Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.12.2013.

Гж1 5642/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж1 5642/13
Дана 13.12.2013. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Бисерке Живановић, председника већа, Радомира Кокотовића и Љиљане Митић Поповић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА, против туженог "АА", ради исплате, одлучујући о изјављеној жалби туженог против пресуде Првог основног суда у Београду П1 1659/11 од 23.02.2012. године, у седници већа одржаној дана 13.12.2013. године, донео је


П Р Е С У Д У

  ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба туженог и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Првог основног суда у Београду П1 1659/11 од 23.02.2012. године у делу става другог изреке којим је обавезан тужени да тужиоцу исплати неисплаћену зараду за период од 01.11.2000. године до 08.04.2001. године, са законском затезном каматом и у делу става седмог изреке којим је обавезан тужени да у име и за рачун тужиоца уплати припадајуће доприносе за пензијског и инвалидско осигурање надлежном Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Београд, а за период од 01.11.2000. године до 08.04.2001.године.

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Првог основног суда у Београду П1 1659/11 од 23.02.2012. године у преосталом делу става првог изреке и ОДБИЈА тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се обавеже тужени да му на име неисплаћене и изгубљене зараде за период од 09. априла 2001. године до 30. септембра 2008. године исплати следеће износе:

-за април 2001. године износ од 1.144,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.05.2001. године, до исплате,
-за мај 2001. године износ од 1.902,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.06.2001. године, до исплате,
-за јун 2001. године износ од 1.807,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.07.2001. године, до исплате,
-за јул 2001. године износ од 3.992,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.08.2001. године, до исплате,
-за август 2001. године износ од 5.700,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.09.2001. године, до исплате,
-за септембар 2001. године износ од 5.205,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.10.2001. године, до исплате,
-за октобар 2001. године износ од 7.334,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.11.2001. године, до исплате,
-за јул 2002. године износ од 4.213,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.08.2002. године, до исплате,
-за август 2002. године износ од 4.022,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.09.2002. године, до исплате,
-за септембар 2002. године износ од 4.681,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.10.2002. године, до исплате,
-за октобар 2002. године износ од 3.469,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.11.2002. године, до исплате,
-за новембар 2002. године износ од 3.016,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.12.2002. године, до исплате,
-за децембар 2002. године износ од 3.330,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.01.2003. године, до исплате,
-за јануар 2003. године износ од 2.860,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.02.2003. године, до исплате,
-за фебруар 2003. године износ од 2.357,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.03.2003. године, до исплате,
-за март 2003. године износ од 2.110,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.04.2003. године, до исплате,
-за април 2003. године износ од 2.409,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.05.2003. године, до исплате,
-за мај 2003. године износ од 2.723,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.06.2003. године, до исплате,
-за јун 2003. године износ од 2.765,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.07.2003. године, до исплате,
-за јул 2003. године износ од 2.906,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.08.2003. године, до исплате,
-за август 2003. године износ од 3.520,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.09.2003. године, до исплате,
-за септембар 2003. године износ од 3.456,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.10.2003. године, до исплате,
-за октобар 2003. године износ од 3.615,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.11.2003. године, до исплате,
-за новембар 2003. године износ од 3.017,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.12.2003. године, до исплате,
-за децембар 2003. године износ од 4.473,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.01.2004. године, до исплате,
-за јануар 2004. године износ од 2.995,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.02.2004. године, до исплате,
-за фебруар 2004. године износ од 3.047,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.03.2004. године, до исплате,
-за март 2004. године износ од 3.870,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.04.2004. године, до исплате,
-за април 2004. године износ од 3.695,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.05.2004. године, до исплате,
-за мај 2004. године износ од 2.761,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.06.2004. године, до исплате,
-за јун 2004. године износ од 4.553,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.07.2004. године, до исплате,
-за јул 2004. године износ од 5.689,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.08.2004. године, до исплате,
-за август 2004. године износ од 5.120,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.09.2004. године, до исплате,
-за септембар 2004. године износ од 5.120,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.10.2004. године, до исплате,
-за октобар 2004. године износ од 4.887,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.11.2004. године, до исплате,
-за новембар 2004. године износ од 6.259,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.12.2004. године, до исплате,
-за децембар 2004. године износ од 7.462,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.01.2005. године, до исплате,
-за јануар 2005. године износ од 10.105,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.02.2005. године, до исплате,
-за фебруар 2005. године износ од 9.573,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.03.2005. године, до исплате,
-за март 2005. године износ од 12.232,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.04.2005. године, до исплате,
-за април 2005. године износ од 11.789,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.05.2005. године, до исплате,
-за мај 2005. године износ од 12.410,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.06.2005. године, до исплате,
-за јун 2005. године износ од 13.651,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.07.2005. године, до исплате,
-за јул 2005. године износ од 13.030,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.08.2005. године, до исплате,
-за август 2005. године износ од 14.271,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.09.2005. године, до исплате,
-за септембар 2005. године износ од 13.651,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.10.2005. године, до исплате,
-за октобар 2005. године износ од 13.030,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.11.2005. године, до исплате,
-за новембар 2005. године износ од 13.651,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.12.2005. године, до исплате,
-за децембар 2005. године износ од 13.700,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.01.2006. године, до исплате,
-за јануар 2006. године износ од 12.454,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.02.2006. године, до исплате,
-за фебруар 2006. године износ од 11.832,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.03.2006. године, до исплате,
-за март 2006. године износ од 14.323,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.04.2006. године, до исплате,
-за април 2006. године износ од 10.586,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.05.2006. године, до исплате,
-за мај 2006. године износ од 13.077,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.06.2006. године, до исплате,
-за јун 2006. године износ од 13.700,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.07.2006. године, до исплате,
-за јул 2006. године износ од 13.077,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.08.2006. године, до исплате,
-за август 2006. године износ од 14.323,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.09.2006. године, до исплате,
-за септембар 2006. године износ од 13.077,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.10.2006. године, до исплате,
-за октобар 2006. године износ од 13.700,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.11.2006. године, до исплате,
-за новембар 2006. године износ од 13.700,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.12.2006. године, до исплате,
-за децембар 2006. године износ од 13.124,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.01.2007. године, до исплате,
-за јануар 2007. године износ од 13.124,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.02.2007. године, до исплате,
-за фебруар 2007. године износ од 11.874,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.03.2007. године, до исплате,
-за март 2007. године износ од 13.749,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.04.2007. године, до исплате,
-за април 2007. године износ од 11.249,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.05.2007. године, до исплате,
-за мај 2007. године износ од 13.124,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.06.2007. године, до исплате,
-за јун 2007. године износ од 13.124,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.07.2007. године, до исплате,
-за јул 2007. године износ од 13.749,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.08.2007. године, до исплате,
-за август 2007. године износ од 16.428,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.09.2007. године, до исплате,
-за септембар 2007. године износ од 14.285,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.10.2007. године, до исплате,
-за октобар 2007. године износ од 16.428,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.11.2007. године, до исплате,
-за новембар 2007. године износ од 5.713,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.12.2007. године, до исплате,
-за децембар 2007. године износ од 14.999,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.01.2008. године, до исплате,
-за јануар 2008. године износ од 14.336,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.02.2008. године, до исплате,
-за фебруар 2008. године износ од 14.336,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.03.2008. године, до исплате,
-за март 2008. године износ од 15.053,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.04.2008. године, до исплате,
-за април 2008. године износ од 14.336,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.05.2008. године, до исплате,
-за мај 2008. године износ од 14.336,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.06.2008. године, до исплате,
-за јун 2008. године износ од 16.934,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.07.2008. године, до исплате,
-за јул 2008. године износ од 18.547,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.08.2008. године, до исплате,
-за август 2008. године износ од 16.934,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.09.2008. године, до исплате и
-за септембар 2008. године износ од 17.741,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.10.2008. године, до исплате, као и став пети изреке којим је обавезан тужени да тужиоцу на име изгубљеног регреса за годишњи одмор за 2006. године исплати износ од 3.000,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.12.2006. године и ОДБИЈА СЕ део става седмог изреке у делу тужбеног захтева којим је обавезан тужени да у име и за рачун тужиоца уплати припадајуће доприносе за пензијско и инвалидско осигурање надлежном Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Београд за период од 09.04.2001. године до 29.10.2001. године и од 01.07.2002. године до 30.09.2008. године.

УКИДА СЕ решење о трошковима парничног поступка садржано у ставу деветом изреке пресуде Првог основног суда у Београду П1 1659/11 од 23.02.2012. године и предмет у овом делу УПУЋУЈЕ истом суду на поновно суђење.

О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Првог основног суда у Београду П1 1659/11 од 23.02.2012. године, ставом првим изреке одбијен је тужбени захтев тужиоца да суд обавеже туженог да тужиоцу на име разлике зараде између радног места вк бравара и портира за период од 01.01.1999. године до 23.08.1999. године исплати износ од укупно 3.000,00 динара, као неоснован. Ставом другим изреке делимично је усвојен тужбени захтев тужиоца, па је обавезан тужени да тужиоцу на име неисплаћене изгубљене зараде за период од 01.11.2000. године до 30.09.2008. године исплати тужиоцу појединачно опредељене месечне износе, са законском затезном каматом почев од датума доспелости, па до исплате, ближе одређене овим ставом изреке. Ставом трећим изреке делимично је одбијен тужбени захтев тужиоца да суд обавеже туженог да тужиоцу исплати означене износе на име изгубљене зараде за период од 30.10.2001. године до 30.06.2002. године, са законском затезном каматом на сваки опредељени месечни износ, као преурањен. Ставом четвртим изреке делимично је одбијен тужбени захтев тужиоца да суд обавеже туженог да тужиоцу на име неисплаћене изгубљене зараде за период од 01.11.2000. године до 30.09.2008. године исплати месечне износе који прелазе износе досуђене у ставу другом изреке ове пресуде, са законском затезном каматом, као неоснован. Ставом петим изреке делимично је усвојен тужбени захтев тужиоца и обавезан тужени да тужиоцу на име изгубљеног регреса за годишњи одмор за 2006. годину исплати износ од 3.000,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана 25.12.2006. године, до исплате. Ставом шестим изреке делимично је одбијен тужбени захтев тужиоца да суд обавеже туженог да тужиоцу исплати означене износе на име изгубљеног регреса за 2001, 2002, 2003, 2004. и 2005. годину, са законском затезном каматом на сваки опредељени износ, као неоснован. Ставом седмим изреке делимично је усвојен тужбени захтев тужиоца и обавезан тужени да у име и за рачун тужиоца уплати припадајуће доприносе за пензијско и инвалидско осигурање надлежном Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Београд за период од 01.11.2000. до 29.10.2001. године, те од 01.07.2002. године до 30.09.2008. године. Ставом осмим изреке делимично је одбијен тужбени захтев тужиоца да суд обавеже туженог да у име и за рачун тужиоца уплати доприносе за пензијско и инвалидско осигурање надлежном Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Београд за период од 30.10.2001. године до 30.06.2002. године, као преурањен. Ставом деветим изреке обавезан је тужени да тужиоцу накнади трошкове поступка у укупном износу од 103.300,00 динара.

Против наведене пресуде жалбу је благовремено изјавио тужени, у односу на усвајајући део изреке ожалбене пресуде, због битних повреда одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, са предлогом као у жалби.

Испитујући правилност и законитост пресуде у побијаном делу, а у границама овлашћења предвиђених одредбом члана 372 ЗПП-а („Службени гласник РС“ бр.125/04, 111/09), у вези члана 506 став 1 новог ЗПП-а („Службени гласник РС“ бр.72/11), Апелациони суд у Београду је нашао:

  Жалба туженог је делимично основана.

У спроведеном поступку, у односу на побијајући део у ставу другом, петом и седмом изреке, нису учињене битне повреде одредаба парничног поступка предвиђене одредбом члана 361 став 2 тачка 1, 2, 5, 7 и 9 ЗПП-а, на које другостепени суд пази по службеној дужности, нити се жалбом указује на друге битне повреде одредаба парничног поступка.

Према чињеничном стању утврђеном у поступку пред првостeпеним судом произлази да је тужилац био запослен код туженог на основу Уговора о раду од 14.10.2000. године, а који је решењем туженог бр.665 од 14.08.2001. године отказан, решењем инспектора рада, Одељења инспекције рада за радне спорове у Граду Београду бр.117-00-04629/2001-04 од 26.06.2002. године, одложено је извршење коначног решења директора туженог којим је тужиоцу престао радни однос до доношења правноснажне судске одлуке. Правноснажном пресудом Трећег општинског суда у Београду П1 бр.338/05 од 22.03.2006. године поништено је решење о отказу уговора о раду од 14.08.2001. године и обавезан тужени да тужиоца врати на рад. Како се тужилац на позив туженог од 05.10.2001.године, није вратио на рад, то је тужени решењем бр.983 од 29.10.2001. године тужиоцу поново отказао уговор о раду и у току је парница ради поништаја тог решења. Утврђено је да је тужилац као председник синдиката код туженог од 09.04.2001. године ступио у штрајк по одлуци са записника седнице Синдикалног одбора од 29.03.2001. године, али да тај штрајк није окончао, те да се на исти и позивао приликом позива туженог да се по правноснажним решењима врати на рад код туженог.

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, првостeпени суд је усвојио део тужбеног захтева тужиоца за исплату накнаде зараде и регреса за 2006. годину, сматрајући да је правноснажном пресудом Трећег општинског суда у Београду П1 бр.338/05 од 22.03.2006. године, којом је поништено решење о отказу уговора о раду од 14.08.2001. године и обавезан тужени да тужиоца врати рад, нужно прекинут и континуитет штрајка тужиоца који је започео у априлу месецу 2001. године, па првостeпени суд закључује да тужилац кривицом туженог није радио почев од наведеног спорног периода, па до 30.09.2008. године, због чега је претрпео материјалну штету. Како тужиоцу тужени није исплатио зараду ни за период када је радио, а да га је све време док није радио издржавала супруга и родбина, да нема непокретности од којих би могао убирати приходе, као и да је тужилац инвалид рада, то је обавезан тужени да тужиоцу за наведени спорни период исплати износе као у ставу другом изреке ожалбене пресуде. Такође, првостeпени суд је тужиоцу досудио и накнаду за регрес за 2006. годину, с обзиром да је из налаза судског вештака утврђено да је регрес за ову годину исплаћен осталим запосленима.

На овако потпуно и правилно утврђено чињенично стање, првостeпени суд је у односу на потврђујући део, правилно применио материјално право и за своју одлуку дао довољне и јасне разлоге, које у свему прихвата и овај суд, док је у делу става другог изреке, као и у ставу петом, погрешно применио материјално право, због чега је пресуда у овом делу морала бити преиначена, а тужбени захтев тужиоца одбијен.

Наиме, одредбом члана 104 Закона о раду, запослени има право на одговарајућу зараду која се утврђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду. Одредбом члана 14 став 2 и 3 Закона о штрајку прописано је да запослени који учествује у штрајку остварује основна права из радног односа, осим права на зараду, а права из социјалног осигурања – у складу са прописима о социјалном осигурању, да организатори штрајка, односно учесници у штрајку који није организован у складу са овим законом, неће уживати заштиту утврђену из става 1 и 2 овог члана.

Поштујући наведене одредбе закона, а код чињеница утврђених у поступку пред првостeпеним судом, да је тужилац био запослен код туженог, те да му тужени за период од 01.11.2000. године до 08.04.2001. године, није исплатио зараду, а да је тужилац од 09.04.2001. године ступио у штрајк на који се позивао када је тужени по налогу Министарства рада позвао тужиоца да се врати на рад позивом од 05.10.2001. године, за који је сам тужилац изјавио да га је примио 19.10.2001. године, као и да га је тужени позивао на рад дана 24.06.2002. године телеграмом бр.194/8738 од 24.06.2002. године, али да тужилац није желео да се врати, јер је (како је сам навео), у штрајку већ скоро две године, то је правилно првостeпени суд закључио да тужиоцу припада накнада за неисплаћену зараду за период када је радио, а зарада му није исплаћена и то од 01.11.2000. године до дана ступања у штрајк 09.04.2001. године.

Међутим, ожалбена пресуда у делу става другог изреке који се односи на исплату неисплаћених зарада и изгубљене зараде од 09.04.2001. године, па до 30.09.2008. године, морала је бити преиначена, а тужбени захтев тужиоца одбијен, имајући у виду наведене одредбе Закона о штрајку, да док је штрајк законит тужиоцу не припада зарада, а касније имајући у виду да је овакав штрајк био и незаконит, не припадају му никакве накнаде.

Такође, делимично је потврђен и део става седмог изреке који се односи на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање надлежном фонду за тужиоца, а за период од 01.11.2000. године до 08.04.2001. године, док је у осталом делу из истих разлога овај део тужбеног захтева одбијен.

Решење о трошковима парничног поступка садржано у ставу деветом изреке ожалбене пресуде је укинуто, па ће првостeпени суд у поновном поступку одлучити о нужним трошковима, а имајући у виду и успех странака у овом спору.

Са изложеног, применом одредбе члана 375, 380 тачка 4 и члана 387 тачка 3 ЗПП-а, у вези члана 506 став 1 новог ЗПП-а, одлучено је као у изреци.


Председник већа – судија
Бисерка Живановић, с.р.

За тачност отправака
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje