Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

СТОЈАН ПЕТРОВИЋ


Лични подаци  
Датум рођења: 26. маја 1977. године
Место рођења: Александровац

Образовање и квалификације
Правосудни испит положио 2006.  године;
дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године.

Радно искуство
- од јануара 2010. године, судијски помоћник Aпелационог суда у Београду:
     • од јануара 2011. године судијски помоћник у Кривичном одељењу, Посебном одељењу за организовани криминал и Одељењу судске праксе за кривично одељење Апелационог суда у Београду;
     • од августа 2010. године судијски помоћник у Кривичном одељењу, Одељењу за ратне злочине и Одељењу судске праксе за кривично одељење Апелационог суда у Београду;
     • од априла 2010. године судијски помоћник у Кривичном одељењу и Одељењу судске праксе за Кривично одељење Апелационог суда у Београду;
     • од јануара 2010. године судијски помоћник у Кривичном одељењу Апелационог суда у Београду;
- од новембра 2006. године судијски помоћник у Трећем општинском суду у Београду;  
- од марта 2004. године приправник у Трећем општинском суду у Београду.  

Остале активности у области правосуђа
- један од координатора приликом спровођења студентске праксе у Трећем општинском суду у Београду од 2007. до 2010. године. Током студентске праксе био је ангажован и као предавач;
- учесник многих семинара у земљи.  

Страни језици
Енглески језик

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje