Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

ЗАПОЧЕТА КОНАЧНА РАСПОДЕЛА СВИХ ПРЕДМЕТА

12.01.2010.

У згради Апелационог суда у Београду, у Немањиној улици број 9, започета је 12. јануара 2010. године коначна расподела свих пристиглих предмета. Како би се поступак спровео у најкраћем року вршилац функције председника суда – судија Радмила Драгичевић – Дичић формирала комисије које чине сви запослени, а које ће под надзором за то одређених судија вршити евидентирање и распоређивање предмета како је уређено Судским пословником.  

Предност  у расподели имаће предмети који су по закону хитни, а који су у складу са Акционим планом селидбе предмета донетим од стране некадашњих Окружних судова и Врховног суда Србије, спаковани  у посебне кутије.  Апелациони суд у Београду од успостављања нове мреже судова 01. јануара 2010. године има распоред дежурстава судија за поступање у најхитнијим предметима, те су до сада донете одлуке.  

Годишњим  распоредом послова Апелационог  суда у Београду формирана су, поред редовних одељења, и посебна. Њих чине: Одељење за организовани криминал, Одељење за ратне злочине, Одељење за поступање у војним предметима, Одељење за кривичне поступке према малолетницима и Одељење радних спорова.

 

СВЕ ИЗАБРАНЕ СУДИЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ СТУПИЛЕ НА ФУНКЦИЈУ

5.01.2010.

У понедељак 04. јануара 2010. године у бившој згради Врховног суда Србије одржана  је свечана седница новоформираног Апелационог суда у Београду, којом  је председавала вршилац функције председника суда - судија Радмила Драгичевић Дичић. На седници је свих осамдесет и двоје изабраних судија ступило на функцију, те је од судија прибављењо мишљење ради доношења годишњег распореда послова.  

До  усељења у зграду у Немањиној улици број 9 где ће се налазити седиште највиших судских инстанци, поступање у најхитнијим предметима по жалби, у области грађанске и кривичне материје, обављаће се у Вишем суду у Палати правде у Београду, у просторијама које су Апелационом суду у Београду стављене на располагање.  

Новоформирани Апелациони суд у Београду, према  Закону о уређењу судова, и Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава обавља другостепену надлежност на подручју Виших судова у Београду, Ваљеву, Зајечару, Неготину, Пожаревцу, Смедереву и Шапцу.

Коначна расподела свих пристиглих предмета очекује се одмах након усељења  у зграду у Немањиној улици, а  прво заказивање главних претреса у  формираним већима у складу са изменама Законика о кривичном поступку очекује се већ током друге половине фебруара месеца.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje