Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ ЋЕ ВРШИТИ АНАЛИЗУ КАЗНЕНЕ ПРАКСЕ

7.10.2016.

У циљу унапређења рада Одељења судске праксе Апелациони суд у Београду је, од октобра месеца 2016. године, увео евидентирање свих правноснажних пресуда изречених у овом суду. На овај начин Апелациони суд ће бити у могућности да утврди у којим распонима се крећу казне за одређена кривична дела, те каква је казнена политика суда.

На основу ових евиденција Апелациони суд ће бити у могућности да утврди и колико је казнена политика овог суда, као другостепеног, строжија или блажа у односу на казнену политику првостепених судова, а такође ће моћи да врши и друге анализе које могу значајно унапредити рад Одељења судске праксе.

Апелациони суд у Београду ће ове евиденције ставити на располагање и другим апелационим судовим, као и Врховном касационом суду како би се, кроз евентуалну упоредну анализу казнене политике апелационих судова, утврдило да ли је и у којој мера казнена политика апелационих судова уједначена. Такође, и сва заинтересована лица ће бити у могућности да се упознају са овим евиденцијама.

Прву анализу казнене политике Апелациони суд ће извршити након три месеца и са изведеним закључцима ће упознати јавност. Након тога анализе ће се вршити на крају сваке календарске године.

Увођење ових евиденција је резултат и напора које овај суд свакодневно улаже како би свој рад учинио што доступнијим свим лицима која траже заштиту својих права пред овим судом и како би истовремено дао допринос повећању поверења грађана у рад судова.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКЕ у вези са прибављањем клаузуле извршности на решења Апелационог суда у Београду, којима је утврђена повреда права на суђење у разумном року пред нижестепеним судом и досуђена примерена накнада

7.10.2016.

У предметима по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року, у којима је Апелациони суд у Београду, као непосредно виши суд, утврдио повреду права на суђење у разумном року у поступку пред нижестепеним судом из своје надлежности и досудио примерену накнаду због повреде права, на основу члана 8б Закона о уређењу судова, рок од 3 месеца за извршност решења, рачуна се почев од дана када је странка поднела захтев за исплату, управи суда пред којим је утврђена повреда права, у складу са чланом 8б став 2. Закона о уређењу судова.

Захтев за издавање клаузуле извршности странке подносе управитељу писарнице Апелационог суда у Београду, а датум подношења захтева за исплату управи суда пред којим је утврђена повреда права, утврдиће референти писарнице, телефонским путем преко управе тог нижестепеног суда, о чему ће сачинити службену белешку.

УПРАВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje