Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.06.2012.

Кж1 По1 5/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж1 По1 5/12
Дана 05.06.2012. године
Б е о г р а д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судије Зорана Савића, председника већа, и судија Вучка Мирчића, Душка Миленковића, Мирјане Поповић и Милене Рашић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Стојаном Петровићем, записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА и др., због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и др., одлучујући о жалбама Тужиоца за организовани криминал, браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, браниоца окривљеног ББ, адвоката БА, браниоца окривљеног ВВ, адвоката ВА, браниоца окривљеног ГГ, адвоката ГА, браниоца окривљеног ДД, адвоката ДА и заједничкој жалби окривљеног ЂЂ и његовог браниоца адвоката ЂА, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду, Посебног одељења, К-По1.бр.18/11 од 17.11.2011. године, у седници већа одржаној дана 15. маја 2012. године, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Драгослава Марковића, окривљеног АА, окривљеног ББ, његовог браниоца адвоката БА, окривљеног ВВ, његовог браниоца адвоката ВА, окривљеног ГГ, његовог браниоца адвоката ГА, окривљеног ДД, његовог браниоца адвоката ДА и браниоца окривљеног ЂЂ, адвоката ЂА, а у одсуству уредно обавештеног браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, донео је дана 05. јуна 2012. године, следеће

Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалби Тужиоца за организовани криминал у делу који се односи на став четири изреке првостепене пресуде којим су окривљени ЂЂ и ДД ослобођени од оптужбе, браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, браниоца окривљеног ВВ, адвоката ВА, заједничке жалбе окривљеног ЂЂ и његовог браниоца адвоката ЂА и поводом жалби браниоца окривљеног ББ, адвоката БА, браниоца окривљеног ГГ, адвоката ГА и браниоца окривљеног ДД, адвоката ДА, а по службеној дужности у односу на окривљене ББ, ГГ и ДД, УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Београду, Посебног одељења, К-По1.бр.18/11 од 17.11.2011. године, и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.

Према окривљенима АА и ГГ, продужава се притвор одређен решењем истражног судије Вишег суда у Београду, Посебног одељења Ки.По1. бр.308/10 од11.09.2010. године, који им се рачуна од 10.09.2010. године, када су лишени слободе, по законском основу из члана 211 став 1 тачка 4 Законика о кривичном поступку и исти по овом решењу може трајати до наредне одлуке првостепеног суда.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебног одељења, К-По1.бр.18/11 од 17.11.2011. године, окривљени АА, ББ, ВВ, ГГ, ЂЂ и ДД, оглашени су кривим због извршења кривичног дела и то:

-окривљени АА због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и једног продуженог кривичног дела недозвољена производња, држање ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 2 у вези става 1 у вези члана 61 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика;

-окривљени ББ, због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и једног продуженог кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 2 у вези става 1 у вези члана 61 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика;

-окривљени ВВ, због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика;

-окривљени ГГ, због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика;

-окривљени ЂЂ, због извршења једног продуженог кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 у вези члана 61 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика и

-окривљени ДД, због извршења кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика.

Па им је суд применом наведених законских прописа, као и одредби члана 4, 42, 45, 54, 60 и 63 Кривичног законика, претходно утврдио и то:

-окривљеном АА, за кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика, казну затвора у трајању од 2 (две) године, а за једно продужено кривично дело недозвољена производња, држање ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 2 у вези става 1 у вези члана 61 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика, казну затвора у трајању од 4 (четири) године;

-окривљеном ББ, за извршено кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика, казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци, а за једно продужено кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 2 у вези става 1 у вези члана 61 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика, казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци;

-окривљеном ВВ, за извршено кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика, казну затвора у трајању од 1 (једне) године, а за извршено кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика, казну затвора у трајању од 2 (две) године;

-окривљеном ГГ, за извршено кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика, казну затвора у трајању од 2 (две) године, а за извршено кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика, казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци;

Па је суд окривљене применом члана 60 Кривичног законика, цитираних законских прописа као и члана 4, 42, 43, 45, 50 и 54 Кривичног законика, за учињена кривична дела осудио и то:

-окривљеног АА на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) година и 6 (шест) месеци,

-окривљеног ББ на јединствену казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 8 (осам) месеци,

-окривљеног ВВ на јединствену казну затвора у трајању од 2 (две) године и 8 (осам) месеци,

-окривљеног ГГ, на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) година,

-окривљеног ЂЂ, за једно продужено кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 у вези члана 61 Кривичног законика извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика, на казну затвора у трајању од 10 (десет) месеци и новчану казну у одређеном износу од 100.000,00 динара, коју је окривљени дужан да плати у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде и

-окривљеног ДД, за извршено кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика, на казну затвора у трајању од 2 (две) године.

Наведеном пресудом окривљени ЂЂ упозорен је да уколико изречену новчану казну не плати у означеном року, суд ће исту заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне одредити један дан казне затвора.

На основу члана 63 став 1 Кривичног законика, окривљеном АА, у казну затвора урачунато је и време проведено у притвору почев од 10.09.2010. године, па до упућивања окривљеног у установу за издржавање казне, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди, као и окривљенима ББ од 10.09.2010. године, па до 11.09.2010. године, ВВ од 10.09.2010. године, па до 08.07.2011. године, ГГ од 10.09.2010. године, па до упућивања окривљеног у установу за издржавање казне, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди, ЂЂ од 10.09.2010. године, до 27.05.2011. године и ДД од 10.09.2010. године, до 17.11.2011. године.

На основу члана 348 став 5 Кривичног законика, од окривљеног ББ одузете су: аутоматска пушка са дрвеним кундаком АК модел 47, калибра 7,62х39мм, серијски број _, аутоматска пушка марке „Црвена застава“ калибра 7,62х39мм М-70-Б1, серијски број _, аутоматска пушка марке „Црвена застава“ калибра 7,62х39мм М-70-АБ2, серијски број _, аутоматска пушка марке „Црвена застава“ калибра 7,62х39мм М-70-АБ2 серијски број _, аутоматска пушка марке „Црвена застава“ калибра 7,62х39мм М-70-АБ2, серијски број _, аутоматска пушка марке „Црвена застава“ калибра 7,62х39мм М-70-АБ2, серијски број _ и пет оквира за муницију калибра 7,62х39мм и сто метака калибра 7,62х39мм, а од окривљеног ЂЂ четири метка калибра 357мм и одређено да ће се наведени предметни по правноснажности пресуде предати МУП-у Републике Србије на даље располагање.

У ставу трећем изреке наведене пресуде на основу члана 91 и 92 Кривичног законика, од окривљеног ГГ и окривљеног ВВ одузета је имовинска корист прибављена извршењем кривичног дела у износу од 1.500 еура и окривљени су обавезани да назначени новчани износ исплате суду у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

У ставу четвртом изреке наведене пресуде на основу члана 355 став 2 Законика о кривичном поступку, окривљени ЂЂ и окривљени ДД ослобођени су од оптужбе да су у току 2010. године, свесни свога дела, хтели његово извршење и знали да је њихово дело забрањено, постали припадници организоване криминалне групе, која је деловала на територији Републике Француске, Босне и Херцеговине и територији Републике Србије, на подручју Општина Чачак и Горњи Милановац, а коју групу је организовао СС и која група је имала за циљ вршење кривичних дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 2 и става 1 Кривичног законика, за која се може изрећи казна затвора у трајању од четири године или тежа казна, ради стицања финансијске користи, на тај начин што је организатор сачинио план деловања организоване криминалне групе, да за финансијску корист, најпре у Србији и Босни и Херцеговини, преко припадника организоване криминалне групе, нелегално набави и лагерује, а затим илегално транспортује у Француску и тамо прода на „црном“ тржишту, већу количину нелегално прибављеног ватреног оружја, а против кога се у вези ових догађаја води кривични поступак у Републици Француској и у оквиру које организоване криминалне групе су били задужени и то окривљени ЂЂ да привремено складишти и преузима оружје током кријумчарења и да врши финансијске трансакције примања новца од организатора организоване криминалне групе СС а окривљени ДД да илегално набављено оружје чува до његове предаје другим припадницима организоване криминалне групе, чиме би извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика.

У ставу пет изреке наведене пресуде одлучено је да ће о трошковима кривичног поступка, суд накнадно одлучити посебним решењем.

Против наведене пресуде, благовремено су жалбе изјавили:

-Тужилац за организовани криминал, због погрешно утврђеног чињеничног стања из члана 437 став 1 тачка 3 у вези члана 440 Законика о кривичном поступку и због одлуке о кривичној санкцији из члана 437 став 1 тачка 4 у вези члана 441 став 1 Законика о кривичном поступку у односу на окривљене АА, ББ, ВВ, ГГ, ЂЂ и ДД, са предлогом да Апелациони суд у Београду, побијану пресуду Посебног одељења, Вишег суда у Београду, К-По1 бр. 18/11 од 17.11.2011. године, делимично укине у делу одлуке о ослобађању од оптужбе окривљеног ЂЂ и окривљеног ДД, за кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и врати првостепеном суду на поновно одлучивање, односно, да уколико другостепени суд нађе да нема основа за укидање, преиначи побијану пресуду и да окривљенима АА, ББ, ВВ, ГГ, ЂЂ и ДД изрекне казну затвора у дужем временском трајању за кривична дела за која су оглашени кривим;

-бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битних повреда одредаба кривичног поступка, због повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о казни, са предлогом да Апелациони суд у Београду, закаже и одржи јавну седницу већа, о којој ће обавестити браница и окривљеног, те након брижљивог и непристрасног разматрања навода жалбе, ожалбене пресуде и целог кривичног списа, ожалбену пресуду укине и предмет врати на поновно суђење;

-бранилац окривљеног ББ, адвокат БА, због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 Законика о кривичном поступку, због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања, због повреде кривичног закона у погледу правне квалификације кривичног дела и због одлуке о кривичној санкцији и о другим одлукама, са предлогом да Апелациони суд у Београду као другостепени, након разматрања жалбе и њених навода укине пресуду Вишег суда у Београду, К.По1 бр.18/11 од 17.11.2011. године, којом је окривљени ББ оглашен кривим за кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и за једно продужено кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 1 у вези члана 61 Кривичног законика, извршеног у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење. Бранилац окривљеног је тражила да она и окривљени буду обавештени о седници већа другостепеног суда;

-бранилац окривљеног ВВ, адвокат ВА, због битне повреде одредаба кривичног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, због повреде кривичног закона и због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду, укине првостепену пресуду и врати предмет на поновно суђење;

-бранилац окривљеног ГГ, адвокат ГА, због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона и одлуке о казни, са предлогом да Апелациони суд у Београду, укине побијану пресуду и списе предмета врати првостепеном суду на поновно одлучивање. Бранилац је тражио да он и његов брањеник буду обавештени о седници већа другостепеног суда;

-бранилац окривљеног ДД, адвокат ДА, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о казни и трошковима кривичног поступка, са предлогом да Апелациони суд у Београду, као другостепени, уважи наводе његове жалбе као основане и првостепену пресуду преиначи, тако што ће првостепену пресуду у ослобађајућем делу потврдити а у осуђујућем делу окривљеног ДД ослободи од оптужбе, јер нема ниједног јединог доказа да је извршио кривично дело за које је осуђен, или да првостепену пресуду укине и врати предмет на поновно суђење, због битних повреда кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања. Бранилац је тражио да буде обавештен о седници другостепеног већа и

-окривљени ЂЂ заједно са својим браниоцем адвокатом ЂА, због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 10 и 11 Законика о кривичном поступку и 368 став 2 Законика о кривичном поступку, повреде кривичног закона из члана 369 тачка 1, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања из члана 370 став 1 Законика о кривичном поступку и одлуке о казни из члана 371 став 1 и 2 Законика о кривичном поступку, са предлогом да Апелациони суд у Београду, укине ожалбену пресуду Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1 бр.18/11 од 17.11.2011. године и предмет врати на поновни поступак и одлуку, или да исту преиначи и окривљеног ЂЂ ослободи од оптужбе. Бранилац је тражио да буде обавештен о седници већа како би истој присуствовао.

На жалбу Тужиоца за организовани криминал, одговоре су изјавили:

-бранилац окривљеног ББ, адвокат БА, са предлогом да Апелациони суд у Београду као другостепени, на основу члана 436 став 3 Законика о кривичном поступку, жалбу Тужиоца за организовани криминал одбаци као неуредну, због повреде члана 435 тачка 3 истог Законика и

-бранилац окривљеног ГГ, адвокат ГА, са предлогом да Апелациони суд у Београду, одлучи на начин како је предложио у својој жалби против првостепене пресуде изјављеној дана 01.02.2012. године.

Тужилац за организовани криминал је у свом поднеску Ктж.бр.37/12 од 07.03.2012. године, предложио да Апелациони суд у Београду, жалбе бранилаца окривљених ББ, ЂЂ, ВВ, ДД, ГГ и АА одбије као неосноване и обавестио суд да у потпуности остаје при својим наводима из жалбе Тужилаштва за организовани криминал Кт.бр.18/10 од 26.01.2012. године, као и жалбеном предлогу да се побијана пресуда Посебног одељења, Вишег суда у Београду, К.По1 бр. 18/11 од 17.11.2011. године, делимично укине у делу одлуке о ослобађању од оптужбе окривљеног ЂЂ и окривљеног ДД за кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и врати првостепеном суду на поновно одлучивање, односно, да уколико другостепени суд нађе да нема основа за укидање преиначи побијану пресуду и да окривљенима АА, ББ, ВВ, ГГ, ЂЂ и ДД изрекне казне затвора у дужем временском трајању за кривична дела за која су оглашени кривим.

Апелациони суд у Београду, одржао је седницу већа, у смислу члана 447 став 2 Законика о кривичном поступку, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Драгослава Марковића, окривљеног АА, окривљеног ББ и његовог браниоца адвоката БА, окривљеног ВВ и његовог браниоца адвоката ВА, окривљеног ГГ и његовог браниоца адвоката ГА, окривљеног ДД и његовог браниоца адвоката ДА и браниоца окривљеног ЂЂ, адвоката ЂА, а у одсуству уредно обавештеног браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом и жалбама, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог предлога Тужиоца за организовани криминал датог у напред наведеном поднеску, нашао:

Жалбе Тужиоца за организовани криминал у делу који се односи на став четири изреке првостепене пресуде којим су окривљени ЂЂ и ДД ослобођени од оптужбе, браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, браниоца окривљеног ВВ, адвоката ВА и заједничка жалба окривљеног ЂЂ и његовог браниоца адвоката ЂА су основане.

По налажењу Апелационог суда у Београду, основано се жалбама окривљеног ЂЂ, његовог браниоца адвоката ЂА и бранилаца окривљених АА и ВВ, указује да је првостепена пресуда донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 1 Законика о кривичном поступку, јер је иста заснована на доказу на коме се по одредбама овог Законика не може заснивати.

Напред наведену повреду, првостепени суд је учинио, јер у изреци побијане пресуде у ставу један наводи да су: "окривљени АА, ББ, ВВ и ГГ у току 2010. године, свесни свог дела хтели његово извршење и знали да је њихово дело забрањено, приступили организованој криминалној групи која је деловала на територији Републике Француске, Босне и Херцеговине и територији Републике Србије, на подручју општине Чачак и Горњи Милановац, а коју групу је организовао СС и која група је имала за циљ вршење кривичних дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 2 и става 1 Кривичног законика, за које се може изрећи казна затвора у трајању од 4 године или тежа казна, ради стицања финансијске користи, на тај начин што је организатор сачинио план деловања организоване криминалне групе, да за финансијску корист најпре у Србији и Босни и Херцеговини преко припадника организоване криминалне групе нелегално набави и лагерује а затим илегално транспортује у Француску и тамо прода на црном тржишту већу количину нелегално прибављеног аутоматског – ватреног оружја, а против кога се у вези ових догађаја води кривични поступак у Републици Француској и у оквиру које организоване групе су поступали напред наведени окривљени", из чега произилази да лице СС, има својство организатора криминалне групе, и као такав статус окривљеног у кривичном поступку који се води против њега за предметне догађаје, док са друге стране у образложењу побијане пресуде, оцењујући одбрану окривљеног АА у односу на кривично правне радње описане у ставу другом изреке побијане пресуде, првостепени суд наводи да исказу сведока СС, саслушаног по замолници Вишег суда у Београду путем међународне правне помоћи, пред правосудним органима Француске, у делу који се односи на предметни догађај верује, налазећи да је његов исказ логичан и уверљив и поткрепљен другим изведеним доказима, затим утврђујући чињеницу да се у торби налазило 8 комада ватреног оружја, описаног у ставу другом изреке побијане пресуде, које одговара аутомату типа “Инграм мац 11”, калибра 9 мм, од којих су 7 имали спакована по два шаржера, затим 3 одвојена шаржера, 8 пригушивача занатске производње без ознака марке и 2 кесице са мецима са оловним врхом калибра 9 мм – укупно 200 метака, суд утврђује из исказа СС, који у свом исказу наводи “пиштољи су стигли тек на дан када сам ухапшен”, као и на основу француске потврде о одузетим предметима, и налаза француског вештака, које наводе лица СС, суд прихвата као исказ сведока, и ценећи одбрану окривљеног ГГ, исту прихвата налазећи да је одбрана наведеног окривљеног поткрепљена и другим доказима, односно транскриптима, као и исказом СС и француском потврдом о привремено одузетим предметима и налазом вештака, из чега произилази да је суд исказ лица СС, ценио као исказ сведока, на који начин је, по налажењу овог суда, првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка, јер је побијану пресуду засновао на доказу на коме се по одредбама Законика о кривичном поступку иста не може заснивати, а на шта се основано указује у заједничкој жалби окривљеног ЂЂ, његовог браниоца адвоката ЂА и жалбама бранилаца окривљених АА и ВВ.

Наиме, по налажењу овог суда, лице СС се у овом поступку појављује у двојаком статусу као окривљени и као сведок, јер његов исказ дат у својству сведока, суд користи као доказ у овом поступку, који је прибављен путем међународне правне помоћи, односно саслушањем окривљеног од стране француских правосудних органа, док са друге стране суд користи транскрипте разговора које је водио СС, који су снимљени по наредбама истражног судије, које су се односиле на СС као осумњичено лице, и прибављене у складу са одредбом члана 504 е Законика о кривичном поступку којом је прописано да на писмени и образложени предлог јавног тужиоца истражни судија може наредити надзор и снимање телефонских и других разговора или комуникација другим техничким средствима и оптичка снимања лица за које постоје основи сумње да је учинило кривично дело из члана 504 а овог законика, ако се на други начин не могу прикупити докази за кривично гоњење или би њихово прикупљање било знатно отежано, као и да се наведене мере изузетно могу одредити и ако постоје основи сумње да се припрема неко од кривичних дела из члана 504а овог законика, а околности случаја указују да се на други начин кривично дело не би могло открити, спречити или доказати, или би то изазвало несразмерне тешкоће или велику опасност. Двоструко својство наведеног лица се по налажењу овог суда не може прихватити, јер у ситуацији када првостепени суд лице СС третирао као окривљеног односно као организатора криминалне групе како то наводи у изреци првостепене пресуде, и транскрипте пресретнутих телефонских разговора прибављене по наредбама које су гласиле на ово лице које у истим наредбама има својство осумњиченог изводи као доказ и на истима заснива пресуду, у тој истој ситуацији не може као доказ да користи исказ наведеног лица саслушаног у својству сведока и на истом заснива одлуку, односно не може пресуду да заснива и на једном и на другом доказу, већ само на транскриптима снимљеним по наредбама које су гласиле на његово име или на исказу који је дао у својству сведока.

Такође, по налажењу овог суда, првостепена пресуда донета је уз битну повреду одредба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 Законика о кривичном поступку јер првостепени суд у изреци побијане пресуде наводи да је окривљени СС организовао криминалну групу чији су припадници постали АА, ББ, ВВ, ГГ, која је имала за циљ вршење кривичних дела, наводећи да се против лица СС у вези догађаја који се описују у изреци побијане пресуде води кривични поступак у Републици Француској, док у образложењу не наводи доказе на основу којих закључује да се против наведеног лица води поступак у Републици Француској у вези ових догађаја, што изреку побијане пресуде чини противречном образложењу.

Како је на напред наведени начин, првостепени суд учинио битне повреде одредаба Законика о кривичном поступку, на које је овим решењем указано, то је Апелациони суд у Београду, уважавањем жалби окривљеног ЂЂ и његовог браниоца адвоката ЂА, браниоца окривљеног АА, адвоката АБ и браниоца окривљеног ВВ, адвоката ВА а по службеној дужности у односу на окривљене ББ, ГГ и ДД у смислу члана 454 Законика о кривичном поступку, налазећи да су разлози због којих је првостепена пресуда укинута од користи и за ове окривљене, побијану пресуду укинуо и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

У поновном поступку, првостепени суд ће отклонити повреде на које је овим решењем указано, односно определиће се да ли ће у наведеном поступку транскрипте телефонских разговора за лице СС користити као доказе или ће као доказ користити исказ наведеног сведока, и даће јасне разлоге на основу којих закључује да се против лица СС у Француској води поступак у вези ових догађаја, односно извршиће увид у спис предмета француског суда, у поступку против окривљеног СС и утврдити да ли се ради о истом догађају, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку.

Испитујући побијану пресуду у ставу 4 изреке, односно у ослобађајућем делу, Апелациони суд у Београду је нашао да су жалбени наводи Тужиоца за организовани криминал, у наведеном делу основани.

Наиме по налажењу овог суда, основано се жалбом Тужиоца за организовани криминал указује да је првостепени суд доносећи побијану пресуду погрешно утврдио чињенично стање односно извео погрешан закључак када је применом члана 355 став 2 Законика о кривичном поступку окривљене ЂЂ и ДД ослободио од оптужбе да су извршили кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног закона. Закључак првостепеног суда у ком наводи да у списима предмета не постоји ни једна доказана околност да се ради о новцу који је намењен за куповину оружја како се тврди у оптужби Тужиоца за организовани криминал, јер је у доказном поступку саслушана супруга СС, СС1, као доказ преслушани пресретнути разговори и прочитани транскрипти тих разговора из којих се не види тачна намена тог новца, односно из одбране окривљених и исказа сведока који наводи ничим нису оповргнути, јер се ради о новцу који је намењен за струју, јер и сам окривљени ЂЂ у својој одбрани наводи да је замољен од СС да његовој супрузи позајми 300 евра да им не би исекли струју, а што потврђује и сведок СС1 као и приложен рачун електродистрибуције, ценећи при том однос окривљеног ЂЂ, односно однос организатора криминалне групе СС према окривљеном ЂЂ који се са једне стране према члановима групе односи императивним – заповедним тоном „трчи“, "роди" или са омаловажавањем „смрад“, "уср`о се", док се са друге стране према окривљеном ЂЂ обраћа битно другачијим тоном, односно у својим разговорима нарочито када је у питању новац он се истом по више пута у току разговора захваљује, а у разговору када је ЂЂ примио кесу, окривљени СС има потребу да му тачно објасни о чему се ради и да ће он предузети све мере да то што краће буде код њега, уз поклањање вере исказу сведока СС1 и одбрани окривљеног ЂЂ и налазећи да окривљени ЂЂ није имао одређену улогу, цитирајући транскрипте разговора од 09.08.2010. године где и сам СС у тренутку када га "џџ" обавештава да иде на море, због чега не зна шта да ради са та два примерка оружја па му на крају каже носи "ђђ", а одмах када му "ђђ", тј. окривљени ЂЂ јави да је оно стигло од СС, објашњава ЂЂ зашто је стигло код њега и моли га да ако може то однесе, а ако не може да ће он организовати превоз до јутра, закључује да је окривљени знао шта је садржај кесе, али да нема доказа да је он пре тога знао за активности СС групе, се по налажењу Апелационог суда у Београду, за сада не може прихватити, јер првостепени суд, на шта се основано указује у жалби Тужиоца за организовани криминал, није у довољној мери ценио транскрипте преслушаних разговора од 03.08.2010. године, вођене између СС и ЂЂ у којима СС пита ЂЂ на кога да му уплати новац и поверава му се да је јутрос уплатио „овом у Босни“ 1.500 евра, и да сада њему треба да уплати, али да је имао проблем да им због папира плати исти дан, с обзиром да новац шаље путем Вестерн Униона из чега се може закључити да је окривљени ЂЂ био упознат са тиме ко је особа из Босне, зашто му се толико уплаћује новца, због чега се поставља питање зашто би организатор групе обавештавао ЂЂ коме је и колико новца уплатио, као и питање зашто би окривљени ЂЂ подносио „извештај“ СС, да је узео кесу, из чега се јасно види да је окривљени ЂЂ примао налоге од организатора СС, на који начин, првостепени суд по налажењу овог суда није правилно и у довољној мери ценио транскрипте разговора вођене између СС са једне стране и окривљеног ЂЂ са друге стране.

Такође, закључак првостепеног суда у ком наводи да је понашање СС, окривљеног ГГ и ВВ, са једне стране, а са друге стране оклевање ДД да преда оружје, за које је сазнао од ДД сина ДД1 да се налази у ДД кући из чега произилази да једини ДД зна где се оружје налази, али да са друге стране он није био члан групе па самим тим није имао унапред одређену улогу, већ да је држао оружје и да је на крају попустио под притисцима и јавио ВВ где се оружје налази, на који начин сигурно према ставу првостепеног суда није постао члан организоване криминалне групе, већ би се пре могло поставити питање да ли је он СС групи открио где се оружје налази под принудом, односно дејством апсолутне силе, где на његовој страни у конкретном случају не стоји субјективни елемент кривице, се по налажењу овог суда, такође, за сада не може прихватити, јер првостепени суд није у довољној мери ценио одбрану окривљеног ДД, у којој је навео да је оружје држао за себе, јер је једини знао где се оно налази и да је он ово оружје предао под принудом будући да је попустио под притисцима, због чега је и јавио окривљеном ВВ где се оружје налази, јер је окривљени имао и друге начине за решење свог проблема.

Како је првостепени суд одлучујући о ставу четвртом односно у ослобађајућем делу пресуде погрешно утврдио чињенично стање односно погрешно оценио изведене доказе, не ценећи при том у довољној мери и остале транскрипте разговора које су водили окривљени ЂЂ и ДД са другим члановима криминалне групе, то је уважавањем жалбе Тужиоца за организовани криминал, побијана пресуда у ослобађајућем делу морала бити укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење.

У поновном поступку првостепени суд ће извршити оцену свих изведених доказа у односу на окривљене ДД и ЂЂ за наведено кривично дело, при чему ће ценити и остале транскрипте разговора који се налазе у списима предмета, а у којима се помињу ДД и ЂЂ, као и транскрипте разговора које су ова лица водила, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку, за коју ће дати јасне разлоге.

Апелациони суд у Београду имао је у виду и жалбу Тужиоца за организовани криминал у делу којим се првостепена пресуда побија због одлуке о кривичним санкцијама, али се није упуштао у основаност исте будући да је првостепена пресуда укинута због битних повреда одредаба кривичног поступка.

Апелациони суд у Београду је одлучујући у смислу члана 458 став 4 Законика о кривичном поступку, према окривљенима АА и ГГ, продужио притвор по законском основу из члана 211 став 1 тачка 4 Законика о кривичном поступку, налазећи да су у конкретном случају испуњена оба кумулативна услова за продужење притвора, односно да су окривљени оправдано сумњиви да су извршили кривична дела која су им оптужницом Тужиоца за организовани криминал стављена на терет, а начин извршења и тежина последица дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, које узнемирење се огледа у чињеници да су окривљени кривично правне радње за које су оправдано сумњиви предузимали у дужем временском периоду, као припадници организоване криминалне групе, на територији већег броја држава, која група је имала за циљ да нелегално набављено аутоматско ватрено оружје и муницију у већим количинама лагерује, а затим исто илегално транспортује у Републику Француску и тамо прода на црном тржишту, у оквиру које организоване криминалне групе је окривљени АА оправдано сумњив да је у више наврата учествовао у илегалном пребацивању укупно 11 аутоматских пушака - калашњиков и 100 метака калибра 7,62х39 мм односно у илегалном пребацивању 8 комада ватреног оружја занатске израде које одговара аутомату типа "Инграм мац 11" калибра 9мм и укупно 200 метака са оловним врхом калибра 9мм, а окривљени ГГ оправдано сумњив да је у краћем временском периоду учествовао у набављању, држању и илегалном пребацивању 10 комада ватреног оружја занатске израде које одговара аутомату типа "Инграм мац 11" калибра 9 мм и укупно 200 метака са оловним врхом калибра 9 мм, који начин извршења кривичног дела и тежина последице у повезаности са чињеницом да су окривљени деловали на територији више градова и република, имајући у виду и чињеницу да су деловали у мањој средини по налажењу овог суда су довеле до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење овог кривичног поступка, због чега је овај суд према окривљенима продужио притвор до наредне одлуке првостепеног суда.

Са изнетих разлога, Апелациони суд у Београду, је у смислу члана 458 став 1 Законика о кривичном поступку одлучио као у изреци решења.

Записничар,       Председник већа-судија,
Стојан Петровић, с.р.      Зоран Савић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)