Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

03.11.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 20/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Буструц Горан

 


02.11.2017 године

 09:00  Кж1 903/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Миловановић Жељко

 

 10:00  Кж1 892/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мрђа Јовица

 

 11:00  Кж1 924/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кувачић Марко

 

 11:00  Кж1 289/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Матеовић Звонко и др.

 

 12:00  Кж1 1107/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бошковић Слободан

 

 12:00  Кж1 1049/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Давидовић Бојан и др.

 

 13:00  Кж1 1132/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Крупљанин Ранко

 


01.11.2017 године

 09:30  Кж1 1012/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Мирко и др.

 

 11:00  Кж–По1–Пои 3/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Кнежевић Жељко

 


31.10.2017 године

 09:00  Кж1 781/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јовановић Гордана

 

 09:00  Кж1 1071/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ранковић Ненад

 

 09:30  Кж1 1001/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Вискуп Ана

 

 10:00  Кж1 1042/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Миленковић Бобан

 

 10:30  Кж1 992/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Максимовић Жељко и др.

 

 11:00  Кж1 1100/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Сандић Жељко

 

 11:00  Кж1 1098/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановић Милош

 

 11:00  Кж1 816/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Живић Милош

 

 12:00  Кж1 1076/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Вукашин

 

 12:00  Кж1 406/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Аврамовић Александар и др.

 


30.10.2017 године

 11:00  Кж1 954/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Слађана и др.

 

 12:00  Кж-Пои 15/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорић Далибор и др.

 

 12:30  Кж1 1059/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Хуберт Иван

 


27.10.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 20/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Буструц Горан

 


26.10.2017 године

 10:00  Кж1 1081/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мићић Дејан

 

 10:00  Кж1 1041/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Радосављевић Борислав

 

 10:00  Кж1 ПО1 19/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Branchu Michel Sebastien и др.

 

 10:00  Кж1 973/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Митровић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 1024/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Маљковић Мирослав

 

 11:00  Кж1 1100/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Сандић Жељко

 

 11:00  Кж1 998/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Павловић Урош и др.

 

 11:30  Кж1 951/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Симеуновић Милета

 

 12:00  Кж1 1018/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Станојевић Дејан

 

 12:00  Кж1 857/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Обрадовић Синиша и др.

 


25.10.2017 године

 09:30  Кж1 1058/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Краснићи Дино

 

 10:00  Кж1 1571/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Величковић Немања и др.

 

 11:00  Кж1 1010/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Угарковић Милан

 

 12:30  Кж1 583/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Шевић Обрад

 

 13:00  Кж1 1104/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовић Милан

 


24.10.2017 године

 09:30  Кж1 886/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Станковић Жарко

 

 10:00  Кж1 ПО1 14/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Николић Јовица

 

 10:00  Кж1 1065/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милићевић Васиљ и др.

 

 10:30  Кж1 1056/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бањаш Ипче

 

 11:00  Кж1 1075/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Хуђец Бојан

 

 11:00  Кж1 910/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Давидовић Љубомир

 

 11:30  Кж1 1082/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Yakovlieva Innа и др.

 

 12:00  Кж1 900/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Миладиновић Марко

 

 12:00  Кж1 123/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Буха Новак и др.

 


23.10.2017 године

 10:00  Кж1 1070/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Павловић Игор

 

 10:00  Кж1 ПО1 14/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Николић Јовица

 

 11:00  Кж1 882/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ћирковић Никола и др.

 

 12:00  Кж1 1095/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Миљковић Милош и др.

 

 12:00  Кж1 787/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Станко

 

 13:00  Кж1 1069/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Митровић Далибор и др.

 


20.10.2017 године

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Будимир Милан и др.

 


19.10.2017 године

 09:00  Кж1 927/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Меденица Ненад

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Будимир Милан и др.

 

 10:00  Кж1 1031/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Каплановић Драган

 

 10:00  Кж1 908/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Зилџић Саша и др.

 

 12:00  Кж1 462/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мићуновић Вук и др.

 


18.10.2017 године

 10:00  Кж–По2–Кре 6/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Хусник Ивица

 

 10:00  Кж1 1029/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Мишић Стојан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Будимир Милан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 13/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мијић Бранко и др.

 

 12:00  Кж1 891/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 

 13:00  Кж1 1030/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Димовски Давор и др.

 


17.10.2017 године

 09:30  Кж1 833/2017 (јавна седница)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стризовић Иван и др.

 

 10:00  Кж1 1014/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мариус Кристиан Фартала

 

 10:00  Кж1 ПО1 13/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мијић Бранко и др.

 

 10:30  Кж1 843/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Рајковић Милан

 

 11:00  Кж1 975/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Станојић Далибор и др.

 

 11:00  Кж1 887/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миловановић Марко

 

 12:00  Кж1 971/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Исаиловић Горан и др.

 


16.10.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 13/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мијић Бранко и др.

 

 11:00  Кж1 508/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Јовановић Денис и др.

 

 11:00  Кж1 339/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ранковић Александар

 

 11:30  Кж1 1047/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ћеримовић Саша и др.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2017 године

 09:00  Кж1 895/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кнежевић Милош и др.

 

 09:00  Кж1 903/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Миловановић Жељко

 

 09:30  Кж1 771/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Миловановић Славен

 

 11:00  Кж1 1663/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Николић Јовица

 

 11:00  Кж1 1032/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Михајловић Лазар

 

 11:30  Кж1 1043/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ранђеловић Ана и др.

 

 12:00  Кж1 165/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Мрђа Јовица и др.

 

 12:00  Кж1 926/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Симић Саша

 

 12:30  Кж1 984/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милосављевић Дејан и др.

 

 13:00  Кж1 1061/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јовановић Анђелко и др.

 


11.10.2017 године

 09:30  Кж1 638/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кнежевић Петар

 

 09:30  Кж1 920/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Васић Влајко

 

 10:00  Кж1 981/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Симић Стефан

 

 10:00  Кж1 889/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лакић Зоран

 

 11:00  Кж1 1003/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милићевић Витомир

 

 11:30  Кж1 749/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лучић Бојан и др.

 


10.10.2017 године

 09:00  Кж1 808/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Илић Светолик

 

 10:00  Кж1 900/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Миладиновић Марко

 

 10:00  Кж1 499/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Влашић Марио и др.

 

 10:30  Кж1 1015/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Глишић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 923/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Фазли Алберт

 

 11:00  Кж1 827/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Узуновић Бјелобрк Дуња

 

 11:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 

 12:30  Кж1 938/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Симеуновић Дарко

 

 13:00  Кж1 894/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јеремић Игор и др.

 


09.10.2017 године

 09:30  Кж1 989/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Урошевић Милан

 

 10:00  Кж1 1038/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Чаки Душанка

 

 10:00  Кж1 928/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Цветковић Милан

 

 11:00  Кж1 963/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петровић Милан

 

 11:00  Кж1 527/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бјелобрк Бранимир

 

 11:30  Кж1 829/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радибратовић Бојан

 

 12:00  Кж1 982/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јанков Ален

 

 12:00  Кж1 737/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Букуров Слободанка

 

 12:30  Кж1 965/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Урошевић Дарко

 


05.10.2017 године

 12:00  Кж1 640/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станковић Зоран и др.

 


04.10.2017 године

 09:30  Кж1 823/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радак Борис

 

 12:00  Кж1 1005/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Шарић Предраг

 

 12:00  Кж1 983/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Мишић Стојан и др.

 

 14:30  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 


03.10.2017 године

 09:30  Кж1 915/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Васић Милан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 

 10:30  Кж1 840/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милићевић Борислав и др.

 

 11:00  Кж1 123/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Буха Новак и др.

 


02.10.2017 године

 09:30  Кж1 845/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Иванчевић Горан

 

 10:00  Кж1 911/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђурковић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 881/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Недељковић Горан

 

 10:00  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 

 10:15  Кж1 964/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Морина Ајваз

 

 10:45  Кж1 953/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Радул Далибор

 

 11:00  Кж1 837/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Раца Драган

 

 11:00  Кж-Пои 5/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Весна и др.

 

 11:00  Кж1 289/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матеовић Звонко и др.

 

 12:00  Кж1 1028/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јевремовић Жељко

 

 12:00  Кж1 648/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гаковић Душан

 

 12:30  Кж1 685/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кудрић Љубомир и др.

 


 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)