Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

20. октобар 2017. године
РАЈКО ПАНТЕЛИНАЦ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 103/15 од 14. марта 2016. године:

 • због извршења кривичног дела кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346, став 5. КЗ, те кривичног дела тешко убиство у покушају, у саизвршилаштву, из члана 114, став 1, тачка 3. и 5. КЗ и кривичног дела недозвољена прозводња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348. КЗ окр. Рајко Пантелинац је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 11 година и 6 месеци, док је окр. Рашко Мијаиловић осуђен на јединстевну казну затвора у трајању од 9 година и 6 месеци. Такође, према окр. Пантелинцу је изречена мера безбедности одузимања предмета и то: револвера, метака, бејзбол палице и др;
 • због извршења кривичног дела кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346, став 5. КЗ и кривичног дела тешко убиство у покушају, у саизвршилаштву, из члана 114, став 1, тачка 3. и 5. КЗ окр. Радован Галетин је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 10 година,
 • због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346, став 5. КЗ окр. Перо Ђурић је осуђен на казну затвора у трајању од 2 године.

Окривљени Рајко Пантелинац је оглашен кривим што је у току 2011. године, на територији Републике Србије, организовао криминалну групу, чији су припадници током 2011. године постали окр. Живојин Тајков, према коме је кривични поступак раздвојен и који је у међувремену правноснажно осуђен, окр. Рашко Мијаиловић и Радован Галетин, док је током 2012. године припадник постао и окр. Перо Ђурић, а која организована криминална група је деловала споразумно у циљу вршења кривичних дела  и планирала своје деловање и то како на територији РС, тако и на територији других земаља и то конкретно на територији Републике Кипар и Републике Украјине, а ради стицања финансијске користи, а све до 30. маја 2012. године када је њено деловање прекинуто акцијом Министарства унутрашњих послова РС и то тако што је окр. Пантелинац, организовао криминалну групу, створио план да са осталим припсаницим организоване криминалне групе врши кривична дела са елементима насиља и то убиства и разбојништва.

Окривљени Рашко Мијаиловић је оглашен кривим и што је од почетка до неутврђеног дана маја 2012. године, у Тополи, неовлашћено набавио, држао, а потом и предао револвер окр. Рајку Пантелинцу, који је због напред наведеног дела, такође, оглашен кривим.

Такође, првостепеном пресудом окр. Јовица Радисављевић, Душан Обреновић и Младен Ђукић су ослобођени од оптужбе да су извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346, став 5. КЗ, док је окр. Рајко Пантелинац ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело недозвољена прозводња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348, став 1. КЗ. 

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал, окр. Рајко Пантелинац, Рашко Мијаиловић, Перо Ђурић и њихови браниоци, као и бранилац окр. Радована Галетина. 

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржаног претреса, дана 6. септембра 2017. године донело је пресуду Кж1 По1 4/17 којом је преиначило првостепену пресуду, у погледу правне оцене дела у делу у коме су окр. Пантелинац, Мијаиловић и Галетин оглашени кривим због извршења кривичног дела тешко убиство, у саизвршилаштву, као и у делу одлуке о кривичним санкцијама, те је:

 • због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346, став 5. КЗ, кривичног дела тешко убиство у покушају, у саизвршилаштву, из члана 114, став 1, тачка 5. КЗ и кривичног дела недозвољена прозводња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348. КЗ окр. Рајка Пантелинца осудило на јединствену казну затвора у трајању од 11 година, 
 • због извршења кривичног дела кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346, став 5. КЗ и кривичног дела тешко убиство у покушају, у саизвршилаштву, из члана 114, став 1, тачка 5. КЗ окр. Радована Галетина осудило на јединствену казну затвора у трајању од 8 година,
 • због извршења кривичног дела кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346, став 5. КЗ, те кривичног дела тешко убиство у покушају, у саизвршилаштву, из члана 114, став 1, тачка 5. КЗ и кривичног дела недозвољена прозводња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348. КЗ окр. Рашка Мијаиловића осудило на јединстевну казну затвора у трајању од 7 година и 6 месеци и
 • због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346, став 5. КЗ окр. Пера Ђурића је осудило на казну затвора у трајању од 1 године.

У преосталом, непреиначеном, делу првостепена пресуда је потвршена.

Окривљени Рајко Пантелинац, Рашко Мијаиловић и Радован Галетин су оглашени кривим и што су у периоду од 1. априла до 31. маја 2011. године, на територији Републике Србије и Републике Кипар, поступајући у оквиру плана деловања организоване криминалне групе, заједно са окр. Живојином Тајковим, према коме је кривични поступак раздвојен и који је у међувремену правноснажно осуђен, и окр. Рашком Мијаиловићем и Радованом Галетином, покушали да лише живота другог из користољубља. 


 

20. октобар 2017. године
ИВАН ШИКОРА И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 3/15 од 23. марта 2016. године:

 • окр. Иван Шикора је због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234, став 3. КЗ и  кривичног дела прање новца, у саизвршилаштву, из члана 231, став 2. КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 5 година и 6 месеци;
 • окр. Горан Стојисављевић је због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234, став 3. КЗ и кривичног дела прање новца, у саизвршилаштву, из члана 231, став 2. КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 4 године и 6 месеци;
 • због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234, став 3. КЗ и кривичног дела прање новца, у саизвршилаштву, из члана 231, став 2. КЗ окр. Срђан Вуловић и Дејан Вуловић су осуђени на јединствену казну затвора у трајању од по 4 године;
 • због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из члана 234, став 3. КЗ окр. Милан Бојаџија и Зоран Стојисављевић су осуђени на казне затвора у трајању од по 2 године и 9 месеци;
 • због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица, у саизвршилаштву, из члана 234, став 3. КЗ окр. Дарко Берјан је осуђен на казну затвора у трајању од 2 године и 9 месеци, док је окр. Небојша Костић осуђен на казну затвора у трајању од 3 године и 9 месеци;
 • због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. КЗ окр. Драган Бирчанин је осуђен на казну затвора у трајању од 3 године и 6 месеци, окр. Драгутин Исаиловић је осуђен на казну затвора у трајању од 3 године, окр. Стевица Максимовић је осуђен на казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци, окр. Владимир Топаловић је осуђен на казну затвора у трајању од 1 године, окр. Светолик Лазић је осуђен на казну затвора у трајању од 9 месеци;
 • због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица, у саизвршилаштву, из члана 234, став 3. КЗ окр. Небојша Остојић је осуђен на казну затвора у трајању од 2 године и 9 месеци, окр. Славиша Пурић је осуђен на казну затвора у трајању од 3 године, док је окр. Стеван Пурић осуђен на казну затвора у трајању од 2 године.
Истом пресудом изречена је мера безбедности одузимања предмета и то теретног возила марке „Ман“ и прикључног возила – две цистерне, који предмети су употребљени за извршење кривичних дела. Од окр. Ивана Шикоре, Срђана Вуловића, Горана Стојисављевића, Милана Бојаџије, Зорана Стојисављевића, Дарка Берјана, Драгана Бирчанина, Небојше Костића, Драгутина Исаиловића и Небојше Остојића је одузета имовинска корист у износу од 35.561.380,70 динара, а такође од окр. Славише Пурића је одузет износ од 1.703.832,оо динара, од окр. Стевана Пурића је одузет износ од 1.043.052,оо динара, од окр. Стевице Максимовића је одузет износ од 929.401,30 динара, од окр. Владимира Топаловића је одузет износ од 716.280,оо динара, од окр. Светолика Лазића је одузет износ од 716.280,оо динара и од окр. Светолика Лазића је одузет износ од 546.982,35 динара. 

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал, окр. Иван Шикора, Дарко Берјан, Небојша Остојић, Стевица Максимовић, као и њихови браниоци, те браниоци свих осталих окривљених. 

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду донело је 22. септембра 2017. године пресуду Кж1 По1 31/16 (која је исправљена решењем Апелационог суда Кж1 По1 31/16 од 13. октобра 2017. године) којом је преиначило првостепену пресуду и то тако што је:

 • окр. Иван Шикора због извршења кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346, став 1. КЗ, те продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234, став 3. КЗ и  кривичног дела прање новца, у саизвршилаштву, из члана 231, став 2. КЗ осудило на јединствену казну затвора у трајању од 6 година;
 • окр. Горана Стојисављевића је због извршења кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346, став 1. КЗ, те продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234, став 3. КЗ и кривичног дела прање новца, у саизвршилаштву, из члана 231, став 2. КЗ осудило на јединствену казну затвора у трајању од 5 година;
 • због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица, у саизвршилаштву, из члана 234, став 3. КЗ и кривичног дела прање новца, у саизвршилаштву, из члана 231, став 2. КЗ окр. Срђана Вуловића и Дејана Вуловића је осудило на јединствену казну затвора у трајању од по 4 године;
 • због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из члана 234, став 3. КЗ окр. Милана Бојаџију и Зорана Стојисављевића је осудило на казне затвора у трајању од по 2 године;
 • због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица, у саизвршилаштву, из члана 234, став 3. КЗ окр. Дарка Берјана је осудило на казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци, док је окр. Небојшу Костића је  осудило на казну затвора у трајању од 3 године и 6 месеци;
 • због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. КЗ окр. Драгана Бирчанина је осудило на казну затвора у трајању од 2 године, окр. Драгутина Исаиловића је осудило на казну затвора у трајању од 2 године и 9 месеци, окр. Стевицу Максимовића је осудило на казну затвора у трајању од 1 године, окр. Владимира Топаловића је осудило на казну затвора у трајању од 9 месеци, окр. Светолика Лазића је осудило на казну затвора у трајању од 9 месеци;
 • због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234, став 3. КЗ окр. Небојшу Остојића је осудило на казну затвора у трајању од 2 године и 9 месеци, окр. Славишу Пурића је осудило на казну затвора у трајању од 2 године и 9 месеци, док је окр. Стевана Пурића осудило на казну затвора у трајању од 1 године.

Истом пресудом изречена је мера безбедности одузимања предмета и то теретног возила марке „Ман“ и прикључног возила – две цистерне, који предмети су употребљени за извршење кривичних дела. Од окр. Ивана Шикоре, Срђана Вуловића, Дејана Вуловића, Горана Стојисављевића, Дарка Берјана Милана Бојаџије, Зорана Стојисављевића, Драгана Бирчанина, Небојше Костића, Драгутина Исаиловића и Небојше Остојића је одузета имовинска корист у износу од 35.561.380,70 динара, а такође од окр. Славише Пурића је одузет износ од 1.703.832,оо динара, од окр. Стевана Пурића је одузет износ од 1.043.052,оо динара, од окр. Стевице Максимовића је одузет износ од 929.401,30 динара, од окр. Владимира Топаловића је одузет износ од 716.280,оо динара, од окр. Светолика Лазића је одузет износ од 716.280,оо динара и од окр. Светолика Лазића је одузет износ од 546.982,35 динара

Окривљени Иван Шикора је оглашен кривим што је:

- у периоду од септембра месеца 2008. године до фебруара месеца 2009. године, на територији Републике Србије, у Београду, Сремској Митровици, Инђији, Зубином потоку и селу Лешка, организовао криминалну групу, која постоји одређено време и делује споразумно, која има за циљ вршење кривичних дела злоупотреба положаја одговорног лица и прање новца, а ради стицања финансијске користи, чији припадници су постали окр. Срђан Вуловић, Дејан Вуловић, Давор Симић, Милан Бојаџија, Зоран Стојисављевић, Драган Бирчанин, Дарко Берјан, Небојша Костић, Владимир Јовановић, Небојша Остојић и Драгутин Исаиловић, у односу на које је кривични поступак правноснажно окончан, те у оквиру планиране активности криминалне групе вршили промет нафтних деривата – моторног бензина и безоловног моторног бензина, користећи чињеницу да је, након једностраног проглашења независности АП Косово и Метохије, у циљу одређеног вида помоћи грађанима Републике Србије, који су настањени у северном делу АП Косово и Метохије, Влада РС донела Уредбу о извршењу Закона о порезу на додату вредност на територији АП КиМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН 1244, којим је дефинисано да се на промет домаћих добара, који врше обвезници ПДВ са територије Републике ван АП КиМ на територију АП КиМ, не плаћају ПДВ и акцизе, фиктивно приказивали продају робе правним лицима у северном делу АП КиМ, а заправо су преузете нафтне деривате у рафинерији Панчево купљене од  привредних друштава „Нафта“а.д. и ПД „Петробарт“ д.о.о, које су вршиле увоз сирове нафте у Србији, и након прераде нафте у рафинерији Панчево продавали купцима, уствари продавали разним лицима на територији РС, који су били власници пумпои, по цени нижој од продајне, а разлику у цени задржавали за себе и за припаднике криминалне групе, те су преузели 760.505 литара нафтних деривата, а продаји 706.505 литара, и тако прибавили противправну имовинску корист у укупном износу од 36.561.380,70 динара, коју имовинску корист су делили између себе и припадника организоване криминалне групе, док су један део, посредством припадника органиоване криминалне групе – возача, предавали окр. Срђану Вуловићу, Дејану Вуловићу и Давору Симићу, према коме је кривични поступак раздвојен, који су новац уплаћивали на рачуне привредних друштава: СТР „СДЛ“ из Лешке, „Рашкос“ д.о.о и „Старкос“ д.о.о. из Зубиног потока, а након тога вршили безготовинско плаћање робе привредном друштву „Нафта“ а.д. и ПД „Петробарт“ д.о.о., затим у више наврата преузете нафтне деривате од наведених привредних друштава заиста и одвозили на територију АП КиМ и испоручивали их тим правним лицима у количини коју су преузели и

- у периоду од 17, септембра 2008. године до фебруара 2009. године, на територији РС, у Београду и Сремској Митровици, подстрекао одговорна лица у привредном „Карезма“, окр. Небојшу Костића, оснивача и директора, који је вршио послове управљања и друге послове из делатности правног лица, и окр. Дарка Берјана, коме је фактички поверено обављање тих послова, да искоришћавањем свог положаја и овлашћења, прибаве себи и организованој криминалној групи противправну имовинску корист у износу од преко 1.500.000,оо динара.

Окривљени Горан Стојисављевић је оглашен кривим што је у периоду од септембра 2008. године до фебруара 2009. године, на територији Републике Србије, у Инђији, у својству одговорног лица – власника и директора предузећа „ИН Про Петрол“ д.о.о, које је вршило послове управљања и друге послове из делатности правног лица, искоришћавањем свог положаја прибавио себи, окр. Ивану Шикори и припадницима организоване криминалне групе противправну имовинску корист у износу преко 1.500.000,оо динара, у чему га је подстрекао окр. Иван Шикора,  

Такође, првостепеном пресудом одбијена је оптужба према окр. Милану Бојаџији, Зорану Стојисављевићу, Дарку Берјану, Драгану Бирчанину, Небојши Костићу, Драгутину Исаиловићу и Небојши Остојићу да су извршили кривично дело злочиначко удруживање из члана 346, став 2. у вези са стваом 1. КЗ.

Окривљени Славиша Пурић и Стеван Пурић су оглашени кривим што су у периоду од новембра до децембра 2008. године, у Београду, по претходно договору, као одговорна лица која су вршила послове управљања и друге послове из делатности правног лица, и то окр. Славиша Пурић као оснивач и власник привредног друштва „Интер – експрот“ Београд, које привредно друштво је власник бензинских пумпа „Слап“ и Звезду и Београду, које је издао у закуп, а окр. Стеван Пурић, као оснивач и власник ПД „супер слап“, које привредно друштво је закупац бензинских пумпи „Слап“ у Београду и Звезду, искоришћавањем свог положаја и овлашћења, прибавили себи противправну имовинску корист у износу од преко 1.500.000,оо динара.

Окривљени Стевица Максимовић је оглашен кривим што је у периоду од септембра до децембра 2008. године, у Коцељеви, као одговорно лице – оснивач и директор привредног друштва „Макс Петрол“, који је вршио послове управљања, заступања, вођења послова, промета нафтних деривата и надзора, искоришћавањем свог службеног положаја и овлашћења прибавио себи противправну имовинску корист у износу од преко 450.000,оо динара.

Окривљени Владимир Топаловић је оглашен кривим што је у периоду од новембра до децембра 2008. године, у Шапцу, као одговорно лице – власник и директор привредног друштва „Топ Јуниор“, који је вршио послове управљања, заступања, вођења послова, промета нафтних деривата и надзора, искоришћавањем свог службеног положаја и овлашћења прибавио себи противправну имовинску корист у износу од преко 450.000,оо динара.

Окривљени Светолик Лазић је оглашен кривим што је у периоду од новембра до децембра 2008. године, у Ваљеву, као одговорно лице – власник и директор привредног друштва „Делфин Петрол“, који је вршио послове управљања, заступања, вођења послова, промета нафтних деривата и надзора, искоришћавањем свог службеног положаја и овлашћења прибавио себи противправну имовинску корист у износу од преко 450.000,оо динара. 


 

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)