Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

28.04.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 3/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бекић Зоран и др.

 


27.04.2017 године

 09:00  Кж1 312/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Николић Марко

 

 09:30  Кж1 1650/2016 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шафар Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 382/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Милошевић Слободан

 

 10:00  Кж1 ПО1 3/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бекић Зоран и др.

 

 10:00  Кж1 387/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Трајковић Негован

 

 10:30  Кж1 396/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јанчетовић Биљана и др.

 

 11:00  Кж1 228/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Маринковић Драган

 

 11:00  Кж1 122/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Жарковић Слободан и др.

 

 12:00  Кж1 241/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Манић Данијел

 

 12:30  Кж1 419/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јованов Синиша

 


26.04.2017 године

 09:30  Кж1 1318/2016 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Вукмировић Гордан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 3/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бекић Зоран и др.

 

 11:00  Кж1 345/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Палочевић Богдан

 


25.04.2017 године

 09:00  Кж1 766/2016 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Абдић Весна

 

 09:30  Кж1 155/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лилић Дарко и др.

 

 10:00  Кж1 1465/2016 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Пауновић Срећко и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 3/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бекић Зоран и др.

 

 10:00  Кж-Кре 20/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Margaryan (Shatoyan) Margar

 

 10:30  Кж1 351/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ћирић Ненад и др.

 

 10:30  Кж1 129/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Зековић Милојка и др.

 

 11:00  Кж1 337/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Армуш Миливоје и др.

 

 12:00  Кж1 224/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Каран Бранко и др.

 


24.04.2017 године

 09:30  Кж1 348/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Недељков Светозар

 

 09:30  Кж1 ПО3 25/2016 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Алаћан Атила и др.

 

 10:00  Кж1 247/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Радић Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 191/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шабановић Далибор

 

 11:00  Кж-Кре 23/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Гужвић Перо

 

 11:00  Кж1 145/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вулић Милош и др.

 

 11:30  Кж1 298/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Богићевић Никола и др.

 

 11:45  Кж1 322/2017 (јавна седница)
 судница  Кабинет
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Цветановски Игор

 

 12:30  Кж1 353/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Бердовић Владимир

 

 12:30  Кж1 184/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милић Никола

 


21.04.2017 године

 10:00  Кж1 1321/2016 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Бадњар Саша и др.

 

 10:00  Кж–По2–Кре 1/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Цицо Јова

 


20.04.2017 године

 10:00  Кж1 366/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лојаница Добросав

 

 10:00  Кж1 194/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђекић Драган

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 236/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кудрић Владимир и др.

 

 11:00  Кж1 248/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Агатоновић Владица и др.

 

 11:30  Кж1 1354/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Будровац Ненад и др.

 

 12:00  Кж1 231/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пантелић Марко и др.

 

 12:00  Кж1 203/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Дурак Дејан и др.

 

 12:00  Кж1 266/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Максимовић Горан

 

 12:30  Кж1 59/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Параментић Немања

 

 12:30  Кж1 275/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мартиновић Светозар

 

 13:00  Кж1 1602/2016 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Насер Бајрам и др.

 


19.04.2017 године

 10:00  Кж1 299/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лаловић Зоран

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 364/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Саватић Ранко

 

 11:00  Кж1 375/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Пантелић Душан

 


18.04.2017 године

 09:30  Кж1 1649/2016 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мраковић Сретен

 

 10:00  Кж1 331/2017 (јавна седница)
 судница  10, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Штрбац Иван

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 274/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Чардаклија Влада

 

 11:00  Кж1 123/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Буха Новак и др.

 

 12:00  Кж-Кре 19/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мемедовски Кенеди

 

 12:30  Кж-Пои 8/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Васић Раденко и др.

 


13.04.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 32/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Станковић Жељко

 

 12:00  Кж1 307/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Костић Милорад

 

 13:00  Кж1 165/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мрђа Јовица и др.

 

 14:00  Кж1 334/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Недић Срђан

 

 14:10  Кж1 284/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јовановић Зоран и др.

 

 14:20  Кж1 309/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Димић Марко

 


12.04.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 271/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Драгослав

 

 12:00  Кж1 125/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Васиљевић Владан

 


11.04.2017 године

 09:00  Кж1 166/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Чомор Предраг

 

 10:00  Кж1 308/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Радуловић Илија

 

 10:00  Кж1 335/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Селимовић Сеат и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 265/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јеремић Борислав и др.

 

 10:30  Кж1 326/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лака Ненад

 

 11:00  Кж1 19/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Вељковић Ненад

 

 12:00  Кж1 286/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Бербатовић Иван

 

 12:00  Кж1 1668/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Стојановић Небојша

 


10.04.2017 године

 10:00  Кж1 273/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ташић Александар и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж-Пои 10/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мариновић Борис

 

 11:00  Кж1 1553/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Kimani Kary Ffriend

 

 11:00  Кж1 220/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Томић Владица

 

 12:00  Кж1 347/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лукић Миодраг и др.

 

 12:00  Кж1 196/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Перић Душан и др.

 

 13:00  Кж-Кре 19/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мемедовски Кенеди

 


07.04.2017 године

 10:00  Кж3 2/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Матуновић Обрад

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 11:00  Кж3 3/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ташић Милош

 

 12:00  Кж3 6/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Наков Симеон

 


06.04.2017 године

 09:00  Кж1 218/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лалић Миљен

 

 09:30  Кж1 260/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Иванковић Небојша

 

 10:00  Кж1 256/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Рајчић Лазар

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 173/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ивковић Милан

 

 11:00  Кж1 190/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Николић Милан

 

 11:00  Кж1 1663/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Николић Јовица

 

 12:00  Кж1 183/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кораћ Војин

 

 12:00  Кж1 287/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Бојић Адријан

 

 12:00  Кж1 172/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојанов Марјан и др.

 

 12:45  Кж1 327/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Анталић Милош

 


05.04.2017 године

 10:00  Кж1 272/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Јовановић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 


04.04.2017 године

 09:30  Кж1 333/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Обрадовић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 234/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ракић Ђорђе

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 240/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 174/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Пејић Радомир

 

 11:00  Кж1 343/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Пауновић Томислав

 

 11:00  Кж1 150/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лазић Милутин

 

 12:00  Кж1 213/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бабић Жељко

 

 12:00  Кж1 257/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лазаревић Јасмина

 

 12:00  Кж1 231/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пантелић Марко и др.

 

 13:00  Кж1 158/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ранковић Весна

 


03.04.2017 године

 10:00  Кж1 296/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Дамјановић Слободан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 244/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Сретеновић Милка

 

 11:00  Кж1 1546/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Тодоровић Зоран

 


 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)