Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

СУДИЈА ДУШКО МИЛЕНКОВИЋ ПОНОВО ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ (23.12.2022.)

23.12.2022.

На свечаној седници свих судија, одржаној 22. децембра 2022. године, судија Душко Миленковић, досадашњи вршилац функције председника Апелационог суда у Београду, ступио је на функцију председника Апелационог суда у Београду.

Судија Душко Миленковић је судија Врховног касационог суда РС и као председник суда, наставиће да обавља судијску функцију у Посебном одељењу за организовани криминал истовремено са дужностима председника суда. Функцију председника суда, сходно Закону о судијама, обављаће четири године.

Судија Душко Миленковић од 1993. године ради у суду, најпре као приправник, затим као стручни сарадник, а од 1997. године и као судија Првог општинског суда у Београду. Од 2003. године је судија Окружног суда у Београду, а од 2010. године је судија  Апелационог суда у Београду. Пре избора за председника суда, као судија Апелационог суда је поступао у Кривичном одељењу и Посебном одељењу за организовани криминал, а такође је био и руководилац судске праксе у  Кривичном одељењу и члан Редакцијског одбора Билтена овог суда. Након избора за председника овог суда наставио је да врши судијску функцију у Посебном одељењу за организовани криминал, а такође је и председник Одељења судске праксе и главни и одговорни уредник Билтена Апелационог суда. Рођен је 1966. године у Ужицу, ожењен је и отац је двоје деце.

Биографију председника Апелационог суда у Београду, судије Душка Миленковића, можете прочитати овде.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА СРЕДСТВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПОВОДОМ ПОСТУПКА КОЈИ СЕ ПРЕД АПЕЛАЦИОНИМ СУДОМ ВОДИ ЗБОГ УБИСТВА СЛАВКА ЋУРУВИЈЕ

16.12.2022.
Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након већања, донело је решење да се у поступку који се води због убиства власника, директора, главног и одговорног уредника дневног листа „Дневни телеграф“ и недељника „Европљанин“, Славка Ћурувије, отвори претрес и исти је заказан за 6,7,8,9. и 10. март 2022. године. 
 
Апелациони суд је донео ово решење на предлог Тужилаштва за организовани криминал, окривљених и њихових бранилаца имајући у виду да првостепени суд није поступио у свему по примедбама датим у претходном решењу Апелационог суда којим је укинута ранија пресуда првостепеног суда услед чега је учињена битна повреда одредаба кривичног поступка, а што је утицало и на правилно утврђење чињеничног стања. 
 

ПЕТОРО СУДИЈА СТУПИЛО НА ФУНКЦИЈУ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

29.11.2022.

Судије које су одлуком Високог савета судства изабране да врше судијску функцију у Апелационом суду у Београду ступиле су на функцију у овом суду на свечаној седници свих судија која је одржана 25. новембра 2022. године.

На судијску функцију у Апелационом суду су ступиле следеће судије: Александра Лековић, Љиљана Милосављевић, Ида Никитовић, Миленија Петричевић и Јелена Шкулић.

Изменама Годишњег распореда послова за 2022. године судије Александра Лековић, Ида Никитовић и Миленија Петричевић су распоређене на рад у Грађанско одељење, судија Љиљана Милосављевућ у Грађанско одељење за радне спорове и судија Јелена Шкулић у Кривично одељење.

Доласком именованих судија Апелациони суд у Београду свој рад наставља са 77 судија (укључујући и председника суда).

 

ЧЕТВОРО СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗАБРАНО ЗА СУДИЈЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

2.08.2022.

Одлуком Високог савета судства судије Апелационог суда у Београду, Татјана Вуковић, Владислава Милићевић, Бојана Пауновић и Весна Станковић, изабране су за судије Врховног касационог суда.

Одласком именованих судија, као и судије Снежане Стевовић, којој је у међувремену престала судијска функција услед одласка у пензију, Апелациони суд у Београду свој рад наставља са 71 судијом (укључујући и председника суда).

Именоване судије су цео свој радни век провеле у суду.

У Апелационом суду у Београду судија Татјана Вуковић је била председник другог већа Кривичног одељења, које су чиниле и судије Драгољуб Албијанић и Драган Милошевић, те је била и члан другог већа Посебног одељења за организовани криминал, којим председава судија Зоран Савић, а чији чланови су и судије Мирјана Поповић, Душко Миленковић, Здравка Ђурђевић и Душанка Ђорђевић, судија Владислава Милићевић је била председник петог већа Грађанског одељења, које су чиниле и судије Весна Матковић и Јасна Беловић, судија Бојана Пауновић је била председник четвртог већа Кривичног одељења, које је чинила и судија Душанка Ђорђевић, те је била и члан првог већа Посебног одељења за организовани криминал, којим председава судија Милимир Лукић, а чији чланови су и судије мр Сретко Јанковић, Весна Петровић, Драган Ћесаровић и Марко Јоцић, док је судија Весна Станковић била председник другог већа Грађанског одељења, које су чиниле и судије Сања Агатоновић и Весна Секулић. 

Такође, судија Бојана Пауновић је била и руководилац Одељења судске праксе за Кривично одељење и Одељење за заштиту права на суђење у разумном року у кривичној материји, док је судија Весна Станковић била заменик председника Грађанског одељења и Одељења за заштиту права на суђење у разумном року. Такође, именоване судије су биле и чланови редакције Билтена Апелационог суда у Београду. Поред судијске функције, све именоване судије су биле ангажоване и на великом броју других активности у области правосуђа, као предавачи и учесници различитих пројеката, а такође су и аутори великог броја публикација и осталих радова.

Биографију судије Татјане Вуковић можете прочитати овде, биографију судије Владиславе Милићевић можете прочитати овде, биографију судије Бојане Пауновић можете прочитати овде и биографију судије Весне Станковић можете прочитати овде.

 

СУДИЈА ДУШКО МИЛЕНКОВИЋ ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ (27. јун 2022.)

27.06.2022.

Председник Врховног касационог суда, судија Јасмина Васовић, именовала је досадашњег председника Апелационог суда у Београду, судију Душка Миленковића, за в. ф. председника овог Суда, док нови председник Суда не ступи на функцију, а најдуже на шест месеци.  

Судија Душко Миленковић од 1993. године ради у суду, најпре као приправник, затим као стручни сарадник, а од 1997. године и као судија Првог општинског суда у Београду. Од 2003. године је судија Окружног суда у Београду, од 2010. године је судија  Апелационог суда у Београду, а од маја 2018. годије је судија Врховног касационог суда РС. У Апелационом суду поступа и као судија Посебног одељења за организовани криминал, а такође је и председник Одељења судске праксе и главни и одговорни уредник редакцијског одбора Билтена Апелационог суда. Рођен је 1966. године у Ужицу, ожењен је и отац је двоје деце.

Биографију в. ф. председника Апелационог суда у Београду, судије Душка Миленковића, можете прочитати овде.

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ НАСТАВЉА СВОЈ РАД БЕЗ ДВОЈЕ СУДИЈА КОЈИМА ЈЕ ПРЕСТАЛА СУДИЈСКА ФУНКЦИЈА УСЛЕД НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА (01. Април 2022.)

1.04.2022.

Колектив Апелационог суда у Београду је још двоје судија, након вишедеценијског рада у правосуђу, испратио у пензију. Судија Александар Вујичић је судијску функцију обављао у Кривичном одељењу и Одељењу за ратне злочине, док је судија Александра Ђорђевић судијску функцију обављала у Грађанском одељењу.

Након престанка судијске функције судији Александру Вујачићу и судији Александри Ђорђевић Апелациони суд у Београду наставља свој рад са 76 судија (укључујући и председника суда).

Судија Александра Ђорђевић је цео свој радни век провела у правосуђу, те је судијску функцију обављала од 1990. године, најпре у Четвртом општинском суду у Београду, а затим у Апелационом суду у Београду, од формирања. У Апелационом суду је била члан шестог већа, које су чиниле и судије Иван Негић, председник већа, и судије Весна Филиповић и Олга Арсовић, чланови већа. Биографију судије Александре Ђорђевић можете прочитати овде.

И судија Александар Вујичић је највећи део радног века провео у правосуђу, те је судијску функцију обављао од 1992. године, најпре у Петом општинском суду у Београду, а затим од 2002. године у Окружном суду у Београду и од формирања у Апелационом суду у Београду. У Апелационом суду је био члан четвртог већа, које су чиниле и судије Бојана Пауновић, председник већа и Душанка Ђорђевућ, члан већа, а такође је био и члан већа у Одељењу за ратне злочине. Биографију судије Александра Вујичића можете прочитати овде.

 

ЧЕТВОРО СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИМЕНОВАНО ЗА СУДИЈЕ

18.03.2022.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију виши судијски помоћници Апелационог суда у Београду Бојана Јокић, Сања Рацо, Иван Станковић и Милена Ћеранић, изабрани су за судије Првог основног суда у Београду.

Бојана Јокић, Иван Станковић и Милева Ћеранић су у Апелационом суду обављали послове судијских помоћника у Грађанском одељењу, док је судијски помоћник Сања Рацо била распоређена у Управи Апелационог суда.

Апелациони суд у Београду ће наставити са праксом пријема најискуснијих судијских помоћника. Колико је ова пракса до сада била успешна најбоље говори податак о броју судија које је дао управо овај суд.

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ ЗАПОЧЕО РАД У 2022. ГОДИНИ БЕЗ ДВОЈЕ СУДИЈА КОЈИМА ЈЕ ПРЕСТАЛА СУДИЈСКА ФУНКЦИЈА УСЛЕД НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

14.01.2022.
Престанком, услед навршења радног века, функције судијама Невенки Калуђеровић и Снежани Савић Сабљић Апелациони суд наставља свој рад са седамдесет и седам судија (укључујући и председника суда), док је један судија постављен за председника нижестепеног суда. 
 
Именоване судије су цео радни век провеле у правосуђу, најпре као приправници, затим као судијски помоћници, а потом и судије. Судије Апелационог суда у Београду су постале и то: судија Невенка Калуђеровић од 2013. године, а судија Снежана Савић Сабљић од 2019. године, а пре тога судија Невенка Калуђеровић је од 1995. године била Градски судија за прекршаје, затим од 1997. године судија Трећег општинског суда у Београду, те од 2002. до 2010. године судија Окружног суда у Београду и од децембра 2012. судија Вишег суда у Београду. 
 
Судија Невенка Калуђеровић остаће упамћена и као дугогодишњи руководилац Одељења судске праксе за Грађанско одељење за радне спорове, а такође је била и члан шестог већа Грађанског одељења за радне спорове којим је председавала судија Зорица Смирчић, а други члан већа је била судија Зорица Вељић. 
 
У Апелационом суду судија Снежана Савић Сабљић је била члан трећег већа Грађанског одељења за радне спорове којим је председавала судија Ана Поповић, а чији је члан, такође, био и судија Александар Ивановић. Пре избора за Апелациони суд у Београду именована судија је судијску функцију вршила од 1992. године у Првом општинском суду у Београду, а затим од 2013. године у Вишем суду у Београду.
 
Биографије судија Невенке Калуђеровић и Снежане Савић Сабљић.
 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje