Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Први број Билтена Апелационог суда у Београду изашао је из штампе 25. октобра 2010. године. Главни и одговорни уредник Билтена је вршилац функције председника Апелационог суда у Београду, судија Радмила Драгичевић Дичић, а замениг главног и одговорног уредника Билтена је судија Слободан Рашић. Чланови Редакцијског одбора Билтена  су и следеће судије Апелационог суда у Београду: Слађана Накић Момирович, Бранислав Босиљковић, Синиша Важић, Соња Манојловић, Споменка Зарић и Боривоје Живковић.

Електронска издања Билтена судске праксе Апелационог суда у Београду, у складу са уговором и прописима о ауторским и сродним правима, постављена су на презентацију уз сагласност издавача, издавачко-софтверске фирме Intermex из Београда, на чему захваљујемо.

Редакцијски одбор Билтена Апелационог суда у Београду, од 1. јануара 2011. године чине: в. ф. председника Апелационог суда у Београду, Радмила Драгичевић Дичић, која је уједно и главни и одговорни уредник Билтена, судија Боривоје Живковић, заменик главног и одговорног уредника Билтена, секретар - саветник Наталија Аџић, коју у случају одсутности или спречености замењује саветник Мирјана Пиљић, и чланови редакције: судија Бранислав Босиљковић, судија Душко Миленковић, судија Синиша Важић, судија Соња Манојловић, судија Слађана Накић Момировић, судија Споменка Зарић и судија Јасминка Станојевић.

Редакцијски одбор Билтена Апелационог суда у Београду, од априла 2013. године чине: председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, који је уједно и главни и одговорни уредник Билтена, судија Боривоје Живковић, заменик главног и одговорног уредника Билтена, секретар Наталија Аџић, коју у случају одсутности или спречености замењује саветник Мирјана Пиљић,и чланови редакције: судија Бранислав Босиљковић, судија Милена Рашић, судија Синиша Важић, судија Соња Манојловић, судија Слађана Накић Момировић, судија Споменка Зарић и судија Јасминка Станојевић.

Редакцијски одбор Билтена Апелационог суда у Београду, од маја 2014. године чине: председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, који је уједно и главни и одговорни уредник Билтена, судија Боривоје Живковић, заменик главног и одговорног уредника Билтена, секретар Наталија Аџић, коју у случају одсутности или спречености замењује саветник Мирјана Пиљић, и чланови редакције: судија Бранислав Босиљковић, судија Милена Рашић, судија Синиша Важић, судија Соња Манојловић, судија Весна Митровић, судија Зорана Делибашић и судија Гордана Комненић.

Редакцијски одбор Билтена Апелационог суда у Београду, од јануара 2015. године чине: председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, који је уједно и главни и одговорни уредник Билтена, судија Боривоје Живковић, заменик главног и одговорног уредника Билтена, секретар Редакцијског одбора Билтена - координатор за медије Мирјана Пиљић, и чланови редакције - судије Апелационог суда у Београду: Бранислав Босиљковић, Милена Рашић, Зоран Савић, др Миодраг Мајић, Оливера Анђелковић, Весна Субић, Соња Манојловић, Пресида Јовановић, Драгана Маринковић, Зорана Делибашић и Синиша Важић .

Редакцијски одбор Билтена Апелационог суда у Београду, од јуна 2015. године чине: председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, који је уједно и главни и одговорни уредник Билтена, судија Зорана Делибашић, заменик главног и одговорног уредника Билтена, секретар Редакцијског одбора Билтена - координатор за медије Мирјана Пиљић, и чланови редакције - судије Апелационог суда у Београду: Бранислав Босиљковић, Милена Рашић, Зоран Савић, др Миодраг Мајић, Оливера Анђелковић, Весна Субић, Соња Манојловић, Персида Јовановић, Драгана Маринковић, Невенка Калуђеровић и Синиша Важић.

Редакцијски одбор Билтена Апелационог суда у Београду, од јануара 2017. године чине: председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, који је уједно и главни и одговорни уредник Билтена, судија Зорана Делибашић, заменик главног и одговорног уредника Билтена, секретар Редакцијског одбора Билтена - координатор за медије Мирјана Пиљић, и чланови редакције - судије Апелационог суда у Београду: Бранислав Босиљковић, Милена Рашић, Зоран Савић, др Миодраг Мајић, Весна Субић, Персида Јовановић, Драгана Маринковић, Невенка Калуђеровић, Верољуб Цветковић, Гордана Комненић, Драгана Миросављевић, Александра Спирковска, Зорица Смирчић и Синиша Важић.

Редакцијски одбор Билтена Апелационог суда у Београд, од јуна 2018. године, чине: председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, који је уједно и главни и одговорни уредник Билтена, судија Драгана Маринковић, заменик главног и одговорног уредника Билтена, секретар Редакцијског одбора Билтена - координатор за медије Мирјана Пиљић, и чланови редакције - судије Апелационог суда у Београду: Гордана Комненић, Бранка Дражић, Драгана Миросављевић, Јелена Стевановић, Светлана Беговић Пантић, Персида Јовановић, Александра Спирковска, Невенка Калуђеровић, Зорица Смирчић, Верољуб Цветковић, Милена Рашић,Синиша Важић, Зоран Савић и др Миодраг Мајић.

Редакцијски одбор Билтена Апелационог суда, од фебруара 2020. године, чине: председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, који је уједно и главни и одговорну уредник Билтена, судија Драгана Миросављевић, заменик главног и одговорног уредника Билтена, секретар Редакцијског одбора Билтена - координатор за медије Мирјана Пиљић, и чланови редакције - судије Апелационог суда у Београду: Зорица Ђаковић, Весна Станковић, Јелена Стевановић, Светлана Беговић Пантић, Весна Филиповић, Гордана Тошић, Сања Агатоновић, Персида Јовановић, Александра Спирковска, Невенка Калуђеровић, Зорица Смирчић, Милена Рашић, Бојана Пауновић, Зоран Савић, Растко Поповић и др Миодраг Мајић.

Редакцијски одбор Билтена Апелационог суда, од јануара 2022. године, чине: председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, који је уједно и главни и одговорни уредник Билтена, судија Зорица Булајић, заменик главног и одговорног уредника Билтена, секретар Редакцијског одбора Билтена -координатор за медије Мирјана Пиљић,и чланови редакције - судије Апелационог суда у Београду: Зорица Ђаковић, Весна Станковић, Јелена Стевановић, Весна Филиповић, Гордана Тошић, Сања Агатоновић, Александра Спирковска, Зорица Смирчић, Зорица Јовановић, Јасминка Бакић, Бојана Пауновић, мр Сретко Јанковић, Зоран Савић, Растко Поповић, Милимир Лукић и др Мидраг Мајић.

Редакцијски одбор Билтена Апелационог суда, од септембра 2023. године, чине: председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, који је уједно и главни и одговорни уредник Билтена, судија Јелена Стевановић, заменик главног и одговорног уредника Билтена, секретар Редакцијског одбора Билтена - координатор за медије Мирјана Пиљић, и чланови редакције - судије Апелационог суда у Београду - Зорица Ђаковић, Сања Агатоновић, Весна Филиповић,  Зорица Смирчић, Зорица Јовановић, Гордана Тошић, Јасминка Бакић, Милимир Лукић, мр Сретко Јанковић, Снежана Јовановић, Растко Поповић, др Миодраг Мајић и Оливера Анђелковић. 

 

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje