Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
JAVNOST U RADU SUDA


Jedan od načina jačanja poverenja građana u zakonit rad suda je dostupnost njegovog rada javnosti. Na taj način građanima se daje mogućnost da se upoznaju sa pozitivnim propisima, sudskom procedurom, nosiocima pravosudne funkcije, a  istovremeno se postiže afirmacija suda.

Javnost u radu suda se ostvaruje na sledeće načine:

• objavljivanjem Informatora o radu suda u kojem se nalaze osnovni podaci o sudu, njegovoj organizaciji, nadležnosti, rasporedu prostorija, kućnom redu, godišnjem rasporedu poslova, prijemu stranaka, izveštajima, statistici i dr;
• isticanjem vremena, mesta i predmeta suđenja na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj će se suđenje održati ili na drugi prigodan način;
• omogućavanjem svim punoletnim građanima, i predstavnicima medija, da prisustvuju glavnim raspravama i pretresima;
• omogućavanjem fotografisanja, snimanja i javnog prikazivanja zgrade i toka sudskog postupka;
• davanjem obaveštenja zainteresovanim licima i sredstvima javnog informisanja o toku sudskog postupka;
• objavljivanjem sudskih odluka; 
• objavljivanjem pravnih shvatanja;
• osnivanjem veb - prezentacije suda.


PRISUSTVO NA JAVNIM SEDNICAMA, GLAVNIM PRETRESIMA I RASPRAVAMA PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM

Sudski postupci su, u načelu, javni te svi punoletni građani, kao i predstavnici medija, imaju pravo da prisustvuju raspravama i pretresima.

Za suđenje će, kad postoji veće interesovanje javnosti, sudska uprava obezbediti prostoriju koja može da primi više lica. Sudsko veće je dužno da, po nalogu predsednika, održi suđenje u većoj prostoriji.

Javnost je isključena  u zakonom predviđenim slučajevima.


SAOPŠTENjA ZA JAVNOST

Obaveštenja o radu suda, kao i o pojedinim predmetima, u Apelacionom sudu u Beogradu, daju predsednik suda i koordinator za medije.

Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu dobiti informacije, o medijski interesantnim predmetima i suđenjima, od koordinatora za medije Mirjane Piljić putem telefona 00 381 11 363 50 40.

Zaštićeni podaci i oni koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu čije je objavljivanje isključeno ili ograničeno zakonom neće se saopštiti.


FOTOGRAFISANjE I SNIMANjE

Odobrenje za fotografisanje i snimanje u zgradi suda izdaje predsednik suda u pisanom obliku.

Fotografisanje, audio i video snimanje na javnim sednicama i raspravama pred drugostepenim sudom u građanskom postupku, radi javnog prikazivanja snimka, obavlja se po odobrenju predsednika suda, uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika veća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimljene radnje.

Video i zvučno (magnetofonsko) snimanje na glavnom pretresu u krivičnom postupku i javno prikazivanje (reprodukovanje) snimka van slučajeva iz člana 179 Zakonika o krivičnom postupku obavlja se po odobrenju predsednika Vrhovnog kasacionog suda, uz prethodno pribavljeno mišljenje predsednika veća, sudije i saglasnost stranaka.

Nakon pribavljenog odobrenja, fotografisanje i snimanje obavljaće se pod nadzorom sudije, na način koji obezbeđuje nesmetan tok suđenja i red u sudnici.

Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodiće se računa o interesovanju javnosti, interesu postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku.

Molba za fotografisanje i snimanje u prostorijama Apelacionog suda u Beogradu može se podneti pismenim putem, predajom molbe na šalter suda broj 38, ili preko faksa 00 381 11 363 50 45, kao i elektronskim putem na adresu apelacionisud.bgd@bg.ap.sud.rs. Molbu za fotografisanje i snimanje neophodno je podneti najkasnije dan pre fotografisanja i snimanja radi blagovremenog odlučivanja.

Ovde možete preuzeti obrazac molbe za fotografisanje i snimanje.

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje