Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

Мирјана Пиљић, координатор за медије
Биљана Кашиковић административно технички секретар 
 

СУДСКА УПРАВА 
 
Весна Баратовић, секретар суда
Слађана Огњеновић, самостални саветник за кадровске и персоналне послове
Биљана Гаврановић, саветник за административне послове судске управе и послове са поротом   
Наташа Милосављевић Миљковић, статистичар-аналитичар
Илинка Бараћ, статистичар-аналитичар
Милена Весић, референти на административно техничким пословима судске праксе  
Оливера Даријевић записничар Судске управе
Сања Рацо, судски саветник која обавља послове реферисања и припремања нацрта одговора по поднетим притужбама и представкама у грађанској и кривичној материји на рад Апелационог суда у Београду
 
 
СУДСКА ПИСАРНИЦА 
 
Јасмина Ђокић, управитељ судске писарнице  
Биљана Ђукић, заменик управитеља судске писарнице
 
 
ГРАЂАНСКА ПИСАРНИЦА
 
Јасна Илић, уписничар
Милица Совиљ, уписничар
Оливера Драча, уписничар
Сања Аранђеловић, административно технички послови
Маријана Вујић, административно технички послови
Душица Милуновић, административно технички послови
Ђорђије Милић, административно технички послови
Вјера Мартиновић, административно технички послови
 
 
ГРАЂАНСКА ПИСАРНИЦА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ
 
Андријана Мамула, уписничар
Снежана Милошевић, административно технички послови
Сања Јокановић, административно технички послови
Невенка Гвозденовић, административно технички послови
 
 
КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА  
 
Сања Бајовић, уписничар
Виолета Влаисављевић, уписничар
Ивана Атанацковић, административно технички послови  
Вања Божић, административно технички послови  
Нада Прелевић, административно технички послови  
Драгана Стојановић, административно технички послови
 
 
ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА, ЕКСПЕДИЦИЈА И АРХИВА
 
Малина Бјелић, референт за пријем и експедицију
Марина Маркулић, референт за пријем и експедицију
Душица Минчев, референт за пријем и експедицију
Светлана Контић, референт за пријем и експедицију
Милорад Танасковић, референт за пријем и експедицију
Татјана Тошић-Ситар, референт архивар
Милош Ђорђевић, експедитор поште
Његош Јанковић, експедитор поште
Иван Костов, експедитор поште
Милорад Митровић, експедитор поште
Марко Павловић, експедитор поште
Саша Перовић, експедитор поште
 
 
РАЧУНОВОДСТВО    
 
Маја Буквић, саветник на радном месту шеф рачуноводства
Драгана Обрадовић, млађи саветник на радном месту књиговођа-контиста
Сузана Кузмановић, референт на радном месту ликвидатор буџетских средстава
Весна Милошевић, референт на радном месту благајник
Данијела Багаш, млађи саветник на радном месту за послове јавних набавки и економата
 
 
ДАКТИЛОБИРО 
 
Јаковљевић Данка, шеф дактилобироа
Александров Љиља, записничар 
Алексић Вања, записничар
Вујичић Ивана, дактилограф
Билић Јасна, записничар
Благојевић Љиљана, записничар
Булатовић Сања, записничар
Анђелковић Марија, записничар
Гроздановић Ивана, дактилограф
Ђурђевић Светлана, записничар
Ивановић Маја, записничар
Јовановић Анита, записничар
Јовановски Светлана, записничар
Капетановић Жељка, дактилограф   
Клисура Биљана, записничар
Костић Сања, дактилограф  
Лончар Олгица, записничар
Лукић Јелена, записничар
Мандић Јоксић Оливера, записничар
Марковић Соња, записничар
Миленковић Николина, записничар
Миленковић Светлана, записничар
Милић Данијела, записничар
Миловановић Гордана, записничар
Митрић Дубравка, записничар
Станковић Снежана, записничар
Стојановић  Марија, записничар
Стојиљковић Славица, дактилограф  
Таталовић Јулијана, записничар
Томић Зорица, записничар
Тошић Славица, записничар
Турукало Данијела, записничар
Ћулајевић Сања, дактилограф
Шаврљуга Слађана, дактилограф    
Шуша Мирјана, записничар
Милосављевић Наташа, записничар (одређено)
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
Томислав Секеруш, руководилац одељења за информатичке послове
Милош Шимковић, систем администратор
 
 
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 
 
Стојичић Небојша, руководилац техничке службе - референт
Миловановић Горан, достављач
Петровић Немања, достављач  
Павловић Биљана, достављач  
Радмановац Оливера, курир
 
 
ВОЗАЧИ
 
Малић Никола
Пајчин Вујадин
Симић Влада
 

Табеларни приказ броја запослених у Апелационом суду у Београду према структури прописаној одредбом члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 

Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Јачи је онај ко себе победи, него онај ко бедеме савлада (Овидије)