Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ И У 2018. ГОДИНИ БЕЛЕЖИ СМАЊЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА У РАДУ

25.02.2019.

И поред великог прилива предмета Апелациони суд је и у 2018. години наставио са праксом решавања великог броја предмета, те је и у претходној години потпуно савладао прилив. Наиме, у току 2018. године овај суд је примио укупно 21361 нових предмета (па је укупно у раду у свим материјама имао 28500 предмета) док је 20985 предмета решено, тако да је у 2018. годину Апелациони суд ушао са 7515 предмета у раду, у свим материјама. 

За овај период Апелациони суд бележи смањење укупног броја предмета у раду за 73,63%. Упоређујући статистичке податке за 2018. годину у односу на 2017. и 2016. годину уочено је да је у Грађанском одељењу број решених предмета већи у 2018. години него у претходне две године. Међутим, значајно је повећан прилив предмета у односу на претходне две године, па из тог разлога није савладан прилив премет у овом Одељењу. Такође је и у Грађанском одељењу за радне спорове укупан број решених предмета већи у односу на претходне две године, тако да је прилив савладан. У кривичном одељењу укупан број решених предмета је мањи у односу на претходне две године, али је то последица мањег прилива предмета.  

Просечан број предмета у раду по судији Апелационог суда у току 2018. године био је 98,88, просечан број решених предмета по судији био је 25,10, док је просечан прилив предмета по судији био 25,55. Поређењем статистичких података за 2018. годину, у односу на 2017. и 2016. годину, уочено је да је у грађанској материји прилив значајно повећан него у претходном периоду, а да је у материји радних спорова прилив смањен, док је у кривичном одељењу приближан током све три године, па је највећа оптерећеност судија у Грађанском одељењу за радне спорове.

Апелациони суд је и у 2018. години показао одличне резултате у решавању „старих“ предмета и то како старих по датуму пријема у жалбени суд тако и старих по датуму подношења иницијалног акта. Број „старих“ предмета које је Апелациони суд решио у току 2018. године, а који су одређени као стари према датуму пријема жалбе је 3535, што представља 16,85% од укупног броја решених предмета, те је на крају извештајног периода остало у раду 2107 старих предмета по том основу, а посматрајући старе предмете према датуму подношења иницијалног акта (преко 2 године) у раду суда је остало 5993 старих предмета.

Просечно трајање жалбених поступака пред Апелационом судом у току 2018. године у општој грађанској материји је било четири месеца, у материји радних спорова седам месеци, док су у кривичној материји предмети у просеку решавани у року од два месеца стим што су предмети из области организованог криминала и ратних злочина у просеку решавани у року од четири месеца.

Иако је Апелациони суд показао добре резултате рада у 2018. години број старих предмета је и даље значајан, што је делимично последица прилива великог броја старих предмета из подручних судова који се овом суду свакодневно достављају на одлучивање по жалби. У немалом броју тих предмета поступци трају преко 10 и 20 година. Наведени проблем представља објективни разлог који утиче на дужину трајања поступака који се решавају у другом степену пред Апелационим судом. Управо због значаја које решавање старих предмета има за све грађане Републике Србије Апелациони суд ће и у 2019. години наставити да предузима мере да се, превасходно, решавају ови предмети, а како би омогућио једнаку доступност правде свим лицима који траже заштиту својих права како пред овим судом, тако и пред судовима који потпадају под надлежност овог суда.

Апелациони суд је остварио и изузетно успешне резултате у претварању притужбе у делотворно правно средство, те је укупан проценат решених предмета у 2018. години, а у којима је Управа овог суда утврдила основаност притужбе на дуго трајање поступка, 50,46. Ово тим пре јер је анализом овог извештаја утврђено да је највећи проценат решених ових предмета из категорије најстаријих предмета по иницијалном акту.

Иначе, тренутно судијску функцију, а након престанка судијске функције због навршења радног века судијама Снежани Димитријевић и Снежани Савић, у Апелационом суду у Београду врши седамдесет и осам судија (укључујући и председника суда), док је један судија постављен за председника суда, те је у току избор за још осморо судија овог суда.

 

Обавештење о постављању браниоца по службеној дужности у предмету Кж По1-Кре 9/18.

13.02.2019.

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje