Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ЗАПОСЛЕНИ

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СУДА

Кашиковић Биљана, административно технички секретар

 
СУДСКА  УПРАВА
 
Огњеновић Слађана, самостални саветник за кадровске и персоналне послове
Гаврановић Биљана, саветник за административне послове у судској управи и послове са поротом
Бараћ Илинка, референт на административно техничкким пословима судске праксе
Весић Милена, референт на административно техничкким пословима судске праксе
Милосављевић Миљковић Наташа, статистичар - аналитичар
Даријевић Оливера, записничар судске управе

 
СУДСКА ПИСАРНИЦА
 
Ђокић Јасмина, управитељ судске писарнице
Ђукић Биљана, заменик управитеља судске писарнице
 
ГРАЂАНСКА ПИСАРНИЦА
 
Илић Јасна , уписничар
Совиљ Милица, уписничар
Влаисављевић Виолета, уписничар
Вујић Маријана, административно технички послови
Мартиновић Вјера, административно технички послови
Милуновић Душица, административно технички послови
Милић Ђорђије, административно технички послови
Сања Аранђеловић, административно технички послови
 
ГРАЂАНСКА ПИСАРНИЦА ЗА РАДНЕ  СПОРОВЕ
 
Мамула Андријана, уписничар
Гвозденовић Невенка, административно технички послови
Јокановић Сања, административно технички послови
Милошевић Снежана, административно технички послови
 
КРИВИЧНА  ПИСАРНИЦА
 
Бајовић Сања, уписничар
Драча Оливера, уписничар
Атанацковић Ивана, административно технички послови
Божић Вања, административно технички послови
Прелевић Нада, административно технички послови
Стојановић Драгана, административно технички послови
 
ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА, ЕКСПЕДИЦИЈА И АРХИВА
 
Бјелић Малина, референт у пријемној канцеларији и експедицији
Контић Светлана, референт на пријемном шалтеру и експедицији
Маркулић Марина, референт на пријемном шалтеру и експедицији
Минчев Душица, реферет на пријемном шалтеру и експедицији
Танасковић  Милорад, референт на пријемном шалтеру и експедицији
Тошић-Ситар Татјана, референт у архиви
Ђорђевић Милош, експедитор поште
Јанковић Његош, експедитор поште
Костов Иван, експедитор поште
Павловић Марко, експедитор поште
Перовић Саша, експедитор поште

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 
Секеруш Томислав, руководилац одељења за информационе технологије
Шимковић Милош, систем администратор


РАЧУНОВОДСТВО
 
Буквић Маја, саветник на радном месту шеф рачуноводства
Багаш Данијела, млађи саветник на радном месту за послове јавних набавки и економата
Милошевић Весна, референт на радном месту за обрачун плата – благајник
Кузмановић Сузана, референт на радном месту ликвидатор буџетских средстава
Чолић Драгана, млађи саветник на радном месту књиговођа - контиста

 
ДАКТИЛОБИРО
 
Јаковљевић  Данка – шеф дактилобироа 
Александров Љиља, записничар
Алексић Вања, записничар
Анђелковић Марија, записничар
Аранђеловић Сања, записничар
Билић Јасна, записничар
Благојевић Љиљана, записничар
Булатовић Сања, записничар
Вујичић Ивана, дактилограф
Вуковић Радуша, записничар
Гроздановић Ивана, дактилограф
Ђурђевић Светлана, записничар
Ивановић Маја, записничар
Јовановић Анита, записничар
Јовановски Светлана, записничар
Капетановић Жељка, дактилограф
Клисура Биљана, записничар
Костић Сања, дактилограф
Лончар Олгица, записничар
Лукић Јелена, записничар
Мандић Јоксић Оливера, записничар
Марковић Соња, записничар
Миленковић Николина, записничар
Миленковић Светлана, записничар
Милић Данијела, записничар
Милуровић Милица, записничар
Миловановић Гордана, записничар
Митрић Дубравка, записничар
Станковић Снежана, записничар
Стојановић Марија, записничар
Стојиљковић Славица, дактилограф
Таталовић Јулијана, записничар
Томић Зорица, записничар
Тошић Славица, записничар
Турукало Данијела, записничар
Ћулајевић Сања, дактилограф
Шаврљуга Слађана, дактилограф
Шуша Мирјана, записничар

 
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
 
Стојчић Небојша, руководилац техничке службе
Миловановић Горан, достављач
Павловић Биљана, достављач
Петровић Немања, достављач
Радмановац Оливера, курир
Малић Никола, возач
Пајчин Вујадин, возач
Симић Влада, возач
 

Миленковић Николина, записничар

Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Јачи је онај ко себе победи, него онај ко бедеме савлада (Овидије)