Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.03.2024.

SUDIJI NADI HADžI PERIĆ PRESTALA SUDIJSKA FUNKCIJA USLED NAVRŠENjA RADNOG VEKA

Prestankom, usled navršenja radnog veka, funkcije sudiji Nadi Hadži Perić Apelacioni sud nastavlja svoj rad sa 68 sudija (uključujući i predsednika suda), dok je troje sudija postavljeno za predsednike nižestepenih sudova. 
 
Imenovana sudija je najveći deo radnog veka provela u pravosuđu, najpre, kao zamenik Opštinskog javnog tužioca u Prizrenu, a zatim od 1992. godine kao sudija Opštinskog suda u Prizrenu, zatim od 2003. godine kao sudija Okružnog suda u Požarevcu, je sudija Apelacionog suda u Beogradu od formiranja, 2010. godine. U Apelacionom sudu je postupala u Krivičnom odeljenju, a zatim od 2015. godine u Krivičnom odeljenju i Odeljenju za ratne zločine, te je od decembra 2021. godine bila i zamenik predsednika Krivičnog odeljenja.  
 
U Apelacionom sudu sudija Nada Hadži Perić je bila predsednik prvog veća Krivičnog čiji su članovi bili i sudije Dragan Ćesarović i Zoran Đorđević.
 
Biografiju sudije Nade Hadži Perić možete pročitati ovde.

 
4.03.2024.

DESETORO SUDIJA STUPILO NA FUNKCIJU U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU (04.03.2024.)

Sudije koje su odlukom Visokog saveta sudstva izabrane da vrše sudijsku funkciju u Apelacionom sudu u Beogradu stupile su na funkciju u ovom Sudu na svečanoj sednici svih sudija koja je održana 1. mart 2024. godine.

Na sudijsku funkciju u Apelacionom sudu su stupile sledeće sudije: Marija Bošković, Dragana Marčetić, Tatjana Obrenčević, Jasna Lozuk, Miroslava Vučetić, Violeta Joksimović, Maja Cvetić, Dušan Agatonović, Danko Laušević i Raša Janković.

Izmenama Godišnjeg rasporeda poslova za 2024. godine sudije Marija Bošković, Dragana Marčetić, Tatjana Obrenčević i Jasna Lozuk su raspoređene na rad u Građansko odeljenje, sudije Miroslava Vučetić, Violeta Joksimović i Maja Cvetić u Građansko odeljenje za radne sporove i sudije Dušan Agatonović, Danko Laušević i Raša Janković u Krivično odeljenje.

Dolaskom imenovanih sudija Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa 69 sudija (uključujući i predsednika suda).

 

5.02.2024.

SAOPŠTENjE ZA SREDSTVA JAVNOG INFORMISANjA POVODOM DONETE PRESUDE U POSTUPKU KOJI JE PRED APELACIONIM SUDOM U BEOGRADU VOĐEN ZBOG UBISTVA SLAVKA ĆURUVIJE

U želji da doprinesem pravilnom informisanju javnosti u vezi sa postupkom koji je pred Apelacionim sudom u Beogradu vođen protiv pripadnika službe Državne bezbednosti zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije izdajem ovo saopštenje:

Iako u potpunosti razumem potrebu, najpre, porodice oštećenih, a zatim i svih prijatelja i kolega oštećenog, kao i svih predstavnika medija da iskažu nezadovoljstvo donetom odlukom čiji ishod ne vodi ka otkrivanju učinilaca ovog dela osećam potrebu da javnosti, u svojstvu prvog čoveka Suda koji je doneo presudu koja je izazvala ovakve reakcije, ukažem na okvire u kojima se sudski postupak odvija.

Naime, sud sudi samo na osnovu dokaza koje ima u spisima predmeta, a nalaženje veća koje je odlučivalo u ovom postupku je da Tužilaštvo nije prezentovalo sudu dokaze koje bi potkrepili navode iz optužnice. Da li je Apelacioni sud zauzeo pravilan stav u svojoj odluci, a koja je doneta nakon otvorenog pretresa pred Apelacionim sudom i ponovnog izvođenja određenih dokaza, ne možemo suditi samo na osnovu ličnog utiska o sudskom postupku, već samo na osnovu detaljne analize svih dokaza izvedenih u toku ovog postupka, kao i pravnosnažne presude kojom je okončan.

U tom smislu obaveštavam javnost, a imajući u vidu da je posebno ukazano da je Apelacioni sud, nakon dve osuđujuće presude doneo pravnosnažnu oslobađajuću presudu, da je dva puta prvostepena presuda donošena većinom glasova trojnog veća što ukazuje da je samo dvoje sudija prvostepenog suda glasalo za osuđujuću presudu, kao i da je u Apelacionom sudu presuda doneta jednoglasno od strane petočlanog veća. Dakle, šest sudija koje je učestvovalo u ovom postupku je smatralo da Tužilaštvo nije pribavilo dovoljno dokaza kojima bi se dokazala osnovanost optužnice.

Da li su ovakvom presudom građani ostali uskraćeni za odgovor na pitanje ko je ubio i zašto novinara Slavka Ćuruviju, te iz kojih razloga ni nakon više od 24 godine od ubistva Slavka Ćuruvije krivac ili krivci nisu privedeni pravdi, na žalost, jeste tačno, ali odgovornost za to ne mogu snositi sudije Apelacionog suda u Beogradu koji su samo okončali višegodišnji postupak u vezi sa tim. Ovakvim izveštavanjem o sudskom postupku moje kolege iz Apelacionog suda koje su učestvovale u donošenju presude su stigmatizovane kao nepodobne iako nikakav doprinos svom odnosu prema funkciji koju vrše nisu dali takvom utisku. Sudijski posao nije ni malo lak i ne bih želeo da ovakvim izveštavanjem urušimo ugled pravosuđa kod građana Republike Srbije i obeshrabrimo sve naše mlade kolege da se u budućnosti opredele za ovu profesiju.

U tom smislu pozivam sve pripadnike sredstava javnog informisanja, kao i javne ličnosti, da nas i dalje kritikuju kada smatraju da je to u javnom interesu, ali da kritikama prethodi ozbiljna analiza činjeničnog stanja koje u predmetu sud ima jer, podsećam, sud sudi samo na osnovu dokaza koje su stranke u postupku prezentovale, a u konkretnom slučaju dokazi za tvrdnje iz optužnice su evidentno izostali. 

 

                                                              PREDSEDNIK
APELACIONOG SUDA U BEOGRADU
SUDIJA
Duško Milenković

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje