Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

9. март 2018. године
ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 116/17 од 27. септембра 2017. године стављена је ван снаге, у осуђујућем делу, пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 16/14 од 24. фебруара 2015. године, којом је окр. Зоран Стевановић због извршења кривичног дела разбојништва из члана 206, став 3. КЗ осуђен на казну затвора у трајању од пет година, те пресуда Апелационог суда у Београду Кж1 По1 9/15 од 04. децембра 2015. године, у делу којом је преиначена напред наведена пресуда Вишег суда у односу на окр. Стевановића само у погледу казне, те пресуда Врховног касационог суда РС КЗЗ ОК 3/16 од 09. марта 2016. године, којом је преиначена напред наведена пресуда Апелационог суда само у погледу казне у односу на окривљеног Стевановића, те је одбијена оптужба да је окр. Зоран Стевановић извршио кривично дело разбојништво из члана 206, став 3. КЗ.

Оптужницом Тужилаштво за организовани криминал окр. Зорану Стевановићу је стављено на терет да је 15. марта 2008. године, заједно са окр. Миланом Митићем, према коме је кривични поступак раздвојен, у Сплиту – Република Хрватска, по претходном договору, детаљно разрађеном плану и подељеним улогама, заједно са сада покојним Страхињом Рашетом, те Мирославом Хршуном, Емилом Цокарићем, Миром Цокарићем, Младеном Ступалом, Јозом Церта, Борисом Марушићем и Весном Вуцо, који су за овај догађај правоснажно осуђени пред правосудним органима Републике Хрватске, употребом силе и претњом да ће напасти на живот радника обезбеђења, у намери да себи прибаве противправну имовинску корист, одузели на штету хрватске поште 15.021.500,00 куна, односно 172.900.469,00 динара.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду је, након одржане седнице већа, донело 21. фебруара 2018. године пресуду Кж1 ПО1 34/17, којом је одбило као неосновану жалбу Тужиоца за организовани криминал и потврдило првостепену пресуду.

По налажењу Апелационог суда, имајући у виду разлоге због којих је тражено и одобрено понављање правноснажно окончаног поступка, правилно је првостепени суд нашао да каснији догађаји, настали након правноснажности пресуде чине нужним доношење одлуке о одбијању оптужбе. Наиме, окр. Зоран Стевановић након правноснажности пресуде није ступио на издржавање казне затвора већ је отишао у Немачку где је ухапшен по потерници хрватског суда за издржавање казне затвора у трајању од 9 година, која пресуда је донета пред Жупанијским судом у Сплиту у његовом одсуству, а тиче се истог догађаја и истог кривичног дела због којих је и пресудама домаћих судова окр. Зоран Стевановић оглашен кривим. Имајући у виду све напред наведене околности, везане за идентитет описа кривичних дела и извршилаца, правилан је закључак првостепеног суда да се у конкретном случају ради о пресуђеној ствари.


 

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)