Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.12.2010.

Гж1 6989/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж1 6989/10
Дана 08.12.2010. године
Б Е О Г Р А Д
ул.Немањина бр.9

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Боривоја Живковића, председника већа, Весне Мартиновић и Снежане Витошевић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА и ББ, чији је заједнички пуномоћник адв. АБ, против тужене Републике Србије-Министарства правде, чији је законски заступник Републички јавни правобранилац из Београда, улица Немањина бр.22-26, ради исплате, одлучујући по жалби тужене изјављене против пресуде Првог основног суда у Београду Пбр.8799/2010 од 6.5.2010.године у седници већа одржаној дана 8.12.2010.године, донео је ,


П Р Е С У Д У

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Првог основног суда у Београду П бр.8799/2010 од 6.5.2010.године и ОДБИЈА тужбени захтев тужилаца којим су тражиле да се обавеже тужена да им исплати и то:
тужиоцу АА за 2005.годину:
-за месец јануар 2005.године, износ од 6.995,332 динара са законском затезном каматом почев од 11.3.2005.године па до исплате,
-за месец фебруар 2005.године, износ од 6.995,332 динара са законском затезном каматом почев од 11.4.2005.године па до исплате,
-за месец март 2005.године, износ од 6.995,332 динара са законском затезном каматом почев од 9.5.2005.године па до исплате,
-за месец април 2005.године, износ од 7.190,03 динара са законском затезном каматом почев од 6.6.2005.године па до исплате,
-за месец мај 2005.године, износ од 7.190,03 динара са законском затезном каматом почев од 8.7.2005.године па до исплате,
-за месец јун 2005.године, износ од 7.190,03 динара са законском затезном каматом почев од 5.8.2005.године па до исплате,
-за месец јул 2005.године, износ од 7.786,519 динара са законском затезном каматом почев од 02.9.2005.године па до исплате,
-за месец август 2005.године, износ од 7.786,519 динара са законском затезном каматом почев од 6.10.2005.године па до исплате,
-за месец септембар 2005.године, износ од 7.786,519 динара са законском затезном каматом почев од 3.11.2005.године па до исплате,
-за месец октобар 2005.године, износ од 8.257,324 динара са законском затезном каматом почев од 6.12.2005.године па до исплате,
-за месец новембар 2005.године, износ од 8.257,324 динара са законском затезном каматом почев од 14.1.2006.године па до исплате,
-за месец децембар 2005.године, износ од 8.951,617 динара са законском затезном каматом почев од 8.2.2006.године па до исплате,

-за 2006.годину:
-за месец јануар 2006.године, износ од 9.013,781 динар са законском затезном каматом почев од 6.3.2006.године па до исплате,
-за месец фебруар 2006.године, износ од 9.013,781 динар са законском затезном каматом почев од 4.4.2006.године па до исплате,
-за месец март 2006.године, износ од 9.013,781 динар са законском затезном каматом почев од 5.5.2006.године па до исплате,
-за месец април 2006.године, износ од 9.013,781 динар са законском затезном каматом почев од 7.6.2006.године па до исплате,
-за месец мај 2006.године, износ од 9.013,781 динар са законском затезном каматом почев од 7.7.2006.године па до исплате,
-за месец јун 2006.године, износ од 9.013,781 динар са законском затезном каматом почев од 3.8.2006.године па до исплате,
-за месец јул 2006.године, износ од 9.013,781 динар са законском затезном каматом почев од 5.9.2006.године па до исплате,
-за месец август 2006.године, износ од 9.286,258 динара са законском затезном каматом почев од 5.10.2006.године па до исплате,
-за месец септембар 2006.године, износ од 9.564,059 динара са законском затезном каматом почев од 8.11.2006.године па до исплате,
-за месец октобар 2006.године, износ од 9.564,059 динара са законском затезном каматом почев од 7.12.2006.године па до исплате,
-за месец новембар 2006.године, износ од 9.564,059 динара са законском затезном каматом почев од 5.1.2007.године па до исплате,
-за месец децембар 2006.године, износ од 6.873,01 динара са законском затезном каматом почев од 5.2.2007.године па до исплате,

за 2007.годину:
-за месец јануар 2007.године, износ од 7.043,66 динара са законском затезном каматом почев од 5.3.2007.године па до исплате,
-за месец фебруар 2007.године, износ од 7.017,66 динара са законском затезном каматом почев од 5.4.2007.године па до исплате,
-за месец март 2007.године, износ од 7.043,66 динара са законском затезном каматом почев од 3.5.2007.године па до исплате,
-за месец април 2007.године, износ од 7.017,66 динара са законском затезном каматом почев од 6.6.2007.године па до исплате,
-за месец мај 2007.године, износ од 7.043,66 динара са законском затезном каматом почев од 2.7.2007.године па до исплате,
-за месец јун 2007.године, износ од 7.017,66 динара са законском затезном каматом почев од 2.8.2008.године па до исплате,
-за месец јул 2007.године, износ од 7.043,66 динара са законском затезном каматом почев од 3.9.2008.године па до исплате,
-за месец август 2007.године, износ од 7.017,66 динара са законском затезном каматом почев од 4.10.2007.године па до исплате,
-за месец септембар 2007.године, износ од 7.043,66 динара са законском затезном каматом почев од 5.11.2007.године па до исплате,
-за месец октобар 2007.године, износ од 7.017,66 динара са законском затезном каматом почев од 6.12.2007.године па до исплате,
-за месецновембар 2007.године, износ од 7.043,66 динара са законском затезном каматом почев од 5.1.2008.године па до исплате,
-за месец децембар 2007.године, износ од 7.043,66 динара са законском затезном каматом почев од 5.2.2008.године па до исплате,

за 2008.годину:
-за месец јануар 2008.године, износ од 7.088,3793 динара са законском затезном каматом почев од 11.3.2008.године па до исплате,
-за месец фебруар 2008.године, износ од 7.114,3793 динара са законском затезном каматом почев од 12.4.2008.године па до исплате,
-за месец март 2008.године, износ од 7.088,3793 динара са законском затезном каматом почев од 10.5.2008.године па до исплате,
-за месец април 2008.године, износ од 7.114,3793 динара са законском затезном каматом почев од 7.6.2008.године па до исплате,
-за месец мај 2008.године, износ од 7.088,3793 динара са законском затезном каматом почев од 11.7.2008.године па до исплате,

тужиљи ББ за 2005.годину
-за месец јануар 2005.године, износ од 6.995,332 динара са законском затезном каматом почев од 11.3.2005.године па до исплате,
-за месец фебруар 2005.године, износ од 6.995,332 динара са законском затезном каматом почев од 11.4.2005.године па до исплате,
-за месец март 2005.године, износ од 6.995,332 динара са законском затезном каматом почев од 9.5.2005.године па до исплате,
-за месец април 2005.године, износ од 7.190,03 динара са законском затезном каматом почев од 6.6.2005.године па до исплате,
-за месец мај 2005.године, износ од 7.190,03 динара са законском затезном каматом почев од 8.7.2005.године па до исплате,
-за месец јун 2005.године, износ од 7.190,03 динара са законском затезном каматом почев од 5.8.2005.године па до исплате,
-за месец јул 2005.године, износ од 7.786,519 динара са законском затезном каматом почев од 2.9.2005.године па до исплате,
-за месец август 2005.године, износ од 7.786,519 динара са законском затезном каматом почев од 6.10.2005.године па до исплате,
-за месец септембар 2005.године, износ од 7.786,519 динара са законском затезном каматом почев од 3.11.2005.године па до исплате,
-за месец октобар 2005.године, износ од 8.257,324 динара са законском затезном каматом почев од 6.12.2005.године па до исплате,
-за месец новембар 2005.године, износ од 8.257,324 динара са законском затезном каматом почев од 14.1.2006.године па до исплате,
-за месец децембар 2005.године, износ од 8.951,617 динара са законском затезном каматом почев од 8.2.2006.године па до исплате,

-за 2006.годину:
-за месец јануар 2006.године, износ од 8.951,617 динара са законском затезном каматом почев од 6.3.2006.године па до исплате,
-за месец фебруар 2006.године, износ од 8.951,617 динара са законском затезном каматом почев од 4.4.2006.године па до исплате,
-за месец март 2006.године, износ од 8.951,617 динара са законском затезном каматом почев од 5.5.2006.године па до исплате,
-за месец април 2006.године, износ од 8.951,617 динара са законском затезном каматом почев од 7.6.2006.године па до исплате,
-за месец мај 2006.године, износ од 8.951,617 динар са законском затезном каматом почев од 7.7.2006.године па до исплате,
-за месец јун 2006.године, износ од 8.951,617 динара са законском затезном каматом почев од 3.8.2006.године па до исплате,
-за месец јул 2006.године, износ од 8.951,617 динара са законском затезном каматом почев од 5.9.2006.године па до исплате,
-за месец август 2006.године, износ од 8.951,617 динара са законском затезном каматом почев од 5.10.2006.године па до исплате,
-за месец септембар 2006.године, износ од 9.286,258 динара са законском затезном каматом почев од 8.11.2006.године па до исплате,
-за месец октобар 2006.године, износ од 9.564,059 динара са законском затезном каматом почев од 7.12.2006.године па до исплате,
-за месец новембар 2006.године, износ од 9.564,059 динара са законском затезном каматом почев од 5.1.2007.године па до исплате,
-за месец децембар 2006.године, износ од 10.873,07 динара са законском затезном каматом почев од 5.2.2007.године па до исплате,

за 2007.годину:
-за месец јануар 2007.године, износ од 6.973,0727 динара са законском затезном каматом почев од 5.3.2007.године па до исплате,
-за месец фебруар 2007.године, износ од 6.947,0727 динара са законском затезном каматом почев од 5.4.2007.године па до исплате,
-за месец март 2007.године, износ од 6.973,0727 динара са законском затезном каматом почев од 3.5.2007.године па до исплате,
-за месец април 2007.године, износ од 6.947,0727 динара са законском затезном каматом почев од 6.6.2007.године па до исплате,
-за месец мај 2007.године, износ од 6.973,0727 динара са законском затезном каматом почев од 2.7.2007.године па до исплате,
-за месец јун 2007.године, износ од 6.947,0727 динара са законском затезном каматом почев од 2.8.2008.године па до исплате,
-за месец јул 2007.године, износ од 6.973.0727 динара са законском затезном каматом почев од 3.9.2008.године па до исплате,
-за месец август 2007.године, износ од 6.947,0727 динара са законском затезном каматом почев од 4.10.2007.године па до исплате,
-за месец септембар 2007.године, износ од 7.043,726 динара са законском затезном каматом почев од 5.11.2007.године па до исплате,
-за месец октобар 2007.године, износ од 7.017,726 динара са законском затезном каматом почев од 6.12.2007.године па до исплате,
-за месец новембар 2007.године, износ од 7.043,726 динара са законском затезном каматом почев од 5.1.2008.године па до исплате,
-за месец децембар 2007.године, износ од 7.017,726 динара са законском затезном каматом почев од 5.2.2008.године па до исплате,

за 2008.годину:
-за месец јануар 2008.године, износ од 7.043,726 динара са законском затезном каматом почев од 11.3.2008.године па до исплате,
-за месец фебруар 2008.године, износ од 7.017,726 динара са законском затезном каматом почев од 12.4.2008.године па до исплате,
-за месец март 2008.године, износ од 7.043,726 динара са законском затезном каматом почев од 10.5.2008.године па до исплате,
-за месец април 2008.године, износ од 7.017,726 динара са законском затезном каматом почев од 7.6.2008.године па до исплате,
-за месец мај 2008.године, износ од 7.043,726 динара са законском затезном каматом почев од 11.7.2008.године па до исплате, као и на име трошкова парничног поступка исплати износ од 119.500,00 динара а све у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде под претњом принудног извршења-као НЕОСНОВАН.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Првог основног суда у Београду П.бр.8799/2010 од 06.05.2010.године ставом првим и другим изреке усвојен је тужбени захтев тужилаца и обавезана тужена да тужиоцима исплати за период јануар 2005.године закључно са мајем 2008.године сваком тужиоцу новчане износе у појединачним месечним износима са законском затезном каматом на сваки појединачни месечни износ ближе наведен ставом првим и другим изреке па до коначне исплате а све у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде под претњом принудног извршења. Ставом трећим изреке обавезана је тужена да тужиоцима на име трошкова парничног постука исплати износ од 119.500,00 динара у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде под претњом принудног извршења.

Против ове пресуде тужена је благовремено изјавила жалбу због битних повреда одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права са предлогом као у жалби.

Испитујући правилност ожалбене пресуде у границама овлашћења предвиђених одредбом члана 372 ЗПП Апелациони суд је нашао:

-жалба је основана.

У поступку доношења ожалбене пресуде нема битних повреда одредаба парничног поступка предвиђених одредбом члана 361 став 2 тачка 1, 2, 5, 7 и 9 ЗПП на које Апелациони суд води рачуна по службеној дужности нити се жалбом указује на друге битне повреде одредаба парничног поступка које би биле од утицаја на њену правилност и законитост.

Према чињеничном утврђењу у првостепеном поступку следи: да су тужиоци радници и то тужилац у радном односу код Окружног суда у Приштини од 16.08.1986.године на радном месту курира а тужиља у радном односу код Окружног суда у Приштини од 01.08.1992.године на радном месту спремачице, да су радили на својим пословима све до 1999.године када су због бомбардовања напустили Приштину и дошли у Београд, да нису радно ангажовани, да су се усмено обраћали председнику свога суда као и Министарству правде у Београду, али да није било посла ни у једном другом државном органу, да се писменим путем нису обраћали Министарству правде Републике Србије ради регулисања њиховог радно правног статуса, да им је плата исплаћивана у умањеном износу и то за утужени период, а да им припада право на исплату пуне зараде по основу Закључка Владе Републике Србије којим је одређивана исплата накнаде зараде лицима која живе ван Косова а не раде, да је висина неисплаћених износа утврђена на основу налаза и мишљења сталног судског вештака Наде Мекић од 07.07.2008.године.

На овако правилно и потпуно утврђено чињенично стање првостепени суд је погрешно применио материјално право због чега је побијана пресуда преиначена и одлучено као у изреци ове пресуде.

Наиме, према одредби члана 71 став 1 и 2 тада важећег Закона о радним односима у државним органима који пропис је примењиван на ову радну средину ради остваривања својих права запослени у државним органима се писмено обраћају функционеру који руководи органом.

Против сваког решења или другог акта којим је одлучено о његовим правима и обавезама запослени има право да поднесе приговор. Приговор се подноси у року прописаним ставом 3 ове норме по коме је функционер дужан да одлучи у року од 15 дана од дана подношења приговора и с тим у вези може да такву одлуку измени или допуни.

Имајући у виду напред цитиране законске норме, као и утврђено чињенично стање пред првостепеним судом, првостепени суд је погрешно закључио да тужиоцима припада право на исплату по основу разлике између пуног износа плате и исплаћене плате. Тужиоци нису подносили захтев у писменој форми органима тужене да буду распоређени у исти или други државним орган, испољили су пасивно држање у решавању свог радно правног статуса и остваривању права на рад, зато неосновано траже исплату по основу изгубљене зараде за период потраживања. Они су искључиво допринели сопственој штети.

У конкретном случају постојао би основ одговорности тужене за накнаду штете применом правила из одредбе члана 172 став 1 у вези члана 154 Закона о облигационим односима да постоји узрочно последични однос између радње штетника и штете на страни оштећеног. Међутим, погрешно по схватању овога суда првостепени суд инсистира на чињеници да тужена није предузела било какву правну радњу ради регулисања радно правног статуса тужилаца. Тачно је да није донето одговарајуће решење о радно правном статусу тужилаца, али с тога не следи основ одговорности тужене. Ово зато што тужиоци нису подносили писмени захтев за своје радно ангажовање. Зато нема ни основа за материјалну одговорност тужене за накнаду штете тужиоцима. Уосталом тужиоци не подношењем захтева за радним ангажовањем прећутно су се сагласили са стањем нерада и онемогућили тужену да о таквом захтеву одлучи или да донесе одговарајуће решење о распоређивању тужилаца у исти или неки други орган на подручју Републике Србије, или на други начин реши њихов радно правни статус. Да је тужена тада била пасивна био би остварен основ обавезе и накнаде штете тужиоцима од стране тужене.

Преиначена и одлука у погледу споредног потраживања садржана у делу става првог и другог изреке ожалбене пресуде јер иста зависи од одлуке о главном потраживању.

Преиначено је и решење о трошковима парничног поступка садржано у ставу трећем изреке ожалбене пресуде јер тужиоци нису успели у спору.

Са изложеног, а сходно одредби члана 380 став 1 тачка 4 ЗПП одлучено је као у изреци ове пресуде.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Боривоје Живковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje