Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Drugostepeni sud u krivičnom postupku donosi odluku u sednici veća ili na osnovu održanog pretresa. Da li će održati pretres, odlučuje veće drugostepenog suda (čl. 446. ZKP – a). U krivičnom postupku po žalbi, apelacioni sud obavestiće o sednici veća onog optuženog ili njegovog branioca, oštećenog kao tužioca ili njihovog punomoćnika koji je u roku predviđenom za žalbu ili odgovor na žalbu zahtevao da bude obavešten o sednici ili je predložio održavanje pretresa pred drugostepenim sudom. Predsednik veća ili veće može odlučiti da se o sednici veća obaveste stranke i kad nisu to zahtevale ili da se o sednici obavesti i stranka koja to nije zahtevala, ako bi njihovo prisustvo bilo korisno za razjašnjenje stvari (čl. 447. ZKP - a).

Apelacioni sud u parničnom postupku odlučuje o žalbi, po pravilu, bez rasprave. Kad veće drugostepenog suda nađe da je radi pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja potrebno da se pred drugostepenim sudom ponove već izvedeni dokazi ili dokazi čije je izvođenje odbio prvostepeni sud, može da zakaže raspravu pred drugostepenim sudom. (čl. 383. ZPP – a).

Javne sednice i pretresi u krivičnim postupcima održaće se po sledećem rasporedu:

24.05.2019 godine

 10:00  Kž-Toi 1/2017 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Uskoković Branislav i dr.

 

 10:00  Kž1 PO1 5/2019 (javna sednica)
 sudnica  12, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Lojanica Radanko

 


23.05.2019 godine

 10:00  Kž1 244/2019 (glavni pretres)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Janković Ana i dr.

 

 10:00  Kž1 185/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Glišić Andrija i dr.

 

 11:00  Kž1 291/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Radovanović Slaviša i dr.

 

 11:00  Kž1 424/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Kolarić Ivan

 

 12:00  Kž1 393/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Manić Katarina

 

 12:00  Kž1 207/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Mijatović Aleksandar

 

 12:30  Kž1 367/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Safi Zakarije

 


22.05.2019 godine

 10:00  Kž1 347/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Stojadinović Radovan

 

 12:00  Kž1 349/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Osmani Goran i dr.

 


21.05.2019 godine

 09:30  Kž1 351/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Prtain Zorica

 

 10:00  Kž1 PO3 7/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Kosteski Marko

 

 10:00  Kž1 241/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Tirnanić Dragan

 

 10:00  Kž1 428/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Kokanović Miloje

 

 11:00  Kž1 233/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Šobot Željko

 

 11:00  Kž1 385/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Smiljković Dejan

 

 11:00  Kž1 227/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Ilić Miloš

 

 11:30  Kž1 352/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Vukša Aleksandra i dr.

 

 12:00  Kž1 412/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Tomić Igor i dr.

 

 12:00  Kž1 394/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Delibašić Mihailo i dr.

 

 12:00  Kž1 25/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Jestrović Strahinja i dr.

 

 12:00  Kž1 362/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Janković Milan

 

 12:30  Kž1 369/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Ećimović Dušan

 

 13:00  Kž1 432/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Dumitru Dejan

 

 13:00  Kž1 431/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Nikolić Milan

 


20.05.2019 godine

 10:00  Kž1 222/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Trbojević Radislav i dr.

 

 10:30  Kž1 444/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Ilić Milenko

 

 11:00  Kž1 397/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Anđelković Jelena i dr.

 

 12:00  Kž1 287/2019 (glavni pretres)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Dragoljub Albijanić
 okrivljeni  Cvetković Mihajlo

 


17.05.2019 godine

 10:00  Kž1 256/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Jokić Ranko i dr.

 


16.05.2019 godine

 10:00  Kž1 206/2019 (javna sednica)
 sudnica  16, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Marković Dejan i dr.

 

 12:00  Kž1 398/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Trajković Saša

 


15.05.2019 godine

 10:00  Kž1 364/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Marković Marko

 

 12:30  Kž1 371/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Ignjac Denis i dr.

 


14.05.2019 godine

 10:00  Kž1 PO1 7/2019 (javna sednica)
 sudnica  11, prvi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Kadria Dželjalja i dr.

 

 10:30  Kž1 339/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Milanović Nemanja

 

 11:00  Kž1 208/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Krstić Uroš

 

 12:00  Kž1 670/2018 (glavni pretres)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Milenko Cvijović
 okrivljeni  Martinović Svetozar

 


13.05.2019 godine

 10:00  Kž1 PO1 7/2019 (javna sednica)
 sudnica  11, prvi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Kadria Dželjalja i dr.

 

 11:00  Kž1 357/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Obradović Zoran i dr.

 

 12:00  Kž1 376/2019 (javna sednica)
 sudnica  Kabinet
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Dangubić Mirjana

 


10.05.2019 godine

 10:00  Kž1 PO1 6/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Šimšić Rajko i dr.

 


09.05.2019 godine

 10:00  Kž1 359/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Jeftić Marko

 

 10:00  Kž1 334/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Grujić Dijana

 

 10:00  Kž1 PO1 6/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Šimšić Rajko i dr.

 

 10:00  Kž1 264/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Živković Sava

 

 11:00  Kž1 374/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Coli Denis

 

 11:00  Kž1 280/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Popov Dragan

 

 12:00  Kž1 342/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Čkonjević Igor i dr.

 


08.05.2019 godine

 10:00  Kž1 326/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Novaković Momir

 

 10:00  Kž–Po1–Poi 6/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Đorđević Milun i dr.

 

 11:00  Kž1 380/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Barjaktarović Aleksandar

 

 12:00  Kž1 363/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Mateski Dragan

 

 12:30  Kž1 356/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Marković Borislav

 


07.05.2019 godine

 10:00  Kž1 997/2018 (glavni pretres)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Rastko Popović
 okrivljeni  Ristanović Radomir

 

 11:00  Kž1 160/2019 (glavni pretres)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Aleksandar Vujičić
 okrivljeni  Milošević Đorđe i dr.

 

 11:30  Kž1 333/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Milovanović Marko

 

 13:00  Kž1 257/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Novokmet Milenko

 

 13:00  Kž1 1235/2018 (glavni pretres)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Vesna Petrović
 okrivljeni  Filipović Ivan

 


06.05.2019 godine

 10:00  Kž1 383/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Jovanović Dragana

 

 10:30  Kž1 365/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Marinković Dragiša

 

 12:00  Kž1 328/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Jovanović Vuk

 

 12:30  Kž1 336/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Čikoš Slobodan

 


Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)