Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

14. мај 2018. године
ДРАГАН ДУЛИЋ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 79/11 од  28. априла 2017. године због извршења продуженог кривичног дела тешка крађа из члана 204, став 3. КЗ и кривичног дела посебни случајеви фалсификовања исправе из члана 356, став 1, тачка 5. у вези са чланом 355 став 2, тачка 5. КЗ окр. Драган Дулић је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 4 године, те му је изречена мера безбедности одузимање премета извршења кривичног дела и то: међународне дозволе за транспорт, бланко саобраћајне дозволе, бланко међународна карта за осигурање аутомобила и бланко оверена полиса осигурања, док је окр. Александар Дулић осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 3 године, те су због извршења продуженог кривичног дела тешка крађа из члана 204, став 3. КЗ окр. Бранка Керавица, Анте Камењашевић и Данијел Чалић осуђени на казне затвора у трајању од по 2 године, окр. Радослав Олујић је због извршења кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 3. КЗ осуђен на казну затвора у трајању од  1 године, окр. Ален Манојловић је због извршења кривичног дела давање мита из члана 368, став 3. КЗ осуђен на казну затвора у трајању од 10 месеци и окр. Ненад Ненадовић је због извршења кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355 став 2. КЗ осуђен на казну затвора у трајању од 8 месеци.

Окривљени су оглашени кривим што су:

 • у току априла месеца 2010. године, у Новом Саду и Загребу, окр.Данијел Чалић, Радослав Олујић, Ален Манојловић и Бранка Керавица, у оквиру организоване криминалне групе, обијањем одузели моторно возило – аутобус, власништво оштећеног М.М, у вредности од 117.141,20 евра у намери да тим присвајањем прибаве себи противправну имовинску корист,
 • у току ноћи 6/7. април 2010. године, у Италији, окр. Данијел Чалић, Бранка Керавица и Анто Камењашевић, у оквиру организоване криминалне групе, проваљивањем одузели моторно возило камион, власништво предузећа „Т“ у намери да његовим присвајањем прибаве себи противправну имовинску корист у износу који са сигурношћу прелази 1.500.000,оо динара,
 • дана 27. јула 2010. године, у Краљевини Шпанији, Валенсији, окр. Драган Дулић, Анто Камењашевић и Бранка Керавица, у оквиру организоване криминалне групе, обијањем одузели аутобус у вредности од око 150.000, оо евра у намери да тим присвајањем прибаве себи противправну имовинску корист,
 • у току прве половине месеца новембра 2010. године, у Новом Саду и Бечу, Република Аустрија, окр. Драган и Александар Дулић, заједно са Стеваном Дулићем, Милорадом Зелићем и Браниславом Теофиловићем, против којих се водио кривични поступак пред належним судом у Бечу за ово кривично дело, у оквиру организоване криминалне групе покушали да обијањем одузму теретно моторно возило у намери прибављања противправне имовинске користи,
 • у врменском периоду од 18. до 22. новембра 2010. године у Новом Саду и Бечу, окр. Драган и Александар Дулић, заједно са Стеваном Дулићем, Милорадом Зелићем и Браниславом Теофиловићем, против којих се водио кривични поступак пред належним судом у Бечу за ово кривично дело, у оквиру организоване криминалне групе, обијањем одузели теретно моторно возило у вредности од око 60.000,оо евра, са полуприколицом – хладњачом, у вредности од око 50.000,оо евра, власништво фирме „Б“ из Немачке, у намери да тим присвајањем прибаве себи противправну имовинску корист и
 • дана 25. и 26. децембра 2010. године у Новом Саду и Бечу, окр. Драган Дулић, заједно са Стеваном Дулићем, Сретеном Стаменићем и Браниславом Теофиловићем, против којих се водио кривични поступак пред надлежним судом у Бечу за ово кривично дело у оквиру организоване криминалне групе, обијањем покушали да одузму теретно моторно возило, у намери да тим присвајањем за себе прибаве противправну имовинску корист.

Такође, првостепеном пресудом према окр. Александру Дулићу одбијена је оптужба да је у току ноћи између 29. и 30. октобра 2010. године, у Врднику, извршио, у саизвршилаштву, кривично дело крађа из члана 203, став 1. КЗ.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Окр. Драган Дулић и Ненад Ненадовић и њихови браниоци, као и браниоци свих осталих окривљених.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржане седнице већа, донело је 18. априла 2018. године пресуду Кж1 По1 3/18 којом је:

 • потврдио првостепену пресуду у односу на окр. Алена Манојловића,
 • укинуо првостепену пресуду, због битне повреде одредаба кривичног поступка, у односу на окр. Драгана Дулића, Александра Дулића, Бранку Керавицу, Анту Камењашевића, Радослава Олујића и Данијела Чалића и предмет у том делу вратио првостепеном суду на поновно суђење и
 • преиначио првостепену пресуду, у односу на окр. Ненада Ненадовића, у погледу урачунавања притвора и начина извршења казне, и то тако што је Апелациони суд овог окривљеног због извршења кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355 став 2. КЗ осудио на казну кућног затвора уз електронски надзор у трајању од 8 месеци.

 

8. мај 2018. године
РАХМИ ЈЕНЕР И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 30/16 од 23. јуна 2017. године због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246. КЗ окр. Рахми Јенер је осуђен на казну затвора у трајању од 12 година, окр. Јасин Јенер, Мехмет Фејзиоглу и Мунир Сијарић су осуђени на казну затвора у трајању од по 10 година, окр. Џеват Рамић је осуђен на казну затвора у трајању од 6 година и окр. Сеад Угљанин је осуђен на казну затвора у трајању од 8 година, те је од окр. Џевата Рамића одузето 5.242,36 грама опојне дроге хероин, а од окр. Сеада Угљанина 14.912,60 грама опојне дроге хероин. Такође, према окр. Рахмију Јенеру, Муниру Сијарићу, Џевату Рамићу и Сеаду Угљанину је изречена и мера безбедности одузимање предмета, те је одузет новац, мобилни телефони и једно моторно возило.

Окр. Рахми Јенер, Јасим Јенер, Мехмед Фејзиоглу, Мунир Сијарић и Џеват Рамић су оглашени кривим што су у периоду од августа до децембра 2015. године. у саставу групе, чији су припадници били и друга НН лица, а која је група у том делу деловала споразумно у међународним размерама на територији Републике Србије, Републике Бугарске и Републике Турске, неовлашћено ради продаје куповали, држали и преносили супстанцу која је проглашена са опојну дрогу –хероин, а окр. Сеад Угљанин неовлашћено ради продаје преносио супстанце проглашене за опојну дрогу – хероин.

Такође, првостепеном пресудом окр. Силвана Мијић је ослобођена од оптужбе да је извршила кривично дело удруживање ради вршења кривичног дела из члана 346. став 5. КЗ и кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246. КЗ.

Оптужницом Тужиоца за организовани криминал окр. Силвани Мијић је стављено на терет да је у периоду од августа до децембра 2015. године:  

 • била члан организоване кривиманлне групе коју је организовао окр. Рахми Јенер, а чији су припадници били окр. Јасим Јенер, Мехмед Фејзиоглу, Мунир Сијарић и Џеват Рамић, као више других НН лица, која група је у том периоду деловала споразумно у међународним размерама на територији Републике Србије, Републике Бугарске и Републике Турске, у циљу вршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и
 • на територији Републике Србије, Републике Бугарске и Републике Турске, заједно са окр. Рахми Јенером, Јасимом Јенером, Мехмедом Фејзиоглуом, Муниром Сијарићем и Џеватом Рамићем и више других НН лица, као организовала криминална група, ради продаје неовлашћено куповала, држала и преносила, те неовлашћено продавала супстанцу која је проглашена за опојну дрогу и то хероин у већим количинама.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал и браниоци окр. Рахмија Јенера, Јасима Јенера, Мехмеда Фејзиоглуа, Мунира Сијарића и Џевата Рамића.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду је, након одржане седнице већа, донело 10. априла 2018. године пресуду Кж1 По1 29/17, којом је одбило као неосноване све жалбе и потврдило првостепену пресуду.


 

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)