Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

9. март 2018. године
МИЉАН ПАНТЕЛИЋ

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Смедереву К. бр. 59/16 од 29. децембра 2016. године окр. Миљан Пантелић је ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246, став 1. КЗ.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Виши јавни тужилац у Смедереву.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду је, након одржаног претреса, 7. фебруара 2018. године донео пресуду Кж1 1189/17 којом је преиначно првостепену пресуду и окр. Миљана Пантелића због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246, став 1. КЗ осудио на казну затвора у трајању од три године (Напомена: против пресуде овог суда дозвољена је жалба у трећем степену).

Окривљени Миљан Пантелић је оглашен кривим што је у периоду од октобра месеца 2011. године до октобра месеца 2012. године, у Смедереву и Београду, посредовао у продаји опојне дроге на тај начин што је повезао П.М. са И.И. од кога је П.М. касније куповао опојну дрогу, те је новац за преузету дрогу П.М. у више наврата давао окривљеном који је тај новац односио и предавао И.И.


 

9. март 2018. године
УРОШ СТОЈАНОВИЋ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду К. бр. 877/11 од 22. априла 2016. године:

  • окр. Урош Стојановић је због извршења кривичног дела тешко убиство у покушају из члана 114, тачка 4. КЗ, те два кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348, став 4. КЗ и девет кривичних дела разбојништва, у саизвршилаштву, из члана 206. КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 20 година,
  • окр. Михаило Наумоски је због извршења четири кривична дела разбојништва, у саизвршилаштву, из члана 206. КЗ и кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348, став 4. КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 10 година и
  • окр. Живко Митревски због извршења два кривична дела разбојништва, у саизвршилаштву, из члана 206. КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 4 године.

Такође, првостепеном пресудом окр. Урош Стојановић је обавезан да оштећеном привредном друштву „Е“ на име имовинско-правног захтева исплати износ од 125.951,93 динара, те је обавезан да заједно са окр. Живком Митревским оштећеном привредном друштву „З“ на имовиско-правног захтева солидарно исплати износ од 2.387.508,48 динара, док је наведено привредно друштво ради остваривања имовинско правног захтева у преосталом износу од 1.812.491,52 динара упућено на парницу. Оштећено привредно друштво „Т“ и оштећени Б.Б. су ради остваривања имовинско-правних захтева упућени на парницу.

Даље је првостепеном пресудом одузета и имовинска корист, те су окривљени обавезани да следеће износе новца уплате у корист буџета Републике Србије и то:

  • окр. Урош Стојановић износ од 294.634,00 динара, те износ од 720.693,47 динара,
  • окр. Урош Стојановић и окр. Михаило Наумоски износ од 262.922,00 динара, те износ од 687.873,59 динара, те износ од 1.606.086,85 динара и износ од 4.066.559,36 динара и
  • окр. Урош Стојановић и Живко Митревски износ од 328.836,70 динара.

Окр. Урош Стојановић је оглашен кривим што је 24. јануара 2011. године, у пошти у Београду, покушао да лиши живота оштећеног при извршењу кривичног дела разбојништва. Такође окр. Стојановић је оглашен кривим и што је 17. децембра 2008. године (заједно са окр. Живком Митревским), те 26. априла (заједно са окр. Живком Митревским), 7. јуна 2010. године (заједно са окр. Михаилом Наумоским), те 21, 25. јануара (заједно са окр. Михаилом Наумоским), те 18. марта, 28. марта (заједно са окр. Михаилом Наумоским), те 11. априла 2011. године (заједно са окр. Михаилом Наумоским) извршио, у саизвршилаштву, кривична дела разбојништва, те 7. јуна 2010. године и 24. јануара 2011. године извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Такође, првостепеном пресудом:

  • према окр. Михаилу Наумоском је одбијена оптужба да је 24. јануара 2011. године извршио кривично дело тешко убиство у покушају, у саизвршилаштву, из члана 114, тачка 4. КЗ, те пет кривичних дела разбојништво, у саизвршилаштву, из члана 206. КЗ и осам кривичних дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348, став 4. КЗ,
  • према окр. Урошу Стојановићу је одбијена оптужба да је извршио три кривична дела разбојништво, у саизвршилаштву, из члана 206. КЗ и десет кривичних дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348, став 4. КЗ,
  • према окр. Александру Мрвићу је одбијена оптужба да је извршио једно кривично дело разбојништво, у саизвршилаштву, из члана 206. КЗ и једно кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348, став 4. КЗ и
  • према окр. Живку Митревском је одбијена оптужба да је извршио једно кривично дело разбојништво, у саизвршилаштву, из члана 206. КЗ и два кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348, став 4. КЗ.

Оштећена С.Ј, те оштећено привредно друштво „А“ и оштећена банка „Поштанска штедионица“ су ради остваривања имовинско-правних захтева упућени на парницу.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Виши јавни тужилац у Београду, окр. Михаило Наумоски и његов бранилац, те браниоци окр. Уроша Стојановића и Живка Митревског.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду, у седници већа, дана 2. фебруара 2018. године донео је пресуду Кж1 1116/17 којом је одбио као неосноване све жалбе и потврдио првостепену пресуду.


 

2. март 2018. године
АЛЕКСАНДАР ПРЕРАДОВИЋ

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду К. бр. 4218/10 од 10.октобра 2017. године окр. Александар Прерадовић је ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234, став 3. КЗ и једно продужено кривично дело фалсификовање службене исправе из члана 357, став 3.КЗ. Оштећено предузеће ГСП „Београд“ је упућено да свој имовинско - правни захтев оствари у парничном посутпку.

Оптужницом Вишег јавног тужиоца у Београду окр. Александру Прерадовићу је стављено на терет да је у периоду од 23. септембра 2008. године до 13. фебруара 2009. године, у Београду, као одговорно лице – директор и власник предузећа „Н“, искоришћавањем свог положаја прибавио себи противправну имовинску корист у износу од 35.671.865,86 динара, тако што је на основу уговора и анекса уговора о купопродаји карата за појединачну вожњу возилима ГСП “Београд“, који је закључен између овог предузећа и ГСП „Београд“ преузео 1.230.000 карата за појединачну вожњу укупне вредности 37.764.400,00 динара, те потом преузете карте продавао у више наврата за готов новац укупне вредности 35.671.865,86 динара, те тако добијени новац није уплатио на рачун предузећа чији је директор, нити је овако остварен приход прокњижен на благајни свог предузећа, већ је новац задржавао за себе и на тај начин прибавио противправну имовинску корист у износу од 35.671.865,86 динара, а за који износ је оштетио предузеће „Н“ које није извршило исплату уговорене купопродајне цене карта вредности од 37.660.571,05 динара ГСП „Београд“, с тим да је и као одговорно лице  - диреткор у предузећу „Н“ у 60 службених исправа, рачуна – отпремница унео неистините податке да је ово предузеће предузећу „П“ продало карте за појединачну вожњу у возилима ГСП „Београд“, рачуне – отпремнице оверио својим потписом и службеним печатом иако продаја карата суштински није извршена јер је предузеће „П“ које је обављало симуловане правне послове уписан у регистар привредних субјеката од стране лица чији идентитет није утврђен, уз употребу личне карте сведока Љ.Б.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Виши јавни тужилац у Београду. 

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду, у седници већа, дана 31. јануара 2018. године донео је пресуду Кж1 1336/17 којом је одбио као неосновану жалбу Вишег јавног тужиоца у Београду и потврдио првостепену пресуду.

У образложењу пресуде Апелационог суда се, између осталог, наводи да је правилно закључио првостепени суд да није доказано да је окр. Александар Прерадовић извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица тако што је искоришћавањем свог службеног положаја прибавио себи противправну имовинску корист у износу од 35.671.865,86 динара, односно да није доказано да окривљени новац од продатих карата није уплатио на име предузећа „Н“, чији је директор, нити да остварени приход није прокњижио на благајни предузећа, већ да је новац задржао за себе, с обзиром на то да из економско-финансијског вештачења произлази да су све уплате и исплате уредно књижене односно да нема документације која би указивало на то да је предузеће „П“ продавало непосредно готов новац од продатих карата за појединачне вожње предузећу „Н“ јер би за то морао да постоји улаз и излаз из благајне и једног и другог предузећа, што потврђује и допис банке из ког је утврђено да су по динарском текућем рачуну за период од 23. септембра до 31. децембра 2008. године, када је била последња трансакција, трансакције обављене, али без уплата или исплата готовине.

Истовремено, по налажењу Апелационог суда, правилно је нашао првостепени суд да нема доказа ни да је окривљени извршио кривично дело фалсификовање службене исправе у продуженом трајању, односно да је унео неистините податке у 60 службених исправа, рачуна – отпремница којима је предузеће „Н“ предузећу „П“ продало карте за појединачну вожњу у возилима ГСП „Београд“ за износе таксативно наведене у оптужници, и да је отпремнице оверавао потписом и службеним печатом, иако продаја суштински није извршена, с обзиром на то да из економско-финансијског вештачења јасно и недвосмислено произлази да нема докумената који указују на то да је предузеће „Н“ предавало непосредно готов новац од продатих карата за појединачне вожње окривљеном, будући да би за то требало да постоји улаз и излаз из благајне и једног и другог предузећа, а што током поступка није утврђено, додатно имајући у виду да не постоји ни један доказ, везано за наведене отпрменице, које би указивало да је окривљени исте издавао, а да притом износе добијене по том основу није књижио.


 

2. март 2018. године
ДРАГАН СУПУРОВИЋ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду К. бр. 6/10 од 13. априла 2016. године окр. Драган Супуровић и С.П. су ослобођени од оптужбе да су извршили кривично дело убиство из члана 47, став 2, тачка 3. КЗ. Оштећена је ради остваривања свог имовинско – правног захтева упућена на парницу. 

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Виши јавни тужилац у Београду.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду је, након одржаног претреса, дана 3. маја 2017. године донео пресуду Кж1 1465/16 којом је потврдио првостепену пресуду у односу на окр. С.П, док је првостепена пресуда преиначена у делу који се односи на окр. Драгана Супуровића и исти окривљени је због извршења кривичног дела убиство из члана 47, став 2, тачка 3. КЗ осуђен на казну затвора у трајању од 13 година. Оштећена је ради остваривања свог имовинско – правног захтева упућена на парницу (Напомена: против дела пресуде која се односи на окр. Супуровића дозвољена је жалба у трећем степену).

Окривљени Драган Супуровић је оглашен кривим што је 22. септембра 1994. године, у башти кафића у Београду, лишио живота И.П. и при томе је довео у опасност животе више лица, јер је након уласка у кафић пришао столу за којим је седео И.П, на удаљености већој од једног метра и из пиштоља испалио више хитаца у правцу И.П. и погодио га у тело, којом приликом су му нанете повреде од којих је код И.П. наступила смрт, а испаљеним хицима погођени су и гости кафића оштећени А.М. и М.Н и задобили лаке телесне повреде, те су тиме њихови живот, као и животи Б.Д. и Д.М, који су седели поред И.П. доведени у опасност.

По налажењу Апелационог суда у односу на део оптужбе који се односи на окр. С.П. првостепени суд је правилно утврдио да Јавни тужилац није доказао да је на пок. И.П. пуцао окр. С.П, док у односу на део оптужбе који се односи на окр. Супуровића првостепени суд је погрешио када је закључио да није доказанао да је овај окривљени извршио кривично дело које му је стављено на терет. Погрешан закључак првостепеног суда резултат је погрешне оцене изведених доказа. Наиме, Апелациони суд, с обзиром на чињенично стање утврђено током поступка, налази да су се у радњама окр. Супуровића стекла сва битна обележја кривичног дела убиства јер је хицима из пиштоља лишио живота пок. И.П. и том приликом довео у опасност животе лица, А.М. и Н.М, који су том приликом задобили лаке телесне повреде, као и Б.Д. и Д.М, који су седели за столом поред пок. И.П. Како није било околности које би искључивале његову кривичну одговорност, јер његова урачунљивост није била доведена у сумњу нити су постојале околности које би искључивале противправност његовог дела, то га је суд огласио кривим за учињено кривично дело.

Приликом одлучивања о кривичној санкцији Апелациони суд је имао у виду друштвену опасност извршеног кривичног дела и степен одговорности окривљеног. Ценећи остале околности, као отежавајућу околност је имао у виду његов ранији живот, док није нашао постојање олакшавајућих околности, па га је осудио на казну затвора у трајању од 13 година, пошто сматра да је оваква казна сразмерна тежини учињеног кривичног дела и кривичној одговорности окривљеног, као и да је довољна и нужна како би се на окривљеног у довољној мери утицало да у будућности не врши оваква и слична кривична дела, а и ради постизања генералне превенције.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Браниоци окривљеног.

ТРЕЋЕСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду је одлучујући у трећем степену, након одржане седнице већа, дана 26. јануара 2018. године донео решење Кж3 22/17 којим је укинуо другостепену пресуду и предмет вратио на поновно суђење.

По налажењу већа Апелационог суда које је одлучивало у трећем степену основано се изјављеним жалбама браниоца окривљеног указује да је ожалбена пресуда донета уз битне повреде одредаба кривичног поступка с обзиром на то да иста нема разлога о одлучним чињеницама, због чега се, бар за сада, не могу прихватити ни чињенични ни правни закључци на којима се пресуда заснива.

 


 

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)