Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

Мирјана Пиљић, координатор за медије
Биљана Кашиковић административно технички секретар 
 

СУДСКА УПРАВА 
 
Весна Баратовић, секретар суда
Милена Ристовић, судски саветник који обавља послове реферисања и припремања нацрт одговора по поднетим притужбама и представкама у грађанској и кривичној материји на рад Апелационог суда у Београду
Слађана Огњеновић, самостални саветник за кадровске и персоналне послове
Биљана Гаврановић, саветник за административне послове судске управе и послове са поротом   
Наташа Милосављевић Миљковић, статистичар-аналитичар
Илинка Бараћ, референти на административно техничким пословима судске праксе
Милена Весић, референти на административно техничким пословима судске праксе  
Оливера Даријевић, референт запослен на пословима анонимизације и псеудоанонимизације судских одлука и других докумената
Биљана Клисура, записничар Судске управе
Марија Анђелковић, записничар Судске управе
 
 
СУДСКА ПИСАРНИЦА 
 
Јасмина Ђокић, управитељ судске писарнице  
Биљана Ђукић, заменик управитеља судске писарнице
 
 
ГРАЂАНСКА ПИСАРНИЦА
 
Светлана Контић, уписничар
Татјана Тошић-Ситар, уписничар
Оливера Драча, уписничар
Сања Аранђеловић, административно технички послови
Маријана Вујић, административно технички послови
Душица Милуновић, административно технички послови
Ђорђије Милић, административно технички послови
Вјера Мартиновић, административно технички послови
Снежана Милошевић, административно технички послови
Јасна Илић, административно технички послови
Славица Тошић, административно технички послови
 
ГРАЂАНСКА ПИСАРНИЦА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ
 
Андријана Мамула, уписничар
Милица Совиљ, уписничар
Сања Аранђеловић, административно технички послови
Сања Јокановић, административно технички послови
Невенка Гвозденовић, административно технички послови
 
 
КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА  
 
Сања Бајовић, уписничар
Виолета Влаисављевић, уписничар
Ивана Атанацковић, административно технички послови  
Вања Божић, административно технички послови  
Нада Прелевић, административно технички послови  
Драгана Стојановић, административно технички послови
 
 
ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА, ЕКСПЕДИЦИЈА И АРХИВА
 
Малина Бјелић, референт за пријем и експедицију
Марина Маркулић, референт за пријем и експедицију
Душица Минчев, референт за пријем и експедицију
Милорад Танасковић, референт за пријем и експедицију
Милорад Митровић, референт за пријем и експедицију
Милош Ђорђевић, архивар
Његош Јанковић, експедитор поште
Иван Костов, експедитор поште
Марко Павловић, експедитор поште
Саша Перовић, експедитор поште
 
 
РАЧУНОВОДСТВО    
 
Маја Буквић, саветник на радном месту шеф рачуноводства
Драгана Чолић, млађи саветник на радном месту књиговођа-контиста
Сузана Кузмановић, референт на радном месту ликвидатор буџетских средстава
Весна Милошевић, референт на радном месту благајник
Данијела Багаш, млађи саветник на радном месту за послове јавних набавки и економата
 
 
ДАКТИЛОБИРО 
 
Данка Јаковљевић, шеф дактилобироа
Љиља Александров, записничар 
Вања Алексић, записничар
Јасна Билић, записничар
Љиљана Благојевић, записничар
Сања Булатовић, записничар
Радуша Вуковић, записничар
Ивана Гроздановић, дактилограф
Светлана Ђурђевић, записничар
Маја Ивановић, записничар
Ивана Јанковић, дактилограф
Анита Јовановић, записничар
Светлана Јовановски, записничар
Жељка Капетановић, дактилограф   
Сања Костић, дактилограф  
Олгица Лончар, записничар
Јелена Лукић, записничар
Оливера Јоксић Мандић, записничар
Соња Марковић, записничар
Николина Миленковић, записничар
Светлана Миленковић, записничар
Данијела Милић, записничар
Гордана Миловановић, записничар
Дубравка Митрић, записничар
Милица Милуровићзаписничар
Снежана Станковић, записничар
Марија Стојановић, записничар
Тијана Стојилковић, дактилограф
Славица Стојиљковић, дактилограф  
Јулијана Таталовић, записничар
Зорица Томић, записничар
Данијела Турукало, записничар
Сања Ћулајевић, дактилограф
Слађана Шаврљуга, дактилограф    
Мирјана Шуша, записничар
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
Томислав Секеруш, руководилац одељења за информатичке послове
Милош Шимковић, систем администратор
 
 
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 
 
Небојша Стојичић, руководилац техничке службе - референт
Филип Атанацковић, достављач  
Горан Миловановић, достављач
Биљана Павловић, достављач  
Оливера Радмановац, курир
 
 
ВОЗАЧИ
 
Никола Малић 
Вујадин Пајчин 
Влада Симић
 

Табеларни приказ броја запослених у Апелационом суду у Београду према структури прописаној одредбом члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje