Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ОДЛУКЕ

Одлука о усвајању израђеног плана интегритета, Су I-1 15/18 од 24. октобра 2022. године;

-  Програм решавања старих предмета у 2022. години, Су I-2 29/22 од 28. јануара 2022. године;

-  Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност, Су I-1 120/21 од 16. децембра 2021. године;

-  Отворена листа дескриптора, Су I-1 15/18 од 20. марта 2018. године;

-  Одлука о именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите у Апелационом суду у Београду, Су I-2 325/19 од 22. октобра 2017. године;

-  Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, Су I-2 52/17 од 30. марта 2017. године, измењено решењем Су I-2 52/17-1 од 5. јула 2022. године;

-  Одлука о печатима и штамбиљима Апелационог суда у Београду, I Су 1/10-17 од 12. фебруара 2010. године;

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje