Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

STOJAN PETROVIĆ


Lični podaci  
Datum rođenja: 26. maja 1977. godine
Mesto rođenja: Aleksandrovac

Obrazovanje i kvalifikacije
Pravosudni ispit položio 2006.  godine;
diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine.

Radno iskustvo
- od januara 2010. godine, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Beogradu:
     • od januara 2011. godine sudijski pomoćnik u Krivičnom odeljenju, Posebnom odeljenju za organizovani kriminal i Odeljenju sudske prakse za krivično odeljenje Apelacionog suda u Beogradu;
     • od avgusta 2010. godine sudijski pomoćnik u Krivičnom odeljenju, Odeljenju za ratne zločine i Odeljenju sudske prakse za krivično odeljenje Apelacionog suda u Beogradu;
     • od aprila 2010. godine sudijski pomoćnik u Krivičnom odeljenju i Odeljenju sudske prakse za Krivično odeljenje Apelacionog suda u Beogradu;
     • od januara 2010. godine sudijski pomoćnik u Krivičnom odeljenju Apelacionog suda u Beogradu;
- od novembra 2006. godine sudijski pomoćnik u Trećem opštinskom sudu u Beogradu;  
- od marta 2004. godine pripravnik u Trećem opštinskom sudu u Beogradu.  

Ostale aktivnosti u oblasti pravosuđa
- jedan od koordinatora prilikom sprovođenja studentske prakse u Trećem opštinskom sudu u Beogradu od 2007. do 2010. godine. Tokom studentske prakse bio je angažovan i kao predavač;
- učesnik mnogih seminara u zemlji.  

Strani jezici
Engleski jezik

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)