Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ РЕШИО 21597 ПРЕДМЕТА

6.02.2017.

И у 2016. години Апелациони суд у Београду је у потпуности савладао прилив предмета и показао добре резултате у раду, те је у претходној години решио 21597 предмета. Оваква оцена дата је у односу на смањење укупног броја предмета у раду, укупан број решених предмета, као и кроз анализу поступања по старим предметима.

Апелациони суд је у 2016. годину ушао са 8507 нерешених предмета, док је у току 2016. године примио још 20739 нових предмета, тако да је у току 2016. године укупно у раду у свим материјама имао 29246 предмета. За овај период суд бележи смањење укупног броја предмета у раду за 73,85 %, што је веће смањење у односу на Извештај о раду суда за 2015. и 2014. годину.

У 2016. години решено је укупно 4483 старих предмета који су као стари одређени према датуму пријема жалбе, а што представља 20,76 % од укупног броја решених предмета. На крају извештајног периода у раду суда остало је 1879 старих предмета одређених према датуму пријема жалбе, (предмети преко 9 месеци у грађанској материји, преко 4 месеца у кривичној материји и преко 3 месеца у притворским предметима), а посматрајући старе предмете према датуму пријема иницијалног акта (преко 2 године) у раду суда остало је 6190 старих предмета.

Апелациони суд у 2017. годину улази са 7649 нерешених предмета у свим материјама, што је бољи резултат рада у односу на 2015. и 2014. годину.

У току 2016. године Апелациони суд је у 2836 предметa из грађанске материје укинуо првостепену одлуку и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење, док је такву одлуку донео у 801 предмету из кривичне материје.

Просечан број предмета у раду по судији је био 95,61 предмет. Просечан прилив предмета по судији је био 23,57, док је просечан број решених предмета по судији био 24,54.

 И у 2017. години Апелациони суд ће наставити да свој рад организује тако да грађани који траже зашиту својих права не само пред овим судом већ и пред судовима који потпадају под надлежност овог суда (Виши суд у Београду, Виши суд у Ваљеву, Виши суд у Панчеву и Виши суд у Смедереву, као и основни судови који потпадају под надлежност наведених виших судова) иста права остваре на што бржи начин, али да то не утиче на квалитет заштите права која траже пред овим судовима. У том смислу, и у овој години, овај суд ће како сам, тако и у сарадњи са преостала три апелациона суда и свим нижестепеним судовима из надлежности овог суда, предузимати низ мера ради уједначавања судске праксе који проблем је евидентиран као највећа преорека у постизању правне једнакости свих лица која траже заштиту својих права пред судовима.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje