника Одељења за заштиту права на суђење у разумном року, а такпђе је била и члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду. Поступала је као председник четврог већа чији састав су чиниле судије Марија Терзић и Невенка Ромчевић.

Биографију судије Бранке Дражић можете прочитати овде.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)