Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

ТРИНАЕСТ СУДИЈА СТУПИЛО НА ФУНКЦИЈУ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

26.11.2013.

Судије које су одлуком Високог савета судства изабране да врше судијску функцију у Апелационом суду у Београду ступиле су на функцију у овом суду на свечаној седници свих судија која је одржана 20. новембра 2013. године. На овој седници на судијску функцију у Апелационом суду је ступила и судија Персида Јовановић која је до сада судијску функцију вршила у Апелационом суду у Новом Саду.

Од дванаест изабраних судија осам судија је распоређено у Грађанско одељење и то: судија Зорица Булајић, Зорица Ђаковић, Светлана Павић, Драгица Попеску, Миленко Тодоровић, Светлана Беговић Пантић, Момирка Прокић и Гордана Комненић, троје судија ја распоређено у Грађанско одељење за радне спорове и то: судија Персида Јовановић, Зорица Смирчић и Невенка Калуђеровић, док је судија Јасмина Васовић распоређена у Кривично одељење овог суда. Посебном одлуком председника Апелационог суда у Београду судија Александар Степановић је постављен за вршиоца функције председника Вишег суда у Београду.

Доласком именованих судија Апелациони суд у Београду свој рад наставља са 85 судија (укључујући и председника суда).

На свечаној седници свих судија на функцију председника суда је ступио и досадашњи вршилац функције председника тог суда судија Душко Миленковић.

 

 

ПОВОДОМ РЕАКЦИЈА ПОЈЕДИНИХ МЕДИЈСКИХ КУЋА НА ОДЛУКУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА ДОНЕТОГ У ПРЕДМЕТУ „ГЊИЛАНСКА ГРУПА“

21.11.2013.

Као лице које је дужно да снагом свог ауторитета штитим углед суда на чијем се челу налазим сматрам да је недопустиво да се о судском поступку који се води пред Одељењем за ратне злочине Апелационог суда у Београду, познатом у јавности као „Гњиланска група“, коментарише пресуда која није позната јавности, као и начин гласања чланова већа, јер се поступак још увек налази у фази већања и гласања и, сходно Судском пословнику, заштићен је тајношћу.

Вођење тзв. „паралелних судских поступака“ кроз медије није само опасно због стварања погрешне представе у јавности о самом току поступка већ представља и напад на један од основних стубова сваке државе – правосуђе и ствара осећај несигурности и беспомоћности сваког грађанина који је упознат са поруком која се кроз такав текст шаље. Тиме се, свакако, не мешам у право сваког новинара да се након окончања поступка, са поступком и правноснажном пресудом суда, упозна у целости ради информисања јавности и тиме и сам да допринос бољем упознавању јавности са радом како Апелационог суда, тако и свих судова на територији Републике Србије.

У вери да медији и судство имају исти циљ – правилно информисање јавности о свим поступцима за које постоји интерес да јавност са истима буде упозната апелујем да се, без званичне потврде из суда, у јавност не пласирају информације о томе каква је по „незваничним изворима“ одлука у одређеном предмету донета. Ово посебно истичем јер јавност тек након експедовања одлуке има право да зна да ли је одлука донета једногласно или већином гласова, док се пласирање информација о томе како су поједине судије у том предмету гласале представља само нагађања новинара о начину гласања, јер суд већа и гласа у заседању затвореном за јавност, те се таквим текстовима угрожава независност и непристрасност судства.


ПРЕДСЕДНИК АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
СУДИЈА

Душко Миленковић

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ ДОБИО СВОГ ПРВОГ ПРЕДСЕДНИКА

1.11.2013.

Народна скупштина РС, на предлог Високог савета судства, изабрала је судију Душка Миленковића, досадашњег в. ф. председника председника Апелационог суда у Београду, за првог председника овог суда од оснивања Апелационог суда, 1. јануара 2010. године.

Судија Душко Миленковић је судија Апелационог суда у Београду од оснивања тог суда и као в. ф. председника суда, а сада и као председник суда, наставиће да обавља судијску функцију у Посебном одељењу за организовани криминал истовремено са дужностима председника суда. Функцију председника суда обављаће четири године и, сходно Закону о судијама, може бити поново биран на ту функцију.

Судија Душко Миленковић од 1993. године ради у суду, најпре као приправник, затим као стручни сарадник, а од 1997. године и као судија Првог општинског суда у Београду. Од 2003. године је судија Окружног суда у Београду, а од 2010. године је судија  Апелационог суда у Београду. У Апелационом суду поступа као судија Кривичног одељења и Посебног одељења за организовани криминал, а такође је и руководилац судске праксе у Кривичном одељењу и члан Редакцијског одбора Билтена овог суда. Рођен је 1966. године у Ужицу, ожењен је и отац је двоје деце.

Као судија Апелационог суда, судија Миленковић је био укључен у процес одлучивања у жалбеним пресудама у више предмета који су изазвали велико интересовање јавности, укључујући и предмете «Андрија Драшковић» (у којем је поступао као председник већа и судија известилац), те «Друмска мафија» и «Дуванска мафија» (у којем је поступао као судија известилац).

 Биографију в. ф. председника Апелационог суда у Београду, судије Душка Миленковића, можете прочитати овде.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje