Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

10. мај 2019. године
ЈОВИЦА ТАСИЋ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал, К По1 137/15 од 16. јануара 2018. године због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи и члана 350. КЗ (од чега окр. Тасић, Мицов, Василев, Борски, Стојанов, Рангелов и Митић у продуженом трајању) окр. Јовица Тасић је осуђен на казну затвора у трајању од 5 година, окр. Драган Мицов је осуђен на казну затвора у трајању од 3 године и 9 месеци, окр. Иван Василев, Љубен Борски, Асен Стојанов, Иван Рангелов и Далибор Митић су осуђени на казне затвора у трајању од по 3 године и 6 месеци, окр. Небојша Атанасов и Ненад Пешић су осуђени на казне затвора у трајању од по 3 године, окр. Дејан Рашић је осуђен на казну кућног затвора уз примену електронског надзора у трајању од 8 месеци, окр. Горан Андрејић је осуђен на казну кућног затвора уз примену електронског надзора у трајању од 1 године и окр. Горан Николић је осуђен на казну кућног затвора у трајању од 8 месеци. Према окривљенима је изречена и мера одузимања предмета и то: мобилних телефона и возила, те је окр. Јовици Тасићу, Ивану Василеву, Љубену Борском, Небојши Атанасову, Ненаду Пешићу, Асену Стојанову, Ивану Рангелову, Далибору Митићу и Горану Андрејићу одузета имовинска корист прибављена кривичним делом. Такође, Ивану Рангелову је изречена мера безбедности забране вршења позива радника Министарства унутрашњих послова РС у трајању од 5 година.

Окривљени Јовица Тасић је оглашен кривим што је у временском периоду од 4. јануара до 22. фебруара 2015. године, на територији Босилеграда, Врањске бање, Сурдулице, Владичиног Хана и Београда организовао организовану криминалну групу, која је постојала одређено време и деловала споразумно у циљу вршења више кривичних дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи, а ради стицања финансијске користи, на тај начин што је сачинио план деловања организоване криминалне групе, да за финансијску корист, у укупном износу од минимум 9.700,оо евра, у Србији организује прихват, недозвољени боравак и даљи недозвољени транзит страних држављана – лица која су на недозвољени начин прешли границу Републике Србије, а све у циљу њиховог одласка ка некој од земаља Европске уније, те су у том циљу припадници ове организоване криминалне групе, поред више НН лица, постали окр. Драган Мицов, Иван Василев, Љубен Борски, Небојша Атанасов, Ненад Пешић, Асен Стојанов, Иван Рангелов и Далибор Митић, те сада осуђени Данило Стојановић, Игор Костић и Димитрије Пенев, који су прихватили налоге организатора организовне криминалне групе и по истима поступали након чега су стечену финансијску корист, организатори припадници организоване криминалне групе делили у зависности од њихове појединачне улоге у оствареној појединачној радњи омогућавања недозвољеног боравка или транзита кроз Србију, те је тако окр. Тасић узимао новац од НН лица из Бугарске у распону од 50,оо до 300,оо евра по једном мигранту док би припадници организоване криминалне групе добијали од организатора организоване криминалне групе од 50,оо до 500,оо евра по једној тури недозвољеног пребацивања миграната преко границе Србије, а у чему су биле урачанате зараде и трошкови организатора и припадника организоване криминалне групе, на који начин су омогућили страним држављанима – мигрантима недозвољен боравак у Србији и недозвољен транзит кроз Србију.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ 

Тужилац за организовани криминал и браниоци окривљених.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржане седнице већа, донело је 12. априла 2019. године решење Кж1 По1 18/18 којим је, због битне повреде одредаба кривичног поступка, укинуло првостепену пресуду и предмет вратило првостепеном суду на поновно суђење. 

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)