Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ЗОРИЦА АВРАМОВИЋ

Лични подаци  
Датум рођења: 21. октобар 1980. године
Место рођења: Београд

Образовање и квалификације
Правосудни испит положила 2006. године;
дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду  2003. године.

Радно искуство
- од 2010. године судијски помоћник  Апелационог суда у Београду:
     • од јануара 2011. године судијски помоћник у Кривичном одељењу, Посебном одељењу за организовани криминал и Одељењу судске праксе за Кривично одељење Апелационог суда у Београду;
     • од јануара 2010. године судијски помоћник у Кривичном одељењу и Посебном одељењу за организовани криминал Апелационог суда у Београду;
- од 2009. године судијски помоћник у Посебном одељењу за организовани криминал Окружног суда у Београду;  
- од 2006. године судијски помоћник у Окружном суду у Београду;  
- од 2004. године приправник у Окружном суду у Београду (одлуком председника суда распоређена на рад у Први општински суд у Београду).

Остале активности у области правосуђа
- Учесник многих семинара у земљи

Страни језици
Енглески језик

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje