Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Odeljenje sudske prakse Apelacionog suda u Beogradu sačinjavaju predsednik suda i njegovi zamenici,  kao i rukovodioci sudske prakse po Sudskim odeljenjima.

Predsednik odeljenja sudske prakse je sudija Duško Milenković.

Rukovodioci sudske prakse po Sudskim odeljenjima:

  • sudija Dragana Marinković, rukovodilac sudske prakse u Građanskom odeljenju, koju u slučaju odsutnosti ili sprečenosti zamenjuju sudije Dragana Mirosavljević, Jelena Stevanović Svetlana Begović Pantić;
  • sudija Nevenka Kaluđerović, rukovodilac sudske prakse u Građanskom odeljenju za radne sporove, koju u slučaju odsutnosti ili sprečenosti zamenjujeu sudije Zorica Smirčić i Zorica Jovanović;
  • sudija Siniša Važiž, rukovodilac sudske prakse u Krivičnom odeljenju, koju u slučaju odsutnosti ili sprečenosti zamenjuje sudija Bojana Paunovi;
  • sudija Zoran Savić, rukovodilac sudske prakse u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal;
  • sudija dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Posebnom odeljenju za ratne zločine;
  • sudija Zoran Savić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za krivične postupke prema maloletnicima;
  • sudija Dragana Marinković, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za postupanje po zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u građanskim predmetima;
  • sudija Nevenka Kaluđerović, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za postupanje po zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u predmetima iz oblasti radnih sporova;
  • sudija Siniša Važić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za postupanje po zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnim predmetima.

U Odeljenje sudske prakse raspoređeno je 29 sudijskih pomoćnika.

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)