Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ПРАВИЛНИЦИ

Правилници који се односе на судије и запослене

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, Су I-1 110/23 од 27. јула 2023. године (ступио на снагу 18. октобра 2023. године)

Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Су I-1 54 /22 од 8. јуна 2022. године (ступио на снагу 1. јула 2022. године);

-  Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, Су I-1 57/21 од 9. јуна 2021. године (ступио на снагу 30. јуна 2021. године);

-  Правилник о начину остваривања права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада запослених у Апелационом суду у Београду, Су I-1 52/20 од 8. јуна 2020. године;

-  Правилник о службеној одећи и обући запослених у писарници и техничкој служби,  Су I-1 107/19 од 11. децембра 2019. године;

-  Правилник о условима и начину коришћења службених возила у Апелационом суду у Београду, Су I-1 10/2011 од 17. јануара 2011. године;

-  Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Апелационом суду у Београду, Су I 1/10-13 од 5. фебруара 2010. године;

 

Правилници везани за материјално - финансијско пословање суда

-  Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке, Су I-1 2/21 од 14. јануара 2021. године;

-  Правилник о рачуноводству Апелационог суда у Београду, Су I-1 42/11 од 6. априла 2011. године;

 

Правилници везани за рад Одељења судске праксе

-  Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама, Су I-1 58/17 од 12. октобра 2017. године;

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje