Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
СУДОВИ У СРБИЈИ

Према Уставу Републике Србије уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и судску, а начело поделе власти се заснива на равнотежи и међусобној контроли три гране власти.

Судску власт у Републици Србији обављају судови који су самостални и независни у свом раду и суде на основу Устава, закона, и других општих аката, када је то предвиђено законом, општеприхваћених правила међународног права и потврђених међународних уговора.

Судске одлуке се доносе у име народа, обавезне су за све и не могу бити предмет вансудске контроле. Судску одлуку може преиспитивати само надлежни суд у законом прописаном поступку.

Судска власт је јединствена на територији Републике Србије и припада судовима опште и посебне надлежности.

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ СУДОВА ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Врховни суд
највиши суд у Републици Србији са седиштем у Београду
(непосредно виши суд за Привредни апелациони суд, Виши прекршајни суд,
Управни суд и апелациони суд)
 
aпелациони судови (4)
основани за подручје већег броја виших судова
(непосредно виши суд за виши суд и основни суд)
 
виши судови (26)
основани за подручје једног или више основних судова
(непосредно виши суд за основни суд када је то одређено Законом о уређењу судова, као и за питања унутрашњег уређења судова и примене
Закона о судијама)
 
основни судови (34)
основани за територију града, односно једне или више општина
 
Списак свих судова опште надлежности на територији Републике Србије можете погледати овде.

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ СУДОВА ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Привредни апелациони суд
основан за територију Републике Србије са седиштем у Београду
(непосредно виши суд за привредни суд)
 
Управни суд
основан за територију Републике Србије са седиштем у Београду и Одељењима у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу
 
Виши прекршајни суд
Основан за територију Републике Србије са седиштем у Београду и одељењима у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу
(непосредно виши суд за прекршајни суд)
 
привредни судови (16)
основани за територију једног или више градова, односно више општина
 
прекршајни судови (45)
основани за територију града, односно једне или више општина

 Списак свих судова посебне надлежности на територији Републике Србије можете погледати овде.

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje