Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

УПУТСТВА

Упутства која се односе на судије и запослене

-  Упутство судијама и судијским помоћницима о поступању, ради тачности статистичких извештаја, Су I-1 74/17 од 13. септембра 2017. године;

-  Упутство за распоређивање предмета из уписника “Кж1”, у којима је одлуком Апелационог суда “Кж3” укинута другостепена пресуда, Су I-1 4/17 од 18. јануара 2017. године;

 

Упутства везана за материјално - финансијско пословање суда

-  Упутство за обављање материјално финансијских послова Апелационог суда у Београду, Су I-1 42/11 од 6. априла 2011. године;

 

Упутства везана за рад Одељења судске праксе

-  Упутство о поступању организационих јединица суда ради правилне организације рада суда на анонимизацији судских одлука, Су I-1 92/21 од 14. септембра 2021. године;

-  Допуна упутства о начину организације рада Апелационог суда у Београду ради уједначавања судске праксе, Су I-1 14/18 од 30. јануара 2020. године;

-  Упутство за исправљање техничких грешака након одобрења одлуке од стране Одељења судске праксе, Су бр. I-1 10/20 од 27. јануара 2020. године;

-  Упутство о начину рада Одељења судске праксе, Су I-1 105/19 од 11. децембра 2019. године;

-  Упутство писарници о поступању са предметима након одобрења одлука од стране Одељења судске праксе, Су I-1 106/19 од 11. децембра 2019. године;

-  Упутство о начину организације рада Апелационог суда у Београду ради уједначавања судске праксе, Су I-1 14/18 од 20. марта 2018. године;

-  Упутство о начину организације рада виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Београду ради уједначавања судске праксе Су I-1 12/18 од 6. марта 2018. године;

-  Упутство о поступању Одељења судске праксе у кривичним предметима у вези са начином вођења казнене евиденције, Су I-1 58/16 од 03. октобра 2016. године;

-  Упутство о поступању Одељења судске праксе у вези са израдом Билтена и ажурирањем интернет странице Апелационог суда у Београду, Су I-1 25/15 од 2. априла 2015. године;

 

Упутства везана за рад по притужбама

Допуна упутства о начину завођења и развођења притужби, поступању по поднетим притужбама и обавештењу Апелационог суда у Београду, Су I-1 60/20 од 26. јуна 2020. године;

-  Допуна упутства о достављању извештаја о уобичајеним роковима решавања предмета и достављању пропратних дописа уз притужбу, Су I – 1 5/19, Су I – 1 36/16 од 29. јануара 2020. године и Су III – 18 12/21 од 23. фебруара 2021. године;

-  Упутство о достављање извештаја о уобичајеним роковима решавања предмета и достављање пропратних дописа уз притужбу, Су I – 1 5/19, Су I – 1 36/16 од 22. јануара 2019. године;

-  Упутство о начину завођења и развођења притужби, поступању по поднетим притужбама и обавештењу Апелационог суда у Београду, Су I-1 36/16 од 21. јуна 2016. године;

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje