Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
31.03.2015.

Кж1 По1 29/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 По1 29/14
Дана 31.03.2015. године
Б е о г р а д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судије Верољуба Цветковића, као председника већа и судија Милимира Лукића, Драгољуба Ђорђевића, Наде Зец и Бојане Пауновић, као чланова већа, са вишим саветником Слађаном Лазићем, као записничарем, у кривичном поступку против окривљеног АА и др., због кривичних дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 КЗ и др., одлучујући о жалбама Тужиоца за организовани криминал, окривљеног АА и његовог браниоца, адвоката АБ, браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, окривљеног АА2 и његовог браниоца, адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА3, адвоката АБ3, браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ4, окривљене АА5 и њеног браниоца, адвоката АБ5, окривљеног АА6 и његовог браниоца, адвоката АБ6, браниоца окривљене АА7, адвоката АБ4, браниоца окривљеног АА8, адвоката АБ7, окривљеног АА9 и његовог браниоца, адвоката АБ8, браниоца окривљеног АА10, адвоката АБ9, окривљеног АА11 и његових бранилаца, адвоката АБ10 и адвоката АБ10а, окривљених АА12 и АА4, окривљеног АА13 и његовог браниоца, адвоката АБ4, окривљеног АА14 и његовог браниоца, адвоката АБ3, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1 бр.3/2011 од 22.11.2013. године, након одржане седнице већа у дане 17., 18., 19. и 20.03.2015. године, у смислу члана 447 и 448 ЗКП-а, у присуству окривљеног АА, браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ4, браниоца окривљене АА5, адвоката АБ5, окривљеног АА6 и његовог браниоца, адвоката АБ6, окривљене АА7, браниоца окривљеног АА9, адвоката АБ8, окривљеног АА10 и његовог браниоца, адвоката АБ9, окривљеног АА11 и његовог браниоца, адвоката АБ10а, окривљеног АА12, окривљеног АА13 и окривљеног АА14, а у одсуству уредно обавештених Тужиоца за организовани криминал Тамаре Ристић, браниоца окривљеног АА, адвоката АБ (за кога се јавио адвокат АБ5 по заменичком пуномоћју), окривљеног АА1, окривљеног АА4, окривљене АА5 окривљеног АА8, браниоца окривљеног АА8, адвоката АБ7, окривљеног АА9 и браниоца окривљеног АА11, адвоката АБ10, донео је дана 31.03.2015. године, следеће


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈАЊЕМ ЖАЛБИ окривљеног АА и његовог браниоца, адвоката АБ, браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, окривљеног АА2 и његовог браниоца, адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА3, адвоката АБ3, браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ4, окривљене АА5 и њеног браниоца, адвоката АБ5, окривљеног АА6 и његовог браниоца, адвоката АБ6, браниоца окривљене АА7, адвоката АБ4, браниоца окривљеног АА8, адвоката АБ7, окривљеног АА9 и његовог браниоца, адвоката АБ8, браниоца окривљеног АА10, адвоката АБ9, окривљеног АА11 и његових бранилаца, адвоката АБ10 и адвоката АБ10а, окривљених АА12 и АА4, окривљеног АА13 и његовог браниоца, адвоката АБ4 и окривљеног АА14 и његовог браниоца, адвоката АБ3, а поводом наведених жалби, по службеној дужности на основу члана 454 ЗКП и у односу на окривљеног-сведока сарадника АА15, те УСВАЈАЊЕМ ЖАЛБЕ Тужиоца за организовани криминал, у делу у коме се побија првостепена пресуда у ослобађајућем делу у односу на окривљеног АА10, УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1 бр.3/2011 од 22.11.2013. године и предмет у ослобађајућем и осуђујућем делу ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење, док у делу којим је у односу на окривљеног АА3, АА4, АА5, АА7, АА11, АА8 и АА14 оптужба одбијена за кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези члана 2 КЗ-а, првостепена пресуда остаје неизмењена.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1 бр.3/2011 од 22.11.2013. године, окривљени АА, АА1, АА2, АА3, АА4, АА5, АА6, АА7, АА8, АА9, АА10, АА11, АА12, АА13, АА14 и окривљени сведок сарадник АА15, оглашени су кривим и то окривљени АА да је извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 КЗ, а окривљени АА1, окривљени сведок сарадник АА15, окривљени АА2, АА9, АА6, АА12 и АА13 кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ-а, за које им је суд утврдио и то окривљеном АА казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци, окривљеном АА1 казну затвора у трајању од 1 (једне) године, окривљеном АА2 казну затвора у трајању од 1 (једне) године, окривљеном АА6 казну затвора у трајању од 8 (осам) месеци, окривљеном АА9 казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци, окривљеном АА12 казну затвора у трајању од 7 (седам) месеци, окривљеном АА13 казну затвора у трајању од 7 (седам) месеци, окривљеном сведоку сараднику АА15 казну затвора у трајању од 2 (два) месеца.

Надаље, оптужени АА, оптужени сведок сарадник АА15, оптужени АА1, оптужени АА2 извршили су по једно продужено кривично дело превара у саизвршилаштву из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ, у вези члана 61 став 1, 4 и 5 КЗ-а, у вези члана 33 КЗ-а, док су оптужени АА9, АА6 и АА14 извршили по једно продужено кривично дело преваре у покушају у саизвршилаштву из члана 208 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 став 1, 4 и 5 КЗ, у вези члана 30 и 33 КЗ, оптужени АА10 да је извршио једно продужено кривично дело преваре у саизвршилаштву из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 став 1, 4 и 5 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ, док су оптужени АА3, АА8, АА11 и АА5 извршили једно продужено кривично дело преваре у саизвршилаштву из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 став 1, 4 и 5 КЗ, у вези члана 33 КЗ, а оптужени АА4 једно продужено кривично дело преваре у саизвршилаштву из члана 208 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 став 1 и 5 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, оптужена АА7 једно кривично дело преваре у саизвршилаштву из члана 208 став 1 у вези члана 33 КЗ, а оптужени АА12 и АА13 једно кривично дело преваре у саизвршилаштву у покушају из члана 208 став 4 у вези става 1 у вези члана 30 и 33 КЗ, за која им је првостепени суд утврдио казне затвора и то оптуженом АА казну затвора у трајању од 4 (четири) године и новчану казну у износу од 500.000,00 (петстотинахиљада) динара, оптуженом АА1 казну затвора у трајању од 3 (три) године и 4 (четири) месеца и новчану казну у износу од 300.000,00 (тристотинехиљада) динара, оптуженом АА2 казну затвора у трајању од 3 (три) године и новчану казну у износу од 300.000,00 (тристотинехиљада) динара, оптуженом АА3 казну затвора у трајању од 2 (две) године и 8 (осам) месеци и новчану казну у износу од 300.000,00 (тристотинехиљада) динара, оптуженом АА4 казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци и новчану казну у износу од 150.000,00 (стопедесетхиљада) динара, оптуженој АА5 казну затвора у трајању од 2 (две) године и новчану казну у износу од 200.000,00 (двестотинехиљада) динара, оптуженом АА6 казну затвора у трајању од 2 (две) године и новчану казну у износу од 200.000,00 (двестотинехиљада) динара, оптуженој АА7 казну затвора у трајању од 1 (једне) године и новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара, оптуженом АА8 казну затвора у трајању од 2 (две) године и 8 (осам) месеци и новчану казну у износу од 300.000,00 (тристотинехиљада) динара, оптуженом АА9 казну затвора у трајању од 2 (две) године и 4 (четири) месеца и новчану казну у изосу од 250.000,00 (двестотинепедесетхиљада) динара, оптуженом АА10 казну затвора у трајању од 2 (две) године и 4 (четири) месеца и новчану казну у износу од 200.000,00 (двестотинехиљада) динара, оптуженом АА11 казну затвора у трајању од 2 (две) године и новчану казну у износу од 150.000,00 (стопедесетхиљада) динара, оптуженом АА12 казну затвора у трајању од 2 (две) године и 4 (четири) месеца и новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара, оптуженом АА13 казну затвора у трајању од 2 (две) године и новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара, оптуженом АА14 казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци и новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара, оптуженом сведоку сараднику АА15 казну затвора у трајању од 8 (осам) месеци и новчану казну у износу од 5.000,00 (петхиљада) динара, па је након тога у односу на оптуженог АА, АА1, АА2, АА6, АА9, АА12, АА13 и оптуженог сведока сарадника АА15 и применом одредби члана 60 КЗ, све оптужене осудио и то оптуженог АА на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 8 (осам) месеци и на новчану казну у износу од 500.000,00 (петстотинахиљада) динара, оптуженог АА1 на јединствену казну затвора у трајању од 3 (три) године и 10 (десет) месеци и новчану казну у износу од 300.000,00 (тристотинехиљада) динара, оптуженог АА2 на јединствену казну затвора у трајању од 3 (три) године и 8 (осам) месеци и новчану казну у износу од 300.000,00 динара, оптуженог АА3 на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 8 (осам) месеци и новчану казну у износу од 300.000,00 (тристотинехиљада) динара, оптуженог АА4 на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци и новчану казну у износу од 150.000,00 (стопедедсетхиљада) динара, оптужену АА5 на казну затвора у трајању од 2 (две) године и новчану казну у износу од 200.000,00 (двестотинехиљада) динара, оптуженог АА6 на јединствену казну затвора у трајању од 2 (две) године и 4 (четири) месеца и новчану казну у износу од 200.000,00 (двестотинехиљада) динара, оптужену АА7 на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара, оптуженог АА8 на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 8 (осам) месеци и новчану казну у износу од 300.000,00 (тристотинехиљада) динара, оптуженог АА9 на јединствену казну затвора у трајању од 2 (две) године и 10 (десет) месеци и новчану казну у износу од 250.000,00 (двестотинепедесетхиљада) динара, оптуженог АА10 на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 4 (четири) месеца и новчану казну у износу од 200.000,00 (двестотинехиљада) динара, оптуженог АА11 на казну затвора у трајању од 2 (две) године и новчану казну у износу од 150.000,00 (стопедедсетхиљада) динара, оптуженог АА12 ја јединствену казну затвора у трајању од 2 (две) године и 7 (седам) месеци и новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара, оптуженог АА13 на јединствену казну затвора у трајању од 2 (две) године и 3 (три) месеца и новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара, оптуженог АА14 на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци и новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара, оптуженог сведока сарадника АА15 на јединствену казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци и новчану казну у износу од 5.000,00 (петхиљада) динара.

У смислу члана 51 КЗ сви оптужени су дужни да плате изречене новчане казне у року од три месеца од дана извршности ове пресуде, с тим што уколико то не учине у остављеном року, новчана казна ће бити замењена казном затвора, тако што ће се за сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне одредити један дан казне затвора, при чему тако одређена казна затвора не може бити дужа од шест месеци, док у случају ако оптужени плате само део новчане казне, суд ће остатак казне са разлогом заменити казном затвора.

У смислу одредбе члана 63 КЗ, оптуженима се у изречене казне затвора урачунава време проведено у притвору, као и свако друго лишење слободе у вези са кривичним делом и то оптуженом АА почев од 29.10.2010. године па до 04.07.2012. године, оптуженом АА1 почев од 29.10.2010. године па до 04.07.2012. године, оптуженом АА2 почев од 29.10.2010. године па до 27.03.2012. године, оптуженом АА3 почев од 29.10.2010. године па до 24.02.2011. године, оптуженом АА4 почев од 29.10.2010. године па до 29.06.2011. године, оптуженој АА5 почев од 29.10.2010. године до 31.10.2010. године, оптуженом АА6 почев од 29.10.2010. године па до 29.06.2011. године, оптуженој АА7 почев од 29.10.2010. године па до 16.12.2010. године, оптуженом АА8 почев од 29.10.2010. године па до 09.11.2011. године, оптуженом АА9 почев од 29.10.2010. године па до 29.06.2011. године, оптуженом АА10 почев од 28.12.2012. године па до 22.05.2013. године, оптуженом АА11 почев од 29.10.2010. године па до 29.06.2011. године, оптуженом АА12 почев од 29.10.2010. године па до 29.06.2011. године, оптуженом АА13 почев од 30.10.2010. године па до 24.02.2011. године, као и оптуженом сведоку сараднику АА15 почев од 29.10.2010. године па до 09.09.2011. године.

На основу одредбе члана 258 ЗКП, оштећена привредна друштва се упућују на парницу ради остваривања свог имовинско-правног захтева.

На основу одредбе члана 261 и 264 ЗКП, сви оптужени као и сведок сарадник АА15 се обавезује да суду на име трошкова кривичног поступка плате износе ближе наведене на страни 36 и 37 изреке пресуде, а да на име паушала оптужени АА суду плати износ од 300.000,00 динара, а сви остали оптужени укључујући и оптуженог сведока сарадника АА15 износ од по 50.000,00 динара, све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

На основу одредбе члана 422 став 1 тачка 1 ЗКП, према оптуженима АА3, АА4, АА5, АА7, АА11, АА8 и АА14 одбијена је оптужба да су извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ.

На основу одредбе члана 423 став 1 тачка 2 ЗКП оптужени АА10 ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ.

Против наведене пресуде жалбе су изјавили:

-Тужилац за организовани криминал, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања у односу на ослобађајући део за окривљеног АА10, са предлогом да се у том делу побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење, и због одлуке о кривичним санкцијама у односу на осуђујући део за све оптужене, изузев сведока сарадника АА15, са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, преиначи побијану пресуду и према свим окривљенима који су оглашени кривим изрекне казне затвора у дужем временском трајању,

-окривљени АА, због повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде одредби кривичног поступка, одлуке о кривичним санкцијама и другим одлукама, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду и да га ослободи од оптужбе за кривично дело из члана 346 став 2 КЗ и продужено кривично дело превара из члана 208 став 4 у вези става 1 у вези члана 33 и 61 КЗ, или да пресуду укине и врати првостепеном суду на поновно одлучивање, са молбом да буде са браниоцем позван на седницу већа,

-бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба ЗКП-а, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду, уколико закључи да су жалбени наводи основани, уважи жалбу и укине првостепену пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или преиначи првостепену пресуду и ублажи казну у складу са жалбеним наводима, са захтевом да он и окривљени буду обавештени о седници другостепеног већа,

-бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ1, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешне примене кривичног закона, погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или пак исту преиначи и оптуженом изрекне ослобађајућу пресуду, са предлогом да о седници већа буде обавештен окривљени АА1 и она, као бранилац,

-окривљени АА2, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања, одлуке о кривичним санкцијама и о другим одлукама, са предлогом да Апелациони суд врати предмет првостепеном суду, да поново отвори главни претрес и настави доказни поступак, или да Апелациони суд преиначи побијану пресуду и окривљеног АА2 ослободи од оптужбе да је извршио кривично дело или да побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање,

-бранилац окривљеног АА2, адвокат АБ2, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичним санкцијама, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, окривљеног АА2 ослободи од оптужбе, односно да побијану пресуду укине и предмет врати на поновно суђење првостепеном суду,

-бранилац окривљеног АА3, адвокат АБ3, због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона, одлуке о кривичној санкцији, те одлуке о трошковима поступка, са предлогом да Апелациони суд укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или исту преиначи тако што ће окривљеног АА3 ослободити од оптужбе или изрећи блажу казну, са мање одмереном новчаном казном и трошковима поступка,

-бранилац окривљеног АА4, адвокат АБ4, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде Кривичног законика, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду окривљеног АА4 ослободи од оптужбе или да побијану пресуду укине и предмет врати истом суду на поновно одлучивање, са молбом да суд окривљеног и браниоца позове на седницу већа,

-окривљена АА5, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд укине првостепену пресуду и предмет врати на поновно одлучивање или исту преиначи и ублажи казну у складу са жалбеним наводима,

-бранилац окривљене АА5, адвокат АБ5, због битне повреде одредаба ЗКП, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијану пресуду и предмет врати на поновно одлучивање или исту преиначи и ублажи казну у складу са жалбеним наводима, са молбом да бранилац и окривљена буду обавештени о седници већа,

-окривљени АА6, не наводећи законски основ побијања, док се из садржине да закључити да се пресуда побија због погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да суд донесе ослобађајућу пресуду за њега и да буде позван на седницу већа,

-бранилац окривљеног АА6, адвокат АБ6, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања, одлуке о кривичним санкцијама и о другим одлукама, са предлогом да Апелациони суд преиначи побијану пресуду, окривљеног ослободи од оптужбе или да ожалбену пресуду укине и предмет врати на поновно суђење, са молбом да у смислу члана 447 ЗКП-а, буде обавештен о седници већа,

-бранилац окривљене АА7, адвокат АБ4, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде Кривичног законика, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, неправилне одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд ожалбену пресуду преиначи и окривљену АА7 ослободи од оптужбе или да побијану пресуду укине и предмет врати истом суду на поновно одлучивање, са захтевом да бранилац и окривљена буду обавештени о седници већа,

-бранилац окривљеног АА8, адвокат АБ7, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациони суд окривљеном изрекне блажу кривичну санкцију или казну у краћем временском трајању или у нижем новчаном износу, са предлогом да окривљени и бранилац буду обавештени о седници већа,

-окривљени АА9, не наводећи законски основ побијања пресуде, док се из садржине да закључити да се иста побија због погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да га суд ослободи сваке кривице и молбом да буде позван на седницу већа,

-бранилац окривљеног АА9, адвокат АБ8, због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног права, одлуке о казни, са предлогом да Апелациони суд укине побијану пресуду и предмет врати на поновно одлучивање или исту преиначи, тако што ће окривљеног АА9 ослободити од кривичне одговорности за дело које му се ставља на терет, са предлогом да суд окривљеног и њега као браниоца позове на седницу већа,

-бранилац окривљеног АА10, адвокат АБ9, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона, одлуке о кривичним санкцијама и о другим одлукама, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљеног АА10 ослободити од оптужбе или да укине побијану пресуду у делу који се односи на оптуженог АА10 и предмет врати вишем суду на поновно суђење, са предлогом да буду окривљени и бранилац позвани на седницу већа,

-окривљени АА11, не наводећи основ по коме побија побијану пресуду, док се из садржине да закључити да се иста побија због битних повреда одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да се побијана пресуда преиначи, тако што ће бити ослобођен од оптужбе или да се иста укине и предмет врати на поновно решавање из свих законских основа, са молбом да буде обавештен он и његови браниоци о дану одржавања јавне седнице,

-браниоци окривљеног АА11, адвокати АБ10 и АБ10а, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, одлуке о казни и одлуке о трошковима, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначи и окривљеног АА11 ослободи од оптужбе или да пресуду укине и предмет врати на поновно решавање, са молбом да окривљени и браниоци буду обавештени о јавној седници,

-окривљени АА12 и окривљени АА4, због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, одлуке о кривичним санкцијама, трошковима поступка и паушала, са предлогом да Апелациони суд укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или да првостепену пресуду преиначи, тако што ће оптужене АА4 и АА12 ослободити од оптужбе, односно осудити их на мању казну затвора и новчану казну са молбом да суд обавести окривљене о седници већа,

-окривљени АА13, не наводећи законски основ по коме побија пресуду, док се из садржине да закључити да се иста побија због битних повреда одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да се побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење,

-бранилац окривљеног АА13, адвокат АБ4, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд окривљеног ослободи од оптужбе или да побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, са молбом да окривљени и бранилац буду обавештени о седници већа,

-окривљени АА14, због битне повреде кривичног закона из члана 439 став 1 тачка 1 ЗКП, са предлогом да Апелациони суд укине побијану пресуду у донесе ослобађајућу у односу на њега, са молбом да буде обавештен о седници већа,

-бранилац окривљеног АА14, адвокат АБ3, због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног законика, одлуке о кривичној санкцији и одлуке о трошковима кривичног поступка, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или исту преиначи, окривљеног АА14 ослободи од оптужбе или изрекне блажу казну са мање одмереном новчаном казном и трошковима поступка.

Одговоре на жалбу Тужиоца за организовани криминал поднели су бранилац окривљеног АА3, адвокат АБ3, бранилац окривљеног АА10, адвокат АБ9, бранилац окривљеног АА14, адвокат АБ3 и браниоци окривљеног АА11, адвокати АБ10 и АБ10а, са предлогом да се жалба Тужиоца за организовани криминал одбије као неоснована.

Тужилац за организовани криминал својим поднеском KТ бр.32/14 од 11.12.2014. године, је предложио да се усвоји жалба Тужиоца за организовани криминал, побијана пресуда преиначи у ставу А/ и свим окривљенима осим сведока сарадника АА15 изрекне казна затвора у дужем временском трајању, а према окривљеном АА10 у ставу В/ укине и предмет упути првостепеном суду на поновно суђење, а да се одбију као неосноване изјављене жалбе окривљених и њихових бранилаца.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је седницу већа у смислу одредбе члана 447 и 448 ЗКП, на којој је размотрио списе предмета заједноса побијаном пресудом, изјављеним жалбама и одговорима на жалбу Тужиоца за организовани криминал, те предлог Тужиоца за организовани криминал исказан у поднеску Kт.бр.32/14 од 09.09.2014. године, објашњење која су на седници већа дали заменик Тужиоца за организовани криминал, присутни окривљени и њихови браниоци поводом изјављених жалби и одговора на жалбу, након чега је испитао првостепену пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалбама у смислу одредбе члана 451 ЗКП, нашао да ваља одлучити као у изреци, а ово из следећих разлога:

а.)У односу на осуђујући део првостепене пресуде, а поводом изјављених жалби, Апелациони суд исказује следеће:

Првостепени суд је у образложењу пресуде за сваку тачку изреке пресуде навео које доказе је извео на главном претресу у односу на кривично дело из члана 346 КЗ и кривично дело из члана 208 КЗ и које одлучне чињенице је утврдио, а потом је дао и своја правна закључивања – да су се у радњама окривљених стекла законска обележја кривичних дела за која их је огласио кривим.

Даље, првостепени суд је приликом доношења својих чињеничних закључивања, на странама 131, 132, 133 и 134, образложења дао разлоге због чега је одбио доказне предлоге странака, тачније, предлоге одбрана окривљених, између осталог због чега је одбио предлог одбране да се на главном претресу непосредно испита стални судски вештак економско-финансијске струке ВВ, због чега је одбијен предлог одбране, да се у конкретном поступку непосредно испитају представници и одговорна лица оштећених привредних друштава, затим, лица која су превозила робу из оштећених привредних друштава у магацине наведених привредних друштава, као и лица која су обављала послове секретарица у наведеним привредним друштвима, те да се у својству сведока испитају сведоци ближе наведени на страни 132 образложења побијане пресуде, (са образложењем да су представници свих оштећених привредних друштава узете изјаве у смислу одредбе члана 504-ђ ЗКП-а, који докази су валидни за овај кривични поступак и који су као такви изведени у овом кривичном поступку читањем исказа лица саслушана у смислу члана 504-ђ тада важећег ЗКП-а, са закључком да нема потребе за њиховим непосредним саслушањем), те је одбијен предлог да се у доказном поступку преслушају аудио-записи снимљених телефонских разговора и пресретнутих СМС порука, односно аудио-записи телефонских разговора и СМС поруке који нису изведени као доказ по предлогу Тужилаштва, као и да је између осталих одбијен и предлог одбране, да се из АПР-а, прибаве подаци о овлашћеним лицима привредног друштва „АА2“ и предлог да се након прибављања наведених података та лица позову и испитају у својству сведока, са закључком да суд није прихватио наведене доказне предлоге одбране, обзиром да сви изведени докази имају такав квалитет да је чињенично стање, тј. одлучне чињенице у овом кривичном поступку несумњиво расветљене, тако да извођење предложених доказа не би имало никаквог смисла, као и да би саслушање наведених сведока одбране водило само непотребном одуговлачењу овог кривичног поступка.

Међутим, овакви закључци првостепеног суда се по налажењу Апелационог суда не могу прихватити, будући да је по налажењу овог суда првостепени суд поступајући на наведени начин, а како се то основано изјављеним жалбама окривљених и њихових бранилаца између осталог указује, учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачке 3 ЗКП-а, а што произилази из следећег:

Одбијањем доказних предлога одбране из разлога које је дао првостепени суд, посебно да се у конкретном поступку у својству сведока непосредно саслушају представници и одговорна лица оштећених привредних друштава, затим лица која су превозила робу из оштећених привредних друштава у магацине наведених привредних друштава, као и лица која су обављала послове секретарица у наведеним привредним друштвима, те да се у својству сведока испитају СС1 до СС16 и лица која су изнајмљивала пословни простор или магацине, са образложењем које је дао првостепени суд, по налажењу Апелационог суда, повређено је право на одбрану окривљених да путем доказа за које они сматрају да су им од користи оповргну тезу оптужбе, због чега се за сада не може прихватити закључак првостепеног суда да је чињенично стање потпуно утврђено.

У односу на ове доказне предлоге, првостепени суд је прочитао изјаве представника привредних друштава, прибављених у смислу одредбе члана 504-ђ тада важећег ЗКП-а, тачније, председник већа је на главном претресу одржаном дана 03.07.2012. године, донео решење да се у доказном поступку као доказ изведу службене белешке о обавештењу примљеном од грађана (наводећи лица од којих су обавештења примљена и датум истих, све на страни 16 и 17 записника о главном претресу) са образложењем да председник већа у складу са овлашћењима процењује да у овој фази поступка треба најпре да се изврши увид у наведене службене белешке, па тек онда да се процени да ли је неко непосредно саслушање сведока потребно, али да све то не искључује непосредно саслушање односно испитивање сведока, али тек после извођења других доказа у доказном поступку.

Међутим, на овакав начин првостепени суд је поступио противно одредби члана 406 ЗКП-а, којом је у ставу 1 прописано да се по одлуци већа може обавити сходном применом члана 405 ЗКП-а, упознавање са садржином записника о исказима сведока, а да је тачком 2 става 1 члана 406 ЗКП-а, прописано да се тако може поступити ако су странке сагласне да се тако поступи уместо непосредног испитивања сведока или вештака.

Осим тога, Апелациони суд указује и на правни стандард Европског суда за људска права, исказан у предмету “Barbera, Messegue i Jabardo против Шпаније”, да докази против оптуженог треба да буду јавно презентовани пред судом, према процедури акузаторног поступка – да докази буду адекватно изнети и обрађени током претреса у присуству странака и јавности, како би био испоштован захтев из члана 6 став 1 Европске конвенције о људским правима.

Изнето у претходном је утолико пре оправдано, јер стоји чињеница да су на садржину неких службених белешки - окривљени АА2 и окривљени АА имали посебне примедбе, као и предлоге за непосредним саслушањем, односно испитивањем сведока и одбијањем ових предлога за непосредним саслушањем сведока нарушено је начело непосредности кривичног поступка и могућност да се о њиховој валидности изјасне окривљени и њихови браниоци.

Уграђујући у доказну грађу наведене исказе сведока прибављене на основу одредбе члана 504-ђ, одбрани окривљених је ускраћено право да испитују и постављају питање сведоцима и сведоцима оштећеним, у контрадикторном поступку на главном претресу, а што је примедба на коју у изјављеним жалбама указују посебно одбране окривљених АА, АА2, АА5, АА1, АА12, АА11, АА6, АА3, АА14, АА9 и АА10. А то даље значи да је учињена битна повреда кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 3 ЗКП-а, јер је првостепени суд током главног претреса није применио правилно одредбу члана 406 став 1 тачка 2 ЗКП-а.

Надаље, првостепени суд је приликом доношења побијане одлуке, одбио између осталог и предлог да се непосредно саслуша судски вештак економско-финансијске струке ВВ, иако су на налаз и мишљење у току првостепеног поступка дате примедбе, пре свега окривљени АА2, окривљени АА, а у изјављеним жалбама за окривљеног АА1 и окривљеног АА9 и окривљеног АА11, се указује да у побијаној пресуди су изостали разлози о узрочно-последичној вези компензације бонитета, односно да ли је сачињавањем наведених уговора о компензацијама могуће подићи бонитет фирме за које радње је окривљени АА11 оглашен кривим, те да суд у односу на овог окривљеног није дао јасне разлоге о одлучној чињеници да је имао свест да су радње које предузима забрањене, те да је извршење дела хтео, односно да је кривично дело које му је стављено на терет извршио са директним умишљајем, а то даље значи да није било места примени члана 403 ЗКП-а (да се изврши увид у приложени налаз и мишљење), и на тај начин је по налажењу Апелационог суда и у односу на изнето учињена битна повреда из члана 438 став 2 тачке 3 ЗКП-а.

Такође, првостепени суд одбио је и предлог за извођење доказа преслушавањем аудио записа снимљених телефонских разговора и пресретнутих СМС порука односно аудио записа телефонских разговора и СМС порука који нису изведени као докази по предлогу тужилаштва, због чега се основано изјављеним жалбама одбране, а посебно окривљених АА, АА13, АА12, указује да је првостепени суд одбијајући доказне предлоге одбране посебно оне на које се и у решењу овог суда указује, није испунио своју дужност да утврди све чињенице које терете окривљене, као и чињенице које им иду у прилог и на тај начин првостепени суд је повредио члан 16 став 2 ЗКП-а, који предвиђа дужност да непристрасно оцени изведене доказе и да на основу њих са једнаком пажњом утврди чињенице које терете или иду у корист окривљеном и поступање првостепеног суда, супротно овој одредби, одбијањем предлога за извођењем доказа, довело је до тога да је чињенично стање за сада остало непотпуно утврђено и због чега се за сада не могу прихватити закључци првостепеног суда да су се у радњама окривљених стекла сва битна обележја бића кривичних дела за која су оглашени кривим, па је уважавањем изјављених жалби, а по службеној дужности сходно одредби члана 454 ЗКП, у односу на окривљеног-сведока сарадника АА15 је побијана пресуда и у осуђујућем делу морала бити укинута.

С обзиром да је побијана пресуда у осуђујућем делу укинута из напред наведених разлога, то су наводи у изјављеним жалбама у односу на кривичне санкције, одлуке о имовинско-правном захтеву и одлуке о трошковима поступка, за сада беспредметни.

б.)Коначно, основано се жалбом Тужиоца за организовани криминал, у односу на ослобађајући део (у односу на окривљеног АА10 за кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ-а), указује да је првостепени суд одлучну чињеницу припадништва окривљеног АА10 организованој криминалној групи за сада погрешно утврдио, јер посебно није ценио од каквог су значаја радње које је окривљени АА10 предузео, која је његова улога у прављењу излазне документације, која би фиктивно показала где је продата роба, која је набављена од оштећених привредних друштава, а која при томе није плаћена, који су послови које је окривљени АА10 вршио за рачун организоване криминалне групе, без обзира што није учествовао у деоби робе која је стечена извршењем кривичних дела од стране организоване криминалне групе, продаји те робе „на црно“ и подели новца који је на тај начин прибављен, будући да је утврђено да се окривљени АА10 одраније познаје са осталим окривљенима, да је сачињавао фактуре и уговоре о компензацијама којима је подизан бонитет, како предузећа „АА“, тако, заједно са окривљеним АА11, и предузећа „АА1“, у коме је у једном периоду био и одговорно лице, дакле, имао је активну улогу у предузећу „АА“ и у предузећу „АА1“, из чега произилази да се за сада, по налажењу Апелационог суда, не може прихватити став првостепеног суда, а како се то основано у изјављеној жалби ТОК-а указује, да код њега нема свести о припадништву организованој криминалној групи окривљеног АА ради вршења кривичних дела, а осим тога, окривљени АА10 је предузимао активности за предузеће „АА“, вршио по налогу организатора окривљеног АА, који га је и обавештавао о свему што је предузео, па имајући у виду да га је окривљени АА и ангажовао због неких ранијих дугова, а што произилази из снимљених и пресретнутих телефонских разговора АА10 и осталих окривљених, то се за сада се не може прихватити став првостепеног суда да није доказано да је окривљени извршио кривично дело из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ-а, па је усвајањем жалбе ТОК-а првостепена пресуда и у односу на овај део укинута.

Приликом поновног суђења, првостепени суд ће поступити по примедбама на које му је указано овим решењем, па ће извођењем доказа који су у претходном првостепеном поступку изведени и доказа које ће евентуално предложити странке и браниоци и доказа које може првостепени суд у смислу члана 15 став 4 ЗКП-а наложити да их странке предложе или сам одреди њихово извођење, потпуно и поуздано утврдити чињенично стање које је од значаја за правилно пресуђење у овој кривичноправној ствари, па ће након свестране анализе свих изведених доказа цењених како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, донети правилну и на закону засновану одлуку, за коју ће дати јасне и логичне разлоге.

Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је на основу одредбе члана 458 ЗКП и одредбе члана 454 ЗКП, донео одлуку као у изреци решења.

Записничар       Председник већа – судија
Слађан Лазић, с.р.       Верољуб Цветковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)