Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

13. новембар 2019. године
ЈОВАН ВУКОТИЋ

ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА

Решењем Вишег суда у Београду Кре. 10/19 – Кв. 3118/19 од 26. септембра 2019. године утврђено је да су испуњене законске претпоставке за изручење правосудним органима Црне Горе окр. Јована Вукотића, а на основу молбе за изручење Министарства правде Црне Горе од 8. маја 2019. године, ради вођења кривичног поступка пред Вишим судом у Подгорици, због кривичног дела тешко убиство у покушају и кривичног дела држање оружја и експлозивних материја.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Бранилац окривљеног.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду 31. октобра 2019. године године донео је решење Кж-Кре 27/19 којим је уважио жалбу браниоца окривљеног и укинуо првостепено решење, те предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање.

По налажењу Апелационог суда, основано је изјављеном жалбом браниоца окривљеног указано суду на чињеницу да решење не садржи разлоге о чињеницама које су предмет доказивања, односно у њему постоји одсуство разлога о одлучним чињеницама, због чега је донето уз битну повреду одредаба кривичног поступка.

Наиме, између Републике Србије и Републике Црне Горе је закључен уговор о изручењу 29. маја 2009. године, а затим и 29. октобра 2010. године, уговор о изменама и допунама претходно закљученог уговора о изручењу, а који уговори су потврђени и који су у конкретном случају правилно примењени у питањима која су тим уговорима уређена. Међутим, основано је изјављеном жалбом указано на то да овим уговорима нису прописане претпоставке за изручење окривљеног страној држави, већ су те претпоставке прописане одредбом члана 16. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, следом чега се примена ове одредбе Закона у конкретном случају, не може занемарити. Како суд ову одредбу Закона није применио то је пропустио да у ожалбеном решењу да разлоге о свим одлучним чињеницама нужним за доношење правилне и законите одлуке у овој кривичноправној ствари, због чега је решење морало бити укинуто.


 

1. новембар 2019. године
ВЛАДИСЛАВ ИЛИЋ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА

ППресудом Вишег суда у Смедереву К број 16/18 од 15. октобра 2018. године због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227, став 3. КЗ (од чега окр. Нововић, Костадиновић и Мандић помагањем) окр. Владислав Илић је осуђен на казну затвора у трајању од 2 године и 9 месеци, окр. М. И. је осуђен на казну затвора у трајању од 1 године и 3 месеца, окр. Жељко Нововић, Мирко Костадиновић и Светозар Мандић су осуђени на казне затвора у трајању од по 1 годину, док је окр. С. Ђ. осуђен на казну затвора у трајању од 3 године, те је од окривљених одузета противправна имовинска корист прибављена извршењем кривичног дела и то од Владислава Илића у износу од 43.620.129,60 динара, од окр. М. И. у износу од 20.637.548,оо динара и од окр. С. Ђ. у износу од 238.091.541,51 динар.

Окривљени Владислав Илић је оглашен кривим што је:

  • током 2007. године, у Смедереву, као одговорно лице, власник и директор предузећа „Понта трејд“ д.о.о. са седиштем у Смедереву, „НС арва“ д.о.о. са седиштем у Новом Саду, „Понта комерц“ д.о.о. са седиштем у Београду и „А.Т.К.“ д.о.о. са седиштем у Суботици искоришћавањем свог положаја одговорног лица, себи и свом предузећу прибавио противправну имовинску корист у износу од 20.885.436,62 динара,
  • током маја месеца 2007. године, у Београду и Смедереву, као одговорна лица, и то окр. Жељко Нововић у својству власника и директора предузећа „ИНГ ЛТД Интернационал“ са седиштем у Београду, и окр. Владислав Илић у својству власника и директора предузећа „Понта траде“ д.о.о. са седиштем у Смедереву, искористили свој положај одговорног лица и окр. Илићу прибавили противправну имовинску корист у износу од 2.681.537,40 динара,
  • током новембра месеца 2005. године, у Шапцу и Смедереву, и то осуђени Владан Плавшић као одговорно лице, власник и директор предузећа „Далма Коп“ д.о.о. са седиштем у Шапцу, а окр. Владислав Илић као власник и директор предузећа „Понта траде“ д.о.о. са седиштем у Смедереву, искористио свој положај одговорног лица и себи прибавио противправну имовинску корист у износу од 5.440.206,42 динара.

Окривљени М. И. је оглашен кривим што је у времену од 1. октобра 2006. године до 30. јуна 2007. године, у Смедереву, као одговорно лице, оснивач и директор привредног друштва „А“ са седиштем у Смедереву, искористио свој положај одговорног лица и себи и свом предузећу прибавио противправну имовинску корист у износу од 20.637.548,оо динара, а окр. Владиславу Илићу противправну имовинску корист у износу од 20.797.403,15 динара.

Окривљени Мирко Костадиновић је оглашен кривим што је током маја месеца 2007. године, као одговорно лице – власник и директор предузећа „НСЛА“ д.о.о. са седиштем у Чачку, у Чачку, Београду и Шапцу, искористио свој положај одговорног лица и помогао окр. Владиславу Илићу да прибави противправну имовинску корист у износу од 14.612.959,15 динара.

Окривљени С.Ђ. и Светозар Мандић у периоду од 1. фебруара до 30. априла 2007. године, у Смедереву, и то окр. С.Ђ. као директор и одговорно лице у предузећу „М“, а окр. Светозар Мандић као директор и одговорно лице у предузећу „Ман траде“ са седиштем у Ваљеву, а осуђени Ж. М. као директор у предузећу „В“ са седиштем у Мионици, и то окр. С.Ђ. искористио свој положај одговорног лица, у намери да себи прибави противправну имовинску корист, а окр. Мандић и сада осуђени Ж.М. му помогли у томе.

Такође, првостепеном пресудом окр. Владислав Илић је ослобођен од оптужбе да је у периоду од 1. јануара до 28. фебруара 2007. године извршио још једно кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227, став 3. КЗ.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Браниоци окривљених.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду, након одржане седнице већа, донео је 11. септембра 2019. године пресуду Кж1 44/19 којом је одбио као неосноване све жалбе и потврдио првостепену пресуду.

 


 

1. новембар 2019. године
СИНИША РАДОВАНЧЕВ

ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА

Пресудом Вишег суда у Панчеву К број 15/18 од 8. маја 2019. године окр. Синиша Радованчевић је због извршења кривичног дела убиство из члана 113. КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 12 година и 6 месеци (у коју казну му је урачуната и раније изречена правноснажна казна затвора у трајању од 8 месеци). Оштећене су ради остваривања својих имовинско-правних захтева упућене на парницу.

Окривљени Синиша Радованчев је оглашен кривим што је 21.новембра 2017. године, у Панчеву, смањених, али не у битној мери способности да схвати значај својих дела и да управља својим поступцима, услед одлика своје личности, обичног пијанства лаког степена са 1,04 промила алкохола у крви, те негативних афеката беса и срџбе произашлих из конфликтне ситуације везане за међусобну интерперсоналну проблематику, проблема са партнерком, лишио живота своју ванбрачну супругу, Б. М, тако што је у изнајмљеном стану у којем су заједно живели, током једне од њихових свађа до које је дошло у присуству ћерке оштећене из првог брака, рођене 2006. године, и заједничке једномесечне бебе, а наставила се у кухињи иза затворених врата, док су деца остала у соби, током које је окривљени запретио оштећеној да ће је заклати, због чега је ћерка из првог брака оштећене ушла у кухињу и питала кога ће заклати, а он је наредио да изађе да не би заклао прво њу, што је дете и учинило, након чега је кухињским ножем задао оштећеној један убод у пределу грудног коша наневши јој смртоносне повреде од којих је на лицу места наступила смрт.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Виши јавни тужилац у Панчеву и браниоци окривљеног.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду, након одржане седнице већа, донео је 30. септембра 2019. године пресуду Кж1 784/19 којим је одбио као неосноване све жалбе и потврдио првостепену пресуду.

 


 

1. новембар 2019. године

С.В.

ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА

Пресудом Основног суда у Мионици Кн бр. 17/18 од 8. априла 2019. године окр. С.В. је због извршења три кривична дела насиље у породици из члана 194. КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 3 године, те му је изречена мера одузимања предмета и то ножа.

Окривљени С.В. је оглашен кривим што је:

  • 24. септембра 2016. године, у породичној кући, применом насиља и дрским и безобзирним понашањем, угрожавао телесни интегритет и спокојство чланова своје породице, своје супруге Д.С. и своје пасторке мал. М.Ч., на тај начин што је оштећену мал. М.Ч. ударио штаком коју користи при ходу у пределу леђа, а након тога је упутио увреде обема оштећенима називајући их курвама, након чега је у једном тренутку узео кухињски нож и тако држећи исти у рукама пошао као оштећеној М, претећи да ће је заклати, због чега је оштећена Д.С. стала између њих а што је малолетна оштећена искористила да побегне напоље да би недуго после тога, док је оштећена Д.С. била у близини шпорета напољу, узео шерпу у којој је била вода, отворио шпорет сипао воду у ложиште и гађао оштећену шерпом, бацивши је ка њој, али оштећену није погодио и
  • у ноћи 2. јуна 2017. године, у породичној кући, применом насиља угрожавао телесни интегритет члана своје породице, своје супруге Д.С, на тај начин што је искористио околност када је оштећена заспала лежећи на кревету, пришао држећи кухињски нож у руци и оштрицом ножа јој нанео више телесних повреда – секотина – од којих су три на лицу, две на врату, а две на левој руци

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Основни јавни тужилац у Мионици и бранилац окривљеног.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду, након одржане седнице већа, донео је 3. октобра 2019. године пресуду којом је одбио као неосноване све жалбе и потврдио првостепену пресуду.

 


 

1. новембар 2019. године
ОЛИВЕРА БАСТА И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА

Пресудом Вишег суда у Београду К бр. 281/11 од 24. септембра 2018. године због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234, став 3. КЗ (од чега окр. Јовић помагањем) окр. Оливера Баста је осуђена на казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци, док је окр. Зарија Јовић осуђен на казну кућног затвора са електронским надзором у трајању од 9 месеци, те је одузета имовинска корист прибављена кривичним делом од привредних друштава.

Окривљени су оглашени кривим што су у периоду од 14. децембра 2005. године до фебруара 2006. године, а окр. Баста и током фебруара месеца 2009. године, у Београду, и то окр. Баста у својству одговорног лица – вршиоца дужности директора НИС „Југопетрол“, а од 14. новембра 2005. године до 9. маја 2006. године и од 26. децембра 2008. године до 1. маја 2009. године као извршни директор НИС „Петрол“ – огранак Нови Сад, искоришћавањем свог положаја прибавила другом правном лицу противправну имовинску корист у чему јој је помогао окр. Јовић као одговорно лице у својству шефа одељења за промоцију продаје предузећа НИС „Југопетрол“:

  • крајем 2005. године и почетком 2006. године окр. Баста, противно Закону о јавним набавкама и Правилнику о набавкама НИС-а, доносила и потписивала одлуке о покретању поступака јавних набавки малих вредности, иако су исте по својој структури у смислу истоврсних добара, квалитету, количини и вредности подразумевале покретање поступка јавних набавки веће вредности након чега је, уз помоћ окр. Јовића већ потписана решења и сачињене извештаје о додељеном уговору где је одређено које је предузеће изабрано за добављача, предавала окр. Јовићу који их је носио на потпис члановима већ образоване Комисије за те набавке који су потписивали извештај, након чега је роба набављана од предузећа „Stabax“ доо са седиштем у Београду, као увозника робе и где је директор био супруг окр. Басте, сада пок. Милорад Баста, против кога је поступак обустављен, који је, знајући да ће се роба сигурно продати предузећу НИС „Југопетрол“ неосновано и вишеструко увећавао цене производа а да би се прикрила чињеница да се роба набавља од тог предузећа унапред је по претходном договору робу продавао предузећима окр. Јадранке Старчевић и сада пок. Марка Стаменковића, против кога је поступак обустављен, како би се та предузећа појављивала као понуђачи и добављачи предузећем НИС „Југопетрол“ па је продаја робе формално спроведена преко њихових предузећа, а зарада остварена на име разлике од набавне цене и продајне цене у проценту 95,80 % прослеђена предузећу „Stabax“ доо и
  • дана 4. фебруара 2009. године окр. Баста доноси одлуку о набавци велике вредности процењено на 10.000.000,оо динара, без ПДВ-а, противно Закону о јавним набавкама и Правилнику о изменама и допунама Правилника о набавкама у НИС-у ад Нови Сад, прекорачујући тиме границе свог овлашћења, а истог дана донела и решење о образовању Комисије за набавку велике вредности, након чега се, а по инструкцијама сада пок. Милорада Басте, без јавног оглашавања од предузећа „Dakom international“, „Јадрас“ и „Happy line“ прибављају понуде, с тим што је предузеће „Happy line“ послало неважећу понуду након чега се доноси одлука да се као најповољнији понуђач ради куповине рекламног материјала изабере предузеће „Dakom international“ које испоставља четири фактуре што „НИС Петрол“ плаћа у укупном износу од 11.585.240,оо динара, а та роба се набавља од предузећа „Stabax“ доо и испоручује предузећу НИС „Југопетрол“,

чиме је окр. Баста омогућила прибављање противправне имовинске користи за предузеће „Stabax“ доо са седиштем у Београду у износу од 18.840.217,85 динара, у чему јој је за износ од 10.430.233,27 динара помогао окр. Јовић, као и за предузећа „Јадрас“ доо са седиштем у Београду у износу од 470.781,оо динара, „Imsta trade“ доо са седиштем у Београду у износу од 86.710,оо динара, „BG Impex“ доо са седиштем у Београду  у износу од 58.152,оо динара а окр. Баста самостално и за предузеће „Dakom international“ доо са седиштем у Београду у износу од 215.550,оо динара.

Такође, првостепеном пресудом је одбијена оптужба према окр. Јадранки Старчевић, Ивани Ђукић и Жикици Пауновићу за извршење кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. КЗ, те су окр. Ивана Ашанин, Зоран Крстић и Љубица Стојмировић ослобођени од оптужбе да су извршили кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234, став 3. КЗ.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Виши јавни тужилац у Београду, бранилац окр. Оливере Басте, Зарија Јовића, Јадранке Старчевић и Иване Ђукић, те пуномоћници привредног друштва „Јадрас“ и „Dakom international“.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду, након одржане седнице већа, донео је 23. септембра 2019. године решење Кж1 646/19 којим је, због битне повреде одредаба кривичног поступка и непотпуно утврђеног чињеничног стања, укинуо првостепену пресуду и предмет вратио првостепеном пресуду на поновно суђење.


 

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)