Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Информатор о раду - 2024. година

Основни подаци о државном органу и Информатору о раду

Назив органа:
Апелациони суд у Београду
 
Седиште:
Улица Немањина број 9, Београд

Матични број:
17772732

Порески идентификациони број
106399772

Адреса за пријем електронских поднесака:
elektronski.podnesak@bg.ap.sud.rs

1. фебруар 2024. године.
 
 

А Р Х И В А

Информатор о раду - 2023. година

Информатор о раду - 2022. година

Информатор о раду - 2021. година

Информатор о раду - 2020. година

Информатор о раду - 2019. година

Информатор о раду - 2018. година

Информатор о раду - 2017. година

Информатор о раду - 2016. година

Информатор о раду - 2015. година

Информатор о раду - 2014. година

Информатор о раду - 2013. година

Информатор о раду - 2012. година

Информатор о раду - 2011. година

Информатор о раду - 2010. година

  Лого Апелационог суда у Београду

 

 

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje