Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.09.2017.

Кж1 По1 31/16

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж1 По1 31/16
22.09.2017. године
Београд


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Зорана Савића, председника већа, Вучка Мирчића, Милене Рашић, Мирјане Поповић и Јасмине Васовић, чланова већа, уз учешће Јулијане Таталовић, као записничара и вишег саветника Росанде Џевердановић Савковић, у кривичном поступку против окр. АА и др., због кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ и др., одлучујући о жалбама, Тужиоца за организовани криминал, браниоца окр. АА1 и окр. АА2, адв. АБ, браниоца окр. АА3, адв. АБ1, браниоца окр. АА4, адв. АБ2, браниоца окр. АА5, адв. АБ3, браниоца окр. АА6, адв. АБ4, браниоца окр. АА7, адв. АБ5, браниоца окр. АА8, адв. АБ6, окр. АА4, браниоца окр. АА9, адв. АБ7, окр. АА, браниоца окр. ББ1, адв. АБ8, окр. ББ3, браниоца окр. ББ4 и окр. ББ5, адв. АБ9, браниоца окр. АА, адв. АБ10, браниоца окр. ББ1, адв. АБ11, окр. АА8 и браниоца окр. ББ6, адв. АБ12, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 3/15 од 23.03.2016. године, након одржаног претреса у смислу члана 449 ЗКП, дана 14.09.2017. године, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Мирјане Илић, окр. АА и његовог браниоца адв. АБ14 по заменичком пуномоћју, браниоца окр. АА1 и окр. АА2, којима се суди у одсуству, адв. АБ, окр. ББ2, његовог браниоца адв. АБ11, окр. АА6 и његовог браниоца адв. АБ4, окр. ББ1 и његовог браниоца адв. АБ8, окр. АА8 и његовог браниоца адв. АБ6, окр. АА9 и његовог браниоца адв. АБ13, окр. АА7 и његовог браниоца адв. АБ5, окр. ББ6 и његовог браниоца адв. ББ12, браниоца окр. ББ3, адв. АБ15, окр. ББ5 и окр. ББ4 и њиховог браниоца адв. АБ16, окр. АА4 и његовог браниоца адв. АБ2, окр. АА3 и његовог браниоца адв. АБ1 и окр. АА5 и његовог браниоца адв. АБ3, једногласно је, након већања и гласања, дана 22.09.2017. године, донео


П Р Е С У Д У

УСВАЈАЈУ СЕ жалбе, Тужиоца за организовани криминал, у односу на окр. АА и окр. ББ2, за кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ, те у погледу одлуке о казни, браниоца окр. АА6, адв. АБ4, браниоца окр. ББ1, адв. АБ8, окр. АА8 и његовог браниоца адв. АБ6, браниоца окр. АА7, адв. АБ5, браниоца окр. АА9, адв. АБ7, браниоца окр. ББ6, адв. ББ12, браниоца окр. ББ5 и окр. ББ4, адв. АБ9, окр. АА4 и његовог браниоца адв. АБ2 и браниоца окр. АА3, адв. АБ, па се ПРЕИНАЧУЈЕ пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 3/15 од 23.03.2016. године, тако што сада иста гласи:

Окр. АА, окр. АА1, окр. АА2, окр. ББ2, окр. АА6, окр. ББ1, окр. АА8, окр. АА9, окр. АА7, окр. ББ6, окр. ББ3, окр. ББ5 и окр. ББ4, окр. АА4, окр. АА3 и окр. АА5,

-на основу члана 424 ЗКП


КРИВИ СУ

Што су:
I

Окр. АА и окр. ББ2,

-од септембра месеца 2008. године до фебруара месеца 2000. године, на територији Републике Србије - у Сремској Митровици, Инђији, Београду, Зубином потоку, селу Лешка, способни да схвате значај својих дела и управљају својим поступцима, свесни забрањености својих радњи и хтели њихово извршење, организовали криминалну групу, која постоји одређено време и делује споразумно, која има за циљ вршење кривичних дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ и прање новца из члана 231 став 1 у вези става 1 КЗ, за која се може изрећи казна затвора у трајању дужем од четири године, а ради стицања финансијске користи, чији припадници су постали окривљени АА1, АА2, ББ7, АА6, ББ1, АА9, АА8, АА7, ББ8, ББ3 и ББ6, у односу на које је кривични поступак правноснажно завршен, те у оквиру планиране активности криминалне групе вршили промет нафтних деривата - моторног бензина МБ 95 и безоловног моторног бензина БМБ 95, користећи чињеницу да је, након једностраног проглашења независности АП Косово и Метохијe, у циљу одређеног вида помоћи грађанима Републике Србије, који су настањени у северном делу АП Косово и Метохије, Влада Републике Србије донела Уредбу ("Службени гласник РС" бр. 15/2005) о извршењу Закона о порезу на додату вредност на територији АП КиМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН 1244, којом је дефинисано да се на промет домаћих добара, који врше обвезници ПДВ са територије Републике ван АП КиМ на територију АП КиМ, не плаћају ПДВ и акцизе, фиктивно приказивали продају робе правним лицима у северном делу АП Косово и Метохија, а заправо су преузете нафтне деривате у рафинерији Панчево, купљене од "AA" и "AA1", које су вршиле увоз сирове нафте у Србији, и након прераде нафте у Рафинерији Панчево продавали купцима, уствари продавали разним лицима на територији Републике Србије, који су били власници пумпи, по цени нижој од продајне, а разлику у цени задржавали за себе и за припаднике криминалне групе, те су преузели 760.505 литара нафтних деривата, а продали 706.505 литара, и тако прибавили противправну имовинску корист у укупном износу од 36.561.380,70 динара, у разлици између набавне цене, која се на тржишту кретала од 26,00 до 45,00 динара по литру, и продајне цене, која се кретала од 53,00 до 82,00 динара по литру, а оштетили буџет Републике Србије у укупном износу од 34.188.748,57 динара, за неплаћене акцизе у износу од 25.370.594,55 динара и неплаћени ПДВ у износу од 8.818.154,02 динара, коју имовинску корист су делили између себе и припадника организоване криминалне групе, док су један део, посредством припадника организоване криминалне групе - возача, предавали окривљенима АА1, АА2 и ББ7 према коме је кривични поступак раздвојен, који су новац уплаћивали на рачуне "AA2", "AA3" и "aa4", а након тога вршили безготовинско плаћање робе "AA" доо и "AA1", затим у више наврата преузете нафтне деривате од наведених привредних друштава заиста и одвозили на територију АП КиМ и испоручивали их наведеним правним лицима у количини коју су и преузели,

-чиме су извршили кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ.


II

1.

Окр. АА

-у периоду од 17.09.2008. године до фебруара 2009. године, на територији Републике Србије, у Београду и Сремској Митровици, способан да схвати значај свог дела и управља својим поступцима, свестан забрањености својих радњи и хтео њихово извршење, са умишљајем подстрекао одговорно лице у привредном друштву "AA5", окривљеног АА7, оснивача и директора, који је вршио послове управљања, заступања, вођења послова и сачињавања пословне документације и друге послове из делатности правног лица, на основу Одлуке о оснивању привредног друштва, и окривљеног АА8, који је био оснивач и директор привредног друштва до августа 2008. године, коме је окривљени АА7 поверио да фактички обавља послове промета нафтних деривата и другом робом и сачињавања пословне документације, и тако створио одлуку да искоришћавањем свог положаја и овлашћења, прибаве себи и организованој криминалној групи противправну имовинску корист у изосу преко 1.500.000,00 динара, тако што је окр. АА претходно контактирао власнике бензинских пумпи и нудио им на продају нафтне деривате по нижој цени, а потом окр. АА7 и окр. АА8 давао податке о количини и цени нафтних деривата, које су стварни купци наручили, да би окр. АА7 и окр. АА8 сачинили пословну документацију неистините садржине, и тако омогуће да лажно прикажу улаз нафтних деривата, на шта су ови окривљени пристали и сачинили фактуре - опремнице и то број: 28/08 од 17.09.2008. године испосављен "AA6", 34/08 и 35/08 од 01.10.2008. године испостављен "AA7", број 42/08 од 20.10.2008. године испостављен купцу "AA8", број 47/08 од 23.10.2008. године испостављен купцу "AA9", рачун број 48/08 од 29.10.2008. године испостављен купцу "AA10", рачун 49/08 од 29.10.2008. године испостављен купцу "AA11", рачун број 50/08 од 29.10.2008. године испостављен купцу "AA10", рачун број 51/08 од 31.10.2008. године испостављен купцу "AA10" доо, рачун број 52/08 од 31.10.2008. године испостављен купцу "AA10" доо, рачун број 61/08 од 27.11.2008. године испостављен купцу "AA11", рачун број 62/08 од 27.11.2008. године испостављен купцу "AA11", рачун број 63/08 од 27.11.2008. године испостављен купцу "AA9", рачун број 46/08 од 23.10.2008. године испостављен купцу "AA11", рачун број 40/08 од 13.10.2008. године испостављен купцу "AA10" доо, рачун број 23/08 од 26.09.2008. године испостављен предузећу "AA6", за количину од укупно 221.663 литара нафних деривата, за укупан износ од 17.981.435,66 динара и сертификате о квалитету робе, којима се лажно приказивала продаја робе привредним друштвима ("AA11", "AA9" и "AA10"), чиме им је омогућено да у својој пословној документацији евидентирају робу купљену "на црно" и тако прикажу улаз нафтних деривата набављених по нижим ценама од продајних, ослобођених плаћања ПДВ и акциза, чиме је створена могућност стварним купцима за стицање противправне имовинске користи, и то у распону између званичне малопродајне цене и цене по којој су робу набавили "на црно", а потом у периоду од 01.12.2008. године до 27.01.2009. године са умишљајем подстрекао одговорна лица у "AA12", осуђеног ББ8, према коме је кривични поступак правноснажно завршен, који је фактички наставио да врши послове управљања, заступања, вођења послова и сачињавања пословне документације и друге послове из делатности правног лица и који је био оснивач и директор привредног друштва до јануара 2008. године и окривљеног ББ3, формалног власника и директора "AA12", који је вршио послове промета нафтних деривата и друге робе и сачињавања пословне документације на основу Одлуке о оснивању привредног друштва, да искоришћавањем свог положаја и овлашћења прибаве себи и организованој криминалној групи противправну имовинску корист у износу од преко 1.500.000,00 динара, тако што је окр. АА претходно контактирао власнике бензинских пумпи и нудио им на продају нафтне деривате по нижој цени, а потом осуђеном ББ8 и окр. ББ3 давао податке о количини и цени нафтних деривата, које су стварни купци наручили, да би осуђени ББ8 и окр. ББ3 сачинили пословну документацију неистините садржине и тако омогућили да лажно прикажу улаз нафтних деривата, на шта су ови окривљени пристали и сачинили и то:

-извод број 109 од 29.12.2008. године, 110 од 30.12.2008. године, 111 од 31.12.2008. године, број 2 од 05.01.2009. године, број 3 од 06.01.2009. године, број 4 од 08.01.2009. године, број 5 од 09.01.2009. године, број 6 од 13.01.2009. године, број 8 од 20.01.2009. године, број 9 од 26.01.2009. године и број 10 од 27.01.2009. године "AA13" на укупан износ од 4.346.470,27 динара,

-извод број 139 од 13.12.2008. године, 140 од 15.12.2008. године, 141 од 16.12.2008. године, број 142 од 17.12.2008. године, 144 од 19.12.2008. године, 145 од 22.12.2008. године, 149 од 26.12.2008. године, број 150 од 29.12.2008. године, број 1 од 05.01.2009. године, број 2 од 06.01.2009. године, број 3 од 08.01.2009. године, број 06 од 13.01.2009. године, број 9 од 16.01.2009. године, број 10 од 19.01.2009. године, број 11 од 20.01.2009. године и број 13 од 22.01.2009. године "AA14" на укупан износ од 10.434.009,74 динара,

-извод број 6 од 23.01.2009. године, број 8 од 27.01.2009. године и број 9 од 28.01.2009. године "AA15" на укупан износ од 1.174.268,00 динара,

којима је лажно приказивана продаја робе "AA11", "AA9" и "AA16", чиме им је омогућено да у својој пословној документацији евидентирају робу купљену на "црно" и тако прикажу улаз нафтних деривата набављених по нижим ценама од продајних, ослобођених плаћања ПДВ и акциза, чиме је створена могућност стварним купцима за стицање противправне имовинске користи, и то у распону између званичне малопродајне цене и цене по којој су робу набавили на "црно".


2.

Окр. ББ2 и окр. АА

-у периоду од септембра 2008. године до фебруара 2009. године, на територији Републике Србије, у Инђији, способни да схвате значај својих дела и упраљају својим поступцима, свесни забрањености својих радњи и хтели њихово извршење, и то окривљени ББ2, у својству одговорног лица - власника и директора привредног друштва "AA17", који је вршио послове управљања, заступања, вођења послова и друге послове из делатности правног лица на основу Одлуке о оснивању привредног друштва, искоришћавањем свог положаја и овлашћења у погледу управљања и коришћења имовине привредног друштва - теретних моторних возила - цистерне РУ 136-410/37-31 власништво привредног друштва и цистерне "аа4" на основу уговора о закупу, којим је вршен превоз нафтних деривата, и у погледу ангажовања физичких лица за превоз за потребе привредног друштва, прибавио себи, окривљеном АА и припадницима организоване криминалне групе противправну имовинску корист у износу преко 1.500.000,00 динара, у чему га је са умишљајем подстрекао окривљени АА, који му је предложио да нафтне деривате преузете из рафинерије Панчево и намењене за продају купцима на територији АП КиМ продају разним бензинским пумпама на територији централне Србије, а која ће он контактирати и саопштавати окр. ББ2 податке о количини и месту испоруке нафтних деривата, а да окр. ББ" обезбеди наручивање нафтних деривата, и тако код њега створио одлуку и притисак, те је окр. ББ2 обезбедио и ангажовао теретна моторна возила - наведене цистерне, а затим и окривљене возаче, АА6 и ББ1, да врше превоз нафтних деривата и да по његовим инструкцијама и инструкцијама окривљеног АА врше утовар и превоз нафтних деривата у наведене цистерне у рафинерији Панчево, на основу поруџбине и резервације од стране "AA2", "AA3" и "AA4", а потом истачу нафтне деривате на задатим локацијама, од стране окр. АА, код стварних купаца - власника бензинских пумпи, а потом, по инструкцији окр. ББ2, да на месту источених нафтних деривата у посебно сачињене преграде цистерни наточе воду и тако обезбеде бруто тежину својих возила наведених на отпремницама у циљу обмањивања службеника Посебног одељења Пореске управе и несметано прелажење административног прелаза између централне Србије и северног дела АП КиМ, да на територији северног дела АП КиМ источе воду из цистерни и да се са неисточеном количином нафтних деривата, од око 4 тоне, врате на територијију Централне Србије, а након добијених инструкција о локацији бензинске пумпе, врше истакање преостале 4 тоне нафтних деривата, а повремено да преузете нафтне деривате заиста и одвезу на територију АП КиМ и испоруче их у потпуности у преузетој количини наведеним правним лицима.


3.

Окр. АА1, окр. АА2, окр. ААБ и окр. ББ2

-у периоду од септембра 2008. године до децембра 2008. године, на територији АП Косово и Метохија, способни да схвате значај својих дела и управљају својим поступцима, свесни забрањености својих радњи и хтели њихово извршење, окр. АА и окр. ББ2, са умишљајем подстрекли одговорна лица у "AA2", АА1 и АА2, којима је оснивач и власник СС9 поверио да фактички обављају послове промета нафтним дериватима, да створе одлуку да искоришћавањем својих положаја и овлашћења у "AA3", у вези наручивања и продаје нафтних деривата, прибаве себи и организованој криминалној групи противправну имовинску корист преко 1.500.000,00 динара, јер је окривљени АА контактирао стварне купце и нудио на продају нафтне деривате, а окривљени ББ2 обезбедио возаче за преузимање и превоз нафтних деривата, због чега су окривљени АА2 и АА2, по постигнутом договору, симуловали пријем нафтних деривата за "AA3" које су претходно резервисали и поручили од продаваца "AA" и "AA1" фактурисане без ПДВ и акциза и посредством возача окривљених АА6 и ББ1 преузимали у Рафинерији Панчево, иако су били свесни да ће се наведени нафтни деривати, по унапред утврђеном договору и у организацији окривљених ББ2 и АА, продавати на територији централне Србије, након чега су евиденционе листове оверене печатом ПОПУ, а које су им поменути возачи уручивали након преласка админстративног прелаза, и то евиденционе листове број:

11657/2623 од 18.09.2008. године,
11657/2805 од 02.10.2008. године,
11657/3012 од 17.10.2008. године,
11657/3105 од 23.10.2008. године,
11657/3154 од 27.10.2008. године,
11657/3155 од 27.10.2008. године,
11657/3467 од 17.11.2008. године,
11657/3478 од 18.11.2008. године,
11657/3628 од 27.11.2008. године,
11657/3679 од 01.12.2008. године,
11657/3678 од 01.12.2008. године,
11657/3858 од 11.12.2008. године,
11657/3910 од 15.12.2008. године,
11657/3964 од 17.12.2008. године,
11657/3992 од 18.12.2008. године,
11657/4109 од 26.12.2008. године,

прослеђивали наведеним продавцима нафтних деривата, чиме су лажно приказивали да су поручене нафтне деривате заиста и преузели, а потом готов новац, стечен продајом нафтних деривата стварним купцима, добијали, посредством окривљених возача, од окривљених АА и ББ2, у износу наведеном на фактурама продаваца, увећан за провизију окривљених АА1 и АА2, а потом по пријему готовог новца вршили уплату дневних пазара и безготовинске трансакције између "AA3" и продаваца нафтних деривата - "AA" и "AA1".

4.

Окр. АА и окр. ББ2

-у периоду од септембра 2008. до фебруара 2009. године, на територији Косова и Метохије, способни да схвате значај својих дела и управљају својим поступцима, свесни забрањености својих радњи и хтели њихово извршење окривљени АА и ББ2, са умишљајем подстрекли одговорно лице у привредним друштвима "AA3" и "AA4", окривљеног ББ7, према коме је кривични поступак раздвојен, коме је оснивач и власник наведених привредних друштава СС10 поверио да фактички обавља послове промета нафтним дериватима, да створи одлуку да искоришћавањем свог положаја и овлашћење у "AA3" и "AA4", у вези наручивања и продаје нафтних деривата, прибави себи и организованој криминалној групи противправну имовинску корист преко 1.500.000,00 динара, јер је окривљени АА контактирао стварне купце и нудио нафтне деривате, а окривљени ББ2 обезбедио возаче за преузимање и превоз нафтних деривата, због чега је окр. ББ7, према коме је кривични поступак раздвојен, по постигнутом договору симуловао пријем нафтних деривата за наведена привредна друштва, а које је претходно резервисао и поручио од продавца "AA" и "AA1" и нафтне деривате фактурисао без ПДВ и акциза, и посредством возача окривљених АА6 и ББ1 преузимао у Рафинерији Панчево, иако је знао да ће се наведени нафтни деривати, по унапред утврђеном договору и у организацији окривљених ББ2 и АА, продавати на територији централне Србије, након чега је евиденционе листове оверене печатом ПОПУ, а које су му поменути возачи уручивали након преласка административног прелаза, и то евиденционе листове број:

11657/3562 од 24.11.2008. године,
11657/3749 од 04.12.2008. године,
11657/3748 од 04.12.2008. године,
11657/4032 од 22.12.2008. године,
11657/4033 од 22.12.2008. године,
11657/4150 од 29.12.2008. године,
11657/4149 од 29.12.2008. године,

прослеђивао наведеним продавцима нафтних деривата, чиме је лажно приказивао да је поручене нафтне деривате заиста и преузео, а потом готов новац, стечен продајом нафтних деривата стварним купцима, добијао посредством окривљених возача, од окривљених АА и ББ2 Горана, у износу наведеном на фактурама продаваца увећан за провизију окривљеног ББ7, а потом, по пријему готовог новца, окривљени ББ7, према коме је кривични поступак раздвојен, вршио уплату дневних пазара и безготовинске трансакције између "AA3" и "AA4" и продавца нафтних деривата - "AA" и "AA1".


5.

Окр. АА6 и окр. ББ1

-у периоцу од септембра 2008. године до јануара 2009. године, на територији Републике Србије, у Инђији, способни да схвате значај својих дела и управљају својим поступцима, свесни забрањености својих радњи и хтели њихово извршење, са умишљајем помогли окривљеном ББ2 да као одговорно лице - власник и директор привредног друштва "AA17", који је вршио послове управљања, заступања, вођења послова и друге послове из делатности правног лица на основу Одлуке о оснивању привредног друштва, да искоришћавањем свог положаја и овлашћења у погледу управљања и коришћења имовине привредног друштва - теретних моторних возила - цистерни РУ 136-410/37-31 власништво привредног друштва и цистерне "аа4" на основу уговора о закупу, којим је вршен превоз нафтних деривата и у погледу ангажовања физичких лица за превоз и потребе привредног друштва, прибави себи и организованој криминалној групи противправну имовинску корист у износу преко 1.500.000,00 динара, и тако створили услове за извршење кривичног дела, олакшали и допринели извршењу кривичног дела окривљеном ББ2, тако што су, по инструкцијама добијеним од окривљеног ББ2, наведеним цистернама превозили нафтне деривате намењене купцима на територији северног дела АП КиМ, које су претходно преузели од продавца у рафинерији Панчево, знајући да исти неће бити продати купцима на територији северног дела АП КиМ, већ купцима на територији централне Србије, одвозили и истакали стварним купцима - власницима бензинских пумпи "AA16", "AA11", "AA9", "AA18", "AA19" и "AA10", по инструкцијама окр. АА, а затим на месту источених нафтних деривата, у посебно сачињене преграде цистерни наточе воду у месту Љуково, у ул. Првог новембра бр. 18, док је у мањој комори остајала количина од око 4 тоне нафтних деривата, и тако обезбеђивали бруто тежину возила наведених на отпремницама, у циљу обмањивања евентуалне царинске или друге контроле, којој је роба могла бити подвргнута приликом транспорта и преласка административне линије, након чега су нафтне деривате одвозили преко административног прелаза на територију северног дела АП КиМ, чиме су лажно приказали иступ робе на наведеној територији, што представља услов за ослобађање од ПДВ и акциза, а новац добијен од организатора организоване криминалне групе предавали окривљенима ББ9, АА2 и ББ7, према коме је кривични поступак раздвојен, ради уплате нафтних деривата продавцима "AA" и "AA1", па су тако:

-дана 17.09.2008. године, окривљени АА6, по претходној резервацији извршеној код "AA1" доо, у цистерну рег. ознака "аа" у Рафинерији Панчево, уточио количину од 31.918 литара МБ95, који бензин је одвезао у Лешницу, где је завршио истакање на пумпи власништво "AA20", у количини од око 27.000 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 01.10.2008. године, окривљени АА6, по претходној резервацији извршеној код "AA1" доо, у цистерну рег. ознака "аа", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 31.644 литара МБ 95, након чега је део преузете робе одвезао у ПД "AA21", а део на пумпу власништво "AA10" доо, којом приликом је укупно источио 27.000 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 16.10.2008. године, окривљени ББ1, по претходној резервацији извршеној код "AA1" доо, у цистерну рег. ознака "аа1" у Рафинерији Панчево, уточио количину од 30.847 литара МБ 95, коју робу је одвезао у "AA8", где је извршио истакање око 27.000 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 22.10.2008. године, окривљени ББ1, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа1" у Рафинерији Панчево, уточио количину од 30.846 литара МБ 95, а након утакања одвезао на две локације, и то на пумпу власништво "AA11" у место _, СО Обреновац и на пумпу "AA9" доо у _, а где је извршио истакање горива од око 27.000 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 25.10.2008. године, окривљени ББ1, у возило рег. ознака "аа1" утоварио 31.055 литара горива МБ 95, а окривљени АА6 је истог дана у возило рег. ознака "аа" утоварио 31.957 литара горива БМБ 95, па су преузету робу одвезли на две локације, и то на пумпу власништво "AA11" у место _, СО Обреновац и на пумпу "AA10" доо у месту _, СО Шабац и источили укупно око 27.000 литара МБ 95 и исту количини БМБ 95, а са осталом количином прешли административну границу,

-дана 15.11.2008. године, окривљени ББ1, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа1" у Рафинерији Панчево, уточио количину од 31.082 литра МБ 95, а након утакања нафтне деривате одвезао на бензинску пумпу у месту _, а која послује у саставу "AA18" и источио укупно 26.900 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу, те по повратку на територију централне Србије, на бензинској пумпи у Коцељеви источио је још 3.440 литара,

-дана 17.11.2008. године, окривљени АА6, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 32.159 литра МБ 95, а након утакања нафтне деривате одвезао на бензинску пумпу "AA18" и источио укупно 27.700 литара МБ 95, а дана 20.11.2008. године, када се вратио на подручје централне Србије, на пумпи "AA16" источио 3.530 литара МБ 95,

-дана 23.11.2008. године, окривљени АА6, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 32.316 литра БМБ 95, а након утакања робу одвезао на бензинску пумпу "AA18" и источио укупно 27.956 литара БМБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 26.11.2008. године, окривљени АА6, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 32.519 литра МБ 95, а након утакања преузету робу одвезао на бензинску пумпу "AA11", где је источио укупно 14.872 литара МБ 95, након чега се упутио у Ваљево где је на пумпу у власништву "AA9" источио још 11.960 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 29.11.2008. године, окривљени АА6, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 32.355 литра БМБ 95, а након утакања преузету робу одвезао на бензинску пумпу "AA18" и источио укупно 28.090 литара БМБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 29.11.2008. године, окривљени ББ1, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа1", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 31.311 литра МБ 95, а након утакања робу одвезао на бензинску пумпу "AA18", где је роба преточена из возила којим је управљао ББ1 у друго теретно возило, где је источио укупно 27.900 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 03.12.2008. године, окривљени АА6, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 32.251 литра БМБ 95, а након утакања преузету робу одвезао на бензинску пумпу "AA18" где је источио укупно 28.000 литара БМБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 03.12.2008. године, окривљени ББ1, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа1", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 31.176 литра МБ 95, а након утакања робу одвезао на бензинску пумпу "AA18" где је источио укупно 27.098 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 10.12.2008. године, окривљени ББ1, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа1", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 31.257 литра МБ 95, а након утакања робе је одвезао у Шабац ул. Костадиновића пут бб, где је извршио истакање робе у камион "AA22", који се налазио на стоваришту - складишном простору "AA23", где је источио око 28.000 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу, а након повратка на територију централне Србије дана 12.12.2008. године, на пумпи "AA19" источио 4.030 литара МБ 95,

-дана 13.12.2008. године, окривљени ББ1, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа1", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 31.287 литра МБ 95, а након утакања робе је одвезао у месту Дивци на пумпу у власништву "AA11", где је источио 8.100 литара, а затим на бензинску пумпу власништво "AA9", где је источио 18.644 литара, а са преосталом количином прешао административну границу, а након повратка на територију централне Србије дана 16.12.2008. године количину од 4.350 литара МБ преточио у другу цистерну,

-дана 16.12.2008. године, окривљени АА6, по претходној резервацији извршеној код "AA1", у цистерну рег. ознака "аа", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 32.242 литра МБ 95, а након утакања преузету робу одвезао на две бензинске пумпе у власништву "AA18" и то једну количину у Београду, а другу у месту Дебрц у близини Шапца, где је источио укупно 27.670 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу, а након повратка на територију централне Србије дана 18.12.2008. године на пумпи "AA16" источио 4.434 литара МБ 95,

-дана 17.12.2008. године, окривљени ББ1, по претходној резервацији извршеној код "AA1" у цистерну рег. ознака "аа1", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 31.262 литра МБ 95, а након утакања робу одвезао у кућу власништво окривљеног АА9, у месту Трстеница број 229, СО Обреновац, где је у један од резервоара који се тамо налазе источио укупно 26.511 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 21.12.2008. године, окривљени ББ1 и АА6 су у возила којима су управљали (РУ 136-410/37-31 и "аа" по претходној резервацији извршеној код "AA", уточили количину од 31.326 литара МБ 95, односно 32.254 литара БМБ 95, а након утакања сву робу, односно обе цистерне окривљени ВВ1 и АА6 одвезли су у кућу у власништву окривљеног АА9, у месту Трстеница број 229, СО Обреновац, те извршили истакање у тамошње резервоаре, и то је окривљени ББ1 источио укупно 26.937 литара МБ 95, а окривљени АА6 27.349 литара МБ 95, а са преосталом количином прешли административну границу, а по повратку у централну Србију окривљени ББ1 је источио 4.153 МБ 95 на пумпу "AA18", а окривљени АА6 4.687 литара МБ 95 на пумпу "AA19",

  -дана 24.12.2008. године, окривљени АА6, по претходној резервацији извршеној код "AA" у цистерну рег. ознака "аа", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 32.262 литра МБ 95, а након утакања преузету робу одвезао на бензинску пумпу "AA24", где је извршио истакање у један од тамошњих резервоара у количини од 27.340 литара МБ95, а са преосталом количином прешао административну границу,

-дана 25.12.2008. године, окривљени ББ1, по претходној резервацији извршеној код "AA", у цистерну рег.ознака "аа1", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 31.381 литра МБ 95, а након утакања преузету робу одвезао на бензинску пумпу "AA10", где је извршио истакање у један од тамошњих резервоара, у количини од укупно 26.727 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

  -дана 27.12.2008. године, окривљени АА6, по претходној резервацији извршеној код "AA", у цистерну рег. ознака "аа", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 32.392 литра МБ 95, а након утакања преузету робу одвезао у кућу окривљеног АА9, где је извршио истакање у један од тамошњих резервоара, у количини од 27.340 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

  -дана 28.12.2008. године окривљени ББ1, по претходној резервацији извршеној код "AA", у цистерну рег. ознака "аа1", у Рафинерији Панчево, уточио количину од 31.406 литра МБ 95, а након утакања преузету робу одвезао у кућу окривљеног АА9, где је извршио истакање у један од тамошњих резервоара, у количини од укупно 26.727 литара МБ 95, а са преосталом количином прешао административну границу,

док су у више наврата преузете нафтне деривате од наведених привредних друштава заиста и одвозили на територију АП КиМ и испоручивали их правним лицима "AA2", "AA3" доо и "AA4" у потпуности у количини коју су и преузели.

6.

Окр. АА8 и окр. АА7

-у периоду од септембра до краја децембра 2008. године, на територији Републике Србије, у Београду, способни да схвате значај својих дела и управљају својим поступцима, свесни забрањености својих радњи и хтели њихово извршење, по претходном договору, окривљени АА8 и АА7, у својству одговорних лица у привредном друштву "AA5", и то окривљени АА7 као оснивач и директор, који је вршио послове управљања, заступања, вођења послова, сачињавања пословне документације и друге послове из делатности правног лица на основу Одлуке о оснивању привредног друштва, а окривљени АА8 који је био оснивач и директор привредног друштва до августа 2008. године, коме је окривљени АА7 поверио да фактички обавља послове промета нафтним дериватима и другом робом и сачињавања пословне документације, искоришћавањем свог положаја и овлашћења у намери да себи и другим члановима организоване криминалне групе прибави противправну имовинску корист у износу од преко 1.500.000,00 динара, тако што је окривљени АА8, по инструкцијама добијеним од окривљеног АА, описаних у ставу II тачка 1 диспозитива оптужнице, и у договору са окривљеним АА7, сачињавао пословну документацију неистинитог садржаја о наведеном промету нафтних деривата наведеног привредног друштва, користећи чињеницу да је био директор овог привредног друштва до августа 2008. године, сачињавао налог за пренос средстава са рачуна "AA5", која средства су, по инструкцијама окривљеног АА, уплаћивали купци - власници бензинских пумпи на жиро-рачун "AA6", како би се "AA5" приказала као добављач нафтних деривата, који су претходно источени на бензинским пумпама на територији централне Србије и АП Војводине, те је након пребацивања новца на рачун "AA6" окривљени АА8 преузимао готов новац од окривљеног ББ6, одговорног лица у "AA6" и предавао га окривљеном АА, док је окривљени АА7 сачинио пословну документацију неистините садржине - рачуне - отпремнице и то: рачун - отпремница бр. 29/08 од 17.09.2008. године, испостављен "AA6", 34/08 и 35/08 од 01.10.2008. године, испостављен "AA7", бр. 42/08 од 20.10.2008. године, испостављен купцу "AA8", бр. 47/08 од 23.10.2008. године, испостављен купцу "AA9", рачун бр. 48/08 од 29.10.2008. године, испостављен купцу "AA10", рачун 49/08 од 29.10.2008. године, испостављен купцу "AA11", рачун бр. 50/08 од 29.10.2008. године, испостављен купцу "AA10", рачун бр. 51/08 од 31.10.2008. године, испостављен купцу "AA10", рачун бр. 52/08 од 31.10.2008. године, испостављен купцу "AA10", рачун бр. 61/08 од 27.11.2008. године, испостављен купцу "AA11", рачун бр. 62/08 од 27.11.2008. године, испостављен купцу "AA11", рачун бр. 63/08 од 27.11.2008. године, испостављен купцу "AA9", рачун бр. 46/08 од 23.10.2008. године, испостављен купцу "AA11", рачун бр. 40/08 од 13.10.2008. године, испостављен купцу "AA10", рачун бр. 23/08 од 26.09.2008. године, испостављен "AA6", за количину од укупно 221.663 литара нафтних деривата, за укупан износ од 17.981.435,66 динара и сертификате о квалитету робе, сертификате о квалитету робе и о наводној продаји нафтних деривата купцима на територији Републике Србије ("AA16", "AA11", "AA9" и "AA10"), као и пословну документацију о куповини робе и услуга:

-по изводима "AA25": бр. 5 од 21.08.2008. године, бр. 6 од 14.10.2008. године, бр. 7 од 15.10.2008. године, бр. 8 од 16.10.2008. године, бр. 9 од 22.10.2008. године, бр. 10 од 23.10.2008. године, бр. 11 од 24.10.2008. године, бр. 12 од 25.10.2008. године, бр. 13 од 27.10.2008. године, бр. 14 од 28.10.2008. године, бр. 15 од 29.10.2008. године, бр. 16 од 30.10.2008. године, бр. 17 од 31.10.2008. године, бр. 18 од 03.11.2008. године, бр. 22 од 10.11.2008. године, бр. 23 од 11.11.2008. године, бр. 24 од 17.11.2008. године, бр. 25 од 18.11.2008. године, бр. 26 од 20.11.2008. године, бр. 27 од 21.11.2008. године, бр. 28 од 24.11.2008. године, бр. 29 од 28.11.2008. године, бр. 30 од 01.12.2008. године, бр. 31 од 02.12.2008. године, бр. 32 од 03.12.2008. године, бр. 35 од 10.12.2008. године, бр. 37 од 15.12.2008. године, бр. 38 од 17.12.2008. године, бр. 39 од 18.12.2008. године, бр. 400 од 19.12.2008. године, бр. 41 од 24.12.2008. године, бр. 42 од 25.12.2008. године, бр. 44 од 29.12.2008. године, бр. 45 од 30.12.2008. године, на укупан износ од 22.123.061,72 динара,

-а по изводима "AA26" бр. 196 од 22.08.2008. године, бр. 198 од 25.08.2008. године, бр. 218 од 17.09.2008. године, бр. 219 од 18.09.2008. године, бр. 220 од 19.09.2008. године, бр. 223 од 23.09.2008. године, бр. 225 од 25.09.2008. године, бр. 228 од 29.09.2008. године, бр. 229 од 30.09.2008. године, бр. 230 од 01.10.2008. године, бр. 232 од 03.10.2008. године, бр. 233 од 04.10.2008. године, бр. 234 од 06.10.2008. године, бр. 235 од 07.10.2008. године, бр. 241 од 14.10.2008. године, бр. 243 од 16.10.2008. године, бр. 244 од 17.10.2008. године, бр. 245 од 18.10.2008. године, бр. 246 од 20.10.2008. године, бр. 247 од 21.10.2008. године, бр. 248 од 22.10.2008. године, бр. 249 од 23.10.2008. године, бр. 250 од 24.10.2008. године, бр. 251 од 27.10.2008. године, бр. 252 од 28.10.2008. године, бр. 253 од 29.10.2008. године, бр. 254 од 30.10.2008. године, бр. 255 од 31.10.2008. године, бр. 256 од 03.11.2008. године, бр. 257 од 04.11.2008. године, бр. 260 од 07.11.2008. године, бр. 261 од 10.11.2008. године, бр. 262 од 11.11.2008. године, бр. 263 од 12.11.2008. године, бр. 264 од 13.11.2008. године, бр. 265 од 14.11.2008. године, бр. 266 од 17.11.2008. године, бр. 267 од 18.11.2008. године, бр. 268 од 19.11.2008. године, бр. 269 од 20.11.2008. године, бр. 270 од 21.11.2008. године, бр. 271 од 25.11.2008. године, бр. 272 од 26.11.2008. године, бр. 273 од 28.11.2008. године, бр. 275 од 01.12.2008. године, бр. 276 од 02.12.2008. године, бр. 277 од 12.12.2008. године, бр. 278 од 17.12.2008. године, бр. 280 од 19.12.2008. године, бр. 281 од 22.12.2008. године, бр. 282 од 26.12.2008. године, на укупан износ од 28.730.829,60 динара,

чиме је омогућено напред наведеним стварним купцима да у пословним књигама својих привредних друштава евидентирају улаз нафтних деривата купљених "на црно" по нижим ценама и њихову даљу продају и тако остваре противправну имовинску корист на штету Буџета Републике Србије.


7.

окр. АА9 и окр. АА

-у периоду од краја септембра до краја децембра 2008. године, на територији Републике Србије, способни да схвате значај својих дела и управљају својим поступцима, свесни забрањености својих радњи и хтели њихово извршење, окривљени АА9, са умишљајем подстрекнут од стране окривљеног АА, који је, знајући да преко привредних друштава са територије АП КиМ, са којима су фактички управљали окр. АА1, АА2 и ББ7, према коме је кривични поступак раздвојен, може да врши промет нафтних деривата без плаћања ПДВ и акциза, нудио окр. АА9 куповину нафтних деривата по ценама нижим од продајних, па је окр. АА9 као одговорно лице, власник и директор "AA11", који је вршио послове управљања, надзора, промета нафтних деривата, заступања, вођења послова и друге послове из делатности правног лица на основу Одлуке о оснивању привредног друштва, понуду прихватио и искоришћавањем свог положаја и овлашћења прибавио организованој криминалној групи противправну имовинску корист, тако што је, по инструкцијама добијеним од окривљеног АА, вршио ускладиштење нафтних деривата у својим резервоарима, а потом вршио продају нафтних деривата бензинској пумпи "AA18" и "AA9", купујући нафтне деривате по нижој цени од набавне, а продавао их по званичној малопродајној цени наведеним пумпама за готов новац, а приликом продаје нафтних деривата на пумпи "AA11" доо лажно приказивао да је добављач "AA5", односно "AA6", која привредна друштва су му, након безготовинске уплате на њихов рачун, путем уплате разним физичким лицима по разним основама, подигнут новац на овај начин вратили уз одбитак своје провизије, који новац је окривљени АА9 користио за своје потребе, те за "AA11" купио 66.943 литра нафтних деривата по цени нижој од званичне набавне цене, а потом продавао по званичној цени, и тако прибавио противправну имовинску корист у износу од 1.157.114,40 динара, па је тако:
-дана 26.11.2008. године купио 11.960 литара,
-дана 04.12.2008. године купио 3.965 литара,
-дана 04.12.2008. године купио 3.884 литра,
-дана 13.12.2008. године купио 8.100 литара,
-дана 21.12.2008. године купио 11.937 литара,
-дана 27.12.2008. године купио 17.370 литара,
-дана 28.12.2008. године купио 9.727 литара.

8.

окр. ВВ6 и окр. АА

-у периоду од септембра до краја новембра 2008. године, на територији Републике Србије, у Лесковцу, способни да схвате значај својих дела и управљају својим поступцима, свесни забрањености својих радњи и хтели њихово извршење, окривљени ББ6, у својству одговорног лица у привредном друштву "AA6", коме је оснивач и директор СС11 поверио да фактички обавља послове управљања, вођења послова, сачињавања пословне документације и друге послове из делатности правног лица, са умишљајем подстрекнут од стране окривљеног АА, који је, знајући да се "AA5" бави фиктивном продајом нафтних деривата и да није стварни добављач, давао инструкције окр. ББ6 како да сачини пословну документацију неистините садржине у којој ће приказати да је "AA5" добављач нафтних деривата "AA6" и да се са рачуна "AA6" новац уплати на рачуне физичких лица, која треба да подигну новац у готовини, и тако створио одлуку да окр. ББ6 на то пристане, те је искоришћавањем свог положаја и овлашћења прибавио себи и организованој криминалној групи противправну имовинску корист у износу од преко 1.500.000,00 динара, тако што је приликом фиктивне продаје нафтних деривата "AA5", сачињавао и користио исправе - рачуне отпремнице и то: бр. 42-А/08 од 01.10.2008. године, бр. 43-А/08 од 01.10.2008. године, 44-А/08 од 13.10.2008. године, бр. 45-А/08 од 20.10.2008. године, 46-А/08 од 23.10.2008. године, 47-А/08 од 23.10.2008. године, 48-Б/08 од 29.10.2008. године, 48-Ц/08 од 29.10.2008. године, 48-Д/08 од 29.10.2008. године, 49-Б/08 од 30.10.2008. године, 111/08К од 27.11.2008. године, 112/8К од 27.11.2008. године, неистините садржине, које су послужиле "AA5" да у својој пословној документацији лажно евидентира улаз нафтних деривата у количини од 184.830 литара у вредности од 14.942.665,50 динара, са обрачунатим претходним порезом од 2.279.389,70 динара, а средства приспела на рачун "AA6" са рачуна "AA5", по основу наводне куповине нафтних деривата, налозима за пренос пребацивао на рачуне физичких лица са пребивалиштем у Црној Гори, које је претходно ангажовао у ту сврху, и то СС новац у износу од 840.000,00 динара у "AA27", СС1 новац у износу од 2.505.000,00 динара у "AA27" и СС2 новац на основу налога за пренос средстава и извода бр. 13 од 28.10.2008. године, бр. 18 од 04.11.2008. године, бр. 21 од 07.11.2008. године, бр. 24 од 19.11.2008. године, бр. 25 од 20.11.2008. године, бр. 28 од 26.11.2008. године и бр. 29 од 28.11.2009. године "AA27", у укупном износу од 11.599.000,00 динара, као и на рачун "AA28" у "AA27", новац у износу од 1.400.000,00 динара, а затим по подизању новца од стране наведених физичких лица, посредством окривљеног АА8, новац предавао окривљеном АА, уз одбитак своје провизије.


9.

окр. ББ3

-у периоду од 01.12.2008. године до 27.01.2009. године, на територији Републике Србије, у Сремској Митровици, способан да схвати значај свога дела и управља својим поступцима, свестан забрањености својих радњи и хтео његово извршење, у својству одговорног лица у привредном друштву "AA29" - формалног власника и директора ПД "AA29", који је вршио послове промета нафтних деривата и друге робе и сачињавања пословне документације на основу одлуке о оснивању привредног друштва, заједно са осуђеним ББ8, против кога је кривични поступак правноснажно завршен, а који је фактички наставио да врши послове управљања, заступања, вођења послова и сачињавања пословне документације и друге послове из делатности правног лица и који је био оснивач и директор привредног друштва до јануара 2008. године, искоришћавањем свог положаја и овлашћења прибавио себи и другим члановима организоване криминалне групе противправну имовинску корист у износу од преко 1.500.000,00 динара, тако што је, по инструкцијама добијеним од окривљеног АА, описаних под тачком II/1 оптужнице, сачињавао пословну документацију неистините садржине - рачуне, отпремнице, сертификате о квалитету робе о наводној продаји нафтних деривата купцима на територији централне Србије - "AA16", "AA11" и "AA9", чиме им је омогућио да у својим пословним књигама евидентирају улаз нафтних деривата купљених "на црно" и то по вишим ценама од цена по којима су их стварно платили, и тако остваре противправну имовинску корист и начине штету буџету Републике Србије, а по пријему новца од стране купаца на рачун "AA29", заједно са осуђеним ББ8, подизао готов новац са рачуна предузећа и уз задржавање провизије у висини од 6% предавао новац окривљеном АА, а по основу:

-извод бр. 109 од 29.12.2008. године, 110 од 30.12.2008. године, 111 од 31.12.2008. године, бр. 2 од 05.01.2009. године, бр. 3 од 06.01.2009. године, бр. 4 од 08.01.2009. године, бр. 5 од 09.01.2009. године, бр. 6 од 13.01.2009. године, бр. 8 од 20.01.2009. године, бр. 9 од 26.01.2009. године и бр. 10 од 27.01.2009. године "AA13", у укупном износу од 4.346.470,27 динара,

-извод бр. 139 од 13.12.2008. године, 140 од 15.12.2008. године, 141 од 16.12.2008. године, бр. 142 од 17.12.2008. године, 144 од 19.12.2008. године, 145 од 22.12.2008. године, 149 од 26.12.2008. године, бр. 150 од 29.12.2008. године, бр. 1 од 05.01.2009. године, бр. 2 од 06.01.2009. године, бр. 3 од 18.01.2009. године, бр. 6 од 13.01.2009. године, бр. 9 од 16.01.2009. године, бр. 10 од 19.01.2009. године, бр. 11 од 20.01.2009. године и бр. 13 од 22.01.2009. године "AA14" у укупном износу од 10.434.009,74 динара,

-извод бр. 6 од 23.01.2009. године, бр. 8 од 27.01.2009. године и бр. 9 од 28.01.2009. године "AA15", у укупном износу од 1.174.268,00 динара.


чиме су:

-окр. АА и окр. ББ2 извршили по једно кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у подстрекавању у вези члана 34 КЗ у продуженом трајању у вези члана 61 КЗ,

-окр. АА1 и окр. АА2 кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ,

-окр. АА6 и окр. ББ1 Зоран по једно кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ,

-окр. АА8 и окр. АА7 кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ,

-окр. АА9 кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ,

-окр. ББ6 кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ, и

-окр. ББ3 кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ.


III

окр. АА, окр. ББ2, окр. АА1 и окр. АА2


-у периоду од септембра до децембра 2008. године, на територији Републике Србије и Аутономне Покрајине КиМ, способни да схвате значај својих дела и управљају својим поступцима, свесни забрањености својих радњи и хтели њихово извршење, извршили пренос имовине - новца, са знањем да новац потиче од кривичног дела, у намери да се лажно прикаже незаконито порекло имовине, а износ новца прелази 1.500.000,00 динара, тако што су новац од нафтних деривата продатих "на црно" бензинским пумпама "AA16", "AA11", "AA9", "AA18", "AA19" и "AA10", а који је подигнут преко привредних друштава "AA5", "AA29" и "AA6", окривљени АА и ББ2, преко возача, окривљених АА6 и ББ1, предали окривљенима АА1, АА2 и ББ7, према коме је кривични поступак раздвојен, који су сачињавањем лажне пословне документације тако добијени новац уплаћивали на рачуне својих привредних друштава "AA2", "AA3" и "AA4", са којих рачуна су вршили безготовинско плаћање продавцима нафтних деривата "AA" и "AA1", у укупном износу од 25.412.835,00 динара,

-чиме су извршили кривично дело прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ.


IV

1.

окр. ББ4 и окр. ББ5


-у периоду од новембра до децембра 2008. године, у Београду, способни да схвате значај својих дела и управљају својим поступцима, свесни забрањености својих радњи и хтели њихово извршење, по претходном договору, као одговорна лица која су вршила послове управљања, заступања, вођења послова, надзора и друге послове из делатности правног лица на основу Одлуке о оснивању привредног друштва, и то окривљени ББ5, као оснивач и власник Привредног друштва "AA30", које привредно друштво је власник бензинске пумпе "AA18" и власник бензинске пумпе "AA18" у Београду, _, коју је издао у закуп на основу Уговора о закупу са "AA30"" до 30.11.2008. године, а окривљени ББ4, као оснивач и власник "AA31" од 01.12.2008. године, које привредно друштво је закупац бензинске пумпе "AA18" у Београду, _, на основу Уговора о закупу са окр. ББ5 и закупац бензинске пумпе "AA18", на основу Уговора о закупу са "AA30", искоришћавањем свог положаја и овлашћења прибавили себи противправну имовинску корист у износу од преко 1.500.000,00 динара, и то окр. ББ5, у периоду од 15.11. до 29.11.2008. године, у износу од 1.703.832,00 динара, а окривљени ББ4, у периоду од 03.12. до 23.12.2008. године, у износу од 1.043.052,00 динара, тако што су на бензинским пумпама "AA18" у Београду и "AA18" у СО Владимирци, по претходном договору са окривљеним АА, окр. АА9 и АА10, куповали за готов новац безоловни моторни бензин БМБ 95 и моторни бензин МБ 95, у укупној количини од 228.907 литара, по нижој цени од званичне набавне цене, а потом на наведеним бензинским пумпама гориво продавали по званичној малопродајној цени, без евидентирања у књиговодственој документацији, и тако прибавили себи противправну имовинску корист, и то окр. ББ5 у износу од 1.703.832,00 динара, а окр. ББ4 у износу од 1.043.052,00 динара, избегавајући плаћање акцизе и пореза на додату вредност, након чега су вршили плаћање готовим новцем, тако што су куповину, испоруку и плаћање нафтних деривата договарали са АА10, сином окривљеног АА9, а потом АА10 од окривљеног ББ4 преузимао готов новац за исплату нафтних деривата који су источени на бензинским пумпама "AA8" у Београду и "AA18" у _, и предавао га АА, па су тако:

-дана 15.11.2008. године купили 26.900 литара горива на бензинској пумпи "AA18" у _, које гориво је источено из камиона-цистерне РУ 136- 410/37-31 РУ, којим је управљао окривљени ББ1;

-дана 17.11.2008. године купили 27.700 литара горива на бензинској пумпи "AA18", које гориво је источено из камиона-цистерне "аа", којим је управљао окривљени АА6;

-дана 18.11.2008. године купили 3.440 литара горива на бензинској пумпи "AA18", које гориво је источено из камиона-цистерне "аа1", којим је управљао окривљени ББ1;

-дана 23.11.2008. године купили 27.956 литара горива на бензинској пумпи "AA18" у_, које гориво је источено из камиона-цистерне "аа", којим је управљао окривљени АА6;

-дана 29.11.2008. године купили 28.090 литара горива на бензинској пумпи "AA18", које гориво је источено из камиона-цистерне "аа", којим је управљао окривљени АА6;

-дана 29.11.2008. године купили 27.900 литара горива на бензинској пумпи "AA18" у_, које гориво је источено из камиона-цистерне "аа1", којим је управљао окривљени ББ1;

-дана 03.12.2008. године купили 28.000 литара горива на бензинској пумпи "AA18", које гориво је источено из камиона-цистерне "аа", којим је управљао окривљени АА6;

-дана 03.12.2008. године купили 27.098 литара горива на бензинској пумпи "AA18" у_, које гориво је источено из камиона-цистерне "аа1", којим је управљао окривљени ББ1;

-дана 16.12.2008. године купили 27.670 литара горива, које је источено на бензинским пумпама "AA18" и "AA18" у _, из камиона-цистерне "аа", којим је управљао окривљени АА6;

-дана 23.12.2008. године купили 4.153 литара горива на бензинској пумпи "AA18", које гориво је источено из камиона-цистерне "аа1", којим је управљао окривљени ББ1,


-чиме је окривљени ББ5 извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ, а окривљени ББ4 кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ.


2.

Окривљени АА4

-у периоду од септембра до децембра 2008. године, у Коцељеви, способан да схвати значај својих дела и управља својим поступцима, свестан забрањености својих радњи и хтео њихово извршење, као одговорно лице - оснивач и директор привредног друштва "AA10", који је вршио послове управљања, заступања, вођења послова, промета нафтних деривата и надзора на основу Одлуке о оснивању привредног друштва, искоришћавањем свог положаја и овлашћењан прибавио себи противправну имовинску корист у износу од преко 450.000,00 динара, тако што је, по претходном договору са окривљенима АА и ББ2, који су продавали нафтне деривате, на својој бензинској пумпи куповао безоловни моторни бензин БМБ 95 и моторни бензин МБ 95, у количини од 93.573 литара, по нижој цени од званичне набавне цене, а потом продавао по званичној малопродајној цени, и тако прибавио себи противправну имовинску корист у износу од 929.401,30 динара, избегавајући плаћање акцизе и пореза на додату вредност, а потом лажно приказивао да је добављач нафтних деривата ПД "AA5", односно "AA6", која привредна друштва нису испоручила нафтне деривате, а у пословној документацији - фактурама приказала да је испоручена знатно мања количина нафтних деривата, те је вршена безготовинска уплата на њихов рачун од стране "AA10" доо, па је тако:

-дана 01.10.2008. године купио 27.000 литара горива на својој бензинској пумпи, које гориво је источено из камиона "аа", којим је управљао окривљени АА6;

-дана 13.10.2008. године купио 12.600 литара горива на својој бензинској пумпи, које је гориво је источено из камиона-цистерни;

-дана 25.10.2008. године купио око 27.000 литара горива, које је источено из камиона-цистерни, којим су управљали ББ1 и АА6;

-дана 25.12.2008. године купио 26.973 литара горива на својој бензинској пумпи, које гориво је источено из камиона-цистерне "аа1", којим је управљао окривљени ББ1,

-чиме је извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ.


3.

окривљени АА3

-у периоду од новембра до децембра 2008. године, у Шапцу у улици Поцерска бб, способан да схвати значај својих дела и управља својим поступцима, свестан забрањености својих радњи и хтео њихово извршење, као одговорно лице - власник и директор привредног друштва "AA22", који је вршио послове управљања, заступања, вођења послова, промета нафтних деривата и надзора на основу Одлуке о оснивању привредног друштва, искоришћавањем свог положаја и овлашћења прибавио себи противправну имовинску корист у износу од преко 450.000,00 динара, тако што је, по претходном договору са окривљеним ББ2, који је продавао нафтне деривате, на својој бензинској пумпи куповао безоловни моторни бензин БМБ 95 и моторни бензин МБ 95, у количини од 56.690 литара, по нижој цени од званичне набавне цене, а потом продавао по званичној малопродајној цени, без евидентирања у књиговодственој документацији, и вршио плаћање готовим новцем, и тако прибавио себи противправну имовинску корист у износу од 716.280,00 динара, избегавајући плаћање акциза и пореза на додату вредност, па је тако:

-дана 10.12.2008. године купио 28.000 литара горива на својој бензинској пумпи у Шапцу, које гориво је источено из камиона-цистерне "аа1", којим је управљао окривљени ББ1;

-дана 16.12.2008. године купио 4.350 литара горива у Јукову, које је источено из камиона-цистерни и преточено у цистерну власништво окривљеног АА3;

-дана 24.12.2008. године купио 27.340 литара горива на својој бензинској пумпи у Шапцу, које гориво је источено из камиона-цистерне "аа", којим је управљао окривљени АА6,

-чиме је извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ.


4.

окривљени АА5

-у периоду од новембра до децембра месеца 2008. године у Ваљеву, улица Бирчанинова број 46, способан да схвати значај својих дела и управља својим поступцима, свестан забрањености својих радњи и хтео њихово извршење, као одговорно лице - власник и директор привредног друштва "AA9", који је вршио послове управљања, заступања, вођења послова, промета нафтних деривата и надзора на основу Одлуке о оснивању привредног друштва, искоришћавањем свог положаја и овлашћења прибавио себи противправну имовинску корист у износу од преко 450.000,00 динара, тако што је, по претходном договору са окривљенима АА и АА9, који су продавали нафтне деривате, на својој бензинској пумпи "AA9", куповао безоловни моторни бензин БМБ 95 и моторни бензин МБ 95, у количини од 67.606 литара, по нижој цени од званичне набавне цене, а потом продавао по званичној малопродајној цени, те прибавио противправну имовинску корист у износу од 546.982,35 динара, избегавајући плаћање акцизе и пореза на додату вредност, а приликом продаје нафтних деривата на својој пумпи лажно приказивао да је добављач "AA5", односно "AA12", на чије рачуне је вршио безготовинске уплате, па је тако:

-дана 22.10.2008. године купио, посредством окривљеног АА9, гориво које је у количини од 27.000 литара источено из камиона-цистерне "аа1", којим је управљао окривљени ББ1, а које је источено на бензинским пумпама "AA11" и "AA9";

-дана 26.11.2008. године купио 11.960 литара горива на својој бензинској пумпи, које гориво је источено из камиона-цистерне "аа", којим је управљао окривљени АА6;

-дана 13.12.2008. године купио 18.646 литара горива на својој бензинској пумпи, које гориво је источено из камиона-цистерне "аа1", којим је управљао окривљени ББ1;

-дана 31.12.2008. године купио, посредством окривљеног АА9, 10.000 литара горива, које је, из резервоара куће окривљеног АА9, цистерном отпремљено на бензинску пумпу власништво окривљеног АА5 и тамо источено,


-чиме је извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ.


Применом наведених законских прописа и одредби чланова 4, 42, 45 и 60 КЗ, суд претходно утврђује појединачне казне затвора, и то:


Окривљеном АА

-за кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године,

-за продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању у продуженом трајању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ и члана 61 КЗ, казну затвора у трајању од 5 (пет) година,

-за кривично дело прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године.


Окривљеном ББ2

-за кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године,

-за продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању у продуженом трајању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ и члана 61 КЗ, казну затвора у трајању од 4 (четири) године,

-за кривично дело прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године.


Окривљеном АА1

-за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци,

-за кривично дело прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године.


Окривљеном АА2

-за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци,

-за кривично дело прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године,

 

па суд, применом чланова 4, 42, 45, 54, 60 и 63 КЗ


О С У Ђ У Ј Е

Окривљеног АА на јединствену казну затвора у трајању од 6 (шест) година, у коју казну му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.18/09 од 11.05.2009. године, у периоду од 08.05.2009. године до 31.05.2012. године, када му је решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1.бр.230/10 од 31.05.2012. године, притвор замењен мером забране напуштања стана уз електронски надзор, затим време проведено уз примену наведене мере у периоду од 31.05.2012. године до 09.04.2014. године, када му је мера забране напуштања стана уз електронски надзор укинута решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1.бр.230/10 - Кв.По1.бр.180/14 од 09.04.2014. године.

Окривљеног ББ1 на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) година, у коју му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.18/09 од 11.05.2009. године, у периоду од 08.05.2009. до 23.01.2013. године, када му је притвор укинут на основу решења тог суда Ки.По1.бр.230/10 од 11.10.2012. године, којим је прихваћено јемство.

Окривљеног АА1 на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године.

Окривљеног АА2 на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године.

Окривљеног АА6 на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 9 (девет) месеци, у коју му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.18/09 од 11.05.2009. године, у периоду од 08.05.2009. године до 15.10.2009. године, када му је решењем кривичног већа тога суда Кв.По1.бр.361/09 од 15.10.2009. године притвор укинут и одређена мера забране напуштања боравишта, која мера му је укинута решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1.бр.230/10 од 14.03.2012. године.

Окривљеног ББ1 на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 9 (девет) месеци, у коју му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.18/09 од 11.05.2009. године, у периоду од 08.05.2009. године до 25.09.2009. године када му је притвор укинут решењем Окружног суда у Београду Ки.П.бр.18/09 од 25.09.2009. године.

Окривљеног АА8 на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци, у коју му се урачунава време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.18/09 од 11.05.2009. године, у периоду од 08.05.2009. године до 24.12.2010. године, када му је притвор укинут решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1.бр.230/10 од 24.12.2010. године.

Окривљеног АА7 на казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци, у коју му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.18/09 од 11.05.2009. године, у периоду од 08.05.2009. године до 24.12.2010. године, када му је притвор укинут решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1.бр.230/10 од 24.12.2010. године.

Окривљеног АА9 на казну затвора у трајању од 2 (две) године, у коју казну му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.18/09 од 11.05.2009. године, у периоду од 10.05.2009. године до 10.07.2009. године када му је притвор укинут решењем Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.18/09 од 10.07.2009. године.

Окривљеног ББ6 на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 9 (девет) месеци, у коју му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.18/09 од 03.06.2009. године, у периоду од 29.09.2010. године до 03.11.2010. године, када му је притвор укинут решењем кривичног већа Вишег суда у Београду, Посебно одељење Кв.По1.бр.1441/10 од 03.11.2010. године.

Окривљеног ББ3 на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 9 (девет) месеци, у коју му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.18/09 од 03.06.2009. године, у периоду од 09.07.2009. до 05.10.2010. године, као и време проведено у притвору по решењу кривичног већа Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1.бр.47/11 - Кв.По1.бр.175/12 од 22.03.2012. године, у периоду од 09.07.2012. године до 06.12.2013. године, када му је притвор укинут решењем тога суда К.По1.бр.230/10 од 06.12.2013. године.

Окривљеног ББ5 на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 9 (девет) месеци.

Окривљеног ББ4 на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, у коју му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.24/09 од 03.07.2009. године, у периоду од 01.07.2009. године до 18.08.2009. године, када му је притвор укинут решењем тог суда Ки.П.бр.24/09 од 18.08.2009. године.

Окривљеног АА4 на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, у коју казну му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.24/09 од 03.07.2009. године, у периоду од 01.07.2009. године до 03.08.2009. године, када му је притвор укинут решењем тог суда Ки.П.бр.24/09 од 03.08.2009. године.

Окривљеног АА3 на казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци, у коју му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.24/09 од 03.07.2009. године, у периоду од 01.07.2009. године до 03.08.2009. године, када му је притвор укинут решењем тог суда Ки.П.бр.24/09 од 03.08.2009. године.

Окривљеног АА5 на казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци, у коју казну му се урачунава и време проведено у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду, Посебно одељење Ки.П.бр.24/09 од 03.07.2009. године, у периоду од 01.07.2009. године до 03.08.2009. године, када му је притвор укинут решењем тог суда Ки.П.бр.24/09 од 03.08.2009. године.

На основу члана 87 КЗ изриче се


МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ
ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА

-па се одузима теретно моторно возило марке "МАН" рег. ознаке "аа2", прикључно возило - цистерна, рег. ознаке "аа4" и цистерна рег. ознака "аа1", власништво фирме "AA32", који предмети су употребљени за извршење кривичних дела.


На основу члана 91 КЗ


ОДУЗИМА СЕ ИМОВИНСКА КОРИСТ

и то:

-од окривљених АА, АА1, АА2, ББ2, АА8, АА6, ББ1, АА9, АА7, ББ6 и ББ3, у износу од 36.561.380,70 динара, те се ови окривљени солидарно обавезују да суду уплате наведени износ у року од 30 од дана достављања пресуде;

-од окривљеног ББ5, у износу од 1.703.832,00 динара, те се окривљени обавезује да суду уплати наведени износ у року од 30 дана од дана достављања ове пресуде;

-од окривљеног ББ4, у износу од 1.043.052,00 динара, те се окривљени обавезује да суду уплати наведени износ у року од 30 дана од дана достављања пресуде;

-од окривљеног АА4, у износу од 929.401,30 динара, те се окривљени обавезује да суду уплати наведени износ у року од 30 дана од дана достављања пресуде;

-од окривљеног АА3, у износу од 716.280,00 динара, те се окривљени обавезује да суду уплати наведени износ у року од 30 дана од дана достављања пресуде;

-од окривљеног АА5, у износу од 546.982,35 динара, те се окривљени обавезује да суду уплати наведени износ у року од 30 дана од дана достављања пресуде.


На основу члана 264 став 1 у вези члана 262 став 2 ЗКП, обавезују се окривљени АА, ББ2, АА6, ББ1, АА9, АА8, АА7, ББ6, ББ3, ББ5, ББ4, АА4, АА3 и АА5 да накнаде трошкове кривичног поступка, о чијој висини ће бити одлучено накнадно посебним решењем.

Окривљени АА, ББ2, АА6, ББ1, АА9, АА7, ББ5, ББ4, ББ6, АА4, АА3 и АА5 обавезују се да на име паушала суду плате износ од по 30.000,00 динара, а окривљени ББ3 износ од 10.000,00 динара, све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.

Жалбе, Тужиоца за организовани криминал, браниоца окр. АА6, адв. АБ4, браниоца окр. ББ1, адв. АБ8, окр. АА8 и његовог браниоца адв. АБ6, браниоца окр. АА7, адв. АБ5, браниоца окр. АА9, адв. АБ7, браниоца окр. ББ6, адв. ББ12, браниоца окр. ББ5 и окр. ББ4, адв. АБ9, браниоца окр. АА4, адв. АБ2 и браниоца окр. АА3, адв. АБ1, у преосталом делу се одбијају као неосноване, док се у целости као неосноване одбијају жалбе, окр. АА и његовог браниоца адв. АБ10, браниоца окр. ББ2 адв. АБ11, браниоца окр. АА1 и АА2, адв. АБ, окр. ББ3 и његовог браниоца адв. АБ15 и браниоца окр. АА5, адв. АБ4.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 3/15 од 23.03.2016. године, окривљени АА, АА1, АА2, ББ2, АА6, ББ1, АА8, АА9, АА7, ББ6, ББ3, ББ5, ББ4, АА4, АА3 и АА5 оглашени су кривим, и то окр. АА и окр. ББ2 за по једно кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у подстекавању у вези члана 34 КЗ у продуженом трајању у вези члана 61 КЗ, окр. АА1 и окр. АА2 за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, окр. АА6 и окр. ББ1 за по једно кривично дело злоупореба положаја одговорног лица у помагању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ, окр. АА8 и окр. АА7 за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, окр. АА9 за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ, окр. ББ6 за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ, окр. ББ3 за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, окр. АА, окр. ББ2, окр. АА1 и окр. АА2 за кривично дело прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, окр. ББ5 и окр. ББ4 за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, окр. АА4 за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ, окр. АА3 за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 Кзи окр. АА5 за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ. За учињена кривична дела, суд је претходно, на основу члана 4, 42, 45 и 60 КЗ, утврдио окр. АА, за продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању у продуженом трајању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ и члана 61 КЗ, казну затвора у трајању од пет година, а за кривично дело прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од једне године, окр. ББ2, за продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању у продуженом трајању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ и члана 61 КЗ, казну затвора у трајању од четири године, а за кривично дело прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од једне године, окр. АА1, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од три године и шест месеци, а за кривично дело прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 1 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од једне године, те окр. АА2, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од три године и шест месеци, а за кривично дело прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 2 увези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од једне године. Потом је суд, применом члана 4, 42, 45, 54, 60 и 63 КЗ, осудио окр. АА на јединствену казну затвора у трајању од пет година и шест месеци, у коју му се урачунава време проведено у притвору, у периоду од 08.05.2009. године до 31.05.2009. године и време проведено у примени мере забране напуштања стана уз електронски надзор, у периоду од 31.05.2012. године до 09.04.2014. године, окр. ББ2 на јединствену казну затвора у трајању од четири године и шест месеци, у коју му се урачунава време проведено у притвору, у периоду од 08.05.2009. године до 23.01.2013. године, окр. АА1, за кривично дело из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ и кривично дело из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, на јединствену казну затвора у трајању од четири године, окр. АА2 за кривично дело из 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ и кривично дело из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, на јединствену казну затвора у трајању од четири године, окр. АА6, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ, на казну затвора у трајању од две године и девет месеци, у коју му се урачунава време проведено у притвору, у периоду од 08.05.2009. године до 15.10.2009. године, окр. ББ1, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ, на казну затвора у трајању од две године и девет месеци, окр. АА8, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, на казну затвора у трајању од две године и девет месеци, у коју му се урачунава време проведено у притвору, у периоду од 08.05.2009. године до 24.12.2010. године, окр. АА7, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, на казну затвора у трајању од три године и девет месеци, у коју му се урачунава време проведено у притвору, у периоду од 08.05.2009. године до 24.12.2010. године, окр. АА9, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ, на казну затвора у трајању од три године и шест месеци, окр. ББ6, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ, на казну затвора у трајању од три године, у коју му се урачунава време проведено у притвору, у периоду од 29.09.2010. године до 03.11.2010. године, окр. ББ3, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, на казну затвора у трајању од две године и девет месеци, у коју му се урачунава време проведено у притвору од 09.07.2009. године до 05.10.2009. године, као и у периоду од 09.07.2012. године до 06.12.2013. године, окр. ББ5, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, на казну затвора у трајању од три године, окр. ББ4, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, на казну затвора у трајању од две године, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору, у периоду од 01.07.2009. године до 18.08.2009. године, окр. АА4, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ, на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци, у коју му се урачунава време проведено у притвору, у периоду од 01.07.2009. године до 03.08.2009. године, окр. АА3, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ, на казну затвора у трајању једне године, у коју му се урачунава време проведено у притвору, у периоду од 01.07.2009. године до 03.08.2009. године, и окр. АА5, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ, на казну затвора у трајању од девет месеци, у коју му се урачунава време проведено у притвору, у периоду од 01.07.2009. године до 03.08.2009. године.

Истом пресудом, на основу члана 87 КЗ, изречена је мера безбедности одузимања предмета, па се одузима теретно возило марке "МАН" рег. ознаке "аа2", прикључно возило - цистерна рег. ознаке "аа4" и цистерна рег. ознака "аа1", власништво фирме "AA32", који предмети су употребљени за извршење кривичних дела.

Такође истом пресудом, на основу члана 21 КЗ, одузима се имовинска корист, и то од окривљених АА, АА1, АА2, ББ2, АА8, АА6, ББ1, АА9, АА7, ББ6 и ББ3, у износу од 36.561.380,70 динара, па су именовани солидарно обавезани да суду уплате наведени износ, у року од 30 дана од дана достављања правноснажне судске одлуке, док је од окривљеног ББ5 одузета имовинска корист у износу од 1.703.832,00 динара, од окр. ББ4 у износу од 1.043.052,00 динара, од окр. АА4 у износу од 929.401,30 динара, од окр. АА3 у износу од 716.280,00 динара и од окр. АА5 у износу од 546.982,35 динара, те су ови окривљени обавезани да суду уплате наведене износе, у року од 30 дана од дана достављања правноснажне судске одлуке.

Наведеном пресудом, на основу члана 264 став 3 у вези члана 261 став 2 ЗКП, обавезани су окривљени АА, ББ2, АА6, ББ1, АА9, АА8, АА7, ББ6, ББ3, ББ5, ББ4, АА4, АА3 и АА5, да на име трошкова кривичног поступка, суду плате износ који ће бити накнадно одређен посебним решењем, као и на име паушала да окривљени АА, ББ2, АА6, ББ1, АА9, АА7, ББ5, ББ4, ББ6, ББ10, АА3 и АА5, плате износ од по 20.000,00 динара, а ББ3 износ од 5.000,00 динара, све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Против напред наведене пресуде, благовремено су жалбе изјавили:

-Тужилац за организовани криминал, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичним санкцијама, са предлогом да Апелациони суд у Београду првостепену пресуду преиначи, тако што ће оптужене АА и ББ2 огласити кривим и за кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ, а потом да им, узимајући као утврђене изречене казне, изрекне строжије јединствене казне затвора, те да оптуженог АА9 огласи кривим за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ и осуди на строжију казну затвора, а да оптужене АА1, АА2, АА6, ББ1, АА8, АА7, ББ6, ББ3, ББ5, ББ4, АА4, АА3 и АА5 осуди на строжије казне затвора,

-бранилац окр. АА1 и окр. АА2, адв. АБ, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду првостепену пресуду, у односу на ове окривљене, преиначи и исте ослободи од оптужбе за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 у вези члана 33 КЗ и кривично дело прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, и ослободи их обавеза плаћања, на име имовинске користи, износа означеног у делу пресуде, који се односи на одузимање имовинске користи и одлучи да трошкови кривичног поступка падну на терет буџетских средстава суда или да наведену пресуду, у односу на ове окривљене укине (по пресуди у односу на АА2 и АА1, Апелациони суд у Београду први пут одлучује) и предмет врати стварно, функционално и месно надлежном суду на поновно суђење,

-бранилац окр. АА3, адв. АБ1, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду ожалбену пресуду преиначи и оптуженог АА3 ослободи од оптужбе или да донесе одлуку о одржавању главног претреса,

-бранилац окр. ББ3, адв. АБ15, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду и окривљеног ББ3 ослободи оптужбе или исту преиначи, тако што ће окривљеном ББ3 изрећи знатно блажу казну по закону,

-бранилац окр. АА4, адв. АБ2, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи првостепену пресуду и окривљеног АА4 ослободи оптужбе или окривљеном изрекне знатно блажу казну, са мером електронског надзора,

-бранилац окр. АА5, адв. АБ3, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду, на основу члана 455 став 2 ЗКП, донесе одлуку да одржи главни претрес и након суђења пред већем донесе пресуду којом ће се преиначити пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 3/15 од 23.03.2016. године и оптужени АА5 ослободити од кривичне одговорности, на основу члана 423 став 1 тачка 2 ЗКП, или констатовати наступање апсолутне застарелости за кривично дело из члана 234 став 1 КЗ,

-бранилац окр. АА6, адв. АБ4, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду ожалбену пресуду преиначи, на тај начин што ће окр. АА6 ослободити од оптужбе за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ или му изрећи затворску казну у краћем трајању и ослободити од плаћања паушала и трошкова кривичног поступка, као и од солидарне исплате имовинске користи од 36.561.380,70 динара,

-бранилац окр. АА7, адв. АБ5, из свих законских разлога, са предлогом да другостепени суд ожалбену пресуду преиначи и окр. АА7 ослободи од оптужбе да је извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, ослободи солидарне обавезе исплате имовинске користи у износу од 36.561.380,70 динара, обавезе плаћања трошкова кривичног поступка, као и паушала у износу од 20.000,00 динара или да другостепени суд ожалбену пресуду укине и након спроведеног поступка о истој одлучи,

-бранилац окр. АА8, адв. АБ6, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациони суд ожалбену пресуду преиначи, на тај начин што ће окр. АА8 ослободити од оптужбе за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, ослободити од обавезе плаћања имовинске користи и од плаћања паушала и трошкова кривичног поступка,

-окр. АА4, због неправилне одлуке о казни и одлуке о мери безбедности из члана 441 ЗКП, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи пресуду Посебног одељења Вишег суда у Београду К.По1 бр. 3/15 од 23.03.2016. године и ослободи га оптужбе или му изрекне блажу казну, са мером електронског надзора,

-бранилац окр. АА9, адв. АБ7, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду, након одржане јавне расправе односно главног претреса, у односу на окр. АА9 одлучи тако да се уважи жалба, првостепена пресуда преиначи и окр. АА9 ослободи од оптужбе јер дело за које је оглашен кривим није кривично дело и нема доказа да је исто извршено или да се првостепена пресуда преиначи у односу на висину прибављене имовинске користи, радње окривљеног квалификују као прибављање имовинске користи од 383.964,00 динара, да се дело квалификује као извршење кривичног дела из члана 234 став 1 КЗ и донесе пресуда којом се оптужба одбија услед наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења или да се првостепена пресуда преиначи, тако да се окр. АА9 огласи кривим да је прибавио привредном друштву противправну имовинску корист у износу од 803.316,00 динара, чиме је извршио кривично дело из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ и да му се за исто изрекне условна осуда са утврђеном казном затвора од једне године у року проверавања од две године или да га осуди на казну затвора од десет месеци, коју ће издржати у просторијама у којима станује, без електронског надзора, уз накнаду имовинске користи, трошкова и паушала,

-окр. АА, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се његова жалба усвоји и донесе пресуда о казни, која би била највише једнака времену које је провео у притвору,

-бранилац окр. ББ1, адв. АБ8, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду првостепену пресуду преиначи, тако што ће окр. ББ1 ослободити од оптужбе јер дело за које је оглашен кривим није кривично дело и нема доказа да је исто извршено, као и ослободи солидарне обавезе исплате имовинске користи и плаћања трошкова кривичног поступка и паушала или уколико га суд огласи кривим и обавеже на плаћање имовинске користи, коју је прибавио извршењем кривичног дела, да исту преиначи тако што ће окр. ББ1 изрећи блажу кривичну санкцију, и у изречену казну урачунати време које је окривљени провео у притвору, те га обавезати на плаћање имовинске користи коју је стварно себи прибавио и ослободити плаћања трошкова кривичног поступка и паушала,

-окр. ББ3, из свих законских разлога, са предлогом да га Апелациoни суд у Београду ослободи одговорности,

-бранилац окривљеног ББ4 и окривљеног ББ5, адвокат АБ9, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациoни суд у Београду, Посебно одељење првостепену пресуду преиначи и окривљеног ББ5 и окривљеног ББ4 ослободи од оптужбе или да, у смислу члана 446 у вези члана 455 став 2 и става 1 тачка 3 ЗКП, одлуку о жалби донесе на основу одржаног претреса пред другостепеним судом,

-бранилац окривљеног АА, адвокат АБ10, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациoни суд у Београду, Посебно одељење преиначи првостепену пресуду, на тај начин што ће окривљеног АА ослободити оптужбе или уколико нађе да у његовим радњама постоје елементи другог - блажег кривичног дела, окривљеном изрекне казну затвора у краћем трајању,

-бранилац окривљеног ББ2, адвокат АБ11, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациoни суд у Београду преиначи нападнуту пресуду, у погледу квалификације дела које се ставља на терет окривљеном ББ2, те да га огласи кривим за кривично дело пореска утаја из члана 229 у помагању, те да му изрекне казну затвора не дужу од 2 (две) године или у крајњем случају највише до дужине времена које је провео у притвору, те да се окривљени ослободи обавезе солидарног одузимања имовинске користи, као и да се укине одлука о трошковима кривичног поступка као и мера безбедности одузимања предмета у односу на превозно средство - теретно возило марке "МАН" рег.ознака "аа2" са прикључном цистерном рег.ознаке "аа4", с обзиром да није власништво оптуженог ББ2,

-окривљени АА8, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациoни суд у Београду преиначи пресуду Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1.бр.3/15 и донесе ослобађајућу пресуду у односу на њега,

-бранилац окривљеног ББ6, адвокат ББ12, из свих законских разлога, са предлогом да другостепени суд преиначи првостепену пресуду и окривљеног ББ6 ослободи одговорности, као и одузимања имовинске користи.

Одговоре на жалбу Тужиоца за организовани криминал поднели су, бранилац окривљеног АА1 и окривљеног АА2, адвокат АБ, бранилац окривљеног ББ3, адвокат АБ15, бранилац окривљеног АА9, адвокат АБ7, бранилац окривљеног АА6, адвокат АБ4, бранилац окривљеног АА8, адвокат АБ6 и бранилац окривљеног ББ4 и окривљеног ББ5, адвокат АБ9.

Тужилац за организовани криминал, у поднеску Ктж.бр. 35/16 од 31.10.2016. године, предложио је да Апелациoни суд у Београду усвоји жалбу Тужилаштва за организовани криминал, а одбије као неосноване жалбе окривљених и њихових бранилаца.

Апелациoни суд у Београду, Посебно одељење је дана 01.03.2017. године одржао седницу већа, на којој је одлучио да, на основу члана 449 ЗКП, одржи претрес, који је одржан дана 14.09.2017. године, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Мирјане Илић, окривљеног АА и његовог браниоца, по заменичком пуномоћју, адвоката АБ14, браниоца окривљених АА1 и АА2, адвоката АБ, окривљеног ББ2 и његовог браниоца, адвоката АБ11, окривљеног АА6 и његовог браниоца, адвоката АБ4, окривљеног ББ1 и његовог браниоца, адвоката АБ8, окривљеног АА8 и његовог браниоца, адвоката АБ6, окривљеног АА9 и његовог браниоца, адвоката АБ13, окривљеног АА7 и његовог браниоца, адвоката АБ5, окривљеног ББ6 и његовог браниоца, адвоката ББ12, браниоца окривљеног ББ3, адвоката АБ15, окривљеног ББ5 и окривљеног ББ4, те њиховог браниоца, адвоката АБ16, окривљеног АА4 и његовог браниоца, адвоката АБ2, окривљеног АА3 и његовог браниоца, адвоката АБ1 и окривљеног АА5 и његовог браниоца, адвоката АБ3, а у одсуству уредно обавештеног окривљеног ББ3, па је, након саслушања окривљених, те разматрања списа предмета и навода из изјављених жалби, као и предлога Тужиоца за организовани криминал и одговора на жалбу јавног тужиоца, донео одлуку као у изреци пресуде.


Разлози за усвајање жалбе Тужиоца за организовани криминал и преиначења првостепене пресуде у односу на окривљеног АА и окривљеног ББ2, за кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ

Оптужницом Тужилаштва за организовани криминал Кт.С.бр.9/09 од 06.11.2009. године, измењеном дана 15.04.2013. године, дана 30.09.2015. године и дана 14.09.2017. године, окривљеном АА и окривљеном ББ2 стављено је на терет извршење кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ, више кривичних дела злоупотребе положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ и кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ.

Првостепени суд је, доносећи своју пресуду, нашао да у односу на напред наведену двојицу окривљених и извршених дела, постоји тзв. привидни идеални стицај, по основу консумпције, налазећи да су се ова лица и удружила ради вршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица, а да је последично дошло и до извршења кривичног дела прања новца из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ, односно да је то њихово удруживање заправо припремна радња за предузимање кривичноправних радњи кривичног дела из члана 234 КЗ; таправо, да је једна противправна радња (удруживање) предузета у циљу извршења другог дела (злоупотреба положаја одговорног лица), па из тог разлога, а имајући у виду да постоји временска и просторна повезаност, јединство умишљаја и коришћење практично исте ситуације, и могућа консумција кривичног дела, и то лакшег од ова два кривична дела, а све ово, посебно ако се има у виду да је суд утврдио да се у радњама окривљеног АА и окривљеног ББ2 стичу елементи продуженог кривичног дела из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ. У оваквој ситуацији, када се ради о тзв. привидном идеалном стицају по основу консумпције, суд је закључио да нема потребе ослобађати окривљене за кривично дело из члана 346 став 1 КЗ, већ је то дело само изостављено из диспозитива пресуде.

Међутим, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, основано се у жалби Тужиоца за организовани криминал истиче да је погрешан став првостепеног суда, да је једна противправна радња - удруживање, предузета у циљу извршења другог дела - злоупотребе положаја одговорног лица, те је првостепени суд погрешно применио кривични закон када оптужене АА и ББ2 није огласио кривим и изрекао им кривичну санкцију и за кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ.

Наиме, привидни идеални стицај постоји када су једном радњом остварена бића два или више кривичних дела, али су сва та кривична дела обухваћена бићем једног, тако да су остала садржана у том јединственом бићу. Консумпција значи да једно кривично дело у потпуности обухвата биће неког другог кривичног дела, односно извршење једног кривичног дела нужно или по правилу доводи до остварења и бића још неког кривичног дела.

Код кривичног дела злочиначко удруживање, ради се о удруживању ради извршења кривичних дела уопште, која у моменту удруживања нису по свему одређена, односно злочиначко удруживање из члана 346 КЗ је кривично дело које представља инкриминисање извесног облика удруживања ради вршења кривичних дела, што значи да се ради о ситуацији где је у закону одређено, као самостално кривично дело, удруживање, те сви учесници договора одговарају за само учешће у договору, односно удруживању.

За разлику од кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 КЗ, код кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ, удруживање није биће дела, при чему, уколико дође до извршења кривичног дела које је обухваћено планом злочиначког удружења, организатор злочиначког удружења одговара као подстрекач, и то за она дела која су обухваћена планом злочиначког удруживања или су настала тј. извршена у вези извршења кривичних дела обухваћена планом злочиначког удружења, а у међусобној су логичној повезаности, и то су дела настала у припреми за извршење кривичног дела која су обухваћена планом злочиначког удружења или која су настала након извршења дела обухваћених планом злочиначког удружења, а у међусобној су логичној повезаности.

С обзиром на изнето, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, не може се прихватити став првостепеног суда да је, у конкретном случају, удруживање заправо припремна радња за предузимање кривичноправних радњи кривичног дела из члана 234 КЗ, односно да је једна противправна радња - удруживање, предузета у циљу извршења другог дела - злоупотреба положаја одговорног лица, и да је из тог разлога могућа консумпција кривичног дела, већ напротив, према ставу већа овог суда, у конкретном случају, ради се о два кривична дела, где једно кривично дело у потпуности не обухвата биће другог кривичног дела.

У конкретном случају, оптужницом Тужиоца за организовани криминал окривљенима АА и ББ2 стављено је на терет да су организовали криминалну групу, која постоји одређено време, делује споразумно и има за циљ вршење кривичних дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ и прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ, за које се може изрећи казна затвора у трајању дужем од 4 (четири) године, а ради стицања финансијске користи, чији припадници су постали окривљени АА1, АА2, ББ7, против кога је кривични поступак раздвојен, АА6, ББ1, АА9, АА7, осуђени ББ8, те окривљени ББ3 и ББ6, у односу на које је кривични поступак правноснажно завршен, те у оквиру планиране активности криминалне групе, вршили промет нафтних деривата, користећи чињеницу да је Влада Републике Србије донела Уредбу о извршењу Закона о порезу на додату вредност на територији АП КиМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН 1244, којом је дефинисано да се на промет домаћих добара, који врше обвезници ПДВ са територије Републике ван АП КиМ, на територији АП КиМ, не плаћа ПДВ и акцизе, фиктивно приказивали продају робе правним лицима у северном делу АП Косова и Метохије, а заправо су преузете нафтне дерифате у Рафинерији Панчево, купљене од "AA" и "AA1", које су вршиле увоз сирове нафте у Србији, и након прераде нафте у Рафинерији Панчево продавали купцима, у ствари продавали разним лицима на територији Републике Србије, који су били власници пумпи, по нижој цени од продајне, а разлику у цени задржавали за себе и за припаднике криминалне групе.

Наиме, радња организатора злочиначког удружења се састоји у стварању удружења, криминалне групе која постоји одређено време и делује споразумно у циљу вршења једног или више кривичних дела за које је прописана казна затвора од 4 (четири) године или тежа казна, а ради непосредног или посредног стицања финансијске или друге користи.

Да би постојало злочиначко удружења неопходно је постојање плана за извршење кривичних дела, који мора садржавати споразум о карактеру криминалне активности.

Према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, из доказа изведених током овог кривичног поступка, пре свега писане документације која је пратила испоруку нафтних деривата, пресретнутих телефонских комуникација, тј. разговора и СМС порука између окривљених у инкриминисаном периоду, вештачења економске и машинске струке, видео записа, исказа сведока СС3, те одбрана окривљеног ББ2, окривљеног ББ1, окривљеног АА9, окривљеног ББ6, окривљеног АА4, окривљеног АА3 и окривљеног АА5, произилази да су окривљени АА и окривљени ББ2 осмислили план, користећи околност да је у критичном периоду била на снази уредба о извршењу Закона о порезу на додату вредност на територији АП КиМ, којом је било прописано да се на промет домаћих добара, који врше обвезници ПДВ са територије Републике ван КиМ, на територији КиМ, не плаћају ПДВ и акцизе, а у намери прибављања противправне имовинске користи, уредили да се фиктивно обезбеде нафтни деривати, наводно за потребе привредних друштава са територије Косова и Метохије, те преузете нафтне деривате у Рафинерији Панчево, купљене од "AA" и "AA1", продавали разним лицима на територији Републике Србије, који су били власници пумпи, по нижој цени од продајне, а разлику у цени задржавали за себе и за припаднике криминалне групе, док су један део посредством припадника организоване криминалне групе - возача, предавали окривљенима АА1, АА2 и ББ7, који су новац уплаћивали на рачуне "AA2", "AA3". и "AA4", а након тога вршили безготовинско плаћање робе "АA". и "AA1".

Наиме, из одбране окривљеног ББ2 утврђено је да је, када је почео да превози нафту и нафтне деривате за потребе лица са АП КиМ, упознао окривљеног АА, који му је предложио да од њега купује нафту и нафтне деривате, да исте развози лицима на која би му он указивао, а да ће му за ту услугу плаћати готовим новцем, на шта је окривљени ББ2 пристао. Описао је како су његове цистерне биле подељене на две засебне коморе, од којих се једна комора запремине 5 тона налазила у предњем делу, док је друга комора запремине 25 тона била у задњем делу. Даље је навео да су његови возачи "кренули" да истачу гориво на бензинске пумпе на које би их упућивао АА, а затим, по његовом налогу, одвозили их у село Јуково и на место тако источеног горива, у једну од комора цистерни, утакали воду, и то количину воде која је једнака количини источеног горива, а све то су радили како би бруто тежина цистерне одговарала оној која је била означена на евиденционом листу, који су добијали приликом запримања нафте у рафинерији. Након тога, возачи би одлазили на царински терминал у Београду, где су цистерне пломбиране, а затим их одвозили на територију АП КиМ. Количину нафте и нафтних деривата, коју не би продали у Србији, продавали су лицима са Косова, који су претходно сву напред наведену количину нафте и нафтних деривата претходно резервисали и наручили код овлашћених дистрибутера. Касније, на територији АП КиМ истакан је део цистерне у коме се налазила вода, а преостали део горива враћен и продаван на територији уже Србије, некада у целости, а некада само преостали део од дела који је источен на пумпама на територији АП КиМ. Истакао је да му је АА увек два до три дана раније јављао, односно најављивао када робу може да испоручи, затим би он звао АА1, а овај отварао налог у Рафинерији Панчево и давао сигнал када може да пошаље возаче да натоваре цистерне, што би он тада и урадио. Додао је и да је АА издиктирао бројеве телефона својих возача, како би могао да им даје конкретно упутство о томе где и коме треба да испоручују овако прибављено гориво. Такође је навео да је, по инструкцијама и налогу оптуженог АА, испоручивао робу одређеним фирмама и власницима тих фирми, робу која је била намењена купцима са територије Косова и од стране њих претходно резервисана на територији Србије, да су новац од продаје тог горива, возачи делом предавали њему, а делом лицима са Косова, те да је свакако АА њему давао новац који је требао послати АА1 на Косово.

Из одбране окр. АА6, возача окр. ББ2, утврђено је да је окр. АА6, како то наводи у својој одбрани, по налозима окр. ББ2 и окр. АА, утакао, а затим и истакао нафту и нафтне деривате на одређеним дестинацијама и одређеним терминима, односно по њиховом налогу утакао воду, а затим са тако напуњеном цистерном одлазио на царински терминал, а цистерне у којима је била вода готово увек истакао одмах по преласку на територију КиМ. Кесе или упаковане коверте, које је предавао некада ББ7, а некада лицима за које му је јављено да су их послали АА1 и АА2, обично је добијао од окр. ББ2.

Такође, из одбране окр. ББ1, возача окр. ББ2, утврђено је да је од окр. ББ1 и окр. АА добијао информације где треба да источи гориво, које је претходно уточио у Рафинерији Панчево, па је по тим налозима одлазио на разне бензинске станице на територију уже Србије, тамо истакао гориво, у количини коју би одредили АА и његов брат ААБ, а онда одлазио до њихове породичне куће у Љуково и тамо воду из бунара сипао у цистерну, количину воде која је одговарала количини источеног горива, па се затим са тако напуњеном цистерном одвозио у Београд, на царину, добијао одговарајућу пратећу документацију и са тако наточеном цистерном одлазио на територију Косова и Метохије, где је некада истакао и воду и гориво, а некада само воду, а са преосталим делом горива се враћао на територију уже Србије. Често је АА1 и АА2, као и ББ7, предавао затворене коверте и запечаћене кесе, које би му претходно предали или његов брат, окр. ББ2 или окр. АА, а мисли да се у њима налазио новац.

Окр. АА9 је у потпуности признао извршење радњи које су му оптужницом стављене на терет, описујући како се одвијала његова сарадња са окр. АА и како су двојица возача, у АА име, од којих се један презива АА6, довозили гориво њему, а он га лагеровао на пумпу у Дивцима, не спорећи да је знао да је гориво, које заприма на своју пумпу и набавља преко окр. АА, оно за које није плаћен порез на додатну вредност, а ни царина.

Окривљени АА8, АА7, ББ6 и АА5 (власник пумпе) у својим одбранама су навели да познају окр. АА, док је окр. АА4 (власник пумпе) навео да је окр. АА упознао преко окр. АА9, те да познаје и ББ2, за кога је и окр. АА3 (власник пумпе) навео да га познаје.

При томе, из бројних пресретнутих телефонских комуникација, који су током овог кривичног поступка изведени као доказ, утврђено је постојање комуникације између окривљених АА и ББ2, те окр. ББ2 са лицима са територије АП КиМ, окр. АА1 и АА2 и ББ7, као и окр. АА са возачима окр. ББ2, окривљенима ББ1 и АА6, а потом и са окр. АА8 (одговорно лице фирме "AA5"), окр. АА7 (одговорно лице у фирми "AA5"), окр. ББ6 (одговорно лице фирме "AA20"), као и са власницима пумпи "AA10", "AA33" и "AA9" окривљенима АА4, АА3 и АА5.

И из садржине пресретнутих телефонских комуникација, интерпретираних у првостепеној пресуди, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, несумњиво се утврђује да су окривљени АА и ББ2 повезани заједничким послом, односно трговином горива, да се договарају око преузимања горива, те да уговарају утовар за возаче АА6 и ББ1, каоп и да је бензин наручиван од стране окривљених АА1 и АА2 са територије АП КиМ код "АA" и "AA1", и да су бензин преузимали и превозили окривљени АА6 и ББ1, а да су све то координирали окривљени АА и ББ2.

Улога окривљених АА и ББ2, као организатора криминалне групе, такође се потврђује садржином пресретнутих телефонских комуникација, из којих је утврђено да су окривљени АА и ББ2 давали директне налоге и упутства возачима, окривљенима АА6 и ББ1 о томе где, када и коју количину горива треба да испоруче, као и да је окр. АА редовно извештаван од возача о истовару горива, као и да разговор од 28.12.2008. године, који су водили окривљени АА и ББ2 у 18:35,09 часова, у коме АА каже ББ2 да је два сата заузет, а овај му одговара "Хоћу да полудим, зову ме сви, невезано за наш посао", указује да су ови окривљени у потпуности били повезани, те и разговор, који дана 07.01.2009. године у 19:01,09 часова, воде окривљени АА и ББ2, а у коме се договарају да након 15-тог (јануара) наставе са послом, који је застао током новогодишњих празника, потврђује њихову пословну сарадњу, која се односила на трговину нафтом и нафтним дериватима.

Такође, чињеницу да је окр. ББ2 координирао преузимање, одвожење и запремање горива на територију Косова, потврђују и разговори вођени 30.12.2008. године, између окр. ББ2 и окр. АА6, те окр. ББ1 и окр. ББ2. Затим, чињеницу да је окр. АА координирао испоруку нафтних деривата одређеним бензинским станицама, потврђују и разговори вођени 20.11.2008. године, између окр. АА и возача цистерне, а потом и између окр. АА и окр. АА3, власника бензинске станице "AA33", те да кординише продају горива, преко окр. АА9 и окр. АА7, окр. АА5, власнику бензинске пумпе "AA9", потврђују разговори вођени 05.01.2009. године између окр. АА и окр. АА5, те окр. АА и окр. АА9, као и између окр. АА и АА7. Осим тога, из разговора вођеног дана 25.11.2008. године, између окр. АА и окр. АА7 ("AA5"), потом смс порука размењених између окр. АА и окр. ББ6 ("AA20"), као и разговора између окривљених ББ6 и АА, а потом и разговора од дана 27.11.2008. године, између окр. АА и окр. ББ6, те и између окр. АА и окр. АА8 ("AA5"), упућују на целокупну организацију, у коју су били укључени и привредна друштва "AA5" и "AA20" (окр. АА8, окр. АА7 и окр. ББ6), у смислу израде фиктивне документације, која је пратила физички проток нафтних деривата и ток новчаних средстава, и одлучујућу улогу окр. АА у координацији окривљених АА7, ББ6 и АА8.

У погледу околности која се односи на пословну сарадњу, коју је имао окр. ББ2 са окривљенима АА2 и АА1, те ББ7 (према коме је кривични поступак раздвојен), на исту указује садржина бројних пресретнутих разговора и смс комуникација између ових лица, а везано за трговину нафтом и нафтним дериватима, те отварања налога код Рафинерије од стране АА2 и АА1, како то произилази и из разговора обављеног дана 09.12.2008. године, између окр. ББ2 и АА2, те из разговора који су ова лица водила дана 11.12.2008. године, из којег произилази да разговарају о отварању налога за преузимање горива у Рафинерији и помињу АА6 и Зоранов камион (окр. АА6 и окр. ББ1), те да су исти претходно прерађени, што потврђује и налаз и мишљење судског вештака машинске струке о несумњиво извршеним преправкама камиона - цистерне и прављењу отворених преграда у које се точила вода. Такође, и из комуникација, односно разговори вођених 09.01.2009. године и 10.01.2009. године, између окр. ББ2 и ББ7, произилазе околности које се односе на трговину и превоз нафтом и нафтним дериватима, па тако у разговору од 10.01.2009. године разговарају о томе да ББ2 има информацију да је пуштен промет са КиМ и говори о својим плановима да у наредни понедељак одвезе своје возаче (окр. ББ1 и АА6) на територију КиМ да "потерају" камионе назад на територију Републике Србије. На чињеницу да је окр. АА апсолутно све било познато, везано за порекло готива, и то како и на који начин се оно преузима и од кога наручује, указује и разговор обављен дана 16.12.2008. године, између окр. АА и окр. ББ2, у ком разговору окр. ББ2, који и позива окр. АА, истог обавештава да му је потврђено од "ових одозго" (са Косова) да Зоран (окр. ББ1 - возач) може да товари сутра у допуну (преграђени део цистерне) на шта окр. АА пита да ли је у питању БМБ, а ББ2 каже обични.

Имајући у виду све напред наведене доказе, које Апелациони суд у Београду, Посебно одељење у потпуности прихвата, ценећи их као веродостојне, јасне и уверљиве, несумњиво се утврђује да су окр. АА и окр. ББ2 организатори криминалне групе, која је постојала одређено време, од септембра 2008. године до фебруара 2009. године, са планом да фиктивно приказују продају робе правним лицима у северном делу АП Косова и Метохије, који су били ослобођени плаћања ПДВ и акцизе, а да заправо преузете нафтне деривате у Рафинерији Панчево купљене од "AA" и ПД "AA1", продају у ствари разним лицима на територији Републике Србије, који су били власници пумпи, и то по цени нижој од продајне, а да разлику у цени задрже за себе и за припаднике криминалне групе, те да су припадници те групе постали АА1, АА2, ББ7, АА6, ББ1, АА9, АА8, АА7, ББ8, ББ3 и ББ6, у односу на које је кривични поступак обустављен услед застарелости кривичног гоњења. Такође, из изведених доказа утврђено је да је криминална група, коју су организовали окр. АА и окр. ББ2, деловала споразумно, са тачно подељеним улогама, које су окривљени АА и ББ2 одредили у циљу вршења кривичних дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ и прање новца из члана 231 КЗ.

Писани докази, који су изведени током овог кривичног поступка, односно документација која је пратила испоруке нафтних деривата, и то евиденциони листови, који су исправе које попуњава посебно одељење Пореске управе на територији Републике Србије на бази фактуре коју доставља обавезних ПДВ-а, а у циљу ослобађала од плаћања ПДВ-а, фактуре које је испостављало привредно друштво "AA5", потом фактуре привредног друштва "AA20" према привредном друштву "AA5", налози привредног друштва "AA20" за пренос новчаних износа на рачуне физичких лица, као и документација о подизању готовине са рачуна привредног друштва "AA29" (окр. ББ3), те разговор вођен 14.11.2008. године, између окр. АА и окр. АА7 ("AA20"), у којем говоре о пребацивању новца са рачуна "AA5" на рачун „AA20" (окр. ББ3), указују, у склопу са доказима који се односе на остале пресретнуте телефонске комуникације, на постојање плана у односу на кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ и кривично дело прање новца из члана 231 КЗ, а у сврху прибављања противправне имовинске користи.

Из налаза и мишљења судског вештака економско-финансијске струке ВВ, како основног, тако и писаних допуна, те усменог изјашњавања на главним претресима пред првостепеним судом, утврђено је да остварена корист од продаје 706.505 литара горива бензинским станицама износи 36.561.380,70 динара, док је буџет Републике Србије оштећен у укупном износу од 34.188.748,50 динара, за неплаћене акцизе у износу од 25.370.594,55 динара и неплаћен ПДВ у износу од 8.818.154,02 динара.

Наведени налаз и мишљење судског вештака Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, у потпуности је прихватио као стручан, јасан и детаљан, те заснован на веродостојној документације из списа предмета, додатно образложен изјашњењима вештака на главним претресима пред првостепеним судом.

Имајући у виду изнето, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одбрану окр. АА и окр. ББ2, да нису организовали криминалну групу и да се у њиховим радњама не стичу битна обележја кривичног дела злочиначко удруживање, оценио неистинитим и неуверљивим, те супротним изведеним доказима, налазећи да су ови окривљени поступали, са директим умишљајем као обликом виности.

Према оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, у радњама окр. АА и окр. ББ2, стичу се сва законска битна обележја кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ, због чега је веће овог суда усвојило жалбу Тужиоца за организовани криминал, у овом делу, те окр. АА и окр. ББ2, огласило кривим за наведено кривично дело.

Разлози за одбијање жалби, окр. АА и његовог браниоца, бранилаца окривљених ББ2, ББ1, АА6, АА1 и АА2, окр. АА8 и његовог браниоца, бранилаца окр. ББ6 и окр. ББ5 и ББ4, окр. ББ3 и његовог браниоца, те бранилаца окривљених АА4, АА3 и АА5


Окр. АА -подсрекавање:

Оптужницом Тужилаштва за организовани криминал стављено је на терет окр. АА подстрекавање других да предузимају радње које се квалификује као радње извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ, односно да је подстрекао окр. АА8, окр. АА7, окр. ББ2, окр. АА9, окр. ББ6, и сада осуђеног ББ8, те заједно са окр. ББ2, АА1 и АА2.

Конкретно, да је окр. АА, са умишљајем подстрекао окривљене АА7 и АА8, који су имали својство одговорних лица и власника у привредном друштву "AA5" доо, да сачињавају пословну документацију неистините садржине, на шта су они пристали, те сачинили фактуре - отпремнице, којима су лажно приказивали улаз нафтних деривата, и сертификате о квалитету робе којима се лажно приказивала продаја привредним друштвима ( "AA9", "AA11", "AA10"), а уједно омогућили тим фирмама да у својој пословној документацији фиктивно евидентирају робу купљену "на црно" и тако прикажу улаз нафтних деривата набављених по ценама нижим од продајних, ослобођених плаћања ПДВ и акциза.

Такође, да је окр. АА са умишљајем подстрекао и одговорна лица и власнике у фирми "AA29" и то сада осуђеног ББ8 и окр. ББ3, који су такође преко својих фирми сачињавали лажни улаз нафтних деривата за стварне купце, односно власнике бензинских пумпи "AA11", "AA16", "AA9" који су, иако су куповали гориво "на црно" по ценама нижим од продајних, тако купљену робу евидентирали у својим пословним књигама, а остварили зараду у износу разлике између званичне малопродајне цене и цене по којој су гориво купили, а која је свакако нижа од велепродајне цене за ту врсту робе.

Изнете чињенице утврђују се доказима изведеним током овог кривичног поступка, и то рачунима - отпремницама, садржином бројних пресретнутих телефонских комуникација између окр. АА и окр. АА7, те окр. АА и окр. АА8, чија учесталост, односно позивање ових лица од стране окр. АА, и њихова садржина, указују на улогу окр. АА у предметним догађајима, као и на повезаност привредних друштава "AA5" (окр. АА7 и окр. АА8) и "AA29" (осуђени ББ8 и окр. ББ3), и да се ради управо о трговини нафтом и нафтним дериватима.

Када се у везу са изнетим доведе и део одбране окр. АА8, да је са АА, у инкриминисаном периоду, свакодневно имао контакте путем телефона и да је са истим био у пријатељским односима, као и одбрана окр. АА7, да АА познаје уназад десет и више година и да је са њим дуго пословно сарађивао, па и одбрана окр. АА9, који је иначе признао радње које су му у овом кривичном поступку стављене на терет, да га је АА звао како би му најавио долазак цистерне, да није плаћао, нити потписивао било какав документ приликом примопредаје, већ би након пар дана његов син (сада покојни АА10) доносио документацију од АА, а на фактурама би као испоручиоци били означени, између осталих, "AA29" и "AA5", као и део исказа сведока СС3, из којег произилази да је управо окр. АА био тај који је објаснио да се ради о фиктивном пословању преко "AA29" ради слања нафте на Косово, која тамо, како овај сведок каже, није ишла, и да је окр. АА имао немеру да затвори конструкцију и са фирмом "AA5" на исти начин као и са "AA29", несумњив се указује на подстрекивање окривљених АА7, АА8 и ББ3, од стране окр. АА, и њиховог пријатељског и пословног односа, те кординације окривљеног АА осталих окривљених, што произилази из садржине пресретнутих телефонских разговора, чиме се може извести закључак о извесности постојања чињенице да је окр. АА подстрекао одговорна лица у привредним друштвима "AA5" и "AA29" да сачињавају пословну документацију неистините садржине и тако прикажу улаз нафтних деривата, на шта су ови пристали.

Такође окр. АА је подстрекао и власника и директора привредног друштва "AA32" окр. ББ2 да обезбеди и ангажује, теретна моторна возила - цистерне ("аа3") власништво привредног друштва и ("аа2") у закупу, као и своје возаче окр. АА6 и окр. ББ2, да врше превоз нафтних деривата преузетих из рафинерије Панчево и намењених за продају купцима на територији АП КиМ, а у ствари истачу разним бензинским пумпама на територији централне Србије, те да претходно обезбеди наручивање нафтних деривата, на шта је окр. ББ2 пристао.

Наведене чињенице потврђује окр. ББ2 у својој одбрани, наводећи да је окр. АА упознао тако што га је управо АА контактирао телефоном, а потом предложио њихов сусрет и познанство, као и да је по инструкцијама и налогу окривљеног АА испоручивао робу одређеним фирмама и власницима тих фирми, односно робу која је била намењена купцима са територије Косова и од стране њих претходно резервисана на територији Србије, као и да су новац од продаје тог горива возачи делом предавали њему, а делом лицима са Косова, истичући да је гориво које је превожено истакано на бензинским станицама у Србији, и да се радило некада о седам, а некада и о осам тона горива, док се преостали део одвозио на Косово.

Изнети део одбране окр. ББ2 поткрепљен је писаним доказима, односно докуметнацијом, и то фактурама, отпремницама одговарајућих бројева и датума, те ознака камиона којима је вршен транспорт, као и имена и презимена возача, броја личне карте, административног пункта, броја пломби и бруто тежине, из чега произилази да су нафтни деривати преузимани у рафинерији Панчево, од предузећа "AA" и "AA2", и да су нафтне деривате куповала предузећа "AA2" (окр. АА1 и окр. АА2), доо "AA3" и доо "AA4" (ББ7, према коме је кривични поступак раздвојен).

Даље, тврдња из оптужнице ТОК-а, да је окр. АА подстрекао окр. АА9, власника и директора "AA11" да врши ускладиштење нафтних деривата у својим резервоарима, а потом врши продају истих бензинским пумпама "AA18" и "AA9" за готов новац, те приликом продаје нафтних деривата на својој бензинској пумпи "AA18" лажно прикаже да је добављач тог горива "AA5" односно "AA20", који су након безготовинске уплате на њихов рачун, путем уплате разним физичким лицима, по различитим основама, подигнут новац у готовини враћали уз одбитак своје провизије, потвређена је пре свега одбраном окр. АА9, који је признао извршење радњи које су му оптужницом стављене на терет, као и писаном документацијом и садржином пресретнутих телефонских разговора, те видео записима.

Наиме, из одбране окр. АА9, те описа начина на који се одвијао посао са окр. АА, везано за куповину нафтних деривата, и да је он прихватио овакав пословни однос са окр. АА од кога је добијао све податке и који му је најављивао долазак цистерне, може се извести закључак да је окр. АА подстрекао окр. АА9 да предузме радње које су већ напред наведене.

Потом, чињеница да је окр. АА подстрекао окр. ББ6 коме је фактички било поверено управљање привредним друштвом "AA20", да сачињава пословну документацију неистините садржине у којој ће приказивати да је "AA5" добављач нафтних деривата "AA20" и средства приспела на рачун "AA20", са рачуна "AA5" по основу наводне куповине нафтних деривата, налозима за пренос пребацује на рачуне физичких лица са пребивалиштем у Црној Гори, а потом по подизању новца од стране наведених физичких лица преко окр. АА8 предаје окр. АА, произилази из дела одбране окр. ББ6 и окр. АА8, те окр. АА7, као и пресретнуте телефонске комуникације.

Наиме, и из одбрана окривљених ББ6, АА8 и АА7, произлази постојање пријатељских и пословних односа са окр. АА, кога је окр. АА8 упознао са окр. ББ6, те из садржине пресретнутих телефонских разговора, конкретно разговора вођеног дана 18.11.2008. године између окр. АА и окр. АА7, где окр. АА обавештава окр. АА7 како је ББ6 за њега и његов рачун са рачуна своје фирме у Лесковцу "подигао" одређену количину готовог новца, као и из садржине разговора између окр. АА и окр. ББ6 и њихове СМС комуникације, где окр. АА окр. ББ6 даје налоге шта и како да ради у погледу подизања новца, посебно из разговора између њих двојице дана 24.11.2008. године, који указује на однос окр. АА према окр. ББ6, како га "притиска и пожурује" да подигне готовину, несумњиво се утврђује да је окр. ББ6 подстрекнут од стране окр. АА.

Окр. АА и окр. ББ2-подстрекавање:

У погледу подстрекавања окр. АА и окр. ББ2, одговорних лица у привредним друштвима са територије АП КиМ АА1 и АА2, који су фактички обављали послове у "AA2" и ББ7, одговорно лице у привредним друштвима "AA3" и "AA4", писана документација која се односи на резервацију и куповину нафтних деривата од стране наведених привредних друштава, као и садржина пресретнутих телефонских комуникација између окр. ББ2 и окривљених АА1 и АА2, те окр. ББ2 и ББ7, а потом и одбране окр. ББ2, окр. АА6 и окр. ББ1, потврђују радње подстрекавања од стране окр. АА и окр. ББ2.

Наиме, окр. ББ2 је у својој одбрани објаснио на који начин се одвијао предметни посао између њега и окр. АА, те окривљених АА1 и АА2 и ББ7, наводећи да је АА најављивао када робу може да испоручи, а затим би он звао АА1 да отвори налог у Рафинерији Панчево, као и да је АА возачима одређивао на коју пумпу да иду и источе гориво, и да му је АА давао новац који је он требао послати АА1 на Косово, истичући да је таква процедура била и са ББ7.

Такође је и окр. ББ1 у својој одбрани навео да је од окр. ББ2 и окр. АА добијао информације где треба да источи гориво, које је претходно уточио у Рафинерији Панчево, и да је по тим налозима одлазио на разне бензинске станице на територији уже Србије и тамо истакао гориво, у количини коју би одредили АА и ББ1, а кад год је возио гориво на територију Косова, увек је код себе имао отворен налог на фирме "AA2", "AA4" или "AA3", и контактирао је конкретно са окривљенима АА1 и АА2 или ББ7, истичући да је често тим лицима предавао коверте и запечаћене кесе које су му претходно давали или окр. ББ2 или окр. АА, те мисли да се у њима налазио новац.

У својој одбрани је и окр. АА6 навео исте околности као и окр. ББ1, што у вези са садржином пресретнутих телефонских комуникација између окр. ББ2 и окривљених АА1 и АА2, те између окривљених АА и ББ2 и окр. ББ2 и окривљених АА6 и ББ1, представља чињенични склад који указује да окривљени АА и ББ2 кординишу читавим послом, дају налоге и инструкције, у ком тренутку да привредна друштва са територије АП КиМ поднесу налоге, односно да наруче нафту и нафтне деривате од "АA" и "AA1", те одређују количину горива која ће се истакати на бензинским пумпама на територији уже Србије, и потом преко возача цистерни - окривљених АА6 и ББ1, новац шаљу окривљеним АА1 и АА2 и ББ7, који су вршили уплату дневних пазара и безготовинске трансакције између привредних друштава "AA2", "AA3" и "AA4" и продаваца нафтних деривата "А"" и "AA", што све упућује на чињеницу да су окривљени АА и ББ2 подстрекли окривљене АА1 и АА2 и ББ7, у односу на кога је кривични поступак раздвојен, да предузимају напред наведене радње.

Имајући у виду све изнето, односно чињенице и околности које се односе на окривљене АА и ББ2, у погледу њихове комуникације са осталим окривљенима, па и њиховог понашања у виду давања налога осталим окривљенима и кординисања улога осталих окривљених, о чему је напред било речи, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, указује се на закључак који упућује на испољавање жеље окривљеног АА да окривљени АА7, АА8, сада осуђени ББ8, окривљени ББ3, АА1, АА2, ББ7, у односу на кога је кривични поступак раздвојен, те окр. АА9 и окр. ББ6, као и ББ2 да окривљени АА1 и АА2, предузму противправне радње којима ће остварити обележје кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ.

Имајући у виду напред наведено, окривљени АА и ББ1 су, у конкретном случају, поступали са директним умишљајем као обликом виности, јер управо њихово понашање и радње, о чему је већ напред било речи, указују на постојање свести код ових окривљених о узрочној вези њихових радњи и одлуке осталих окривљених да изврше кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица из члана 234 КЗ, као и свести о битним обележјима тог кривичног дела.

У вези са до сада изнетим, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, неосновано се у изјављеним жалбама окр. АА и његовог браниоца, те браниоца окр. ББ2, истиче да је нејасно на основу којих доказа и ваљаних разлога се изводи закључак о постојању директног умишљаја на страни ових окривљених.


Окр. ББ1 и окр. АА6 - помагање:

Према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, током овог кривичног поступка несумњиво је утврђено, из изведених доказа, да су окр. АА6 и окр. ББ1 створили услове за извршење кривичног дела, односно олакшавали и допринели извршењу кривичног дела окривљеном ББ2, тако што су, по инструкцијама добијеним од овог окривљеног, цистернама превозили нафту и нафтне деривате намењене купцима на територији северног дела АП КиМ, знајући да исти неће бити продати купцима на територији северног дела АП КиМ, већ купцима на територији централне Србије, те одвозили и истакали стварним купцима, тј. власницима бензинских пумпи "AA15", "AA11", "AA5", "AA18", "AA19" и "AA10", по инструкцијама окр. АА и окр. ББ2, а потом на место источених нафтних деривата у посебно сачињене преграде цистерни натакали воду у месту Љуково, док је у мањој комори остајала количина од око 4 тоне нафтних деривата и тако обезбеђивали бруто тежину возила, наведених на отпремницама, у циљу обмањивања евентуалне царинске или друге контроле, којој је роба могла бити подвргнута приликом транспорта и преласка административне линије, након чега су нафтне деривате одвозили преко административног прелаза на територији северног дела АП КиМ, чиме су лажно приказали иступ робе на наведеној територији, што је представљало услов за ослобађање од ПДВ и акциза, а новац добијен од организатора организоване криминалне групе предавали окр. АА1, окр. АА2 и ББ7, према коме је кривични поступак раздвојен, ради уплате нафтних деривата продавцима "АA" и "AA1".

Наиме, окр. АА6 и окр. ББ1 у својим одбранама су описали начин на који су вршили превоз предметних нафтних деривата, у критичном периоду, које одбране су поткрепљене писаним доказима, и то фактурама у којима су били назначени возач, регистарски број цистерне, ознака купца, број фактуре, број отпремнице, врста робе, количина, вредност, паритет, те административни пункт, као и налазима и мишљењима вештака машинске и економске струке, па и видео записима и прислушкиваним телефонским разговорима, чија садржина се односи на организацију посла, утовар и истакање нафтних деривата, организацију превоза од стране возача и договор око цена.

Према оцени већа овог суда, све радње које су окривљени ББ1 и АА6 предузели у критичном периоду, односно одвожење нафтних деривата и њихово истакање на бензинским пумпама на територији централне Србије, а потом на месту источених нафтних деривата, у посебно сачињене преграде цистерни, натакање воде и остављање у мањој комори количине од око 4 тоне нафтних деривата и на тај начин обезбеђивање бруто тежине возила наведених на отпремницама, те одвожење таквих цистерни на територију северног дела АП КиМ, као и одношење и предаја новца, који је добијен од окр. ББ2 и окр. АА, окривљенима АА1 и АА2 и ББ7, представља управо радњу помагања, у смислу одредбе члана 35 КЗ, односно доприношења окр. ББ2 да изврши кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, тј. стварања услова да се оствари последица предметног кривичног дела.

Имајући у виду наведене радње које су окривљени ББ1 и АА6 предузимали, као и чињеницу да су радили као возачи цистерни за окр. ББ2, који је био одговорно лице - власник и директор привредног друштва "AA32", те да су знали да се у конкретном случају ради о нафтним дериватима намењеним за купце са територије АП КиМ, а не за купце на територији централне Србије, несумњиво је да је умишљај окривљених ББ1 и АА6 био обухваћен чињеницом да се њиховим радњама помагања доприноси остварењу кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица.

С обзиром на изнето, као неосновани су оцењени наводи из жалби бранилаца окр. АА6 и окр. ББ1, да није описан начин на који су ови окривљени помогли у извршењу кривичног дела, односно које се њихове радње квалификују као радње помагања.


Својство одговорног лица:

Одредбом члана 112 став 5 КЗ прописано је да се одговорним лицем у правном лицу сматра лице које на основу закона, прописа или овлашћења врши одређене послове управљања, надзора или друге послове из делатности правног лица, као и лице коме је фактички поверено обављање тих послова.

У конкретном случају, статус одговорног лица, у изјављеним жалбама су оспоравали браниоци окр. АА1 и АА2, окр. АА8, окр. ББ6 и окр. ББ5 и ББ4.

Међутим, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, својство одговорних лица, напред наведених окривљених, у привредним друштвима "AA2", "AA5", "AA20", "AA30" и "AA31", несумњиво је утврђено из доказа изведених током овог кривичног поступка.

Наиме, да су окр. АА1 и окр. АА2 фактички управљали предузећем "AA2", утврђено је из исказа сведока СС9, који је у свом исказу навео да је он оснивач и власник "AA2", те да је усмено овластио АА да у његово име поручује гориво, нафтне деривате и да такође у његово име организује транспорт и обезбеди да та роба стигне на Косово, уз истицање да је преко АА2 у више наврата преносио информације ББ9, као и из садржине пресретнутих телефонских комуникација између окривљених Бб2 и АА2, ББ2 и АА1, те између АА и ББ2 и ББ1, из којих произилази да су окривљени АА1 и АА2, у име "AA2" , вршили резервацију и куповину нафтних деривата и да су возачи цистерни окр. АА6 и окр. ББ1 њима предавали готов новац, којим су онда они вршили уплату дневних пазара и обављали безготовинске трансакције између "AA2" и продаваца нафте, што се додатно потврђује и писаним доказима изведеним током овог кривичног поступка, тј. фактурама, налазом и мишљењем вештака економске струке, па и са већ напред инетерпретираним одбранама окривљених АА6 и ББ1.

Имајући у виду утврђене чињенице, и то, да су окр. АА2 и окр. АА1, у предметном периоду, фактички управљали предузећем "AA2", те да су лажно приказивали да су поручене нафтне деривате заиста и преузели, као и да им је достављан готов новац од продаје нафтних деривата стварним купцима и да су вршили уплату дневних пазара и безготовинске трансакције између "AA2" и продаваца нафтних деривата, неспорно се из тих чињеница изводи несумњив закључак да су окривљени поступали као саизвршиоци, односно да је свако од ове двојице окривљених предузео радњу извршења кривичног дела са свешћу о заједничком деловању, те да су били потпуно свесни својих дела и њихове забрањености, желећи извршење истих, чиме су поступали са директним умишљајем као обликом виности.

  У односу на окр. АА8, односно чињеницу да је, у предметном периоду, фактички обављао послове промета нафтним дериватима и другим робама и сачињавања пословне документације у привредном друштву "AA5", изведеним доказима се утврђује, и то из одбране окр. АА7, да је АА8 након што је он, окр. АА7, преузео фирму "AA5", наставио да ради у њој све до краја 2008. године, да је кључ од просторија у којима је било седиште фирме био код окр. АА8 и да је исти имао приступ бланко потписаним отпремницама, које је могао несметано да користи, а у канцеларији су били и налози и печати, као и све оно што је потребно да фирма несметано функционише у промету роба и услуга. Такође, окр. ББ6 је, у својој одбрани, навео да је једном приликом готов новац однео АА8 како би га исти проследио окр. АА, па је и окр. АА9, у својој одбрани, навео да је са фирмом "AA5", власником окр. АА7, у једном периоду и окр. АА8, сарађивао, истичући да су се ти послови углавном односили на трговину горивом и то оним које је било намењено купцима са територије Косова. Осим тога, и из садржине пресретнутих телефонских комуникација, и то између окр. АА8 и окр. АА и ББ6, а нарочито разговора обављеног између АА и АА8 дана 28.11.2008. године, када у разговору АА АА8 "кажи ми молим те, имаш ли ти печат од "AA5", на шта АА8 одговара "имам", на шта му АА каже да ће му АА2 послати фактуру и отпремницу и да он треба да стави печат на неколико комада, а АА8 му одговара "без бриге, биће тако", несумњиво се указује да је у спорном периоду окр. АА8 фактички обављао послове у фирми "AA5".

Као што је напред наведено, неспорно је да је окр. АА8 фактички обављао послове промета нафтним дериватима и сачињавања пословне документације у фирми "AA5", док је окр. АА7 био оснивач и директор, те из доказа изведених током овог кривичног поступка, и то садржине бројних пресретнутих телефонских комуникациа, између окр. АА и окривљених АА8 и АА7, која указује да разговарају о трговини и транспорту нафтом и пребацивању новца са рачуна на рачун и подизању готовог новца (разговори од 14.11.2008. године, 15.11.2008. године, 16.11.2008. године, 18.11.2008. године, 19.11.2008. године, 20.11.2008. године, 21.11.2008. године, 13.12,2008. године.), потом рачуна-отпремница привредног друштва "AA5" и извода из банке који се односе на "Карезму", као и налаза и мишљења вештака економско-финансијске струке, на несумњив начин је утврђено да су окр. АА8 и окр. АА7 сачињавали документацију у којој су лажно приказивали да је њихова фирма добављач нафтним дериватима стварним купцима (пумпе са територије централне Србије) и затим након добијених безготовинских уплата од стварних купаца, на основу лажне документације вршили плаћање на рачун наводног добављача фирме "AA20" (окр. ББ6), да би потом окр. АА8 готов новац, узет од окр. ББ6, предавао окр. АА.

У вези са изнетим несумњиво је да су окр. АА8 и окр. АА7 поступали као саизвршиоци, предузимајући радње извршења са свешћу о заједничком деловању, потпуно свесни свог дела, његове забрањености и желећи извршење истог, поступајући са директним умишљајем као обликом виности.

Потом, из изведених доказа на несумњив начин се утврђује и да је окр. ББ6, у предметном периоду, био одговорно лице у привредном друштву "AA20" јер му је било поверено фактичко управљање овим привредним друштвом од стране власника и директора СС11.

Наиме, окр. АА8 ("AA5"), износећи своју одбрану навео је да је окр. ББ6 упознао кроз пословни однос између "AA5" и предузећа "AA29", да је са ББ6 наставио да се виђа на молбу окривљених АА7 и АА, и то тако што је он доносио оптуженом АА7 и АА фасцикле и коверте које је добијао од окр. ББ6. И окр. АА7, у својој одбрани, говорио је о сарадњи са окр. ББ6, од кога је управо и чуо за предузеће "AA20", те је објаснио да је новац за испоручено гориво уплаћиван на рачун "AA5", па је затим пребациван на рачун фирме "AA20", а све отпремнице које је добијао од оптуженог ББ6 гласиле су на предузеће "AA5" и како каже долазиле су од предузећа "AA20", што све, када се доведе у везу са садржином пресретнутих телефонских комуникација, и то између АА и АА8, и АА и АА7, у којима говоре о ББ6, па и између самог окр. ББ6 и окр. АА, указује да је окр. ББ6 фактички управљао привредним друштвом "AA20".

У прилог изнетом закључку иде и чињеница утвђена из исказа сведока СС4 и СС1, које је суд прихватио као јасне и уверљиве, да су ови сведоци новац који је, како произилази и из налаза и мишљења вештака економске струке, уплаћивала на њихове рачуне фирма "AA20", предавали управо окр. ББ6.

Такође, питање статуса одговорног лица у предметном периоду постављено је и у жалби браниоца окривљених ББ5 и ББ4, међутим према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, неспорно је, током овог кривичног поступка, из изведених доказа, утврђено да су ови окривљени, и то окр. ББ5 као оснивач и власник привредног друштва "AA30", које привредно друштво је власник бензинске пумпе "AA18" у _ и бензинске пумпе "AA18", као и окр. ББ4 оснивач и власник "AA31" од 01.12.2008. године, које привредно друштво је уједно и закупац бензинске пумпе "AA18" и бензинске пумпе "AA18" у _, заиста били одговорна лица, која су вршила послове управљања, заступања, вођења послова, надзора и других послова из делатности правног лица.

Наиме, окр. АА9, у својој одбрани, је навео да је са фирмом "AA18" сарађивао његов син (сада покојни АА10) и да су власници те фирме његовом сину гориво плаћали кешом, који је овај односио окр. АА, те је истакао да је у неколико наврата и он лично са окр. АА, о овом послу, разговарао путем телефона, углавном само примао или преносио поруке, а везано за бензинску станицу "AA18", и то у ситуацијама када његов син не би могао да се јави на телефон. Такође је истакао да му је познато да су власници "AA18" један део плаћали и готовим новцем за испоруке горива, које је према њима вршио АА у периоду октобар-новембар 2008. године па до краја јануара 2009. године.

Када се наводи одбране окр. АА9 доведу у везу са исказом сведока СС6, који је радио на бензинској пумпи у Звезду, Општина Владимирци, и који је навео да је пумпа била у власништву ББ5 и да је он био газда, и да му је познато да је иста једно време била у власништву фирме "AA30", те са исказом сведока СС8, који је навео да је он само био фиктивни директор предузећа "AA31", а да је оснивач и власник те фирме био ББ4, као и да су пумпе узете у закуп од предузећа "AA30" које је у власништву физичког лица ББ5, а потом и са садржином пресретнуте телефонске комуникације дана 15.11.2008. године, у којој учествује окр. АА, из чије садржине произилази да се говори о бензинској пумпи "AA18" у _ ББ5 (ББ5), несумњиво се изводи закључак да су управо ББ5 и ББ4, поред тога што су били оснивачи и власници привредног друштва "AA30", односно "AA31", што је утврђено из извода АПР-а, у наведеним привредним друштвима били и одговорна лица, која су вршила послове управљања, заступања, вођења послова, надзора и других послова из делатности правног лица. Изнети закључак, а у односу на окр. ББ4, поткрепљује се и наводима одбране окр. АА9, да се његов покојни син, АА10, дружио са ББ4 и сарађивао са власником бензинске пумпе "AA18", као и наводима сведока СС7, у критичном периоду запосленог на бензинској пумпи "AA18" на _, да се дешавало да је долазило гориво од АА10, коју околност треба посматрати у склопу са већ изнетим наводима одбране окр. АА9, да је његов покојни син АА10 сарађивао са власником бензинске пумпе "AA18" и то тако што је од АА добијао налоге, а везано за испоруку горива тој бензинској пумпи, затим вршио наплату и касније готов новац предавао самом АА, чиме се, аналогним и посредним закључивањем, изводи закључак да је окр. ББ4, у критичном периоду, био одговорно лице у привредном друштву "AA31".

Даље, из доказа изведених током овог кривичног поступка, и то отпремница и фактура "AA1" у којима је констатовано да је "AA2" купио моторни бензин, у наведеним количинама, потом садржине пресретнутих телефонских разговора, вођених у спорном периоду, између окр. АА и окр. АА9, окр. АА и окр. ББ2, окр. АА и окр. АА6, као и видео записа од 16.12.2008. године и 23.12.2008. године, те и одбрана окр. АА9, окр. ББ1, окр. АА6 и исказа сведока СС3, који је навео да је АА, између осталих, продавао нафту и "AA18", а затим и налаза и мишљења судског вештака економске струке, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, на несумњив начин се утврђује да су окривљени ББ5 и ББ4, као одговорна лица, и то окр. ББ5 у "AA30" а окр. ББ4 у "AA31", искоришћавањем свог положаја и овлашћења прибавили себи противправну имовинску корист у износу од преко 1.500.000,00 динара, односно окр. ББ5 у периоду од 15.11. до 29.11.2008. године у износу од 1.703.832,00 динара, а окр. ББ4 у периоду 03.12. до 23.12.2008. године, у износу од 1.043.052,00 динара, на тај начин што су на бензинским пумпама "AA18" и у "AA18" u _, у договору са окр. АА, окр. АА9 и АА10, куповали за готов новац безоловни моторни бензин БМБ 95 и моторни бензин МБ 95 по нижој цени од званичне набавне цене, а потом на наведеним бензинским пумпама гориво продавали по званичној малопродајној цени без евидентирања у књиговодственој документацији, избегавајући плаћање акциза и пореза на додату вредност, након чега су вршили плаћање готовим новцем, тако што су куповину, испоруку и плаћање нафтних деривата договарали са АА10, сином окр. АА9, а потом АА10 преузимао готов новац за исплату нафтних деривата, који су источени на бензинским пумпама "A18" у Београду и _ и предавао га окр. АА, чиме се у радњама окр. ББ5 стичу сви законски битни елементи кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ, а окр. ББ4 кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ.

Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је нашао да окривљени ББ5 и ББ4, кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ, нису извршили у саизвршилаштву у вези члана 33 КЗ, јер је неспорно утврђено да је окр. ББ5, који је био одговорно лице у "AA30" које привредно друштво је у спорном периоду било власник бензинске пумпе "AA18" у _ и у Београду, себи прибавио противправну имовинску корист у периоду од 15.11. до 29.11.2008. године, у износу од 1.703.832,00 динара, а окр. ББ4 који је, у периоду од 01.12.2008. године, био одговорно лице у привредном друштву "AA31", прибавио себи противправну имовинску корист у периоду од 03.12. до 23.12.2008. године, у износу од 1.043.052,00 динара, па је у том смислу преиначио првостепену пресуду у односу на ове окривљене, у погледу правне квалификације, тако што је окр. ББ5 огласио кривим за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ, а окр. ББ4 за кривично дело злупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ.

С обзиром на изнете околности и чињенице које се односе на окривљене ББ5 и ББ4, тј. да су гориво куповали за готов новац, по нижој цени од званичне набавне цене, а потом на бензинским пумпама гориво продавали по званичној малопродајној цени, без евидентирања у књиговодственој документацији, избегавајући плаћање акциза и пореза на додату вредност, те готов новац, преко АА10, предавали окр. АА, несумњиво је да су при предузимању инкриминисаних радњи поступали са директним умишљајем као обликом виности, потпуно свесни својих дела, њихове забрањености и желећи извршење истих.


Пресретнута телефонска комуникација:

У овом кривичном поступку као доказ су изведене пресретнуте телефонске комуникације, односно разговори између оптужених, смс поруке које су размењивали у инкриминисаном периоду, који докази су прибављени на законом прописан начин, односно ради се о законитим доказима на којима се може заснивати пресуда.

У појединим жалбама, изјављеним против првостепене пресуде, истичу се примедбе везано за напред наведене доказе, па се тако у жалби браниоца окр. АА1 и окр. АА2 наводи да одбрана ових окривљених оспорава садржину пресретнутих телефонских комуникација из разлога што није на поуздан начин утврђено да су те разговоре водили АА1 и АА2, док се у жалби окр. АА8 и његовог браниоца истиче да су разговори извучени из правог контекста и тумачени у интересу наметања кривице окр. АА8, а у жалбама окр. АА и његовог браниоца оспорава се идентитет лица са којим овај окривљени разговора, те се и у жалби браниоца окр. ББ2 наводи да гласови окр. АА1 и окр. АА2 нису позитивно идентификовани од стране окр. ББ2. У жалби браниоца окр. АА3 истиче да овај окривљени никада није разговарао са окр. АА, којег није ни познавао, а у жалби браниоца окр. АА4 се наводи да, у односу на овог окривљеног, пресретнути разговори нису анализирани нити оцењени, док се у жалби браниоца окр. ББ5 и окр. ББ4 оспорава идентификација лица са којим окр. АА разговара.

Према оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, садржина пресретнуте телефонске комуникације и чињеница која лица на тај начин комуницирају, када се повежу, како међусобно, тако и са осталим доказима изведеним у овом кривичном поступку, и то одбранама окривљених, исказима сведока, видео записима и писаном докуметацијом, несумњиво указују на једини могући закључак да су окривљени предузимали радње које су им стављене на терет, тј. указују на одлучне чињенице, које су чврсто и логички повезане, тако да представљају слику критичних догађаја, која је комплетна и јасна.

Тврдњом изнетом у жалби браниоца окривљених АА1 и АА2, да није на поуздан начин утврђено да су разговоре водили ови окривљени, према оцени овог суда не доводи се у сумњу правилност и потпуност утврђености ове чињенице. Наиме, на главном претресу пред првостепеним судом преслушавани су пресретнути телефонски разговори, и окривљени су се о истима изјашњавали, па је тако окр. ББ2, на главном претресу одржаном у дане 28.03.2013. и 01.04.2013. године, након преслушаних пресретнутих телефонских разговора, изјавио да су у тим приликама његови саговорници управо окривљени АА1 и АА2. Када се овакви наводи окр. ББ2 доведу у везу са његовом одбраном, као и са одбранама окр. АА6 и окр. ББ1, који су описали начин на који се одвијао посао са АА1 и АА2 око промета нафтних деривата и њихове међусобне контакте, те и са исказом сведока СС9, из којег произилази да је он као оснивач и власник "AA2" поверио окривљеним АА1 и АА2 да у његово име поручују нафтне деривате и организују транспорт, па и писаним доказима који се налазе у списима предмета, тј. фактурама и отпремницама, то се несумњиво закључује да су окривљени АА1 и АА2 управо лица која су симуловала пријем нафтних деривата за "AA2" који су претходно резервисали и поручили од продаваца "AA" и "AA1", фактурисана без ПДВ и акција, те посредством возача овде окривљених АА6 и ББ1 преузимали у Рафинерији Панчево, иако су били свесни да ће наведени нафтни деривати бити продати на територији централне Србије, лажно приказујући да су поручене нафтне деривате заиста и преузели, а потом готов новац, стечен продајом нафтних деривата стварним купцима, добијали посредством окривљених возача, од окривљеног АА и ББ2, а по пријему готовог новца вршили уплату дневних пазара и безготовинске трансакције између "AA2" и продавца нафтних деривата "AA" и "AA1".

Даље, у погледу садржине пресретнутих телефонских разговора, у којима учествује окр. АА8 са окр. АА, те разговора између окр. АА и окр. ББ6, и окр. АА и покојног АА10, када се иста увеже и посматра у склопу са одбраном окр. АА9, који је навео да је са оптуженим АА8 сарађивао и да су се ти послови углавном односили на трговину горивом, и то оним које је било намењено купцима са територије Косова, потом са одбраном окр. ББ6, да је преко окр. АА8 упознао окр. АА, а да је са окр. АА8 сарађивао око трговине нафтом и нафтним дериватима, описујући прилику када је готов новац дао АА8 да би га овај проследио окр. АА, те са исказом сведока СС3, који је у контексту папиролошког покривања трговине нафтом намењеном за Косово, а која тамо није ни ишла, помињао и окр. АА8 и фирму "AA5", па и писаном документациом у виду рачуна "AA5", те налазом и мишљењем судског вештака економско-финансијске струке, несумњиво се изводи закључак да је окр. АА8 сачињавао пословну документацију неистинитог садржаја о наводном промету нафтних деривата наведеног привредног друштва, како би се "AA5" приказало као добављач нафтних деривата, који су претходно источени на бензинским пумпама на територији централне Србије и АП Војводине, те да је након пребацивања новца на рачун "AA20" преузимао готово новац од окр. ББ6, те га предавао окр. АА.

Чињеница је да су, у образложењу првостепене пресуде интерпретирани пресретнути телефонски разговори, за које је наведено да су саговорници окр. АА и окр. ББ4, док су на главном претресу пред првостепеним судом дана 26.03.2013. године и 17.04.2013. године, окр. АА и окр. АА4, након преслушавања снимака тих разговора, сагласно изјавили да њих двојица воде те разговоре, а што се истиче у изјављеним жалбама и окр. АА и браниоца окривљених ББ5 и ББ4, међутим ова околност не утиче на другачије закључивање Апелационог суда у Београду, Посебно одељење у погледу доказаности извршења кривичних дела у питању, од стране како окр. АА, тако и окривљених ББ5 и ББ4, о чему је већ напред било речи.


Умишљај:

Браниоци окривљених АА4 и АА5, у изјављеним жалбама истичу да ови окривљени нису имали сазнања да бензин који су куповали потиче од било какве криминалне радње, која је усмерена на неплаћање акциза и пореза, односно о томе да ли је гориво легално стављено у промет или не, те се и у жалби браниоца окр. ББ3 истиче да је окривљени у конкретном случају поступао под преваром, а касније и принудом ББ8, чиме се поставља питање да ли је окривљени био свестан радњи које је вршио као и забрањености истих.

Према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебног одељења, докази који су изведени у овом кривичном поступку, посматрани у међусобном односу и упоредној анализи, уз процес логичког закључивања, са високим степеном уверљивости указују на доказаност радњи окривљених и њихову свесност истих, као и воље за њиховим извршењем.

Окр. АА4 у својој одбрани је навео да он никако није могао знати, у тренутку куповине, да је гориво које купује у ствари у власништву оптуженог АА, да је то закључио тек касније, када се АА путем телефона код њега интересовао да ли је запримљени бензин платио "AA5", те да иако су цене биле ниже од рафинеријских, то код њега није изазивало никакву сумњу.

Окр. АА7 у својој одбрани је навео да оптуженог АА4 познаје и да је са њим пословао, те да се цена горива, од њега према АА4, разликовала од цене по којој је он набављао гориво, и да је са АА4 плаћање увек обављано преко рачуна. Из исказа сведока СС3 произилази да су "AA5" и " AA12 "давали улазе", између осталих, и "AA10", те да се радило о фиктивном пословању са нафтом намењеном купцима на Косову. Даље, из садржине бројне пресретнуте телефонске комуникације између окр. АА и окр. АА4, обављене управо у инкриминисаном периоду, утврђено је да ови окривљени разговарају управо о међусобној купопродаји бензина и плаћању цена за исти. Такође, из налаза и мишљења вештака финансијско-економске струке утврђено је да, како је "AA10" набавио количину горива од 93.573 литара, те је од тога 70.546 литара купљено од предузећа "AA5", остаје количина 23.027 литара, која је продата на пумпи "AA10", чији улаз није евидентиран у пословним књигама, те је могућа зарада на овој количини укупно 276.324,00 динара, чиме се салдо зараде на количину од 93.573 литара горива своди на износ од 929.401,30 динара.

Имајући увиду напред наведене доказе, према оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, из истих се утврђује да је окр. АА4, у инкриминсаном периоду, куповао гориво, у договору са окривљенима АА и ББ2, и то по нижој цени од званичне набавне цене, а потом исти продавао по званичној малопродајној цени, те лажно у својим пословним књигама приказивао да су добављачи нафтних деривата "AA5" и "AA20", која привредна друштва нису испоручила те нафтне деривате, а у својој пословној документацији су лажно приказивале да је фирми окр. АА4 испоручена знатно мања количина нафтних деривата од оне која је стварно испоручена, чиме се указује да је окр. АА4 био свестан свог дела, његове забрањености и желећи извршење истог, што значи да је при предузимању инкриминисаних радњи поступао са директним умишљајем као обликом виности.

Бранилац окр. АА5 у изјављеној жалби истиче да не постоје чињенице које указују да је окр. АА5 имао јасну представу о томе да ли је гориво легално стављено у промет или не, те је и окр. АА5 у својој одбрани навео да њему није било чудно што је гориво било јефтиније и до 12 динара од стварне цене на тржишту.

Међутим, према оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, наведена одбрана окр. АА5 оповргнута је изведеним доказима током овог кривичног поступка.

Наиме, сам окривљени АА5 у својој одбрани је навео да је окр. АА упознао преко окр. АА9, и да је са њим контактирао телефоном, као и да је гориво купио посредством окр. АА9, који је платио преко рачуна, вирмански, фирмама "AA29" и "Карезма", а окр. АА9 је, у својој одбрани којом је у потпуности признао извршење радњи које су му стављене на терет, описујући начин трговине горивом за које је знао да је ослобођено од плаћања ПДВ и царине, односно да је намењено наручиоцима са територије Косова, навео да је део тог бензина делио са АА5, власником "AA9", те да "папире" тј. фактуре за то гориво оптужени АА слао преко његовог сина (АА10), па део плати он тј. окр. АА9, а део окр. АА5. Такође сведок СС3 у свом исказу, у коме је објаснио и описао како је "папиролошки" покривена трговина нафтом, која је била намењена корисницима на Косову, али тамо није, како он то каже, ишла, наводи да су "улази давани" од стране "AA29", између осталих и "AA5".

С обзиром на наведене, међусобно сагласне доказе, подвргнуте упоредној анализи, уз аналогно закључивање, долази се до несумњивог закључка да је окр. АА5, предузимајући предметне радње у критичном периоду, поступао са директним умишљајем, свестан свог дела, његове забрањености и хтео његово извршење.

Окр. ББ3, износећи своју одбрану, навео је да све што је радио и потписивао, радио је по налогу ББ8 (осуђени ББ8 против кога је поступак правноснажно завршен доношењем пресуде којом је прихвађен споразум о признању кривичног дела), при томе не знајући нити шта потписује, нити на шта се односи то што потписује.

Међутим, оваква одбрана окр. ББ3 није потврђена доказима који су изведеним током кривичног поступка.

Наиме окр. АА је навео да је преко ББ8 упознао ББ3, а сведок СС3 је, говорећи о фиктивном пословању преко "AA29" везано за промет нафте намењене за КиМ, која тамо није ни "ишла", навео да је ББ3, директор "AA29", редовно потписивао сва та документа и да је био упућен у све то што се ради, као и да је за то био редовно исплаћиван. Када се изнето доведе у везу са писаном документациом, која се односи на привредно друштво "AA29", тј. изводима банака, те налазом и мишљењем вештака економске стуке, а потом и са садржином пресретнутих телефонских разговора, из којих произилази постојање повезаности и сарадње између окр. АА, "AA5" и "AA29", а посебно оног вођеног дана 05.01.2009. године, у којем непознати мушкарац разговара са окр. АА, и говорећи о новцу каже да ће новац подићи наредног дана јер су "премошћавали ББ3 паре за њега, па нису дигли ББ3", поуздано се утврђује да је окр. ББ3 у потпуности био свестан како свог дела тако и његове забрањености, желећи његово извршење, тиме поступајући са директним умишљајем.

Окривљени АА3 је, у својој одбрани, признао да је, преко окр. ББ2, набавио гориво по нижој цени, односно да је у два наврата бензин запримио у своје камионе, и то дана 16.12.2008. године, у количини од 3.350 литара и дана 24.12.2008. године, у количини од 6.000 литара, а што укупно износи 10.450 литара, док је у потпуности негирао да је дана 10.12.2008. године купио од ББ2 28.000 литара, на својој бензинској пумпи, и да је наведена количина горива источена из камиона цистерне рег.ознаке "аа1" којим је управљао ББ1, те је негирао запримљену количину горива дана 24.12.2008. године на својој пумпи у Шапцу од купио 27.340 литара, већ да је том приликом купио 6.000 литара.

Међутим, према оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, изнети део одбране окр. АА3, да није примио предметно гориво дана 10.12.2008. године и количину од 27.340 литара дана 24.12.2008. године, оповргнута је изведеним доказима.

Наиме, из писане документације произилази да је окр. ББ1 дана 10.12.2008. године из рафинерије Панчево преузео 31.257 литара моторног бензина 95 чији је власник "AA"., што је констатовано отпремницом бр. 116, а по основу фактуре "AA" бр. 444/08, којим је констатовано да је "AA2" купио моторни бензин 95 и то 31.257 литара за укупну цену од 968.967,00 динара. Из садржине разговора вођеног између окр. ББ2а и окр. АА3, дана 10.12,2018. године у 11:52:22 часова, произилази да окр. ББ2 позива власника пумпе "AA33" окр. АА3 и обавештава га да је окр. ББ1 на путу према њему, на шта му окр. АА3 прецизира локацију испоруке говорећи "Нека дође на ову малу у Шапцу". Из видео-записа од 10.12.2008. године, утврђено је да је камион - цистерна, којим је тада управљао окр. ББ1, што је овај окривљени и сам потврдио, снимљена у рафинерији Панчева, те да је из те цистерне вршено претакање горива у друге цистерне, конкретно, на снимку се види камион - цистерна са ознаком "AA33", за коју је и сам окр. АА3 потврдио да је реч о камиону власништва његове фирме. Такође, судски вештак економско-финансијске струке ВВ, у свом налазу и мишљењу, те усменом изјашњавању на главним претресима пред првостепеним судом, дао је налаз у погледу датума и количине бензина која је запремљена на пумпи "AA33", истичући да је свој налаз и мишљење дао на бази расположиве докуметнације.

Према оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, анализом напред наведених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, па и у склопу одбране окр. АА3, на несумњив начин се утврђује да је окр. АА3 као одговорно лице - власник и директор привредног друштва "AA33", у инкриминисаном периоду, по претходном договору са окр. ББ2, који је према њему иступао као продавац нафтних деривата, за своју бензинску пумпу најпре куповао безоловни моторни бензин БМБ 95 и моторни бензин БМ 95 по нижој цени од званичне набавне цене, а који је потом продавао по званичној малопродајној цени, без евидентирања у књиговодственој документацији, притом избегавајући плаћање акциза и пореза на додату вредност, чиме се у његовим радњама стичу сва битна обележја кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ.

Околност која се истиче у жалби браниоца окр. АА3, да наводе одбране овог окривљеног, да до примања горива дана 10.12.2008. године није ни дошло, потврђују разговори вођени између ББ2 и АА3, као и видео-запис од 10.12.2008. године, те да је на главном претресу одржаном 09.04.2012. године возач камиона ББ1, који се препознао на снимку, изјавио да том приликом није дошло до истакања горива, према оцени већа овог суда, не доводи до закључка који би био супротан закључку који је суд изнео, а о чему је напред било речи.

Наиме, тачно је да у разговору који су водили окр. ББ2 и окр. АА3 дана 10.12.2008. године, окр. АА3 изражава сумњу да неко прати предметну цистерну, те предлаже окр. ББ2 да сачекају сат два, и да возач (ББ1) паркира у неку кафану, међутим на видео-запису од 10.12.2008. године види се цистерна, којом је управљао окр. ББ1, као и цистерна са ознаком "AA33", при чему окр. ББ1, на главном претресу одржаном дана 09.04.2012. године, није био категоричан да критичном приликом дана 10.12.2008. године предметно гориво није било испоручено, већ је навео да мисли да до тога није дошло.

Имајући у виду све напред наведено, као и одбрану окр. АА3, да му је окр. ББ2 рекао да може да му прода гориво по нижој цени од набавне, да има директну везу и да би та цена била 23 динара нижа од редовне, малопродајне цене, на шта је он пристао, иако му је све то било сумњиво, несумњиво је да је окр. АА3 поступао са директним умишљајем, свестан свог дела и његове забрањености и хтео је његово извршење.


Оцена исказа сведока:

Бранилац окр. АА, као и сам окр. АА, те бранилац окр. АА8 и сам окр. АА8, па и браниоци окривљених ББ2, ББ3 и ББ5 и ББ4, у својим жалбама оспоравају исказ сведока СС3, тако што у суштини истичу питање његовог кредибилитета.

Наиме, сведок СС3 испитан је у два наврата на главном претресу пред првостепеним судом, изјашњавајући се о својим сазнањима у вези са околностима које се односе на промет нафте намењене за Ким, сачињавања документације неистините садржине и лажног приказивања улаза нафте преко фирми "AA29" (осуђени ББ8 и окр. ББ3) и "AA5" (окр. АА7 и окр. АА8) фирмама "AA5" (окр. АА5), "Дукс" (окр. АА9), "AA10" (окр. АА4) и "AA18" (окр. ББ5 и окр. ББ4), те улоге окривљених ББ3, АА и АА8.

Према оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, исказ наведеног сведока је истинит и убедљив, те као такав за овај суд прихватљив, посебно што је сагласан и са писаном документациом-фактурама, садржином престретнутих телефонских комуникација и видео записима, који сви докази, посматрани у међусобној вези и контексту, дају коначну и комплетну слику критичних догађаја.

Жалбом браниоца окривљених ББ5 и ББ4, оспорава се оцена исказа сведока СС8 и СС7, уз истицање да се исказима ових сведока управо утврђује чињеница да окривљени ББ4 и ББ5, у спорном периоду, нису били одговорна лица у предузећима, односно да то нису били ни формално ни фактички.

Приликом оцене исказа наведених сведока и извођења закључка које се чињенице из њих утврђују, суд је нашао да њигове исказе треба посматрати кроз упоредну анализу, како међусобно тако и са осталим доказима, на који начин се употпуњује оцена тих исказа, да ли су прихватљиви, логични и уверљиви.

Наиме, тврдња сведока СС8, да је он био само фиктивни директор предузећа "AA31", поклапа се са садржином пресретнуте телефонске комуникације и одбраном окр. АА9, о чему је напред било речи, и у којим доказима се СС8 не спомиње, па ни у контексту одговорног лица. Такође, наводима сведока СС7, радника на бензинској пумпи "AA18" на _, да се пар пута десило да је долазило гориво од АА10, да је складиштено у један празан танк и да се то радили по договору АА10 и СС8, те да он ББ5 не познаје, а за ББ4 је чуо и можда га зна из виђења, не може се изводити закључак да окривљени ББ5 и ББ4 нису имали својство одговорних лица у предметном периоду. Сведок СС7, као радник на пумпи, задужен за примање горива и контролу рада точилица, није ни морао да познаје окривљене ББ4 и ББ5, нити да има сазнања о њиховом пословању, као ни о уговарању, цени и начину плаћања горива. Са друге стране, сведок СС6, који је радио на пумпи "AA8" у _, изнео је своје сазнање да је власник пумпе и газда био ББ5.

С обзиром на изнето суд је исказе наведених сведока прихватио, налазећи да су се изјашњавали о околностима које су им биле познате, те анализирајући их у склопу са осталим доказима извео закључак о доказаности одлучне чињенице која се односи на статус окривљених ББ5 и ББ4 као одговорних лица и радњи које су у инкриминисаном периоду предузели.


Налаз и мишљење судског вештака економско-финансијске струке ВВ:

Изјављеним жалбама бранилаца окривљених, АА9, АА3, АА4 и ББ5 и ББ4, оспорава се напред наведени налаз и мишљење вештака, и то тако што се у жалби браниоца окр. АА9 истиче да вештак није објаснио како је израчунао износ од 1.157.144,40 динара, те браниоца окр. АА4 да обрачун вештака о разликама између рафинеријске цене и цене по којој је "AA10" купио односно набавио нафту не одговара стварном стању ствари, као и браниоца окр. ББ5 и ББ4, да се судски вештак ВВ током поступка изјаснио да је "малопродајне" и "набавне" цене различито израчунавао, без реалног и одређеног критеријума, и да се налаз вештака, у односу на пумпе "AA18", заснива искључиво на претпоставкама вештака, те потом у жалби браниоца окр. АА3, да није поуздано утврђена количина примљеног горива.

Међутим, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, судски вештак ВВ, налаз и мишљење у свему је дао у складу са правилима струке, изјашњавајући се и на главном претресу пред првостепеним судом, дајући појашњења и одговоре на питања и примедбе странака.

На главном претресу дана 29.05.2012. године вештак је навео да је његов налаз апсолутно поткрепљен свом документацијом, коју је имао на располагању, у потпуности остајући при таквом налазу и мишљењу. На главном претресу дана 30.05.2012. године, одговарајући на примедбе браниоца окр. АА3, навео је да је овај окривљени говорио о томе да је примио само 10.350 литара бензина, у два наврата, али то не значи да није било и више пријема у том периоду о којем се ради, те је свој налаз урадио на бази докуметнације која је достављена, и оптималних капацитета бензинске пумпе. На претресу одржаном дана 30.05.2012. године, на питање браниоца окр. АА9 вештак је навео да количина гориву коју је "AA11" и окривљени, узели, је 66.943 литара, а разлика која је остварена је 1.157.114,40 динара, и то је, како вештак наводи, разлика у цени од оне по којој је окривљени набавио и по цени по којој је даље продао, односно то је његова зарада. На главном претресу од истог датума вештак је, изјашњавајући се на питање браниоца окр. ББ5 и ББ4, навео да је свој налаз, у односу на ове окривљене, дао на основу стања у списима, односно изјава возача који потврђују да су ту врсту робе возили на пумпе "AA18". Када су у питању основи на којима је вештак дао свој налаз и мишљење, исти се изјаснио и на главном претресу дана 28.04.2015. године, наводећи да је свој налаз и мишљење дао на основу документације из списа предмета, изјава и транскрипата. У погледу података о оствареној разлици у цени, вештак се, на главном претресу дана 30.05.2012. године, изјаснио да је податке о цени добио од "AA34"", и на бази тих цена, и разлике од набавне до продајне цене, исказивао остварене разлике или прометовање робом и плаћени или неплаћени порез, односно користио је званичне цене "AA34" по којима је у 2008. години, од 01.01.2008. до 31.12.2008. године, продавао своје робе купцима. Осим тога, на главном претресу дана 28.04.2015. године, изјашњавајући се на питања одбране о званичним малопродајним ценама, вештак је навео да је званична набавна цена, цена која је исказана на фактури, односно то је цена коју је неко купио од "AA1" или "AA", тј. то је званична цена по којој је роба набављена, те од тог момента па даљим трансакцијама или даљим продајама, препродајама, легално - нелегално, у сваком случају, долази се до продајне цене сваког од тих деривата. Значи, вештак је тражио званично од "AA34" и од њих добио малопродајне цене нафтних деривата, те је за вештака то био репер на основу кога је, како каже, извлачио рачуницу. На истом главном претресу, судски вештак је навео да је све оно што је купљено у спорном периоду и од "AA1" и од "АA", било предмет његовог разматрања и утврђивања вредности те количине робе.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, налаз и мишљење судског вештака економско-финансијске струке је у потпуности прихватио, налазећи да је исти стручан, јасан и детаљан, те је суд овакав налаз и мишљење вештака ценио и у склопу са осталим изведеним доказима, на који начин је поуздано дошао до закључака о извесности постојања одлучних чињеница у овом кривично-правном предмету.


Примена Кривичног законика:

Оптужницом Кт.С.бр.9/09 од 06.11.2009. године, окривљенима је стављено на терет извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 КЗ, те је дана 15.04.2013. године измењена у погледу чињеничног описа и правне квалификације кривичног дела које се окривљенима ставља на терет, тако да им је стављено на терет, између осталог, кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ.

У изјављеним жалбама бранилаца окривљених, АА6, АА7, АА8 и АА9, истиче се да су окривљени оглашени кривим за радње извршења из 2008. и 2009. године, које су квалификоване као кривично дело које је уведено на основу измена и допуна Кривичног законика од 24.12.2012. године, односно да се ради о потпуно новом кривичном делу, те да у време извршења кривичног дела, од краја септембра па до краја децембра 2008. године, није било инкриминисано противправно прибављање имовинске користи, и да је тек Законом о изменама и допунама Кривичног законика објављеном у "Службеном гласнику РС" број 72/2009 извршена допуна инкриминације и иза речи "прибави себи или другом" унето у наставку речи "физичком или правном лицу".

Међутим, према оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, одредбом члана 234 КЗ задржан је правни континуитет са кривичним делом злоупотреба службеног положаја из члана 359 КЗ, с обзиром да је радња извршења остала иста, док је противправност имовинске користи битно обележје, како кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ, тако и кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 КЗ, с обзиром да је противправност, како је то прописано одредбом члана 14 КЗ, обележје општег појма кривичног дела. Такође, појам "другом" из члана 359 КЗ, који се примењивао од 01.01.2006. године па до 11.09.2009. године, обухватао је како физичка, тако и правна лица.


Разлози за одбијање жалбе Тужиоца за организовани криминал, у односу на окр. АА9 и квалификацију кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ, те у односу на примену института продуженог кривичног дела

Окр. АА9:

Првостепеном пресудом окр. АА9 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ, који део првостепене пресуде се побија жалбом Тужиоца за организовани криминал тако што се истиче да суд врши погрешну квалификацију кривичног дела оглашавајући оптуженог АА9 кривим и осуђујући га за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ, уместо да га огласи кривим и осуди за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ, имајући у виду изреку пресуде где се тачно наводи да је овај оптужени својим радњама извршења прибавио противправну имовинску корист у износу од преко 1.500.000,00 динара за организовану криминалну групу, а за себе 1.157.114,40 динара.

Међутим, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, а имајући у виду чињенично стање неспорно утврђено из изведених доказа током овог кривичног поступка, и то одбране окр. АА9, као и налаза и мишљења вештака економско-финансијске струке ВВ, да је у конкретном случају окр. АА9, по инструкцијама добијеним од окр. АА вршио ускладиштење нафтних деривата у својим резервоарима, а потом вршио продају нафтних деривата бензинској пумпи "AA18" и "AA9", купујући нафтне дериватне по нижој цени од набавне, а продавао их по званичној малопродајној цени наведеним пумпама за готов новац, те приликом продаје нафтних деривата на пумпи "AA11" доо лажно приказивао да је добављач ПД "AA5" доо, односно "AA20" доо, која привредна друштва су му након безготовинске уплате на њихов рачун, путем уплате разним физичким лицима по разним основама, подигнут новац на овај начин вратили, уз одбитак своје провизије, те да је да ПД "AA11" доо купио 66.943 литара нафтних деривата по цени нижој од званичне набавне цене, а потом продавао по званичној цени, прибавио противправну имовинску корист у износу од 1.157.114,40 динара.

Сходно изнетом, а с обзиром и на одредбу члана 234 КЗ, радње које је окр. АА9 предузео, правно се квалификују као кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 2 у вези става 1 КЗ, јер напред наведени новчани износ не прелази имовинску цензус прописан законом за став 3 наведеног члана закона.


Продужено кривично дело:

Оптужницом Тужиоца за организовани криминал окр. АА и окр. ББ2 стављено је на терет више кривичних дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ, међутим, у конкретном случају ради се о продуженом кривичном делу злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ.

Наиме, у чланом 61 КЗ садржане су одредбе о продуженом кривичном делу, па су тако елементи продуженог кривичног дела истоветност или истоврсност кривичних дела, временска повезаност, тј. временски континуитет и истоветност учиниоца, док су алтернативни или факултативни услови истоветност оштећеног, истоветност предмета дела, коришћење исте ситуације или истог трајног односа, јединство места или простора извршења дела и јединствени умишљај учиниоца.

Према оцени већа овог суда, подводећи утврђено чињенично стање и психички однос учинилаца под правну норму, закључује се да се у радњама окр. АА и окр. ББ2, описаним у ставу II изреке пресуде, стичу битна обележја кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ и члана 61 КЗ, с обзиром да су ови окривљени предузели више кривично-правних радњи које су предузете у временском континуитету и представљају јединствену и логичну целину, коришћењем исте ситуације, те јединственог умишљаја који се манифестовао истим начином извршења и у истој намери.


Разлози за одбијање жалби, окр. АА и његовог браниоца и бранилаца окривљених ББ2, АА1 и АА2, у односу на кривично дело прање новца

Окривљенима АА, ББ2, АА1 и АА2, у овом кривичном поступку је стављено на терет извршење кривичног дела прање новца у саизвршилаштву из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ.

Наиме, одредбом члана 231 КЗ прописано је да ће се казнити онај ко изврши конверзију или пренос имовине, са знањем да та имовина потиче од кривичног дела, у намери да се прикрије или лажно прикаже незаконито порекло имовине, или прикрије или лажно прикаже чињеница о имовини са знањем да та имовине потиче од кривичног дела, или стекне, држи или користи имовину са знањем, у тренутку пријема, да та имовина потиче од кривичног дела, док је ставом 2 наведеног члана, као квалификовани облик дела, прописан износ који прелази 1.500.000,00 динара.

Током овог кривичног поступка, на несумњив начин је утврђено да су окр. АА и окр. ББ", готов новац добијен од продаје нафте и нафтних деривата "на црно" на бензинским пумпама "AA16", "AA11", "AA9", "AA18", "AA19" и "Макс петрол", преко возача, овде окривљених ББ1 и АА6, који су довозили цистерне на територију АП КиМ, предавали окривљенима АА1 и АА2, те ББ7, који су претходно сачињавали фиктивну - лажну пословну документацију, и тако примљени новац уплаћивали на рачуне својих привредних друштава "AA2" и "AA4", те са тих рачуна безготовинским путем вршили плаћање продавцима нафтних деривата "AA" и "AA1", код којих су наручивали одређене количине нафте и нафтних деривата, при томе приказујући кроз пословну документацију да је сва количина тих нафтних деривата продата купцима на територији АП КиМ, без обавезе плаћања ПДВ и акциза.

Изнето чињенично стање, утврђено је на основу изведених доказа током овог кривичног поступка, и то документације која је пратила испоруке нафтних деривата, налаза и мишљења вештака економске струке, те садржине пресретнуте телефонске комуникације, односно разговора који су, у инкриминисаном периоду, водили окривљени АА1 и АА2 са окр. ББ2 и са окривљеним возачима цистерне АА6 и ББ1, као и одбрана самих окривљених АА6 и ББ1, који су децидно и сагласно навели да су готов новац односили на територију АП КиМ и предавали некада АА1, а некада АА2.

Имајући у виду наведено, у конретном случају окривљени су вршили пренос имовине - новца, иако су знали да исти потиче од извршења кривичног дела, те путем фиктивно сачињене документације стављали у легалне токове и тако стварали привид да се ради о законитим трансакцијама, односно привид да се ради о законитом приходу.

У вези са напред наведеним, као неосновани су оцењени наводи из жалбе браниоца окр. ББ2 да не постоје битна обележја кривичног дела прање новца у саизвришилаштву из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, односно да стављене радње на терет окр. ББ2 немају никакве везе са битним обележјима овог кривичног дела.


Изостављене радње

Оптужницом Тужиоца за организовани криминал, у опису радње окр. АА и ББ2, у ставу I оптужног акта, те у ставу II тачка 2 и 3, као и окривљених АА1 и АА2, у ставу II тачка 3, и окр. АА6, у ставу II тачка 5 оптужнице, наведено је прибављање и продаја базног уља, односно претакање и превоз до административне границе са Косовом и Метохијом.

Међутим, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, током овог кривичног поступка, из изведених доказа, није се могло доказати да су окривљени АА, ББ2, АА1, АА2 и АА6 предузели наведене радње извршења кривичних дела за која су иначе оглашени кривим, при чему у току поступка није било могуће обезбедити присуство директора или овлашћеног представника предузећа "AA35". у својству сведока СС5, а чије камионе је, према наводима оптужнице, окривљени ББ2 ангажовао за превоз базног уља.

С обзиром на изнето, из става I изреке, те става II тачка 2 и 5 изреке пресуде изостављен је део који се односи на радње прибављања и продаје базног уља, односно претакања и превоза до административне границе са Косовом и Метохијом.

С тим у вези, као неосновани су оцењени наводи из жалбе Тужиоца за организовани криминал да је било доказа да су оптужени АА, ББ2 и АА6 предузели радње извршења кривичног дела које се односе на прибављање и продају базног уља. Наиме, у жалби Тужиоца за организовано криминал наводи се одбрана окр. ББ2 да је у априлу 2009. године код њега дошао ББ7, замолио га да преко његовог предузећа "AA32" увезу три цистерне базног уља, што је он прихватио, међутим искрсао је проблем око транспорта, јер камиони нису имали "еуро-стандард", па је организовао транспорт преко фирме "35", као и да су две цистерне отишле директно у Зубин Поток, док се на трећој цистерни десио квар на кочницама због чега је позвао АА6 да базно уље преточе у његову цистерну коју су одвезли код Горановог оца у Љуково где су електричном пумпом то уље пребацили у другу цистерну. Потом тужилац наводи одбрану окр. АА6, да што се тиче базног уља је њега ангажовао ББ2 да врши претакање, рекао му да је у питању камион из иностранства, да има квар на кочницама, да базно уље претоваре у његов камион, да се све то одвијало у Љукову, а након тога базно уље је истакао у селу Угриновци. Затим се у жалби тужилац позива на разговоре, па се тако наводи разговор од 02.03.2009. године са окр. АА3 где га окр. ББ2 обавештава да су кренули из Ријеке да раде базно уље, али само транспорт за Косово, а 07.03.2009. године окр. ББ2 са НН лицем разговара да су два пута били у Ријеци везано за базно уље, те потом разговара и са окр. АА и договарају се да наставе рад са базним уљем, док 09.03.2009. године окр. ББ2 разговара са ББ7, који му чита допис у коме наводи да се седиште фирме налази у Зубином Потоку и да тражи да му се одобри транзит уља кроз Србију.

Међутим, према оцени већа овог суда, анализом ових доказа не може се доћи до поузданог закључка да су окривљени предузимали и радње извршења кривичног дела, које се односе на прибављање и продају базног уља, на начин који је обављан код прибављања и продаје нафтних деривата - моторног бензина МБ 95 и безоловног моторног бензина БМБ 95. Ово поготово што је у опису радње у оптужници наведено да је окр. ББ2 ангажовао камионе - цистерне "AA35", те да је окр. АА6, након преласка цистерне "AA35", уласка и царињена базног уља на ЦИ Суботица, вршио претакање базног уља управо из тих цистерни, али током овог кривичног поступка није могло бити могуће обезбедити присуство директора или овлашћеног представника предузећа "AA35", СС5, који би могао да се изјасни на ове околности, па се изведеним доказима, цењеним и засебно и у међусобном склопу, не доводи несумњиво до закључка о извесности постојања наведених чињеница.

Имајући у виду да су радње везане за прибављање и продају базног уља, које су према оптужном акту предузете током маја 2009. године, изостављене из изреке пресуде, а у односу на остале радње је утрђено да су предузимане у периоду од септембра 2008. године да фебруара 2009. године, то је, у погледу времена извршења кривичних дела, у изреци извршена измена.


Одлука о кривичним санкцијама

Полазећи од опште сврхе изрицања кривичних санкција, прописане одредбом члана 4 став 2 КЗ, те сврхе кажњавања прописане одредбом члана 42 КЗ, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је, одлучујући о кривичним санкцијама према окривљенима, ценио све околности прописане одредбом члана 54 КЗ, које утичу на одлуку о кривичној санкцији.

Од олакшавајућих околности на страни окр. АА суд је ценио чињеницу да је исти породичан човек, отац троје деце, те делимично признање предузимања одређених радњи, што је цењено као допринос потпунијем утврђивању чињеничног стања у овој кривично-правној ствари, док је као отежавајуће околности ценио количину криминалне активности, која знатно превазилази ону која је иначе потребна да би се остварила обележја бића кривичних дела због којих је оглашен кривим, а у том смислу и укупан износ прибављене противправне имовинске користи.

Од олакшавајућих околности на страни окр. ББ2 такође је цењена његова породичност и чињеница да је отац троје деце, као и његово коректно држање пред судом, те признање предузимања неких од радњи, које су му у овом поступку стављене на терет, што је цењено као допринос потпунијем утврђивању чињеничног стања, док је као отажавајућа околност цењена количина криминалне активности, која знатно превазилази ону која је иначе потребна да би се остварила обележја бића кривичних дела због којих је оглашен кривим, те у том смислу и укупан износ прибављене против-правне имовинске користи.

У односу на окр. АА2 олакшавајуће околности суд није нашао, док је као отежавајуће околности ценио његову улогу и учешће у кривично-правним догађајима који су били предмет претресања, а у односу на окр. АА1 као отежавајућу околност ценио је његову ранију осуђиваност, не налазећи на његовој страни ниједну од олакшавајућих околности.

На страни окр. АА6 као олакшавајуће околности је цењено његово признање предузетих радњи и коректно држање пред судом, док су бројност и природа радњи које је предузимао, те његова улога у кривично-правним догађајима, цењени као отежавајуће.

Од олакшавајућих околности на страни окр. ББ1 суд је ценио његове породичне прилике, односно да је ожењен и отац двоје деце, његово коректно држање пред судом, као и признање извршења радњи које су му стављене на терет, чиме је допринео утврђењу чињеничног стања, док је као отежавајућа околност цењена бројност и природа радњи, и улога у кривично-правним догађајима.

Од олакшавајућих околности на страни окр. АА8 цењена је чињеница која се односи на његове породичне прилике, тј. да је ожењен, отац једног малолетног детета, раније неосуђиван, док су околности, које се односе на његову улогу у кривично-правним догађајима и природу предузетих радњи, цењене као отежавајуће.

У односу на окр. АА9, од олакшавајућих околности цењене су његове породичне прилике, да је ожењен, отац двоје деце од којих је једно малолетно, његово коректно држање пред судом и признање извршења радњи које су му стављене на терет, док је као отежавајућа околност цењена његова улога и учешће у кривично правним догађајима.

У односу на окр. АА7, као олакшавајуће околности цењене су његове породичне прилике, тј. да је отац двоје деце, као и његово коректно држање пред судом, а околности које се односе на његову улогу и учешће у кривично правним догађајима, који су били предмет претресања, су цењене као отежавајуће.

На страни окр. ББ6, чињенице које се односе на његове породичне прилике, односно да је отац троје деце, као и његово коректно држање пред судом, цењене су као олакшавајуће, док су као отежавајуће околности цењени његова улога и учешће у кривично правним догађајима, као и његова ранија осуђиваност.

У односу на окр. ББ3, као олакшавајуће околности цењено је његово коректно држање пред судом и делимично признање кривичног дела које му је стављено на терет, док је такође у односу на овог окривљеног као отежавајућа околност цењена његова улога и учешће у кривично правним догађајима, те природа предузетих радњи.

Од олакшавајућих околности на страни окр. ББ5 суд је ценио његове породичне прилике, тј. околност да је ожењен, отац двоје деце, животну доб и ранију неосуђиваност, те су и у односу на окр. ББ4 његове породичне прилике, околност да је ожењен, отац троје малолетне деце, ранија неосуђиваност, старосна доб у време извршења дела, тј. да је био у статусу млађег пунолетника, цењене као олакшавајуће.

Од олакшавајућих околности на страни окр. АА4, суд је ценио чињеницу која се односи на његове породичне прилике, тј. да је ожењен и отац троје деце, као и његово коректно држање пред судом, те су и у односу на окр. АА3, као олакшавајуће околности цењене његове породичне прилике, тј. да је ожењен и отац троје деце, па је суд, и у односу на окр. АА5, као олакшавајућу околност ценио чињеницу да је ожењен и отац двоје деце, а на страни ових окривљених и њихово коректно држање пред судом, а у односу на окр. АА3 и делимично признање извршења кривичног дела које му је стављено на терет.

Имајући у виду напред наведене олакшавајуће и отежавајуће околности на страни окриљених, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је окр. АА, претходно утврдио појединачне казне затвора, и то за кривично дело из члана 346 став 1 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године, за кривично дело из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ и члана 61 КЗ, казну затвора у трајању од 5 (пет) година, и за кривично дело из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године, и потом осудио на јединствену казну затвора у трајању од 6 (шест) година, у коју му се, на основу на члана 63 КЗ, урачунава време проведено у притвору, док је окр. ББ2, утврдио појединачне казне затвора, и то за кривично дело из члана 346 став 1 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године, за кривично дело из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ и члана 61 КЗ, казну затвора у трајању од 4 (четири) године, а за кривично дело из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године, те га осудио на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) година, у коју му се, на основу члана 63, урачунава време проведено у притвору. Окр. АА1 суд је утврдио појединачне казне затвора, и то за кривично дело из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци, а за кривично дело из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године, па га осудио на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године, док је окр. АА2 утврдио појединачне казне затвора, и то за кривично дело из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци, а за кривично дело из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, казну затвора у трајању од 1 (једне) године, те га осудио на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године. Окр. АА6 осуђен је на казну затвора у трајању од 2 (две) године, у коју му се урачунава време проведено у притвору, на основу одредбе члана 63 КЗ. Окр. ББ1 осуђен је на казну затвора у трајању од 2 (две) године, у коју му се, на основу члана 63 КЗ, урачунава време проведено у притвору. Окр. АА8 осуђен је на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци, у коју му се урачунава и време проведено у притвору, на основу одредбе члана 63 КЗ. Окр. АА7, осуђен је на казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци, у коју му се урачунава време проведено у притвору, на основу одредбе члана 63 КЗ. Окр. АА9 осуђен је на казну затвора у трајању од 2 (две) године, у коју казну му се, на основу одредбе члана 63 КЗ, урачунава време проведено у притовру. Окр. ББ6 осуђен је на казну затвора у тајању од 2 (две) године и 9 (девет) месеци, у коју казну му се, на основу одредбе члана 63 КЗ, урачунава време проведено у притвору. Окр. ББ3 осуђен је на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 9 (девет) месеци, у који му се урачунава време проведено у притвору, на основу одредбе члана 63 КЗ. Окр. ББ5 је осуђен на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 9 (девет) месеци, док је окр. ББ4 осуђен на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору, на основу одредбе члана 63 КЗ. Окр. АА4 осуђен је на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, у коју му се, на основу члана 63 КЗ, урачунава и време проведено у притвору. Окр. АА3 осуђен је на казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци, у коју му се, на основу члана 63 КЗ, урачунава време проведено у притвору, те је и окр. АА5 осуђен на казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци, у коју му се, на основу члана 63 КЗ, урачунава и време проведено у притвору.

Према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, овако изречене кривичне санкције сразмерне су тежини извршених кривичних дела, степену кривице окривљених, као и околностима под којима су кривична дела извршена, те су исте нужне, али и довољне за остваривање, како сврхе кажњавања из члана 42 КЗ, тако и опште сврхе изрицања кривичних санкција из члана 4 став 2 КЗ.


Одлука о мери безбедности

На основу одредбе члана 87 КЗ, суд је изрекао меру безбедности одузимања предмета, те је одузето теретно возило марке "Ман", рег.ознаке "аа2", прикључно возило - цистерна рег.ознаке "аа4" и цистерна рег.ознака "аа3", с обзиром да је, у конкретном случају, утврђено да је управо реч о предметима који су били употребљени за извршење кривичних дела, при чему је теретно моторно возило - цистерна "аа3" власништво привредног друштва "AA32", док је теретно моторно возило - цистерна "аа" било у закупу наведеног привредног друштва, с тим да се, у складу са одредбом члана 87 став 2 КЗ, предмети употребљени за извршење кривичног дела могу одузети и када нису својина учиниоца, уколико постоји опасност да ће бити употребљени за извршење кривичног дела.


Одузимање имовинске користи

С обзиром на одредбу члана 91 и 92 КЗ, односно да нико не може задржати имовинску корист прибављену кривичних делом, одузима се имовинска корист прибављена извршењем кривичног дела, и то од окривљених АА, АА1, АА2, ББ2, АА8, АА6, ББ1, АА9, АА7, ББ6 и ББ3, у износу од 36.561.380,70 динара, те се исти солидарно обавезују да суду уплате наведени новчани износ у року од 30 дана од дана достављања правоснажне судске одлуке, док се, у року од 30 дана од дана достављања правоснажне судске одлуке, обавезују окр. ББ5 да уплати износ од 1.703.832,00 динара, окр. ББ4 износ од 1.043.052,00 динара, окр. АА4 износ од 929.401,30 динара, окр. АА3 износ од 716.280,00 динара и окр. АА5 износ од 546.982,35 динара.

Жалбам бранилаца окривљених АА1 и АА2, АА6, АА7, АА8, АА9, лично окр. АА и његовог браниоца, те бранилаца окривљених ББ1, ББ2 и ББ6, оспорава се одлука о одузимању имивинске користи, уз истицање да се окривљени не могу обавезати на солидарно плаћање.

Међутим, током овог кривичног поступка несумњиво је утрђено да су окривљени АА и ББ2 организовали криминалну групу, која је имала за циљ вршење кривичних дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ, а ради стицања финансијске користи, чији припадници су постали окривљени АА2, АА1, ББ7 (у односу на кога је кривични поступак раздвојен), АА6, ББ1, АА9, АА8, АА7, ББ8 (осуђен), ББ3 и ББ6, те да су ови окривљени предузимањем радњи извршења кривичних дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ, организованој криминалној групи прибавили противправну имовинску корист у укупном износу од 36.561.380,70 динара.

Стим у вези, а имајући у виду да су окривљени, АА, АА1, АА2, ББ2, АА8, АА6, ББ1, АА9, АА7, ББ6 и ББ3, својим инкриминисаним радњама, различитим степеном учешћа заједно проузроковали стварање противправне имовинске користи, суд их је обавезао да солидарно уплате износ од 36.561.380,70 динара.


Трошкови кривичног поступка

На основу одредбе члана 264 став 1 ЗКП, обавезани су окривљени, АА, ББ2, АА6, ББ1, АА9, АА8, АА7, ББ6, ББ3, ББ5, ББ4, АА4, АА3 и АА5, да накнаде трошкове кривичног поступка, о чијој висини ће се, у складу са одредбом члана 262 став 2 ЗКП, одлучити посебним решењем, док су окривљени АА, ББ2, АА6, ББ1, АА9, АА7, ББ5, ББ4, ББ6, АА4, АА3 и АА5, обавезани да на име паушала плате износ од по 30.000,00 динара, а окр. ББ3 износ од 10.000,00 динара, у року од 15 дана од дана достављања правноснажне одлуке, при чему је одлука o висина паушала донета на основу трајања и сложености овог кривичног поступка, те имовном стању окривљених.

Одбијени предлози

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одбио предлоге одбране, и то:

-адв. АБ13, да се саслуша судски вештак ВВ, на околност утврђивања тачне количине горива, као и цена горива, а самим тим и висина прибављене користи;

-адв. АБ, да се у својству сведока саслуша СС4, на околност да је гориво лично он примио, у име и за рачун "AA2", те да се прибаве видео записи да су цестерне заиста ушле на територију Косова и Метохије и да се саслуша судски вештак на околност колики је износ провизије, за коју су наводно окривљени АА1 и АА2 увећали фактуре;
-адв. АБ11, да се обави ново економско вештачење;
-адв. АБ3, да се саслуша судски вештак ВВ;
-адв. АБ16, која је такође предложила саслушање вештака ВВ и консултанта;
-адв. ББ12 да се саслуша сведок СС3.

Наиме, према оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, чињенично стање у овом предмету је потпуно разјашњено, при чему се судски вештак ВВ, поред допуне свог основног налаза и мишљења, више пута усмено изјашњавао на главном претресу пред првостепеним судом, а на постављена питања и примедби од стране окривљених и њихових бранилаца, те је на главном претресу пред првостепеним судом саслушан и сведок СС3 који је изнео своја сазнања везана за критичне догађаје, којом приликом су и окривљени и њихови браниоци овом сведоку постављали питања, а чији исказ је цењен од стране овог суда, па имајући у виду изнето, извођење доказа предложених од стране бранилаца окривљених водило би само одуговлачењу овог кривичног поступка.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је, приликом доношења одлуке, ценио и остале наводе из изјављених жалби, али их није посебно образлагао налазећи да су исти без утицаја на другачију одлуку у овој кривично правној ствари.

На основу свега наведеног, применом одредбе члана 459 став 1 ЗКП, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је донео одлуку као у изреци пресуде.

Записничар,       Председник већа-судија,
Јулијана Таталовић с.р.     Зоран Савић с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове пресуде жалба није дозвољена.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)