Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
30.05.2013.

Кж1 По1 8/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
Кж1 По1 8/13
Дана 30.05.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење у већу састављеном од судија: Слободана Рашића, председника већа, Верољуба Цветковића, Надежде Мијатовић, Драгољуба Ђорђевића и Наде Зец, чланова већа, са вишим судијским сарадником – записничарем Тањом Славковић, у кривичном предмету против окривљених АА и др., због кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ и др., решавајући по жалбама Тужиоца за организовани криминал, браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, браниоца окривљеног АА2, адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА3 – адвоката АБ3, браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ4, браниоца окривљеног АА5, адвоката АБ5, браниоца окривљених АА6 и АА7, адвоката АБ7, браниоца окривљеног АА8 – адвоката АБ8, браниоца окривљеног АА9, адвоката АБ2, браниоца окривљеног ББ, адвоката БА и бранилаца окривљене ББ1, адвоката БА1 и АБ, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 190/10 од 15.05.2012. године, у седници већа одржаној у смислу члана 447 став 2 ЗКП-а, у дане 27, 28 и 29.05.2013. године, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Зорана Бабића, окривљеног АА, његовог браниоца адвоката АБ, браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, окривљеног АА2 и његовог браниоца адвоката АБ2, окривљеног АА3 и његовог браниоца адвоката АБ3, браниоца окривљеног АА8, адвоката АБ8, окривљеног АА9 и његовог браниоца адвоката АБ2, окривљеног ББ и његовог браниоца адвоката БА и окривљене ББ1 и њених бранилаца адвоката АБ и БА1, донео је дана 30. маја 2013. године


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈАЊЕМ жалби браниоца окривљеног АА - адвоката АБ, браниоца окривљеног АА1 - адвоката АБ1, браниоца окривљеног АА2 - адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА3 – адвоката АБ3, браниоца окривљеног АА4 - адвоката АБ4, браниоца окривљеног АА5 - адвоката АБ5, браниоца окривљених АА6 и АА7 - адвоката АБ7, браниоца окривљеног АА9, адвоката АБ2, браниоца окривљеног ББ, адвоката БА и бранилаца окривљене ББ1, адвоката БА1 и АБ и по службеној дужности у односу на окривљеног АА8 УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 190/10 од 15.05.2012. године у осуђујућем делу и у том делу предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.

Према окривљеном АА продужава се мера забране напуштања стана која му је одређена решењем К.По1 бр. 190/10 од 01.07.2011. године и која има трајати према окривљеном до даље одлуке суда.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 190/10 од 15.05.2012. године, окривљени АА, АА1, АА2, АА3, АА4, АА5, АА6, АА7, АА8, АА9, ББ и ББ1 оглашени су кривим и то да су окривљени АА, АА1, АА2 у ставу првом изреке пресуде извршили кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ. У ставу два изреке пресуде окривљени АА, АА1 и окривљени АА2 су оглашени кривим да су као саизвршиоци извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ у продуженом трајању, а окривљени АА3, АА4, АА5, АА6, АА7, АА8 и АА9 да су извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја помагањем из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ. Ставом три изреке пресуде окривљени ББ оглашен је кривим да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ. Ставом четири изреке пресуде окривљени АА и окривљена ББ су оглашени кривим да су као саизвршиоци извршили кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 и 4 КЗ. У ставу пет изреке пресуде окривљени АА и АА1 оглашени су кривим да су као саизвршиоци извршили кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 и 4 КЗ. Првостепени суд је окривљеном АА за кривично дело злочиначко удруживање описано под тачком један изреке пресуде утврдио казну затвора у трајању од једне године, за кривично дело злоупотреба службеног положаја у ставу два изреке казну затвора у трајању од четири године и шест месеци, а за кривично дело прање новца описано под тачком четири изреке пресуде казну затвора у трајању од једне године, и за кривично дело прање новца описано под тачком пет изреке пресуде казну затвора у трајању од једне године, па је потом окривљеног АА осудио на јединствену казну затвора у трајању од шест година и шест месеци у коју казну је окривљеном урачунао време лишења слободе и у притвору од 15.10.2008. године па до упућивања на издржавање казне затвора у одговарајућу установу. Првостепени суд је окривљеном АА1 за кривично дело злочиначко удруживање описано под тачком један изреке пресуде утврдио казну затвора у трајању од једне године, за кривично дело злоупотреба службеног положаја описано под тачком два изреке пресуде, казну затвора у трајању од четири године и шест месеци, а за кривично дело прање новца описано под тачком пет изреке пресуде казну затвора у трајању од једне године и шест месеци. Првостепени суд је потом окривљеног АА1 осудио на јединствену казну затвора у трајању од шест година и шест месеци. Првостепени суд је окривљеном АА2 за кривично дело злочиначко удруживање описано у ставу првом изреке пресуде утврдио казну затвора у трајању од десет месеци, а за кривично дело злоупотреба службеног положаја описано у ставу два изреке пресуде казну затвора у трајању од четири године, па је потом окривљеног АА2 осудио на јединствену казну затвора у трајању од четири године и шест месеци у коју казну је окривљеном урачунао време лишења слободе и време у притвору од 23.09.2008. године па до 23.10.2009. године када му је притвор укинут. Првостепени суд је окривљеног АА3 осудио на казну затвора у трајању од четири године у коју казну му је урачунао време лишења слободе и у притвору од 23.09.2008. године до 23.10.2009. године. Окривљеног АА4 првостепени суд је осудио на казну затвора у трајању од две године и шест месеци, у коју казну му је урачунао време лишења слободе и у притвору од 23.09.2008. године па до 09.03.2009. године. Окривљеног АА5 првостепени суд је осудио на казну затвора у трајању од две године, у коју казну му је урачунао време лишења слободе и у притвору од 23.09.2008. године па до 09.03.2009. године. Окривљеног АА6, првостепени суд је осудио на казну затвора у трајању од две године и шест месеци, у коју казну му је урачунао време лишења слободе и у притвору од 23.09.2008. године па до 09.03.2009. године. Окривљеног АА7 првостепени суд је осудио на казну затвора у трајању од две године, у коју казну му је урачунао време лишења слободе и у притвору од 23.09.2008. године до 09.03.2009. године. Окривљеног АА8 првостепени суд је осудио на казну затвора у трајању од три године и шест месеци, у коју казну му је урачунао време лишења слободе и у притвору од 18.09.2009. године па до 26.10.2010. године. Окривљеног АА9 првостепени суд је осудио на казну затвора у трајању од три године, у коју казну му је урачунао време лишења слободе и у притвору од 23.09.2008. године па до 09.03.2009. године. Окривљеног ББ првостепени суд је осудио на казну затвора у трајању од три године у коју му је урачунао време лишења слободе. Окривљену ББ1 првостепени суд је осудио на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци, у коју казну јој је урачунато време лишења слободе.

Првостепени суд је на основу одредби члана 261 – 268 ЗКП-а, обавезао окривљене АА, АА1, АА2, АА3, АА4, АА5, АА6, АА7, АА8, АА9, ББ и ББ1 да на име трошкова кривичног поступка солидарно плате износе који ће бити појединачно одређени посебним решењем, као и да на име паушала по првостепеној пресуди плате износ од по 15.000,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом извршења.

На основу члана 258 став 3 ЗКП-а, оштећена банка NLB „Kontinental bank“ АД Нови Сад је за остваривање имовинско-правног захтева у делу који се односи на накнаду штете и висину затезне камате упућена да оствари у парничном поступку.

Првостепени суд је на основу члана 422 став 1 тачка 3 ЗКП-а, према окривљенима АА3, АА4, АА5, АА6, АА7, АА8 и АА9 одбио оптужбу да су извршили кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези става 1 КЗ.

Против наведене пресуде жалбе су изјавили:

-Тужилаштво за организовани криминал, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење првостепену пресуду преиначи у односу на окривљене АА, АА1, АА2, АА3 и АА8, те им изрекне строжије казне затвора.

-бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, из свих законом предвиђених разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење првостепену пресуду укине, отвори претрес и позове предложене сведоке, а уколико не отвори претрес, закаже јавну седницу на коју позвати окривљеног АА.

-бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ1, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење након одржане седнице већа на коју ће позвати браниоца окривљеног АА1 адвоката АБ1, укине пресуду Вишег суда у Београду, Посебно одељење и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или исту преиначи и окривљеног осуди на блажу казну затвора.

-бранилац окривљеног АА2 – адвокат АБ2, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или пак главни претрес одржи пред потпуно измењеним већем. Сходно члану 447 став 2 ЗКП, бранилац окривљеног адвокат АБ2 је ставио захтев да заједно са окривљеним буде обавештен о седници већа.

-бранилац окривљеног АА3, адвокат АБ3, из свих законом предвиђених разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење побијану пресуду преиначи, окривљеног ослободи од оптужбе, или исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

-бранилац окривљеног АА4, адвоката АБ4, из свих законом предвиђених разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење побијану пресуду преиначи, окривљеног ослободи од оптужбе или исту преиначи у погледу одлуке о казни, те га у конкретном случају блаже казни.

-бранилац окривљеног АА5, адвокат АБ5, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење побијану пресуду укине и окривљеног ослободи кривице или исту преиначи, тако што ће окривљеног ослободити од оптужбе, а уколико пак нађе да је неопходно поново отворити главни претрес онда наложити да се изведу сви потребни докази ради тачног утврђивања чињеничног стања које би довеле до другачије одлуке у овој кривично правној ствари.

-бранилац окривљених АА6 и АА7, адвокат АБ7, из свих законом предвиђених разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначи и окривљене ослободи од оптужбе, или исту преиначи у погледу одлуке о кривичној санкцији, тако што ће окривљене блаже казнити, или да побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање. У жалби је бранилац ставила захтев да заједно са окривљенима буде обавештена о седници већа када се о жалбама буде одлучивало.

-бранилац окривљеног АА8, адвокат АБ8, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначи и окривљеном изрекне блажу казну затвора. Бранилац је ставио захтев да у смислу члана 447 ЗКП-а, заједно са окривљеним буде обавештен о седници већа када се о жалби буде одлучивало.

-бранилац окривљеног АА9, адвокат АБ2, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење и наложи да се главни претрес одржи пред потпуно измењеним већем. У жалби је бранилац ставио захтев да у смислу члана 447 став 2 ЗКП-а, заједно са окривљеним буде обавештен о седници већа.

-бранилац окривљеног ББ, адвокат БА, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење побијану пресуду преиначи и окривљеног ослободи од оптужбе или исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење. У жалби је бранилац ставио захтев да заједно са окривљеним буде обавештен о седници већа.

-бранилац окривљене ББ1, адвокат БА1 због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначи, окривљену ослободи од оптужбе, или исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење. У жалби је бранилац ставио захтев да заједно са окривљеном у смислу члана 447 ЗКП-а, буде обавештен о седници већа.

-бранилац окривљене ББ1, адвокат АБ, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење. У жалби је бранилац ставио захтев да заједно са окривљеном буде обавештен о седници већа.

Бранилац окривљеног АА8, адвокат АБ8 је суду доставио одговор на жалбу Тужилаштва за организовани криминал, са предлогом да Апелациони суд у Београду ову жалбу одбије као неосновану. У одговору на жалбу бранилац је ставио захтев да у смислу члана 447 ЗКП буде обавештен о седници већа.

Бранилац окривљеног ББ, адвокат БА је суду доставио одговор на жалбу Тужилаштва за организовани криминал са предлогом да се жалба Тужилаштва за организовани криминал одбије као неоснована, а да се жалба браниоца окривљеног уважи као основана.

Тужилаштво за организовани криминал је писменим поднеском Ктж.бр.8/13 од 20.03.2013. године, предложило да се жалба Тужилаштва за организовани криминал уважи као основана, а да се жалбе бранилаца окривљених одбију као неосноване.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одржао седницу већа у смислу одредбе члана 447 ЗКП-а, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Зорана Бабића, окривљених и њихових бранилаца на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, па је након разматрања навода и предлога из жалби као и мишљења Тужиоца за организовани криминал, а након што је првостепену пресуду испитао у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалбама, на основу одредби члана 451 став 1 ЗКП-а, и по службеној дужности на основу члана 451 став 2 ЗКП-а, нашао:

Жалбе су основане.

По оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, основано се изјављеним жалбама (осим жалбе ТОК-а и браниоца окривљеног АА8, адвоката АБ8, који се жале на одлуку о кривичној санкцији) пре свега жалбама браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, браниоца окривљеног АА2, адвоката АБ2, и браниоца окривљеног ББ, адвоката БА, указује да је првостепена пресуда донета по основу битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП-а, јер пресуда нема разлога о одлучним чињеницама који су од значаја за оцену исказа осуђеног ББ2, обзиром да се првостепени суд у разлозима пресуде само позвао на исказ осуђеног ББ2, а који исказ првостепени суд није извео у доказном поступку сходно одредби члана 406 став 5 ЗКП-а, којом је прописано да упознавање са садржином записника о исказима сведока саоптужених или већ осуђених саучесника у кривичном делу може се по одлуци већа обавити сходно члану 405 ЗКП-а, ако је реч о исказу саоптуженог према којем је кривични поступак раздвојен или је већ окончан правноснажном осуђујућом пресудом.

Наиме, из списа предмета произилази да се првостепени суд у образложењу пресуде (страна 168, 169, 157 и 181) позвао на исказ осуђеног ББ2, и то на исказ који је он дао у истрази на записнику у својству осумњиченог дана 25.09.2008. године, а да претходно овај исказ није прочитао у доказном поступку, при чему је на основу овога исказа, првостепени суд засновао првостепену пресуду.

Из списа предмета произилази да је првостепени суд такође извршио увид у транксирпте – аудио записе са главног претреса, па је тако извршио увид и у регистратор Ки.П.бр.24/08 означен под бројем 3, па је констатовао да се у наведеном регистратору налази само писана документација, иако се у наведеном регистратору налази и исказ осуђеног ББ2 који је дао у истрази на записнику у својству осумњиченог дана 25.09.2008. године.

Првостепени суд се у разлозима пресуде (страна 118), а приликом набрајања доказа које је извео у доказном поступку, позвао на регистраторе са ознакама Ки.П.бр.24/08, па је тако навео које је регистраторе извео као доказ, међутим, из пресуде произилази да првостепени суд није извршио увид у поменуту документацију, односно тај доказ који се односи на регистратор означен бројем 3, у коме се налази исказ овог осуђеног, није извео на главном претресу, чиме је учинио напред наведену битну повреду одредаба кривичног поступка на коју се основано указује изјављеним жалбама.

Такође се жалбом браниоца окривљеног АА, адвоката АБ указује на психичко стање овог окривљеног које је веома тешко, обзиром да се током поступка поставило питање његове способности да прати ток главног претреса, те да је између осталог комуникација са њиме током поступка била изузетно отежана.

Из списа предмета произилази да је првостепени суд здравствено стање окривљеног АА ценио само приликом одлуке о кривичној санкцији, тако што је од олакшавајућих околности на страни овог окривљеног, имао у виду његово лоше здравствено стање, те чињеницу да је током кривичног поступка покушао да изврши самоубиство.

Међутим, у пресуди су изостали разлози о овој одлучној чињеници, чиме је првостепена пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка, обзиром да је нејасно на основу чега је првостепени суд утврдио да је здравствено стање окривљеног које је ценио само приликом одлуке о кривичној санкцији лоше, обзиром да у пресуди није навео на основу којих доказа је ову одлучну чињеницу а у погледу његове урачунљивости након извршеног кривичног дела, односно питање његове способности да учествује и прати ток главног претреса утврдио, поготово што се у списима предмета налази и судско психијатријски налаз Клиничког центра Војводине од 28.12.2011. године, који је потписан од стране судских вештака неуропсихијатра и специјалисте судске психијатрије СС1, СС2, СС3 и СС4, специјалисте медицинске психологије. Из списа предмета такође произилази да се окривљени АА у неколико наврата налазио на болничком лечењу, те да му је успостављена дијагноза параноидна шизофренија. Стога су по оцени овог суда изостали разлози о одлучним чињеницама, а који се односе на здравствено стање окривљеног и који се тичу његове урачунљивости, као и његове процесне способности да учествује у поступку, при чему су здравствене прилике окривљеног цењене само у делу одлуке о кривичној санкцији.

Основано се жалбом браниоца окривљеног ББ – адвоката БА побија првостепена пресуда по основу битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 1 ЗКП-а, и истиче да пресуда нема разлога о одлучним чињеницама, да су дати разлози нејасни и међусобно противуречни, те да постоји знатна противуречност у погледу чињеница које су предмет доказивања између онога што се наводи у разлозима пресуде, о садржини исправа, те исказа и самих исправа, односно исказа.

Првостепени суд чињенично стање у односу на окривљеног ББ описано под тачком 3 изреке пресуде, превасходно заснива на споразуму о признању кривице закљученог између тада окривљеног ББ2 и Специјалног тужилаштва Ктс.бр.10/08 од 22.10.2009. године, усвојеног решењем Окружног суда у Београду, Посебно одељење Кт.бр.49/09 од 04.11.2009. године, те сходно њему донете правноснажне пресуде Окружног суда у Београду К.П.бр.49/09 од 20.11.2009. године, а који споразум, решење и пресуда према њиховој садржини се односе на тачке 1 и 2 тада оптужнице, а сада у свему са њом идентичне изреке првостепене пресуде. Радње које су описане под тачком 3 изреке побијане пресуде, које се односе на окривљеног ББ и за које радње је он првостепеном пресудом оглашен кривим, нису предмет цитираних споразума решења и пресуде.

У конкретном случају првостепени суд чињенично стање у односу на окривљеног ББ описано под тачком 3 изреке пресуде, превасходно заснива на одбрани осуђеног ББ2 коју је дао у преткривичном, односно претходном поступку, а пре закључења споразума о признању кривице, при чему првостепени суд пропушта да у доказном поступку изведе доказ читањем исказа овог осуђеног који је дао пред истражним судијом када је у потпуности негирао извршење кривичних дела која му се стављају на терет. Истовремено првостепени суд у образложењу пресуде (страна 196) наводи због чега је одбио предлог одбране да се у својству сведока саслуша осуђени ББ2, уз образложење да једно исто лице, у конкретном случају осуђени ББ2 у истом поступку не може имати својство оптуженог и својство сведока.

Првостепени суд чињенично стање у односу на окривљеног ББ ближе описано у изреци пресуде под тачком три утврђује и на основу одлуке о унутрашњој организацији и систематизацији послова „НЛБ Континентал банке“ АД Нови Сад, те из наведеног упутства утврђује да је опис послова и радних задатака директора филијале, да заступа филијалу на пословима из делокруга рада филијале, да организује, руководи и координира радом филијале у складу са законским прописима и општим актима банке, као и да извршава друге налоге непосредног руководиоца којим је предвиђена одговорност за ово радно место које подразумева одговорности за законит, ажуран и правилан рад филијале сагласно Статуту банке. Првостепени суд закључује да је управо обавеза окривљеног ББ била да контролише законит, ажуран и правилан рад филијале у чијем склопу је била и експозитура у Инђији.

Првостепени суд потом у разлозима пресуде (страна 196) је у односу на окривљеног ББ а ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, одбио предлог одбране да се изведу докази читањем Правилника о организацији и систематизацији радних места „НЛБ Континентал банке“ Нови Сад, који се односи на радно место директора филијале, као и уговор о раду, те менаџерски уговор за окривљеног ББ и упутства за одобравање кредита грађанима предметне банке, а које доказе првостепени суд цитира такође у изреци пресуде под тачком 3, с тим да на страни 197 пресуде даје разлоге и наводи да су „та писмена и њихов коментар садржани у писаном налазу вештака економско-финансијске струке“ а који налаз и мишљење је првостепени суд у потпуности прихватио како је то и образложио на страни 163 пресуде.

Међутим, дати разлози првостепеног суда у погледу ове одлучне чињенице су међусобно противречни стању у списима, обзиром да из налаза и мишљења вештака економско – финансијске струке произилази да наведено упутство и то Правилник о организацији и систематизацији радних места није био њихов задатак према наредби суда, а ближе означеној на страни два налаза вештака. Са друге стране, првостепени суд је ( стране 196 и 197) дао разлоге због чега је одбио предлог одбране да се прибаве и прочитају поменута акта, а потом је у образложењу пресуде првостепени суд навео да је чињенично стање у погледу окривљеног ББ утврђено и на основу упутства за одобравање кредита грађанима, иако овај доказ првостепени суд није ни извео током поступка.

Имајући у виду све напред наведено, по оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење изрека побијане пресуде у односу на окривљеног ББ је неразумљива и противречна сама себи и разлозима пресуде, при чему у пресуди нису наведени разлози о одлучним чињеницама који су предмет доказивања, с друге стране првостепена пресуда је заснована и на доказима који током поступка нису изведени, а на којима првостепени суд заснива пресуду или пак на доказима који су потпуно контрадикторни стању у списима, а што се пре свега мисли на одбрану окривљеног ББ2 пре споразума и споразума о признању кривице, те правноснажне пресуде за осуђеног ББ2.

Првостепени суд (страна 170) пресуде, наводи шта је утврдио из исказа сведока представника оштећене „НЛБ Континентал банке“ АД Нови Сад - Милована Поповића, а из ког исказа произилази да је експозитура банке у Инђији пословала у саставу Филијале Сремска Митровица, те да је поводом незаконитости у овој банци, обавештен надлежни орган банке а и надлежни државни органи, те је ББ2 као вођа експозитуре прво суспендован, а затим је добио отказ уговора о раду, а разрешен је дужности и директор филијале ББ који је према исказу овог сведока „могао да изврши контролу рада и пословања руководиоца експозитуре у Инђији у оквиру своје одговорности за законит рад, а кроз извештај о пласману експозитуре у Инђији“, при чему се истовремено из исказа овог сведока произилази да окривљени ББ није могао сам да донесе одлуку о обустави одобравања кредита у експозитури у Инђији. Такође овај сведок наводи да му је познато да није нигде стриктно прописано да је директор филијале дужан да врши контролу одобрених кредита у оквиру експозитуре, али да је према одлуци и упутству банке директор филијале одговоран за законит рад филијале, тиме и експозитуре, као и да је директор филијале могао да врши увид у пословање експозитуре у Инђији путем рачунарског система.

У конкретном случају првостепени суд побијану пресуду у односу на окривљеног ББ засновао на одлуци о унутрашњој организацији и систематизацији послова „НЛБ Континентал банке“ АД Нови Сад за послове директора филијале према којој он организује, руководи и координира радом филијале, те је одговоран за законит, ажуран и правилан рад филијале сагласно статуту банке, те да је стога он био дужан да контролише рад експозитуре у Инђији у погледу предметног кредита. Међутим, првостепени суд је пропустио да изведе доказ који се односи на одлуку о унутрашњој организацији и систематизацији послова „НЛБ Континентал банке“, при чему првостепени суд и у образложењу пресуде (на страни 196 и 197) даје разлоге због чега није прихватио предлог одбране окривљеног ББ да се изведу докази битни за доношење законите и правилне одлуке у погледу радњи које се односе на окривљеног ББ и за које је првостепеном пресудом оглашен кривим, а које се пре свега односе на правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака НЛБ Банке, те уговора о раду за окривљеног ББ од 08.03.2006. године, чиме је по оцени овога суда првостепена пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка, обзиром да су изрека првостепене пресуде и дати разлози међусобно противуречни, а што је имало за последицу да се ни чињенично стање за сада са сигурношћу у овој кривично правној ствари није могло испитати.

Услед учињених битних повреда одредаба кривичног поступка, ни чињенично стање у овој кривично правној ствари се за сада са сигурношћу није могло испитати, због чега је првостепена пресуда морала бити укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење.

У поновном поступку првостепени суд ће поступити по примедбама Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, отклониће напред наведене битне повреде одредаба кривичног поступка, правилно и потпуно ће утврдити чињенично стање, при чему ће ценити и остале жалбене наводе бранилаца окривљених који нису били предмет посебног разматрања у делу у ком се првостепена пресуда побија због одлуке о кривичној санкцији, а такође ће имати у виду и жалбене наводе Тужиоца за организовани криминал која такође није била предмет посебног разматрања, обзиром да је првостепена пресуда укинута.

Првостепени суд ће у поновном поступку имати у виду и примедбе на које је указано жалбама бранилаца окривљених, а у вези предлога да се саслуша осуђени ББ2, такође ће у образложењу пресуде дати јасне и уверљиве разлоге који се тичу здравственог стања окривљеног АА, а који се пре свега односе на његову урачунљивост као и на његову процесну способност да учествује у поступку, поготово када се има у виду налаз и мишљење комисије лекара вештака Клиничког центра Војводине, те чињеницу да се у списима предмета налазе писани докази који указују да је окривљени АА у неколико наврата био хоспитализован, те да је код њега успостављена дијагноза параноидна шизофренија.

Првостепени суд ће такође у поновном поступку имати у виду чињеницу да је након доношења првостепене пресуде којом су окривљени АА, АА2, ББ и АА1 оглашени кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ, дошло до измене КЗ у погледу овог кривичног дела. После доношења пресуде ступиле су на снагу измене Кривичног законика 15.04.2013. године, којим је кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ, сада прописано одредбом члана 234 КЗ, као злоупотреба положаја одговорног лица, а које дело чини одговорно лице које искоришћавањем свог положаја или овлашћењем, прекорачењем граница свог овлашћења или невршењем своје дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу противправну имовинску корист или другом нанесе имовинску штету. Дакле, у конкретном случају, одредба члана 234 КЗ, има у виду да је за постојање овог кривичног дела потребно да постоји „одговорно лице“ које је прибавило „противправну имовинску корист“, па ће ову одлучну чињеницу првостепени суд имати у виду у поновном поступку, а која је од значаја и за одлуку суда у погледу правне квалификације кривичног дела, а које дело је и по запрећеној казни затвора блаже у односу на кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ за које је прописана казна затвора од 2 до 12 година, јер се ожалбеном пресудом из става II изреке пресуде означава својство одговорног лица, а што је од значаја и за правну квалификацију према осталим окривљенима означеним у истом ставу изреке ожалбене пресуде где им се ставља на терет извршење кривичног дела помагањем.

Првостепени суд ће такође у поновном поступку поновно саслушати представнике оштећене банке, те ће дати ваљану оцену исказа овог представника, обзиром да првостепени суд није ценио исказ овог сведока у целости, при чему није извршио ни увид у важеће акте правилнике банке, а на којим доказима је првостепени суд у погледу одговорности окривљеног ББ засновао своју одлуку.

Првостепени суд ће сем напред наведених примедби на које му је указано овим решењем, имати у виду да из изреке првостепене пресуде произилази да је првостепени суд приликом одмеравања казне окривљенима ББ1 и ББ у изречену казну затвора овим окривљенима урачунао и време лишења слободе, при чему се из изреке пресуде, те датих разлога не наводи које је то време које су они провели у притвору, а које се односи на време лишења слободе.

Одредбом члана 454 ЗКП-а, прописано је да ако другостепени суд поводом било чије жалбе утврди да су разлози због којих је донео одлуку у корист оптуженог од користи за саоптуженог који није изјавио жалбу, или је није изјавио у том правцу, поступиће по службеној дужности као да таква жалба постоји.

Како је бранилац окривљеног АА8, адвокат АБ8 изјавио жалбу којом се првостепена пресуда побија само због одлуке о кривичној санкцији, то је Апелациони суд у Београду, Посебно одељење нашао да у конкретном случају постоји привилегија здруживања, те да су изјављене жалбе бранилаца окривљених од користи и за окривљеног АА8, чији бранилац није изјавио жалбу у том правцу, па је стога Апелациони суд у Београду, Посебно одељење по службеној дужности и у односу на окривљеног АА8 првостепену пресуду укинуо за кривично дело за које је првостепеном пресудом и оглашен кривим.

Како је Апелациони суд у Београду, Посебно одељење укинуо пресуду Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 190/10 од 15.05.2012. године, то је Апелациони суд у Београду, према окривљеном АА испитао у смислу члана 458 ЗКП даље разлоге за продужење мере забране напуштања стана, а која је окривљеном одређена решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 190/10 од 01.07.2011. године, којом му је забрањено да без одобрења суда напусти просторије стана аа.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење налази да према окривљеном АА и даље стоје разлози за продужење мере забране напуштања стана која је окривљеном одређена решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 190/10 од 01.07.2011. године, којом му је забрањено да без одобрења суда напусти просторије стана аа.

Неправноснажном пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 190/10 од 15.05.2012. године, окривљени АА је оглашен кривим због извршења кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ, кривичног дела злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ у продуженом трајању и два кривична дела прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 и 4 КЗ у саизвршилаштву и осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од шест година и шест месеци, у коју му је урачунато време лишења слободе у притвору од 15.10.2008. године па до упућивања на издржавање казне у одговарајућу установу. По оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, према окривљеном АА треба продужити изречену меру забране напуштања стана уз примену мере електронског надзора ради контролисања наведене мере. Наиме, из списа предмета произилази да је окривљени лишен слободе од стране полицијских службеника ПУ Кикинда на граничном прелазу Хоргош, да је напустио адресу пребивалишта у Београду, да је једно време боравио у Републици Српској, да је остваривао пословне контакте и везе са лицима из иностранства, да поред држављанства Републике Србије, окривљени АА има и држављанство Републике Словеније, те да је неправноснажном пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење осуђен на казну затвора преко пет година, па имајући у виду све наведено и по оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, у конкретном случају се онемогућавање бекства и скривање овог окривљеног може остварити применом мере забране напуштања стана из члана 208 ЗКП-а, уз примену мере електронског надзора ради контролисања и поштовања забране напуштања стана у складу са чланом 190 ЗКП-а, те је стога Апелациони суд у Београду, Посебно одељење донео одлуку да се према окривљеном АА продужи изречена мера до даље одлуке суда.

Са свега напред изложеног Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења, сходно одредби члана 458 ЗКП-а.

Записничар        Председник већа – судија
Тања Славковић, с.р.      Слободан Рашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)