Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
Na ovoj stranici možete se upoznati sa odlukama Apelacionog suda u Beogradu koje su ocenjene kao značajne za sudsku praksu, a koje su razvrstane prema Otvorenoj listi deskriptora Odeljenja sudske prakse. Odluke koje su razvrstane od strane Odeljenja sudske prakse pre donošenja Otvorene liste su razrstane prema tada važećoj Nomenklaturi.
 
Odluke možete pretraživati odabirom odgovarajuće podrubrike u okviru rubrike Krivičnog ili Građanskog odeljenja. Pregled odluka je dat po broju predmeta i nazivu krivičnog dela ili instituta na koji se odluka odnosi.
 
Sve odluke, pre objavljivanja, se anonimizuju u skladu sa
 
Pravilnikom o zameni i izostavljaju (pseudonimizaciji i anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama
 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje