Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
7.12.2018.

Кж1 По1 11/18

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж1 По1 11/18
07.12.2018.године
Београд

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Милимира Лукића, председника већа, Наде Зец, Бојане Пауновић, мр Сретка Јанковића и Александра Вујичића, чланова већа, са самосталним саветником Горданом Ивковић, у кривичном поступку против окривљеног АА и др, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 Кривичног законика и др, одлучујући о жалбама Тужилаштва за организовани криминал, браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, браниоца окривљеног АА2, адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА3, адвоката АБ3, браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ4, бранилаца окривљеног АА5, адвоката АБ5 и АБ6 и браниоца окривљеног АА6, адвоката АБ7, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1 бр.122/15 од 28.02.2018. године, након седнице већа одржане у дане 27, 28, 29 и 30. новембра 2018. године, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Јовице Јовановића, окривљеног АА и његовог браниоца, адвоката АБ8, окривљеног АА1 и његовог браниоца, адвоката АБ6, по заменичком пуномоћју адвоката АБ1, окривљеног АА2 и његовог браниоца, адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА3, адвоката АБ9, по заменичком пуномоћју адвоката АБ3, окривљеног АА5 и његовог браниоца, адвоката АБ6 и браниоца окривљеног АА6, адвоката АБ7, а у одсуству уредно обавештених окривљених АА3 и АА6, дана 7. децембра 2018. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈАЊЕМ ЖАЛБИ Тужилаштва за организовани криминал, браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, браниоца окривљеног АА2, адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА3, адвоката АБ3, браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ4, бранилаца окривљеног АА5, адвоката АБ5 и АБ6 и браниоца окривљеног АА6, адвоката АБ7, УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1 бр.122/15 од 28.02.2018. године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1 бр.122/15 од 28.02.2018. године, окривљени АА, АА1, АА2, АА3, АА4, АА5 и АА6, у ставу I изреке, оглашени су кривима да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика, а ставом II изреке, окривљени АА и АА6 да су извршили по једно кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 Кривичног законика.

Ставом III изреке, окривљеном АА је претходно због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика утврђена казна затвора у трајању од пет година, а због извршења кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 Кривичног законика, казна затвора у трајању од 3 три месеца, те је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од пет година и два месеца, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 02.04.2015. године, када је лишен слободе, по решењу судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебног одељења Кпп-По1 бр.8/15 од 04.04.2015. године, па до 28.01.2016. године, као и време проведено на мери забране напуштања стана уз примену електронског надзора од 28.01.2016. године, која му је одређена решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 – Кв-По1 бр.62/16 од 28.01.2016. године, па до 05.07.2016. године, када је укинута решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 од 05.07.2016. године, окривљени АА1 осуђен је на казну затвора у трајању од пет година, у коју му се урачунава и време проведено у притвору почев од 02.04.2015. године када је лишен слободе, по решењу судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебног одељења Кпп-По1 бр.8/15 од 04.04.2015. године, па до 28.01.2016. године, као и време проведено по мери забране напуштања стана уз примену електронског надзора од 28.01.2016. године, која је одређена решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 – Кв-По1 бр.62/16 од 28.01.2016. године, па до 05.07.2016. године, када је укинута решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 од 05.07.2016. године, окривљени АА2 осуђен је на казну затвора у трајању од пет година, у коју му се урачунава и време проведено у притвору почев од 03.04.2015. године када је лишен слободе, по решењу судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебног одељења Кпп-По1 бр.8/15 од 04.04.2015. године па до 28.01.2016. године, као и време проведено по мери забране напуштања стана уз примену електронског надзора од 28.01.2016. године, која му је одређена решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 – Кв-По1 бр.62/16 од 28.01.2016. године, па до 05.07.2016. године, када је укинута решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 од 05.07.2016. године, окривљени АА3 осуђује је на казну затвора у трајању од пет година, у коју му се урачунава време проведено у притвору почев од 03.04.2015. године када је лишен слободе, по решењу судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебног одељења Кпп-По1 бр.8/15 од 04.04.2015. године па до 28.01.2016. године, као и време проведено на мери забране напуштања стана уз примену електронског надзора од 28.01.2016. године, која му је одређена решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 – Кв-По1 бр.62/16 од 28.01.2016. године, па до 05.07.2016. године, када је укинута решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 од 05.07.2016. године, окривљени АА4 је осуђен на казну затвора у трајању од пет година, у коју му се урачунава време проведено у притвору почев од 02.04.2015. године када је лишен слободе, по решењу судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебног одељења Кпп-По1 бр.8/15 од 04.04.2015. године, па до 28.01.2016. године, као и време проведено на мери забране напуштања стана уз примену електронског надзора од 28.01.2016. године, која му је одређена решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 – Кв-По1 бр.62/16 од 28.01.2016. године, па до 05.07.2016. године, када је укинута решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 од 05.07.2016. године, окривљени АА5 осуђен на казну затвора у трајању од пет година, у коју му се урачунава и време проведено у притвору почев од 02.04.2015. године када је лишен слободе, по решењу судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебног одељења Кпп-По1 бр.8/15 од 04.04.2015. године, па до 28.01.2016. године, као и време проведено на мери забране напуштања стана уз примену електронског надзора од 28.01.2016. године, која му је одређена решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 – Кв-По1 бр.62/16 од 28.01.2016. године, па до 05.07.2016. године, када је укинута решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 од 05.07.2016. године, док је окривљеном АА6 претходно због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 Кривичног законика, утврђена казна затвора у трајању од пет година, а због извршења кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 Кривичног законика, казна затвора у трајању од три месеца и осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од пет година и два месеца, у коју му се урачунава време проведено у притвору почев од 02.04.2015. године када је лишен слободе, по решењу судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебног одељења Кпп-По1 бр.8/15 од 04.04.2015. године, па до 28.01.2016. године, као и време проведено на мери забране напуштања стана уз примену електронског надзора од 28.01.2016. године, која му је одређена решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 – Кв-По1 бр.62/16 од 28.01.2016. године, па до 05.07.2016. године, када је укинута решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1 бр.122/15 од 05.07.2016. године.

Ставом IV изреке, на основу одредбе члана 87 став 1 у вези члана 79 став 1 тачка 7, члана 80 и члана 246 став 7 Кривичног законика, према окривљеном АА4 изречена је мера безбедности одузимања предмета и то: биљних засади који су се налазили у 473 саксије браон боје пронађене у поткровљу куће, прва просторија лево од улаза у поткровље и биљне материје зелене боје која се налази у 282 отворена пластична калупа, пронађена у поткровљу куће, прва просторија лево од улаза у просторије. Окривљеном АА, на основу одредбе члана 87 став 1 у вези са чланом 79 став 1 тачка 7, члана 80 и члана 246а став 3 Кривичног законика изречена је мера безбедности одузимања предмета и то опојна дрога cannabis која се налазила у провидној ПВЦ кеси, нето масе 2,84 грама, пронађена приликом претреса његовог стана у Београду, ул. Гарсија Лорке бр. 4, Општина Палилула и одузета по потврди о привремено одузетим предметима МУП-а, Дирекција полиције, УКП СБПОК Ку.бр.62/15 од 02.04.2015. године. На основу члана 87 став 1 у вези са чланом 79 став 1 тачка 7, члана 80 и члана 246а став 3 Кривичног законика, према окривљеном АА6 изречена је мера безбедности одузимања предмета и то опојна дрога cannabis у једној цигарети тзв. “џоинт”, нето масе 0,24 грама, пронађена приликом претреса његове куће у селу Буковче бб, Општина Јагодина, одузета по потврди о привремено одузетим предметима МУП-а, Дирекција полиције, УКП СБПОК Ку.бр.62/15 од 02.04.2015. године.

Ставом V изреке, на основу одредбе члана 264 став 4 у вези са чланом 261 Законика о кривичном поступку, окривљени АА, АА1, АА2, АА3, АА4, АА5 и АА6 се ослобађају плаћања трошкова кривичног поступка и исти падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведене пресуде, жалбе су благовремено изјавили:

-Тужилац за организовани криминал, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона, одлуке о кривичној санкцији и другим одлукама, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или да жалбу усвоји у делу одлуке о кривичним санкцијама, тако што ће окривљенима АА1, АА2, АА3, АА5 и АА4 изрећи строжије казне затвора, а окривљенима АА и АА6 утврдити строжије појединачне казне затвора за кривична дела за која су оглашени кривима и осудити их на јединствену казну затвора у дужем трајању од изречених, као и да обавеже све окривљене на плаћање трошкова кривичног поступка,

-бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона и неправилне примене одлуке о кривичној санкцији и другим одлукама, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине, или отвори главни претрес, позове окривљеног и браниоца и пресуду преиначи тако што ће окривљеног ослободити од оптужбе за дела за која је осуђен, уз захтев да о седници већа обавести браниоца,

-бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ1, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непопуно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене кривичног закона и алтернативно, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначи и окривљеног АА1 ослободи од оптужбе за дело за које се терети или да побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење, или да исту преиначи у погледу правне квалификације и окривљеног АА1 огласи кривим за кривично дело из члана 246 став 1 Кривичног законика, помагањем, у вези члана 35 Кривичног законика или за кривично дело из члана 246 став 2 Кривичног законика, помагањем у вези члана 35 Кривичног законика и самим тим и у погледу одлуке о кривичној санкцији у смислу осуде на казну у краћем временском трајању од изречене, уз захтев да заједно са окривљеним буде обавештен о седници већа,

-бранилац окривљеног АА2, адвокат АБ2, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непопуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење, уз захтев да заједно са окривљеним буде обавештен о седници већа

-бранилац окривљеног АА3, адвокат АБ3, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона, одлуке о кривичним санкцијама и другим одлукама, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначи и окривљеног АА3 ослободи од оптужбе или да га огласи кривим за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 2 Кривичног законика и да му изрекне условну осуду, или да побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење, уз захтев да заједно са окривљеним буде обавештена о седници већа

-бранилац окривљеног АА4, адвокат АБ4, због погрешне примене материјалног права, са предлогом да другостепени суд преиначи ожалбену одлуку и донесе ослобађајућу пресуду у односу на окривљеног АА4 или да исту укине у делу који се односи на овог окривљеног,

-браниоци окривљеног АА5, адвокати АБ6 и АБ5, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене материјалног права и одлуке о казни, са предлогом да другостепени суд, у складу са одредбом члана 447 став 1 и 2 ЗКП, закаже седницу већа, о којој ће обавестити окривљеног и браниоце, те да побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење и

-бранилац окривљеног АА6, адвокат АБ7, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или да исту преиначи и окривљеног АА6 ослободи од оптужбе, уз захтев да заједно са окривљеним буде обавештена о седници већа.

Одговор на жалбу Тужиоца за организовани криминал, поднели су:

-бранилац окривљеног АА2, адвокат АБ2, са предлогом да Апелациони суд у Београду, побијану пресуду укине и предмет врати на поновно суђење и

-бранилац окривљеног АА3, адвокат АБ3, са предлогом да Апелациони суд у Београду жалбу одбије као неосновану.

У писменом изјашњењу Ктж.бр.18/18 од 19.06.2018. године, заменик Тужиоца за организовани криминал је предложио да се жалбе бранилаца окривљеног одбију као неосноване, а да се његова жалба уважи.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је одржао седницу већа на основу одредбе члана 447 став 2 ЗКП, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Јовице Јовановића, окривљеног АА и његовог браниоца, адвоката АБ8, окривљеног АА1 и његовог браниоца, адвоката АБ6, по заменичком пуномоћју адвоката АБ1, окривљеног АА2 и његовог браниоца, адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА3, адвоката АБ9, по заменичком пуномоћју адвоката АБ3, окривљеног АА5 и његовог браниоца, адвоката АБ6 и браниоца окривљеног АА6, адвоката АБ7, а у одсуству уредно обавештених окривљених АА3 и АА6, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, коју је испитао у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у изјављеним жалбама, у складу са одредбом члана 451 став 1 ЗКП, па је након оцене жалбених навода и предлога, имајући у виду и предлог Тужиоца за организовани криминал, те наводе присутних странака, на седници већа, одлучио као у изреци, из следећих разлога:

Основано се жалбама Тужилаштва за организовани криминал, браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, браноица окривљеног АА1, адвоката АБ1, браниоца окривљеног АА2, адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА3, адвоката АБ3, браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ4, бранилаца окривљеног АА5, адвоката АБ6 и АБ5 и браниоца окривљеног АА6, адвоката АБ7, указује да је првостепена пресуда донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП, јер је изрека пресуде неразумљива и противречна сама себи, о чињеницама које су предмет доказивања нису дати јасни разлози, а постоји и знатна противречност између онога што се наводи у разлозима пресуде о садржини записника о исказима датим у поступку и самих тих записника, због чега није могуће испитати правилност и законитост побијане пресуде.

Наиме, према изреци пресуде, сви окривљени су делујући као “криминална група” предузели одређене конкретне радње (уз појединачно навођење радњи сваког од окривљених), а оглашени кривима да су извршили кривично дело из члана 246 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика. Међутим, Кривични законик не познаје термин “криминална група” - већ термин "група" и "организована криминална група". Члан 112 Кривичног законика у тачки 22 дефинише "групу", а у тачки 35 "организовану криминалну групу", са врло јасним разликама у дефиницији. Постојање “криминалне групе” чије постојање утврђује првостепени суд, Кривични законик не познаје. Напред наведено, јасно указује да између чињеничних навода изреке пресуде и правне квалификације постоји очигледна несагласност, јер чињенични опис не одговара правној квалификацији за коју су оглашени кривима, што је супротно одредби члана 424 ЗКП. Такође, и у образложењу првостепени суд даје разлоге о постојању “криминалне групе”.

Даље, са основом се у жалби бранилаца окривљеног АА5, адвоката АБ6 и АБ5, браниоца окривљеног АА2, адвоката АБ2 указује да постоји противречност између онога што се наводи у разлозима пресуде о садржини записника о исказима датим у поступку и самих тих записника.

Наиме, првостепени суд је током доказног поступка саслушао АА7 – у својству окривљеног, па је његов исказ, након што је поступак према њему раздвојен, прочитао у доказном поступку на главном претресу. Исказ који је АА7 дао током истраге пред Тужилаштвом за организовани криминал, првостепени суд наводи на странама 22-26 пресуде. Тако, првостепени суд на страни 25 пресуде наводи да је АА7, између осталог, изјавио да је окривљени АА5 знао да он користи уље од канабиса као лек. Међутим, напред наведено не одговара садржини поменутог записника од 30.11.2015. године, из кога произлази да АА7 наведено никада није изјавио (као ни на главном претресу дана 10.05.2016. године, пре него што је поступак раздвојен), с тим да ово погрешно утврђење првостепеног суда упућује на закључак да је окривљени АА5 имао одређена сазнања о поступцима АА7.

Затим, у ставу трећем на страни 112 образложења, првостепени суд наводи да чињеницу да се окривљени АА2 и АА3 нису случајно затекли у кући у Новом Саду, утврђује из уговора о закупу од 18.11.2014. године, саме чињенице да је окривљени АА2 затечен у кући приликом претреса дана 02.04.2015. године, када му је и одређен притвор, а који докази указују ко је био у поседу куће у којој је пронађена лабараторија за производњу опојне дроге марихуане и тиче се деловања ове криминалне групе, као да “и сам СС наводи да га је једном приликом телефоном звао АА2 представљајући се као друг АА7 јер су требали да се нађу да му плати станарину”.

Анализом исказа сведока СС, који је дао пред Тужилаштвом за организовани криминал дана 28.04.2015. године и приликом саслушања на главном претресу дана 31.05.2016. године, утврђује се да овај сведок тако нешто није никада изјавио, на шта се основано указује жалбом браниоца окривљеног АА2, адвокат АБ2. Наиме, што се тиче плаћања закупнине, овај сведок је пред Тужилаштвом за организовани криминал дана 28.08.2015. године, навео да је од октобра АА7 почео њему да доноси паре за кирију, да му је то успут кад иде до куће или од куће тако што га зовне телефоном да сиђе доле. Између осталог је навео да је једном приликом кад је долазио у кућу затекао Бојана и још двојицу, али да им се не сећа имена и да сигурно није у питању ниједан од присутних приликом његовог испитивања (на записнику је констатовано да су присутни окривљени АА, АА3, АА1 и АА4). Испитан на главном претресу дана 31.05.2016. године, сведок СС је остао при претходно датом исказу, те изјавио да је СС1 преузимао закупнину за кућу до октобра 2015. године, да је након тога АА7 њему доносио успут око првог, другог (у месецу), ту где је становао у улици аа3 и то тако што дође испред његове куће, позвони, он сиђе доле, узме паре и признанице да је уплаћена струја и остали рачуни, да је приликом потписивања уговора био само АА7, а на питање да ли је икада видео било кога од људи који су наведени у уговору да ће користити кућу, навео је да јесте неких пет, шест дана након добијања кључева, видео њих тројицу, али да не може да осим АА7, препозна, другу двојицу.

Основано се у жалбама бранилаца окривљеног АА5, адвоката АБ6 и АБ5 и браниоца окривљеног АА6, адвоката АБ7 указује да су у побијаној пресуди изостали разлози у односу на радње које се окривљенима АА5 и АА6 стављају на терет и за које су оглашени кривима.

Наиме, окривљени АА5 је оглашен кривим да је, након што је окривљени АА7 половином јуна 2014. године, аа, изнајмио кућу и у циљу стварања услова за производњу опојне дроге cannabis у вештачким условима извршио адаптацију дела куће тако што је извршио изолацију зидова, извршио инсталацију илегалног прикључка на електро мрежу, а потом инсталирао машинску и електро опрему за осветљавање, довод и филтрацију ваздуха, наводњавање и другу опрему неопходну за производњу опојне дроге cannabis, као и да је након што је, у кући АА4, у насељу аа1, у поткровљу, окривљени АА7, извршио адаптацију четири просторије тако што је извршио изолацију зидова и друге припремне радове, инсталирао машинску и електро опрему за осветљење, довод и филтрацију ваздуха, наводњавање и другу опрему неопходну за производњу опојне дроге cannabis.

Значи, окривљеном АА5 је стављено на терет да је у два наврата (у аа и у аа1) извршио инсталацију илегалног прикључка на електромрежу, инсталирао машинску и електротехничку опрему за осветљавање, довод и филтрацију ваздуха, наводњавање и другу опрему неопходну за производњу опојне дроге cannabis – чиме је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика.

Међутим, основано се жалбом његових бранилаца указује да првостепени суд није дао разлоге о чињеницама које су предмет доказивања у односу на окривљеног АА5. Што се тиче прве радње, нејасно је из којих доказа првостепени суд утврђује да их је управо окривљени АА5 извршио, односно из ког доказа произлази да је окривљени АА5 у означеном периоду уопште био у аа, у кући коју је изнајмљивао АА7. Наиме, окривљени АА7 се изјаснио да окривљени АА5 никад није био код њега у Новом Саду, нема сведока који су га препознали као лице које је тамо боравило, нема трагова папиларних линија, нити ДНК трагова, нити на то упућују телефонски разговори.

  По налажењу Апелационог суда, Посебног одељења, иста ситуација је и са другом радњом везаном за импровизовану лабараторију у аа1, будући да нико од окривљених није потврдио да је окривљеног АА5 икада срео и видео у аа1, нема доказа да је именовани током фебруара 2015. године одлазио на ту адресу, нема папиларних линија нити ДНК трагова који би потврдили његово присуство на поменутој адреси. Наиме, сви разговори, имајући у виду да су се у том тренутку мере надзора и праћења телефонске комуникације односиле на АА7 и да је са АА5 комуницирао само на један број телефона – управо телефонски број који је од АА5 одузет, се воде у периоду од 17.03.2015. године до 27.03.2015. године, тачније у временском периоду од десет дана током 2015. године, а пре тог датума нема доказа о њиховој узајамној телефонској комуникацији, а радње које се окривљеном АА5 стављају на терет и за које је оглашен кривим су извршене половином јуна 2014. године (аа1) и средином фебруара 2015. године (аа).

Стога је јасно да првостепена пресуда не садржи конкретно образложење, нити указивање на било коју конкретну чињеницу која потврђује да је окривљени АА5 средином 2014. године боравио у аа и током фебруара месеца 2015. године, да је боравио у аа1, односно предузео противправне радње наведене у изреци првостепене пресуде.

Имајући у виду напред наведено, остаје нејасно на основу ког доказа првостепени суд закључује да је окривљени АА5 предузео све радње описане у изреци првостепене пресуде - увођење прикључка и инсталирање опреме током 2014. године у аа и инсталирање опреме у аа1 у фебруару 2015. године, имајући у виду да у означеном временском периоду нема доказа о било каквом контакту између окривљених АА7 и АА5, те се са основом у жалби указује да су изостали разлози о одлучним чињеницама у погледу противравних радњи које су окривљеном АА5 оптужним актом стављене на терет и за које је оглашен кривим.

  С тим у вези, потребно је имати у виду исказ окривљеног АА7, који је навео да је за део тих радова у Новом Саду ангажовао два мајстора од којих је један М1, а други М2 или М3 и да их је платио око 400 евра за наведене радове. У списима постоји писана документација, одузета од АА7, из које се утврђује да је АА7 као трошкове пописао М1 и М2, при чему М1 у два наврата.

Жалбом браниоца окривљеног АА6 се указује да се окривљеном АА6 ставља на терет да је у више наврата набављао потребну електро опрему – сијалице са пригушивачима, трансформаторе, мераче влажности са пригушивачима и другу сличну опрему неопходну за узгајање опојне дроге cannabis у вештачим условима....те да је у циљу стварања услова за производњу опојне дроге cannabis, по договору са окривљеним АА7, од новца који су му обезбедили АА7 и АА, поред опреме коју је претходно набавио за потребе групе за импровизоване лабараторије у Новом Саду и Винчи, набавио и већу количину машинске и електро опреме која се користи за узгајање cannabisa у вештачким условима, ближе наведену у изреци, а која је затечена у његовој кући у селу Буковче бб. Међутим, првостепени суд за наводе из изреке – “да је окривљени АА6 у више наврата набављао опрему за импровизоване лабараторије у аа и аа1, не даје јасне разлоге нити наводи доказе који потврђују чињеничне наводе оптужног акта - да је набавио опрему за импровизоване лабораторије у аа1 и аа.

Наиме, окривљени АА6 у својој одбрани не спори да је опрему која је затечена у његовој кући набавио, али не из разлога који му се ставља на терет оптужним актом, већ ради даље продаје. Ако се сматра утврђеним и неспорним да је окривљени АА6 опрему и предмете из потврде о одузетим предметима купио у Данској, по цени коју је сам навео у својој одбрани, као и да је у временском периоду који се наводи у оптужном акту, у Данску путовао само једном, у ситуацији када му се оптужним актом ставља на терет да је то чинио “у више наврата”, остало је нејасно где је опрему набављао раније, по којој цени и када је иста била предата окривљеном АА7. Судски вештаци су се изјаснили да се опрема која је пронађена у његовој кући у селу Буковче бб може користити у исте сврхе као и опрема инсталирана у аа и Винчи, али се нису изјашњавали на околност да ли се ради о опреми од истог произвођача и да ли је набављена у иностранству. О овим одлучним чињеницама су у побијаној пресуди потпуно изостали разлози. С тим у вези, првостепени суд је пропустио да цени и одбрану окривљеног АА7 у делу где наводи да је “земљу за сађење куповао у Чардаку у Новом Саду, у “Сава Копу” да је купио најлоне за подлогу и да је набавка опреме мало дуже трајала, док је за аа1 АА6 купио у иностранству све одједном у комаду”.

Наиме, окривљени АА7 и АА6, у својим одбранама сагласни су у погледу периода када су се упознали преко заједничког пријатеља СС2, да је то било почетком фебруара 2015. године. Окривљени АА7 је у својој одбрани навео да је приликом упознавања сазнао да се окривљени АА6 бави превозом разне робе из иностранства и да исту продаје преко “Лимунда” и “Купинда”, а окривљени АА6 да је том приликом рекао да планира да иде за 10-ак дана у Данску и да га је тада АА7 питао да ли може да му набави неке сијалице по повољној цени и да му исте донесе из Данске, појаснио му је да те сијалице служе за стакленике и да ће му накнадно јавити тачно које су врсте и јачине и због тога су и разменили бројеве телефона, посебно је истакао да је са АА7 имао само договор око купопродаје ствари, да не познаје више никог и да са осталим окривљенима није комуницирао. Имајући у виду њихове одбране, посебно је нејасно који доказ упућује на то да је управо окривљени АА6 лице које је набавило опрему за импровизовану лабараторију у аа.

Када се узме у обзир изнето, основани су жалбени наводи бранилаца окривљених АА5 и АА6 да су у односу на ове окривљене многе одлучне чињенице које су предмет доказивања остале неразјашњење, те да се, за сада, чињенично стање не може прихватити као поуздано утврђено, а самим тим ни закључак да је доказано да су извршили кривично дело за које су оглашени кривима.

  Што се тиче раније осуђиваности окривљеног АА6, бранилац указује да је у међувремену решењем Основног суда у Јагодини Кв.бр.489/15 од 24.02.2016. године (правноснажно дана 04.04.2016. године), утврђена рехабилитација окривљеног АА6 по пресуди којом је оглашен кривим због кривичног дела из члана 289 став 1 Кривичног законика и осуђен на новчану казну, те је потребно да првостепени суд, имајући у виду изнето, прибави нови извештај из казнене евиденције.

Основано се жалбом Тужиоца за организовани криминал оспорава одлука о трошковима поступка наводима да првостепени суд није дао јасне разлоге у погледу имовинских прилика окривљених, па самим тим и за ослобађање окривљених од обавезе плаћања трошкова кривичног поступка.

По налажењу Апелационог суда у Београду, Посебног одељења, са основом се у жалби истиче да се не може прихватити закључак првостепеног суда да би плаћање трошкова кривичног поступка довело у питање егзистенцију окривљених као и егзистенцију лица која су по закону дужни да издржавају. Наиме, из личних података произлази да су сви окривљени незапослени, да су окривљени АА1 и АА3 и студенти, да окривљени АА и АА2 имају обавезу издржавања малолетне деце. Међутим, имајући у виду да по сопственом казивању, окривљени АА вишак новца који има редовно позајмљује и то под камату, да је заједно са окривљеним АА1 држао кафић у аа2, да се окривљени АА4 бави производњом столарије, чињеницу да окривљени путује у Холандију, да окривљени АА6 путује у Данску, где по сопственом казивању, купује велику количину робе коју касније продаје на територији Републике Србије, да се окривљени АА5 бави молерским радовима, инсталира компјутерске програме, игрице, ради у играоници, те уопште њихов стил живота, као и чињеницу да је од неколико окривљених одузет већи број аутомобила, не мале вредности, чињеница да нису формално запослени, сама за себе је без значаја, будући да остале околности указују да су финансијски ситуирани, на шта се основано указује жалбом.

У поновном поступку, првостепени суд ће отклонити недостатке и повреде на које је претходно указано и поступити по примедбама овог суда, те на јасан и недвосмилен начин утврдити да ли су окривљени АА5 и АА6 извршили противправне радње које су им стављене на терет оптужним актом, након чега ће донети правилну и закониту одлуку.

  Апелациони суд у Београду, Посебно одељење указује да се под узгојем подразумевају само радње које се односе на сетву и негу биљке до њеног биолошког зрења и окончања вегетације, те да се под узгојем не могу сматрати даље радње у виду убирања листова, сушења и уситњавања, јер ове радње дају нови производ погодан за конзумацију – опојну дрогу марихуану.

У вези са напред изнетим, будући да су у кући у аа, у приземљу у 305 пластичних саксија, а у просторији на спрату куће, поред 180 пластичних саксија биљке cannabis, затечених у фази цветања, висине од 35 до 95 центиментара, затечена и два црна ПВЦ џака у којима се налази сирова биљна материја cannabis, у једном у количини од 1734,58 грама, а у другом у количини од 1169,69 грама, према ставу овога суда, узгој је неспорно завршен будући да је извршено убирање листова, односно отпочела производња, али је настанак финалног производа односно завршетак производње осујећен акцијом полиције, те је потребно да првостепени суд да јасне разлоге да ли се у конкретном случају евентуално ради о покушају или о свршеном кривичном делу, посебно што и сам првостепени суд на страни 122 у четвртом ставу образложења наводи да је на два места у аа и аа1 започета производња опојне дроге cannabis, док је на трећем месту започето са стварањем услова за то.

Са изнетих разлога, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је на основу одредбе члана 458 став 1 ЗКП донео одлуку као у изреци овог решења.

Записничар-самостални саветник    Председник већа- судија
Гордана Ивковић,с.р.     Милимир Лукић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje