Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

TROJE SUDIJSKIH POMOĆNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IMENOVANO ZA SUDIJE

5.10.2018.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju viši sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu Jovana Kulić i Miloš Spirić, izabrani su za sudije Privrednog suda u Beogradu, dok je sudijski pomoćnik Jelena Bajić Urošević izabrana za sudiju Privrednog suda u Zrenjaninu.

Jovana Kulić, Miloš Spirić i Jelena Bajić Urošević su u Apelacionom sudu obavljali poslove sudijskih pomoćnika u Građanskom odeljenju.

Kolektiv Apelacionog suda je uveren da će i ove sudije, kao i sve prethodno izabrane iz redova sudijskih pomoćnika Apelacionog suda, dati dalji značajan napredak boljem pravosuđu koje će učiniti sud što dostupnijim građanima Republike Srbije.

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU NASTAVLjA SVOJ RAD BEZ JOŠ DVOJE IZUZETNIH SUDIJA

17.09.2018.

Usled navršenja radnog veka, sudiji Milici Popović Đuričković i Branki Pejović, je prestala sudijska funkcija u Apelacionom sudu u Beogradu čime ovaj sud nastavlja svoj rad sa osamdeset i dvoje sudija (uključujući i predsednika suda), dok je dvoje sudija postavljeno za predsednike nižestepenih sudova.

Sudija Milica Popović Đuričković je ceo svoj radni vek, od 1977. godine, provela radeći u sudu. Sudija je od 1988. godine.

Od osnivanja Apelacionog suda sudija Milica Popović Đuričković je bila prvi zamenik predsednika Apelacionog suda, a takođe je bila i sudija Građanskog odeljenja. Sudija Milica Popović Đuričković je bila član prvog veća Građanskog odeljenja čiji je predsednik bila sudija Gordana Komnenić, a drugi član sudija Vesna Mastilović. Iskustvo koje je imenovana sudija imala kako u poslovima sudske uprave tako i u postupanju u građanskim predmetima je svakako svrstava u red sudija koji su ostavili nezbrisav trag u radu ovog suda.

Biografiju sudije Milice Popović Đuričković možete pročitati ovde.

I sudija Branka Pejović je ceo svoj radni vek, od 1980. godine, provela radeći u sudu gde sudijsku funkciju obavlja od 1986. godine.

Sudija Branka Pejović je bila najpre sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu, zatim Okružnog suda u Beogradu, te je bila sudija Apelacionog suda u Beogradu od formiranja. Imenovana sudija je bila član sedmog veća kojim je predsedavao sudija mr Sretko Janković, a drugi član veća je bio sudija dr Miodrag Majić.

Biografiju sudije Branke Pejović možete pročitati ovde.

 

U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU STUPILO NA FUNKCIJU ČETVORO SUDIJA

24.08.2018.

Na sednici svih sudija Apelacionog suda u Beogradu održanoj 6. avgusta 2018. godine na sudijsku funkciju u ovom sudu stupile su sudije Zorica Veljić, Irena Garčević, Marina Klarić Živković i Rastko Popović.

Promenom Godišnjeg rasporeda poslova za 2018. godinu sudija Irena Garčević je raspoređena u Građansko odeljenje, sudije Zorica Veljić i Marina Klarić Živković u Građansko odeljenje za radne sporove, a sudija Rastko Popović u Krivično odeljenje Apelacionog suda u Beogradu.

Dolaskom imenovanih sudija Apelacioni sud u Beogradu nastavlja svoj rad sa 84 sudija (uključujući i predsednika suda), dok je dvoje sudija ovog suda postavljeno za predsednike nižestepenih sudova.  

Sudije Zorica Veljić, Irena Garčević i Marina Klarić Živković su pre dolaska u ovaj sud sudijsku funkciju obavljali u Građanskom odeljenju Višeg suda u Beogradu, dok je sudija Rastko Popović sudijsku funkciju obavljao u Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu. 

 

SUDIJA DUŠKO MILENKOVIĆ PONOVO IZABRAN ZA PREDSEDNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

27.06.2018.

Narodna skupština RS, na predlog Visokog saveta sudstva, ponovo je izabrala sudiju Duška Milenkovića, dosadašnjeg v. f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu, za predsednika Apelacionog suda u Beogradu.

Sudija Duško Milenković je sudija Vrhovnog kasacionog suda RS i kao predsednik suda, nastaviće da obavlja sudijsku funkciju u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal istovremeno sa dužnostima predsednika suda. Funkciju predsednika suda, shodno Zakonu o sudijama, obavljaće četiri godine.

Sudija Duško Milenković od 1993. godine radi u sudu, najpre kao pripravnik, zatim kao stručni saradnik, a od 1997. godine i kao sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu. Od 2003. godine je sudija Okružnog suda u Beogradu, a od 2010. godine je sudija  Apelacionog suda u Beogradu. Pre izbora za predsednika suda, kao sudija Apelacionog suda je postupao u Krivičnom odeljenju i Posebnom odeljenju za organizovani kriminal, a takođe je bio i rukovodilac sudske prakse u  Krivičnom odeljenju i član Redakcijskog odbora Biltena ovog suda. Nakon izbora za predsednika ovog suda nastavio je da vrši sudijsku funkciju u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal, a takođe je i predsednik Odeljenja sudske prakse i glavni i odgovorni urednik Biltena Apelacionog suda. Rođen je 1966. godine u Užicu, oženjen je i otac je dvoje dece.

Biografiju predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudije Duška Milenkovića, možete pročitati ovde.

 

IZMENjEN GODIŠNjI RASPORED POSLOVA ZA 2018. GODINU U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

18.06.2018.

Prestanak sudijske funkcije, usled navršenja radnog veka, zameniku predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudiji Nadeždi Mijatović, i izbor sudije ovog suda, Zorane Delibašić, za sudiju Vrhovnog kasacionog suda RS uslovili su izmene Godišnjeg rasporeda poslova za 2018. godinu u Apelacionom sudu.

Ovim izmenama je predviđeno da će zamenik predsednika Apelacionog suda za postupanje u krivičnim predmetima biti sudija Veroljub Cvetković, koga će u slučaju sprečenosti, kao i sprečenosti predsednika suda, menjati sudija Milena Rašić. Sudija Veroljub Cvetković je ujedno i predsednik Krivičnog odeljenja i Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, a sa biografijom imenovanog sudije se možete upoznati ovde.

Navedenim izmenama, između ostalog, su određeni i predsednici i zamenici predsednika pojedinih odeljenja, rukovodioci i sudije koje postupaju u Odeljenju sudske prakse, kao i novi članovi Redakcijskog odbora Biltena.

Očekuje se da će ovim izmenama kako Uprava suda tako i sva odeljenja kod kojih je došlo do izmena predsednika, zamenika ili rukovodilaca doprineti i daljem uspešnom radu ovog suda.

Sudija Nadežda Mijatović koja je, od formiranja ovog suda, vršila funkciju zamenika predsednika suda je svojim odnosom prema poslu, kao i ostvarenim rezultatima dala nemerljiv doprinos kako poboljšanju rada Uprave ovog suda, tako i postupanju suda u krivičnoj materiji u kojoj je sve vreme postupala.

Imenovana sudija je ceo svoj radni vek provela u pravosuđu, najpre u tužilaštvu gde je od 1985. godine postupala kao zamenik Trećeg javnog tužioca u Beogradu, a zatim od 2002. godine i kao sudija Okružnog suda u Beogradu, te od 2010. godine i kao sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Pored funkcije zamenika predsednika suda sudija Nadežda Mijatović je bila i član šestog veća kojim je predsedavao sudija Siniša Važić, a članovi veća su bili i sudije Omer Hadžiomerović i Jasmina Vasović. Takođe, bila je i član prvog veća Posebnog odeljenja za organizovani kriminal kojim je predsedavao sudija Veroljub Cvetković, a članovi veća su bile i sudije Milimir Lukić, Nada Zec, Bojana Paunović i mr Sretko Janković.

Biografiju sudije Nadežde Mijatović možete pročitati ovde.

Takođe, Apelacioni sud nastavlja svoj rad i bez sudije Zorane Delibašić koja je izabrana za sudiju Vrhovnog kasacionog suda RS i sa čijom biografijom se možete upoznati ovde.

Odlaskom sudija Nadežde Mijatović i Zorane Delibašić Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa sedamdeset i devet sudija (uključujući i predsednika suda) budući da je dvoje sudija ovog suda postavljeno za predsednike nižestepenih sudova, dok je sedam sudijskih mesta nepopunjeno (predsednik suda, sudija Duško Milenković, obavlja sudijsku funkciju u Apelacionom sudu, ali je u međuvremenu izabran za sudiju Vrhovnog kasacionog suda). 

 

USPEŠNO REALIZOVANA PREZENTACIJA IZVEŠTAJA O RADU APELACIONOG SUDA U BEOGRADU I VIŠIH I OSNOVNIH SUDOVA SA PODRUČJA OVOG SUDA ZA PERIOD 2014 - 2017. GODINA

11.06.2018.

Prezentacija izveštaja o radu Apelacionog suda u Beogradu i viših i osnovnih sudova sa područja ovog suda za period od 2014 – 2017. godine je uspešno realizovana 1. juna 2018. godine, u prisustvu predstavnika uprava viših i osnovnih sudova, predsednika i rukovodilaca odeljenja u Apelacionom sudu, kao i predstavnika sredstava javnog informisanja.

Zbog značaja koji zaključci koji su izneti na ovoj prezentaciji imaju za sva lica koja traže zaštitu svojih prava pred sudovima sa područja ovog suda Apelacioni sud će je isto učinio dostupnim javnsti. Sa navedenim izveštajem možete se upoznati ovde.

Takođe, na internet stranici Apelacionog suda možete preuzeti i kratki izveštaj o zaključcima koji su izneti na prezentaciji kada je u pitanju rad Apelacionog suda i to ovde, odnosno kada je u pitanju rad viših i osnovnih sudova sa područja ovog suda i to ovde.

 

PREZENTACIJA IZVEŠTAJA O RADU APELACIONOG SUDA U BEOGRADU I VIŠIH I OSNOVNIH SUDOVA SA PODRUČJA OVOG SUDA ZA PERIOD 2014 - 2017. GODINA

31.05.2018.

Apelacioni sud u Beogradu će predstaviti izveštaj o radu kako Apelacionog suda tako i viših i osnovnih sudova sa područja Apelacionog suda u Beogradu za period 2014 - 2017. godina, u zgradi Apelacionog suda u Beogradu, Nemanjina br. 9, dana 1. juna 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 11, na prvom spratu.

Sud želi da predstavljanjem Izveštaja na ovaj način istakne transparentnost svog rada i obavesti ne samo stručnu, već i širu javnost, a pre svega građane na području ovog Apelacionog suda, koja je teritorijalno najveća u Srbiji, o ostvarenim rezultatima u periodu 2014 - 2017. godina, trendovima uočenim u prilivu predmeta i uslovima u kojima sudovi sa ovog područja savladavaju svoje obaveze.

Izveštaj o radu sudova će predstaviti vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudija Duško Milenković.

Izveštaj je sačinjen tako da je razumljiv ne samo stručnoj javnosti, već i svim građanima Republike Srbije, a prema smernicama i metodologiji koju je razvio Vrhovni kasacioni sud Srbije.

Na prezentaciji se očekuje prisustvo predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomira Milojevića, kao i svih predsednika područnih sudova, predsednika i rukovodilaca Odeljenja u Apelacionom sudu u Beogradu, te predstavnika USAID-a.

Predstavljanje Izveštaja o radu sudova sa područja Apelacionog suda u Beogradu održava se uz podršku Projekta vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti koordinatoru za medije Apelacionog suda u Beogradu, Mirjani Piljić, na kontakt telefon: 063 668 919.

Koordinator za medije
Mirjana Piljić

 

SAOPŠTENjE APELACIONOG SUDA U BEOGRADU POVODOM NEFUNKSIONISANjA TELEFONSKE MREŽE

10.05.2018.

Apelacioni sud u Beogradu obaveštava sva lica koja imaju postupke pred ovim sudom, kao i sva druga lica koja su prirodom svoje profesije upućena na rad ovog suda da telefoni u sudu trenutno ne rade zbog kvara na telefonskoj mreži, te da se komunikacija sa sudom obavlja elektronskim putem na mejl uprava@bg.ap.sud.rs ili putem sudske pisarnice.

Izvinjavamo se ukoliko se zbog velikog broja elektronskih podnesaka koji se svakodnevno dostavljaju Upravi Apelacionog suda odgovor ne dostavi u istom danu kada je i mejl primljen u sud i istovremeno napominjemo da će sud preduzeti sve mere da se po tim podnecima postupa u što kraćim rokovima.

UPRAVA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

 

APELACIONI SUD NASTAVIO PRAKSU REŠAVANjA VELIKOG BROJA „STARIH PREDMETA“ KOJE SVAKODNEVNU PRISTIŽU U OVAJ SUD

30.03.2018.

I u 2017. godini Apelacioni sud u Beogradu je nastavio sa praksom rešavanja velikog broja predmeta, te je i u prethodnoj godini potpuno savladao priliv. Naime, u toku 2017. godine ovaj sud je primio ukupno 19514 predmeta (pa je ukupno u radu u svim materijama imao 27163 predmeta) dok je 20024 predmeta rešeno, tako da je u 2018. godinu Apelacioni sud ušao sa 7139 predmeta u radu, u svim materijama. 

Za ovaj period Apelacioni sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 73,72% što ukazuje da ovaj sud daje značaj doprinos tome da se vrati poverenje građana u rad suda i da se pravda učini dostupnijom na brži i efikasniji način svim licima koja traže zaštitu svojih prava pred sudom.

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji Apelacionog suda u toku 2017. godine bio je 91,53, prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio je 23,34, dok je prosečan priliv predmeta po sudiji bio 22,74. Najveći priliv predmeta u toku prethodne godine Apelacioni sud je imao u materiji radnih sporova, pa je i najveća opterećnost sudija koji postupaju u toj materiji.

Apelacioni sud je i u 2017. godini pokazao odlične rezultate u rešavanju „starih“ predmeta i to kako starih po datumu prijema u žalbeni sud tako i starih po datumu podnošenja inicijalnog akta. Naime, u Apelacioni sud svakodnevno stiže veliki broj starih predmeta po datumu podnošenja inicijalnog akta (u nemalom broju tih predmeta postupak traje i preko 10 i 20 godina) i, saglasno Programu rešavanja starih predmeta koje svake godine donosi predsednik ovog suda, sudije su u obavezi da, pored rešavanja predmeta koji su stari po datumu prijema u žalbeni sud rešavaju i predmet koji su stari po datumu podnošenja inicijalnog akta, a sve radi ostvarenja prava građana na suđenje u razumnom roku.

Broj „starih“ predmeta koje je Apelacioni sud rešio u toku 2017. godine, a koji su određeni kao stari prema datumu prijema žalbe je 3998, što predstavlja 19,97% od ukupnog broja rešenih predmeta, te je na kraju izveštajnog perioda ostao u radu 2001 star predmet po tom osnovu, a posmatrajući stare predmete prema datumu prijema inicijalnog akta (preko 2 godine) u radu suda je ostalo 5922 starih predmeta.

Prosečno trajanje žalbenih postupaka pred Apelacionom sudom u toku 2017. godine u opštoj građanskoj materiji je bilo pet meseci, u materiji radnih sporova šest meseci, dok su u krivičnoj materiji predmeti u proseku rešavani u roku od dva meseca stim što su predmeti iz oblasti organizovanog kriminala i ratnih zločina u proseku rešavani u roku od četiri meseca.

Posmatrajući ukupan broj starih predmeta prema datumu inicijalnog akta (10566) za sve apelacione sudove u Republici Srbiji, zaključuje se da Apelacioni sud u Beogradu ima najviše starih predmeta prema datumu inicijalnog akta (56,05%), odnosno da najviše starih predmeta ima u prvostepenim sudovima na teritoriji ovog suda.

Zbog broja starih predmeta koji u ovaj sud svakodnevno stižu ovaj sud će i u 2018. godini nastaviti da preduzima mere kako bi omogućio jednaku dostupnost pravde svim licima koji traže zaštitu svojih prava kako pred ovim sudom, tako i pred sudovima koji potpadaju pod nadležnost ovog suda.

Inače, trenutno sudijsku funkciju, a nakon izbora sudija Vesne Subić, Branislava Bosiljkovića i Dobrile Strajine za sudije Vrhovnog kasacionog suda RS, u Apelacionom sudu u Beogradu vrši osamdeset i dvoje sudija (uključujući i v. f. predsednika suda), te je u toku izbor za još četvoro sudija ovog suda.

 

SUDIJA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, DR DRAGICA POPESKU, IMENOVANA ZA ČLANA PROŠIRENOG ŽALBENOG VEĆA EVROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE

23.02.2018.

Apelacioni sud u Beogradu sa posebnim zadovoljstvom obaveštava javnost da je aktom Upravnog saveta Evropskog patentnog zavoda iz Minhena od 14. decembra 2017. godine sudija Apelacionog suda u Beogradu, dr Dragica Popesku, imenovana za člana Proširenog žalbenog veća Evropske patentne organizacije, sa mandatom u trajanju od tri godine, sa početkom od 1. januara 2018. godine.

Imenovanje sudije dr Dragice Popesku za člana navedene Organizacije je od velikog značaja ne samo za imenovanu sudiju već i doprinosi povećanju ugleda pravosuđa u Republici Srbiji u celini.

Biografiju sudije Apelacionog suda u Beogradu dr Dragice Popesku možete pročitati ovde.

 

  Sledeća strana»
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)