Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

АПЕЛАЦИОНИ СУД НАСТАВИО ПРАКСУ РЕШАВАЊА ВЕЛИКОГ БРОЈА „СТАРИХ ПРЕДМЕТА“ КОЈЕ СВАКОДНЕВНУ ПРИСТИЖУ У ОВАЈ СУД

30.03.2018.

И у 2017. години Апелациони суд у Београду је наставио са праксом решавања великог броја предмета, те је и у претходној години потпуно савладао прилив. Наиме, у току 2017. године овај суд је примио укупно 19514 предмета (па је укупно у раду у свим материјама имао 27163 предмета) док је 20024 предмета решено, тако да је у 2018. годину Апелациони суд ушао са 7139 предмета у раду, у свим материјама. 

За овај период Апелациони суд бележи смањење укупног броја предмета у раду за 73,72% што указује да овај суд даје значај допринос томе да се врати поверење грађана у рад суда и да се правда учини доступнијом на бржи и ефикаснији начин свим лицима која траже заштиту својих права пред судом.

Просечан број предмета у раду по судији Апелационог суда у току 2017. године био је 91,53, просечан број решених предмета по судији био је 23,34, док је просечан прилив предмета по судији био 22,74. Највећи прилив предмета у току претходне године Апелациони суд је имао у материји радних спорова, па је и највећа оптерећност судија који поступају у тој материји.

Апелациони суд је и у 2017. години показао одличне резултате у решавању „старих“ предмета и то како старих по датуму пријема у жалбени суд тако и старих по датуму подношења иницијалног акта. Наиме, у Апелациони суд свакодневно стиже велики број старих предмета по датуму подношења иницијалног акта (у немалом броју тих предмета поступак траје и преко 10 и 20 година) и, сагласно Програму решавања старих предмета које сваке године доноси председник овог суда, судије су у обавези да, поред решавања предмета који су стари по датуму пријема у жалбени суд решавају и предмет који су стари по датуму подношења иницијалног акта, а све ради остварења права грађана на суђење у разумном року.

Број „старих“ предмета које је Апелациони суд решио у току 2017. године, а који су одређени као стари према датуму пријема жалбе је 3998, што представља 19,97% од укупног броја решених предмета, те је на крају извештајног периода остао у раду 2001 стар предмет по том основу, а посматрајући старе предмете према датуму пријема иницијалног акта (преко 2 године) у раду суда је остало 5922 старих предмета.

Просечно трајање жалбених поступака пред Апелационом судом у току 2017. године у општој грађанској материји је било пет месеци, у материји радних спорова шест месеци, док су у кривичној материји предмети у просеку решавани у року од два месеца стим што су предмети из области организованог криминала и ратних злочина у просеку решавани у року од четири месеца.

Посматрајући укупан број старих предмета према датуму иницијалног акта (10566) за све апелационе судове у Републици Србији, закључује се да Апелациони суд у Београду има највише старих предмета према датуму иницијалног акта (56,05%), односно да највише старих предмета има у првостепеним судовима на територији овог суда.

Због броја старих предмета који у овај суд свакодневно стижу овај суд ће и у 2018. години наставити да предузима мере како би омогућио једнаку доступност правде свим лицима који траже заштиту својих права како пред овим судом, тако и пред судовима који потпадају под надлежност овог суда.

Иначе, тренутно судијску функцију, а након избора судија Весне Субић, Бранислава Босиљковића и Добриле Страјине за судије Врховног касационог суда РС, у Апелационом суду у Београду врши осамдесет и двоје судија (укључујући и в. ф. председника суда), те је у току избор за још четворо судија овог суда.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje