Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
26.02.2014.

Кж1 По1 14/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
Кж1 По1 14/13
Дана 26.02.2014. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно оделење, у већу састављеном од судија: Верољуба Цветковића председника већа и судија Надежде Мијатовић, Наде Зец, председника суда Душка Миленковића и Мирјане Поповић, као чланова већа, уз учешће самосталног саветника Игора Рмандића, као записничара, у кривичном предмету против оптуженог АА и др., због кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 Кривичног законика и др., одлучујући о жалбама: Тужиоца за организовани криминал, браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, браниоца окривљеног АА2, адвоката АБ2, бранилаца окривљеног АА3, адвоката АБ3 и АБ3А, бранилаца окривљеног АА5, адвоката АБ3 и АБ3А, браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ4, браниоца окривљеног АА6, адвоката АБ6, браниоца окривљеног АА7, адвоката АБ7, браниоца окривљеног АА8, адвоката АБ8, браниоца окривљене АА9, адвоката АБ9, окривљене АА10, браниоца окривљене АА10, адвоката АБ10, браниоца окривљеног АА11, адвоката АБ11, окривљеног АА12, браниоца окривљених АА12 и АА13, адвоката АБ12, браниоца окривљеног АА13, адвоката АБ13, браниоца окривљених АА14 и АА15, адвоката АБ15, браниоца окривљеног АА16, адвоката АБ16, браниоца окривљеног АА17, адвоката Аб17, браниоца окривљеног АА18, адвоката АБ18, браниоца окривљеног АА19, адвоката АБ19, окривљеног АА20, браниоца окривљеног АА20, адвоката АБ15, окривљеног АА21 и браниоца окривљеног АА21, адвоката АБ21, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 101/10 од 13.07.2012. године, у седници већа одржаној у смислу одредбе члана 448 ЗКП, дана 18.02., 19.02., 20.02., 21.02. и 24.02.2014. године, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Зорана Бабића, окривљеног АА, окривљеног АА1, окривљеног АА2, окривљеног АА5, окривљеног АА4, окривљеног АА6, окривљеног АА8, окривљене АА10, окривљеног АА11, окривљеног АА12, окривљеног АА19, окривљеног АА13, окривљеног АА15, окривљеног АА18, окривљеног АА20 и окривљеног АА21, те бранилаца адвоката АБ, адвоката АБ1, адвоката АБ2, адвоката АБ4, адвоката АБ6, адвоката АБ7, адвоката АБ8, адвоката АБ9, адвоката АБ10, адвоката АБ11, адвоката АБ13, адвоката АБ15, адвоката АБ22 а по заменичком пуномоћју за адвоката АБ16, адвоката АБ18, адвоката АБ23, а по заменичком пуномоћју за адвоката АБ19, адвоката АБ3 и адвоката АБ5, једногласно је дана 26. фебруара 2014. године, донео

П Р Е С У Д У

I

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба Тужиоца за организовани криминал, а пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 101/2010 од 13.07.2012. године, у ослобађајућем делу у односу на окривљеног АА22, у ставу II под тачком 1, ПОТВРЂУЈЕ.


II

УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 101/2010 од 13.07.2012. године:

- усвајањем жалбе Тужиоца за организовани криминал у ослобађајућем делу у односу на окривљеног АА и окривљеног АА6, у ставу II под тачком 2,

- усвајањем жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, бранилаца окривљеног АА3, адвоката АБ3 и АБ3А, браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, бранилаца окривљеног АА5, адвоката АБ3 и АБ3А, браниоца окривљеног АА2 адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА7, адвоката АБ7, браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ4, браниоца окривљеног АА11, адвоката АБ11, браниоца окривљеног АА19, адвоката АБ19, окривљене АА10 и жалбе њеног браниоца, адвоката АБ10, окривљеног АА12, браниоца окривљених АА12 и АА13, адвоката АБ12, браниоца окривљеног АА13, адвоката АБ13, браниоца окривљеног АА6, адвоката АБ6, браниоца окривљених АА14 и АА15, адвоката АБ15, браниоца окривљеног АБ17, адвоката АБ17, браниоца окривљеног АА18, адвоката АБ18, браниоца окривљеног АА16, адвоката АБ16, окривљеног АА20 и жалбе његовог браниоца адвоката АБ15, окривљеног АА21 и жалбе његовог браниоца адвоката АБ21, а поводом ових жалби и жалби браниоца окривљене АА9, адвоката АБ9 и браниоца окривљеног АА8, адвоката АБ8 и по службеној дужности у односу на окривљене АА9 и АА8, у осуђујућем делу, у ставу I, под тачкама 1, 2, 3, 4, 5 и 6;


III

  Пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 101/2010 од 13.07.2012. године, у ставу III изреке у односу на окривљене АА3, АА1, АА2, АА5 и АА4 за кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези са ставом 1 Кривичног законика, остаје неизмењена.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење за борбу против организованог криминала К.По1 бр. 101/10 од 13.07.2012. године, окривљени ААА, оглашен је кривим због извршења кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ, за које му је утврђена казна затвора у трајању од једне године и шест месеци и због продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ у вези члана 61 КЗ, за које му је утврђена казна затвора у трајању од пет година, па је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од шест година, у коју му се урачунава време проведено у притвору почев од 29.05.2007. године до 27.11.2009. године, окривљени АА1, оглашен је кривим због извршења једног кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ, за које му је изречена казна затвора у трајању од три године и шест месеци, окривљени АА2 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ, за које је осуђен на казну затвора у трајању од четири године и три месеца, у коју му се рачуна време проведено у притвору почев од 29.05.2007. године до 12.06.2008. године, окривљени АА3 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од четири године и три месеца, у коју ће му се рачунати време које је провео у притвору од 10.09.2009. године до 06.07.2011. године, окривљени АА5 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ, за које је осуђен на казну затвора у трајању од четири године и три месеца, окривљени АА3 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 1 КЗ у вези члана 34 КЗ и осуђен је на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци у коју му се урачунава време које је провео у притвору од 29.05.2007. године до 17.04.2008. године, окривљени АА6 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ, за коју је осуђен на казну затвора у трајању од три године и шест месеци у коју ће му се рачунати време које је провео у притвору од 29.05.2007. године до 12.06.2008. године, окривљени АА7 оглашен је кривим због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ у вези члана 61 КЗ, те је осуђен на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци, окривљени АА8 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја у помагању из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ у вези члана 35 КЗ, за које је првостепеном пресудом осуђен на казну затвора у трајању од две године, окривљена АА9 оглашена је кривом због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја у помагању из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ у вези члана 35 и 61 КЗ, за коју је осуђена на казну затвора у трајању од једне године и четири месеца, окривљена АА10 оглашена је кривом због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ за које је осуђена на казну затвора у трајању од једне године и осам месеци, у коју је урачунато време проведено у притвору почев од 29.05.2007. године до 18.09.2007. године, окривљени АА11 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од једне године и осам месеци, у коју му је урачунато време проведено у притвору од 29.05.2007. године до 03.10.2007. године, окривљени АА12 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ за које му је изречена казна затвора у трајању од једне године и осам месеци у коју ће му бити урачунато време проведено у притвору од 29.05.2007. године до 17.04.2008. године, окривљени АА19 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од једне године и осам месеци, у коју му је урачунато време проведено у притвору од 29.05.2007. године до 17.04.2008. године, окривљени АА13 оглашен је кривим због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ у вези члана 61 КЗ, за које му је првостепеном пресудом изречена казна затвора у трајању од једне године и осам месеци у коју му је урачунато време проведено у притвору од 29.05.2007. године до 17.04.2008. године. Окривљени АА14, оглашен је кривим због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ у вези члана 61 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од две године и шест месеци у коју му ј урачунато време проведено у притвору почев од 26.11.2007. године до 08.10.2008. године, окривљени АА15, оглашен је кривим због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја у помагању из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ у вези члана 35 и 61 КЗ за које је осуђен на казну затвора у трајању од једне године и десет месеци, у коју му је урачунато време проведено у притвору почев од 29.05.2007. године до 17.04.2008. године, окривљени АА16 оглашен је кривим због извршења кривичног дела кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 у вези става 4 КЗ за које је осуђен на казну затвора у трајању од једне године и четири месеци, у коју му је урачунато време проведено у притвору од 29.05.2007. године до 30.07.2007. године, окривљени АА17 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ за које је осуђен на казну затвора у трајању од две године и два месеца, у коју му је урачунато време проведено у притвору од 29.05.2007. године до 19.09.2007. године, окривљени АА18, оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 у вези става 4 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од једне године и четири месеца, окривљени АА20, оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези ставова 1 и 4 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од три године и три месеца, у коју му је урачунато време проведено у притвору почев од 24.12.2007. године до 30.12.2008. године, окривљени АА21 оглашен је кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од три године.

  Првостепени суд је на основу одредбе члана 87 КЗ према окривљенима АА, АА1, АА2, АА7, АА8, АА15, АА16 и АА20 изрекао меру безбедности одузимања предмета, па су од окривљених одузети сви мобилни телефони ближе наведени у потврдама о одузетим предметима и картице уз те телефоне. Од окривљеног АА1 одузета су два камиона МАН тегљача, са полуприколицама цистернама, ближе описан у изреци побијане пресуде.

На основу одредби чланова 91 и 92 став 1 КЗ и члана 538 став 1 и 2, те 541 ЗКП, одузета је имовинска корист прибављена извршењем кривичног дела од окривљеног АА2, и то новац у износу од 20.000 евра.

Окривљени АА, АА1, АА2, АА3 и АА5 су обавезани да солидарно плате износ од 102.864.279,71 динар на име преосталог дела прибављене имовинске користи стечене извршењем кривичног дела у корист буџетских средстава Републике Србије у року од 60 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

  Окривљени АА14, АА17, АА16 и АА18 су обавезани да на име прибављене имовинске користи стечене извршењем кривичног дела, плате и то окривљени АА14 износ од 5.005.697,94 динара, окривљени АА17 износ од 1.862.230,50 динара, окривљени АА16 износ од 204.978,60 динара, а окривљени АА17 износ од 97.613,10 динара, све у корист буџета Републике Србије у року од 60 дана од дана правноснажности пресуде.

Окривљени АА, АА20 и АА21 су обавезани да солидарно плате износ од 11.206.208,45 динара, на име прибављене имовинске користи стечене извршењем кривичног дела у корист буџета Републике Србије у року од 60 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

На основу одредби члана 261,262 и 264 ЗКП-а, обавезани су окривљени АА, АА1, АА2, АА3, АА5, АА14, АА16, АА17, АА19, АА20, АА21, АА6, АА10, АА11, АА12, АА19, АА13, АА15 АА4, АА7 и АА8, да у року од петнаест дана од правоснажности пресуде под претњом принудног извршења плате трошкове кривичног поступка чију ће висину суд утврдити посебним решењем. Окривљени АА, АА1, АА2, АА3, АА5, АА14, АА16, АА17, АА17, АА20 и АА21 обавезани су да плате трошкове паушала у износу од по 100.000,00 динара, а окривљени АА6, АА10, АА11, АА12, АА19, АА13 и АА15 обавезују се да плате трошкове паушала у износу од по 50.000,00 динара, а окривљени АА4, АА7 и АА8 обавезују се да плате трошкове паушала у износу од по 30.000,00 динара, све у року од петнаест дана по правоснажности пресуде,под претњом принудног извршења.

Ставом другим изреке првостепене пресуде под тачком 1, окривљени АА22 на основу члана 423 тачка 2 ЗКП-а ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ-а, док су, под тачком 2 истог става окривљени АА и АА6 ослобођени од оптужбе да су извршили и то окривљени АА кривично дело давање мита из члана 368 став 1 КЗ а окривљени АА6 да је извршио кривично дело из члана 367 став 1 КЗ, у ком делу трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Ставом трећим изреке првостепене пресуде, на основу члана 422 став 1 тачка 3 ЗКП-а, према окривљенима АА3, АА1, АА2, АА5 и АА4 одбијена је оптужба да су извршили кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези става 1 КЗ, те је одређено да трошкови поступка у овом делу падају на терет буџетских средстава суда.

  Против наведене пресуде благовремено су жалбе изјавили:

-Тужилац за организовани криминал, због погрешно утврђеног чињеничног стања у ослобађајућем делу првостепене пресуде и због одлуке о кривичним санкцијама у осуђујућем делу првостепене пресуде, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине пресуду Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 101/2010 од 10.07.2012. године у ослобађајућем делу у односу на окривљеног АА, окривљеног АА22 и окривљеног АА6 и предмет врати истом суду на поновно одлучивање, те да Апелациони суд у Београду првостепену пресуду преиначи у погледу одлуке о кривичној санкцији у осуђујућем делу, тако што ће окривљене АА, АА3, АА5, АА4, АА6 и АА14 осудити на строжије казне затвора;

-бранилац окривљеног АА, адвокат АБ и то из свих законом прописаних разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине првостепену пресуду и предмет врати на поновно суђење или да отвори доказни поступак у смислу да се изврши допунско и коначно вештачење у овом предмету или да донесе ослобађајућу пресуду у односу на окривљеног АА, или да исту преиначи у погледу одлуке о правној квалификацији, одлуке о казни и одузимању имовинске користи и трошковима кривичног поступка;

-бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ1, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и због неправилне одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји наведену жалбу, те првостепену пресуду укине и врати првостепеном суду на поновно суђење или исту преиначи и то у делу који се односи на висину изречене казне АА1 и применом одредби члана 56 и 57 став 1 тачка 3 Кривичног законика изрекне му блажу казну у оквиру или испод предвиђеног законског минимума и истовремено укине изречену меру безбедности одузимања предмета по потврди о привремено одузетим предметима број 472-1/07 у делу који се тиче камиона, поништи одлуку којом се АА1 обавезује на учешће у солидарној исплати и акцизи у висини од 102.864.279,71 динар, уз истовремену обавезу да оптуженом АА1 наложи надокнаду штете држави у висини стварно признате и стечене имовинске користи у висини од 2.500.000,00 динара која је у складу са његовим исказом о признању и извршењу радњи у којима је учествовао;

-бранилац окривљеног АА2, адвокат АБ2 и то из свих законом прописаних разлога прописаних одредбом члана 437 став 1 тачка 1 – 4, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или да преиначи побијану пресуду у погледу правне квалификације кривичног дела и одлуке о кривичној санкцији и окривљеног АА2 огласи кривим због извршења пореске утаје из члана 229 став 3 Кривичног законика и осуди га на минималну казну затвора уз примену одредби члана 57 став 1 тачка 3 Кривичног законика;

-браниоци окривљеног АА3, адвокати АБ3 и АБ3А и то због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, битне повреде кривичног закона и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљеног АА3 ослободити од оптужбе или да првостепену пресуду укине и предмет врати на поновно суђење;

-браниоци окривљеног АА5, адвокати АБ3 и АБ3А и то због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, битне повреде кривичног закона и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначи, тако што ће окривљеног АА5 ослободити од кривице или првостепену пресуду укинути и предмет вратити првостепеном суду на поновно суђење;

-бранилац окривљеног АА4, адвокат АБ4 и то због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде правила кривичног поступка, погрешне примене материјалног права, те одлуке о казни, са предлогом да се побијана пресуда преиначи и АА4 ослободи од оптужбе или да се иста укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или да се изрекне блажа кривична санкција;

-бранилац окривљеног АА6, адвокат АБ6 и то због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, битних повреда одредаба ЗКП, повреде кривичног законика и одлуке о казни, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначи тако што ће окривљеног АА6 ослободити од оптужбе;

-бранилац окривљеног АА7, адвокат АБ7 и то због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине у делу који се односи на окривљеног АА7 и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или да исту преиначи, тако што ће окривљеног осудити због извршења кривичног дела фалсификовања службене исправе из члана 357 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, тако што ће му изрећи блажу кривичну санкцију;

-бранилац окривљеног АА8, адвокат АБ8 и то због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона и због одлуке о казни, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијану пресуду у односу на окривљеног АА8 и предмет врати на поновно одлучивање;

-бранилац окривљене АА9, адвокат АБ9 и то због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, битне повреде одредаба кривичног поступка, одлуке о казни и због повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање;

-окривљена АА10 и то због кршења основних људских права – права на слободу, битних повреда одредаба ЗКП, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене кривичног закона и због одлуке о казни и трошковима кривичног поступка, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљену ослободити од оптужбе или да исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање;

-бранилац окривљене АА10, адвокат АБ10 и то због кршења основних људских права окривљене, битних повреда одредаба ЗКП, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене кривичног закона и због одлуке о казни и трошковима кривичног поступка, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљеног ослободити од оптужбе или да побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање;

-бранилац окривљеног АА11 адвокат АБ11 и то због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљеног АА11 ослободити од оптужбе или да исту преиначи тако што ће му изрећи условну осуду или да побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање;

-окривљени АА12 и то због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, са предлогом да се првостепена пресуда преиначи, тако што ће се окривљени ослободити од оптужбе или да се иста укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење;

-бранилац окривљених АА12 и АА13, адвокат АБ12 и то због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене материјалног права и због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду закаже претрес на коме ће позвати окривљене и браниоца, те да на основу испитивања свих навода жалбе побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или исту преиначи, тако што ће окривљеног АА12 и АА13 ослободити од оптужбе;

-бранилац окривљеног АА13, адвокат АБ13 из свих законом прописаних разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначи, тако што ће окривљеног АА13 ослободити од оптужбе или да исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање;

-бранилац окривљених АА14 и АА15 адвокат АБ15 и то из свих законом прописаних разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљене АА14 и АА15 ослободити од оптужбе или да побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење;

-бранилац окривљеног АА16, адвокат АБ16 и то из свих законом прописаних разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду тако што ће у односу на овог окривљеног донети одбијајућу пресуду због наступеле апсолутне застарелости кривичног гоњења;

-бранилац окривљеног АА17, адвокат АБ17 и то из свих законом прописаних разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или исту преиначи, тако што ће окривљеном АА17 изрећи далеко блажу казну;

-бранилац окривљеног АА18, адвокат АБ18 и то из свих законом прописаних разлога, са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду преиначи, тако што ће окривљеног АА18 ослободити од оптужбе или да исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање;

-бранилац окривљеног АА19, адвокат АБ19, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљеног АА19 ослободити од оптужбе или исто укине и списе предмета врати на поновно одлучивање;

-окривљени АА20, притом не наводећи законски основ због којих се побија првостепена пресуда, а из жалбених навода произилази да се иста побија због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и због одлуке о казни, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљеног ослободити од оптужбе или да исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање;

-бранилац окривљеног АА20, адвокат АБ15 и то из свих законом прописаних разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљеног ослободити од оптужбе или да исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање;

- окривљени АА21 и то због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, битне повреде одредаба кривичног поступка и битне повреде одредаба кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљеног АА21 ослободити од оптужбе или исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање;

-бранилац окривљеног АА21, адвокат АБ21 и то их свих законом прописаних разлога, са предлогом да Апелациони суд преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљеног ослободити од оптужбе или исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Одговоре на жалбу Тужиоца за организовани криминал благовремено су поднели бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, бранилац окривљеног АА4, адвокат АБ4 и бранилац окривљеног АА22, адвокат АБ5, са предлогом да се жалба Тужиоца за организовани криминал одбије као неоснована.

Тужилац за организовани криминал је у свом поднеску Kтж 22/13 од 20.08.2013. године, предложио да се жалба Тужиоца за организовани криминал Ктс бр. 10/07 од 14.05.2013. године уважи као основана, а да се остале жалбе одбију као неосноване.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је седницу већа у смислу одредбе члана 448 ЗКП, у присуству у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Зорана Бабића, окривљеног АА, окривљеног АА1, окривљеног АА2, окривљеног АА5, окривљеног АА4, окривљеног АА6, окривљеног АА8, окривљене АА10, окривљеног АА11, окривљеног АА12, окривљеног АА19, окривљеног АА13, окривљеног АА15, окривљеног АА18, окривљеног АА20 и окривљеног АА21, те бранилаца адвоката АБ, адвоката АБ1, адвоката АБ2, адвоката АБ4, адвоката АБ6, адвоката АБ7, адвоката АБ8, адвоката АБ9, адвоката АБ10, адвоката АБ11, адвоката АБ13, адвоката АБ15, адвоката АБ22 а по заменичком пуномоћју за адвоката АБ16, адвоката АБ18, адвоката АБ23, а по заменичком пуномоћју за адвоката АБ19, адвоката АБ3 и адвоката АБ5, на којој је размотрио списе предмета, првостепену пресуду и изјављене жалбе, одговоре на жалбу дате поводом жалбе Тужиоца за организовани криминал, предлог Тужиоца за организовани криминал исказан у поднеску Kтж 22/13 од 20.08.2013. године, објашњења која су на седници већа дали заменик Тужиоца за организовани криминал, присутни окривљени и њихови браниоци поводом изјављених жалби и одговора на жалбу, након чега је испитавши првостепену пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалбама у смислу члана 451 став 1 ЗКП, донео одлуку као у изреци ове пресуде:


I

Неосновано Тужилац за организовани криминал оспорава правилност утврђеног чињеничног стања и закључак првостепеног суда да током поступка није доказано да је окривљени АА22 извршио кривично дело злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ.

Наиме, да нема доказа да је окривљени АА22 као службено лице-инспектор Републичке тржишне инспекције, Одељења Града Београда, Одсек за мерне јединице, у временском периоду од 12.12. до 15.12.2006. године, невршењем своје службене дужности и искоришћавањем службеног положаја, прибавио имовинску корист криминалној групи, на тај начин што је без вршења контроле и надзора увезеног горива у магацинским просторима предузећа "АА2" у Земун Пољу, које користи "АА1" а.д. Београд у Земун Пољу, лажно сачинио три записника о контроли, а везано за контролу истакања увезеног горива за предузеће "АА1" а.д., за које је приликом царињења приказано да је намењено за индустријске сврхе, те је, иако истакању није присуствовао, у налазу констатовао да је извршио скидање царинских пломби бројева наведених у записницима по бројевима 334-14410, 14411 и 14413, као и да је истакање извршено, иако то није знао нити могао знати, па је тако сачињене записнике проследио месно надлежној филијали Пореске управе Савски Венац и Царинској испостави Прешево, на основу Упутства у вези са праћењем токова увезених количина и врста деривата нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380 степени целзијуса и Протокола о сарадњи Министарства финансија – Управе Царина Републике Србије и Министарства трговине, туризма и услуга - Сектора тржишне инспекције, првостепени суд је утврдио свестраном анализом свих изведених доказа, као посебно тако и у њиховој међусобној повезаности.

Првостепени суд у образложењу побијане пресуде на странама 237 и 238, правилно закључује, ценећи најпре исказе сведока-возача предузећа "АА" и то СС1, СС2 и СС3, лица који су управљали цистернама којима је у спорном периоду превожен џет А1 до магацинских простора предузећа "АА1" а.д., да су током 2006. године, дакле, и у инкриминисаном периоду у односу на окривљеног АА22, вршили превоз џет А -1 из Солуна за Београд, а за увозника предузеће "АА1" а.д., да би по доласку у магацинске просторе наведеног предузећа, истакали сву количину џет А1 коју би довезли. Када се наведене околности доведу у контекст са несумњиво утврђеном чињеницом да је у том периоду било довољно сировина за производњу пролајта, те да је у том периоду било производње боја и лакова на коју је утрошено 61.043. литра увеженог џет А1, а што све произилази из коначног налаза и мишљења судских вештака од 06.12.2011. године, као и са исказом сведока СС4 који је током 2006. и 2007. године био запослен у предузећу "АА1" а.д. на радном месту вође групе на радној страни, а који је радио између осталог и на пословима истакања у флаше петролеја и уљолина, који је у свом исказу посебно истакао да је у инкриминисаном периоду-током 2006. године, увек долазило до потпуног истакања петролеја у канистре запремине до 1.000,00 литара, а потом из истих у флаше, након чега су флаше стављане на палете са ознакама уљолина и петролеја, а потом достављане купцима, а који исказ је, и по ставу овог суда, јасан и логичан, то правилно првостепени суд налази да нема доказа да је окривљени АА22 извршио кривично дело које му је стављено на терет.

Притом, одбрана окривљеног АА22 била је доследна током целог кривичног поступка, а у којој одбрани окривљени негира да је извршио кривично дело, па како правилно првостепени суд закључује да количина џет А1 који је према наводима оптужнице увезен у дане 12.12.2006., 13.12.2006. и 15.12.2006 године у количини од 320.231,25 литара џет А1 по десет царинских исправа, била несумњиво употребљена за производњу боја и лакова или производа пролајт, што даље имплицира да наведена количина џет А1 није била предмет даљег промета предузећа "АА1" а.д. са осталим предузећима, то, и по налажењу овог суда, нема доказа да је окривљени АА22 невршењем службене дужности искористио службени положај.

С обзиром на овако јасне и несумњиве разлоге, неосновани су жалбени наводи Тужиоца за организовани криминал у којима се указује да првостепени суд није дао разлоге за свој закључак да је спорна количина џет А1 била употребљена за производњу боја и лакова или прозвода пролајт, те да првостепени суд није анализирао смисао пресретнутих разговора од 15.12.2006. године, вођених између окривљених АА и АА1 чија садржина се на посредан начин односи на окривљеног АА22, као и између окривљених АА и АА22, јер садржина ових разговора ни на који начин не компромитује закључак првостепеног суда да након свестране анализе свих изведених доказа није на несумњив начин утврђено да је окривљени АА22 извршио кривично дело на начин описан у оптужници, због чега је жалба ТОК у односу на овог окривљеног одбијена као неоснована и првостепена пресуда у овом делу потврђена.


II

У преосталом делу, основано се како жалбом Тужиоца за организовани криминал, тако и жалбама бранилаца окривљених, указује да је првостепена пресуда донета уз битне повреде одредаба кривичног поступка, који разлози су, у складу са начелом beneficium cohaesionis од користи и за окривљене АА9 и АА8 чије жалбе нису изјављене у овом правцу, па је Апелациони суд, Посебно одељење, пресуду укинуо у ставу I и преосталом делу става II изреке, у смислу одредбе члана 458 став 3 ЗКП.

Дакле, побијана пресуда је донета уз битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 9, 438 став 1 тачка 11 и 438 став 2 тачка 2 ЗКП, како следи:

БИТНЕ ПОВРЕДЕ ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Члан 438 став 1 тачка 9
-ако је пресудом оптужба прекорачена-

Основано се жалбом браниоца окривљеног АА17, адвоката АБ17, указује да је у односу на овог окривљеног оптужба прекорачена. Наиме, у својој жалби овај бранилац указује да је у прецизираној оптужници Тужиоца за организовани криминал, укупна количина горива за коју је наведено да је окривљени АА17 купио од организоване криминалне групе 652.839 литара, коју је наводно исплатио у готовом новцу, док из изреке побијане пресуде, а која се односи на окривљеног АА17, произилази да је окривљени АА17, искористивши положај одговорног лица, од припадника организоване криминалне групе и то окривљеног АА1, АА2 и АА5, набавио укупно 766.350 литара петролеја, што је, по ставу браниоца окривљеног, преко оптужења, чиме је првостепени суд, у погледу количине гориве односно количине инкриминисаних радњи стављених на терет окривљеном АА17 прекорачио оптужбу, осуђујући га за набавку 113.511 литара горива више него што је то описано у оптужном акту, при чему се у образложењу првостепене пресуде, на страни 484, противречно наводи да је прибавио-купио укупно 736.062 литара петролеја.

Такође, основано бранилац окривљеног АА20, адвокат АБ15 наводи да је првостепени суд прекорачио оптужбу оглашавајући окривљеног АА20 кривим за извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 и 4 Кривичног законика, у својству фактички одговорног лица предузећа "АА3" д.о.о. иако му је оптужницом ТОК-а стављено на терет да је поступао као одговорно лице, директор и власник предузећа "АА4". Наиме, током првостепеног поступка је утврђено да предузеће "АА4" чији је директор односно одговорно лице окривљени АА20, није учествовало у промету нафтних деривата са било којим предузећем које је предмет овог кривичног поступка. Како је својство учиниоца битно обележје кривичног дела из члана 359 КЗ, то је у односу на окривљеног АА20, оптужба прекорачена јер је повређен субјективни идентитет оптужбе. Осим тога, у смислу одредбе члана 112 став 5 КЗ нејасно је како окривљени АА20 може имати својство (фактички) одговорног лица у предузећу "АА3" д.о.о. када није запослен у наведеном предузећу па се не може сматрати „лицем у предузећу којем је, с обзиром на његову функцију, уложена средства или на основу овлашћења поверен одређен круг послова у управљању имовином, производњи или другој делатности или вршењу надзора над њима или му је фактички поверено обављање појединих послова“.


Члан 438 став 1 тачка 11
-ако је изрека неразумљива-

Из изреке побијане пресуде, (став I тачка 3) произилази да су окривљени АА11, АА19, АА10, АА12 и АА13 сачинили лажне записнике о контроли, таксативно наведене у изреци пресуде, а везано за контролу истакања увезеног горива за предузеће „АА1“ а.д. Београд, за које је приликом царињења приказано да је намањено за индустријске сврхе, те иако истакању нису присуствовали у записнику констатовали да је извршено скидање царинских пломби и бројева наведених у записницима, као и да је истакање извршено, иако то нису могли да знају, па су тако сачињене записнике проследили месно надлежној филијали Пореске управе Савски венац и Царинској испостави Прешево, на основу Упутства у вези са праћењем токова увезене количине и врста осталих деривата нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380 степени целзијуса и Протокола о сарадњи Министарства финансија – Управе царина Републике Србије и Министарства трговине, туризма и услуга – Сектора тржишне инспекције, чиме су својим поступањем прибавили имовинску корист окривљеном АА и причинили штету буџету Републике Србије, на шта су били подстрекнути од окривљеног АА4, који је био подстрекнут од окривљеног АА.

Оваква изрека је неразумљива јер су окривљени АА11, АА19, АА10, АА12 и АА13, оглашени кривим да су извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ, прибавивши окривљеном АА имовинску корист, иако се у овом делу изреке нигде не наводи у чему се састоји имовинска корист, на шта се основано указује жалбама окривљених и жалбама њихових бранилаца.

Осим тога, у изреци се не описује узрочно - последична веза између радњи које су ови окривљени предузели као службена лица-инспектори тржишне инспекције и евентуалне користи за окривљеног АА, што представља и битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП, о чему ће бити више речи у наредном делу образложења ове пресуде.

  Надаље, изрека је неразумљива и у делу који се односи на чињеницу стварања одлуке код окривљеног АА4 да изврши радњу подстрекавања тржишних инспектора на кривично дело из члана 359 став 1 КЗ јер само означавање подстрекавања као радње у изреци побијане пресуде није довољно, без детаљнијег описа у чему се састоји, а што је од значаја за стварања одлуке другог лица да изврши кривично дело, а поготово утицаја подстрекавања на такву одлуку.


Члан 438 став 2 тачка 2 ЗКП

Изрека је противречна сама себи

Основано се жалбом браниоца окривљеног АА6 указује да је изрека пресуде противречна сама себи. Наиме, у изреци пресуде се у ставу I под тачком 4, утврђује да је окривљени АА6 својим радњама прибавио окривљеном АА противправну имовинску корист у износу описаном под тачком 2. изреке где се наводи да су окривљени АА, АА3, АА1, АА5, АА2, АА8 и АА7 својим поступањем прибавили имовинску корист у износу од 105.161.479,75 динара, коју су између себе поделили, при чему су окривљена АА9 и окривљени АА8, који нису означени у ставу I изреке као припадници ОКГ, оглашени кривим за помагање окривљеном АА односно окривљеном АА3 па нису ни обавезани на надокнаду прибављене имовинске користи.

У односу на радње које је предузео окривљени АА7 у тачки 2 става I изреке се наводи да је описаним радњама прибавио имовинску корист организованој криминалној групи а у тачки 6 да је прибавио имовинску корист окривљеном АА, па је изрека и у овом делу противречна сама себи.


Изостанак разлога о одлучним чињеницама

А) Ослобађајући део за кривична дела давање мита из члана 368 став 1 КЗ и примање мита из члана 367 став 1 КЗ

По ставу Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, основано се жалбом Тужиоца за организовани криминал оспорава првостепена пресуда и то у ослобађајућем делу пресуде (став II тачка 2. изреке) која се односи на окривљене АА и АА6, који су побијаном пресудом ослобођени да су извршили кривично дело давање односно примање мита из члана 368 став 1 КЗ односно из члана 367 став 1 КЗ.

Наиме, у жалби тужиоца се основано указује да првостепени суд није дао јасне и несумњиве разлоге због чега прихвата у потпуности одбране окривљених АА и АА6, а из којих произилази да је окривљени АА6 купио возило “Фолксваген пасат” преко СС5 од СС6, да је новац предао СС5, а да су се СС6 и СС5 договорили да новац – 27.000 евра од продаје СС5 не мора одмах да да СС6 већ након његовог изласка из затвора, након чега је СС6 пристао да тај исти новац, а након што му је то СС5 предложио, да окривљеном АА, са којим СС6 никада није разговарао, те је тако новац и завршио код окривљеног АА, који му је по договору новац вратио када је СС6 изашао из затвора.

Ово из разлога, што се из образложења побијане пресуде, а како то тужилац у својој жалби основано указује, на странама 498 и 499, а у делу који се односи на купопродају возила “Пасат”, за сада се не може јасно закључити ко је у ствари коме и за који износ продао спорно возило “Фолксваген пасат”, односно како је новац од продаје истог завршио у рукама окривљеног АА који новац је касније предао СС6. Тужилац у жалби наводи да првостепени суд није на адекватан начин анализирао смисао пресретнутих телефонских разговора и то разговора под шифром “Стојке 5” од 18.01.2007. године у 11:03:59 часова, када окривљени АА разговара са женском особом означеном као СС10, наглашавајући да седи са извесним СС9, а из самог разговора се закључује да та женска особа дугује СС9 одређени новац који је она очигледно дала окривљеном АА и СС11 – несумњиво СС6, након чега се договарају како да АА нешто смисли око враћања дуга, а из ког разговора произилази да окривљени АА а не окривљени АА6 треба да исплати износ од 27.000,00 евра. Дакле из наведеног разговора произилази да окривљени АА треба да исплати износ од 27.000 евра за “Пасат” те да договор иде у том правцу, а првостепени суд није довољно критички ценио околност да је баш за тај износ окривљени АА6 закључио са СС6 наведени уговор о купопродаји возила, за који износ нема доказа у списима предмета да је исплаћен.

У прилог ставу да у конкретном случају првостепени суд не даје јасне и разумљиве разлоге због чега је нашао да је окривљене требало ослободити од оптужбе је и то што првостепени суд не доводи у везу са изведеним доказима потврду о привремено одузетим предметима из које произилази да је у тренутку хапшења возило одузето од окривљеног АА6, те да из списа предмета не произилази нити један доказ којим би се потврдило да је окривљени АА6 заиста исплатио СС6 износ од 27.000 евра, будући да је АА6 у својој одбрани говорио о износу од 12.000 евра као износу који је добио за продају свог ранијег аутомобила, а да притом о разлици од 15.000. евра, се није ни изјашњавао.

Првостепени суд није адекватно ценио ни одбрану окривљеног АА6, а везано за спорну куповину возила марке “Пасат”, из које произилази да је окривљени АА био упознат да је окривљени АА6 обављао разговоре са СС5, пошто је био проблем да се узме возило, те да је возило марке “Пасат” једно извесно време било паркирано у просторијама предузећа “АА1”, те да је до наведене “комбинације” дошло тако што је СС5 позвао окривљеног АА те се са њим и договорио да возило буде на чувању код окривљеног АА, те се, за сада, не може на јасан и несумњив начин утврдити ни када је окривљени АА6 преузео аутомобил, нити када је и да ли је враћен “спорни дуг”, због чега је и пресуда, а уважавањем жалбе Тужиоца за организовани криминал, у односу на кривична дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика које се ставља окривљеном АА на терет као и кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 Кривичног законика које се ставља окривљеном АА6 на терет, морала бити укинута и враћена првостепеном суду на поновно суђење.

Следом тога, дати разлози првостепеног суда су за сада нејасни, па је Апелациони суд усвајањем жалбе ТОК-а због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачке 2 ЗКП-а укинуо пресуду и у овом делу и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење, а у поновљеном поступку првостепени суд ће детаљно анализирати и оценити одбране окривљених АА и АА6, исказе сведока СС8, СС6 и СС7, довести их у везу са осталим доказима и за своја чињенична и правна закључивања дати детаљне и јасне разлоге.


Б) Осуђујући део за окривљеног АА6 у односу на кривично дело из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ

Окривљени АА6 је оглашен кривим због извршења кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика (став I тачка 4 изреке првостепене пресуде), и то зато што је у периоду од 12.12.2006. године па до 25.05.2007. године, са умишљајем, свестан да је његово дело забрањено, као службено лице- самостални извршилац у Сектору за контролу Пореске управе, поступао противно одредбама Директиве о пословима који су неспојиви са службеном дужношћу запослених и постављених лица у Пореској управи, на тај начин што је пружао окривљеном АА стручну помоћ и то тако што је у намери да истом прибави имовинску корист, искористио своја службена овлашћења на тај начин што је у многобројним контактима са окривљеним АА истог информисао о садржају и циљевима контроле предузећа „АА1“ а.д. од стране Пореске управе чији је окривљени АА власник и директор, давао му савете о томе коју документацију да стави на увид, како да спречи вршење контроле у наведеном предузећу, те давао упутства како да се сачине приговори које је окривљени АА подносио на налоге надлежне филијале Пореске управе, те тако омогућио противправно пословање „АА1“ а.д. и окривљеном АА прибавио имовинску корист у износу наведеном под тачком два изреке пресуде (укупно 105.161.479,71 динара),

  Основано се жалбом браниоца окривљеног АА6, адвоката АБ6, указује да првостепени суд није на поуздан начин утврдио у ком је периоду и везано за које конкретно послове контроле предузећа „АА1“ а.д. упутства и савете окривљени АА6 давао окривљеном АА, те није ни на неспоран начин утврдио тачан износ противправне имовинске користи коју је окривљени АА на тај начин стекао за рачун своје фирме, а који би био последица поступања и чињења окривљеног АА6.

Следом изнетог нејасно је у ком временском периоду и у односу на које инкриминисане радње окривљеног АА је окривљени АА6 поступао, информисањем о садржају и циљевима контроле предузећа "АА1" а.д. Београд, која се спроводила континуирано а с тим у вези и у погледу одржаних састанака Пореске управе о чијем току су се изјашњавали сведоци чије исказе првостепени суд прихвата. С тим у вези, није утврђен ни временски период обухваћен оптужбом нити конкретно утврђена имовинска корист везана за радње окривљеног АА6, тим пре што износ који стоји у у ставу I тачка 2 изреке побијане пресуде, а на који првостепени суд упућује у ставу I тачка 4 побијане пресуде којa се односи на окривљеног АА6, представља износ од 105.161.479,71 динара као укупно прибављену противправну имовинску корист од стране групе од шест лица, тј. од окривљеног АА и још пет лица.


В) Тржишни инспектори

Као што је претходно наведено, првостепена пресуда у ставу I тачка 3 изреке осим у делу у ком је захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 11 ЗКП, донета је и уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП јер у овом делу недостају јасни разлози о одлучној чињеници - у чему се састоји имовинска корист за окривљеног АА која је, како је наведено, прибављена извршењем радњи кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ које су стављене на терет окривљенима АА11, АА19, АА10, АА12 и АА13.

Када је у питању кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика, у погледу кривице потребан је умишљај извршиоца, дакле сам план злоупотребе обухвата свест о томе тј. свест да се предузима радња која је противна закону и другим прописима, као и да је противна интересима службе, тј. свест о томе да се она не предузима у интересу службе, већ ради остваривања последице овог кривичног дела. Дело је довршено када наступи последица. тј. када је прибављена каква корист другом, нанета каква штета или су теже повређена права другог.

  Из изреке првостепене пресуде произилази да су окривљени АА11, АА19, АА10, АА12 и АА13 као републички тржишни инспектори Одељења града Београда, радећи у Одсеку за мере и мерне јединице, подстрекнути од окривљеног АА4, а кога је претходно подстрекао окривљени АА, све у циљу прибављања имовинске користи окривљеном АА, без вршења контроле и надзора истакања увезеног горива у магацинским просторима предузећа „АА2“ Земун Поље, које користи „АА1“ а.д. у Београду у Земун Пољу, лажно сачинили записнике о контроли таксативно наведене у изреци пресуде, а везано за контролу истакања увезеног горива за предузеће „АА1“ а.д. Београд, за које је приликом царињења приказано да је намењено за индустријске сврхе, те иако истакању нису присуствовали у записнику констатовали да је извршено скидање царинских пломби и бројева наведених у записницима, као и да је истакање извршено, иако то нису могли да знају, па су тако сачињене записнике проследили месно надлежној филијали Пореске управе Савски венац и Царинској испостави Прешево, на основу Упутства у вези са праћењем токова увезене количине и врста осталих деривата нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380 степени целзијуса и Протокола о сарадњи Министарства финансија – Управе царина Републике Србије и Министарства трговине, туризма и услуга – Сектора тржишне инспекције,, те су својим поступањем причинили и штету буџету Републике Србије.

Следом изнетог, само констатација првостепеног суда да су горе наведеним поступањем, окривљени АА11, АА19, АА10, АА12 и АА13 причинили штету буџету Републике Србије и истовремено прибавили имовинску корист окривљеном АА, без опредељења не само износа наводне имовинске користи већ и без навођења у чему се уопште састоји (имовинска) корист за окривљеног АА, а самим тим без опредељења у чему се састоји штета која је наводно наступила за буџет указује на недостатак разлога о одлучној чињеници, везаној како за умишљај ових окривљених тако и за узрочно- последичну везу између радњи које су ови окривљени предузели као службена лица-инспектори тржишне инспекције и претпостављене користи за окривљеног АА, односно штете за буџет, имајући при томе у виду и обавезу контроле од стране осталих надлежних органа, због чега је пресуда у овом делу морала бити укинута.

Због напред наведеног разлози првостепеног суда а у погледу поступања окривљених и постојања евентуалне имовинске користи коју су таквим поступањем окривљени прибавили имовинску корист окривљеном АА или штете нанете буџету Републике Србије су, за сада ,нејасни, па је Апелациони суд усвајањем жалби окривљених и њихових бранилаца због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачке 2 ЗКП-а укинуо пресуду и у овом делу и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење, а у поновљеном поступку првостепени суд ће детаљно анализирати и оценити како одбране ових окривљених тако и исказе саслушаних сведока, и за своја чињенична и правна закључивања дати детаљне и јасне разлоге.


Г) Радња подстрекавања тржишних инспектора

Такође, у погледу подстрекавања као облика саучесништва у кривичном делу, а што представља умишљајно стварање и учвршћивање одлуке код другог лица о извршењу кривичног дела, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, и на шта се основано указује изјављеном жалбом браниоца окр. АА4 адвоката АБ4, у образложењу наведеног дела првостепене пресуде нису дати довољно јасни и аргументовани разлози који се односе на утицај радњи подстрекавања од стране окр. АА4, на одлуке окривљених АА11, АА19, АА10, АА12 и АА13, за извршење кривичног дела.

Из изреке побијане пресуде, (став I тачка 3) произилази да су окривљени АА11, АА19, АА10, АА12 и АА13 лажно сачинили записнике о контроли таксативно наведене у изреци пресуде, а везано за контролу истакања увезеног горива за предузеће „АА1“ а.д. Београд, за које је приликом царињења приказано да је намењено за индустријске сврхе, те иако истакању нису присуствовали у записнику констатовали да је извршено скидање царинских пломби и бројева наведених у записницима, као и да је истакање извршено, иако то нису могли да знају, па су тако сачињене записнике проследили месно надлежној филијали Пореске управе Савски венац и Царинској испостави Прешево, на основу Упутства у вези са праћењем токова увезене количине и врста осталих деривата нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380 степени целзијуса и Протокола о сарадњи Министарства финансија – Управе царина Републике Србије и Министарства трговине, туризма и услуга – Сектора тржишне инспекције, чиме су својим поступањем прибавили имовинску корист окривљеном АА, на шта су били подстрекнути од окривљеног АА4, који је био подстрекнут од окривљеног АА.

Поред тога што се у изреци првостепене пресуде не описују радње које је окривљени АА предузео у циљу подстрекавања окривљеног АА4 на извршење кривичног дела, што је, како је претходно образложено, битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 11 ЗКП, у образложењу побијане пресуде недостају јасни разлози о томе на који начин је окривљени АА код окривљеног АА4 односно окривљени АА4 код тржишних инспектора, створио одлуку да изврше кривична дела како би, у складу са одредбама чланова 34 и 36 КЗ на несумњив начин била утврђена њихова одговорност односно кривица, те је пресуда и у овом делу морала бити укинута.

* * *

Дакле, осим у деловима и у односу на окривљене како је напред описано, применом одредбе члана 454 ЗКП првостепена пресуда је укинута и у делу у ком су окривљени АА9 и АА8 оглашени кривим да су извршили кривично дело и то АА9 из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ у вези члана 61 и 35 КЗ (тач.2 и 6) а окривљени АА8 из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 КЗ у вези члана 35 КЗ (тач.2) будући да су радње које се овим окривљенима стављају на терет акцесорне природе и зависе од одлуке у погледу саокривљених у овим тачкама.

Надаље, с обзиром да је пресуда, у ставу I под тачкама 2, 3 и 4 те у односу на поједине окривљене из тачака 5 и 6 морала бити укинута, то је Апелациони суд у Београду пресуду укинуо и у преосталом делу, јер су радње како окривљеног АА из тачке 1, 2 и 6 тако и осталих окривљених из тачака 5 и 6 чињенично нераскидиво повезане и не могу се издвојити без штете за правилно пресуђење.

Ово тим пре што се основано жалбама бранилаца окривљених АА, АА3, АА1, АА5, АА2, АА7, АА14, АА17, АА18 и АА16 указује да је у међувремену дошло до измене кривичног закона која је од битног утицаја на квалификацију радњи окривљених, будући да се окривљенима ставља на терет да су кривична делa извршили као одговорна лица у предузећима ближе описаним у изреци побијане пресуде.

Међутим, по ставу овог суда неосновано се наведеним жалбама указује да је обзиром на статус наведених лица променом кривичног закона извршена декриминализација кривичног дела из члана 359 КЗ када је исто извршено од стране одговорног лица.

Законом о изменама и допунама Кривичног законика („Сл. гласник РС“ бр.121 од 24.12.2012.године), које измене су ступиле на снагу 15.4.2013.године, није извршена декриминализација кривичног дела злоупотреба службеног положаја у случају када је кривично дело извршено од стране одговорног лица, већ је кривично дело злоупотреба службеног положаја које је предвиђало кривичну одговорност службеног и одговорног лица, сада регулисана кроз два одвојена кривична дела, а што даље значи да је и у време извршења кривичног дела постојало кривично дело које је предвиђало кривичну одговорност за одговорно лице.

Одредбом члана 359 став 1 Кривичног законика, прописано је да је извршилац кривичног дела злоупотреба службеног положаја може бити службено или одговорно лице које искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења, прекорачењем граница из свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности, прибави себи или другом физичком или правном лицу какву корист, другом нанесе какву штету или теже повреди права другог.

Чланом 234 Кривичног законика („Сл. гласник РС“ бр.121 од 24.12.2012.године) инкриминисано је поступање одговорног лица које искоришћавањем свог положаја или овлашћења, прекорачењем граница свог овлашћења или невршењем своје дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу противправну имовинску корист или другом нанесе какву штету. Стога, кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица настало је издвајањем одговорног лица као учиниоца из кривичног дела злоупотреба службеног положаја (из члана 359 Кривичног законика) у засебно кривично дело.  Радње извршења кривичног дела из члана 234 Кривичног законика исте су као и код злоупотребе службеног положаја и то су искоришћавање, прекорачење овлашћења или невршење дужности, док су промене од стране законодавца извршене у погледу последица, тако да кривично-правна последица више није „каква“ већ противправна имовинска корист. Осим тога последица кривичног дела из члана 234 Кривичног законика, поред противправне имовинске користи је и имовинска штета, док тежа повреда права није кривична последица дела из члана 234 Кривичног законика.

Дакле, обзиром да је одредбом члана 235 Закона о изменама и допунама Кривичног законика („Сл. гласник РС“ бр.121/2012 од 24.12.2012.године), прописано да се у члану 359 став 1 бришу речи „или одговорно“ то постоји континуитет кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 Кривичног законика са радњама прописаним чланом 234 Кривичног законика са изменама и допунама у ситуацији када одговорно лице искоришћавањем свог положаја или овлашћења, прекорачењем граница свог овлашћења или невршењем своје дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу противправну имовинску корист или другом нанесе штету.

Сходно одредби члана 112 став 5 Кривичног законика, под одговорним лицем у правном лицу сматра се лице које на основу закона, прописа или овлашћења врши одређене послове управљања, надзора или друге послове из делатности правног лица, као и лице коме је фактички поверено обављање тих послова. Одговорним лицем сматра се службено лице кад су у питању кривична дела код којих је извршилац означено одговорно лице, а у овом законику нису предвиђена у делу о кривичним делима против службене дужности односно као кривична дела службеног лица.

Давање атрибута „противправно“ прибављеној користи у највећем броју случајева неће имати било какве практичне ефекте будући да карактер радњи кривичног дела одређује природу последице па према томе ако је радња противправна и последица, по правилу у виду прибављене имовинске користи, имаће обележје противправности.

Горе наведеном изменом Кривичног законика (члан 112 став 5 Кривичног законика), одговорним лицима у правном лицу више се не сматра власник предузећа или другог субјекта привредног пословања, осим уколико му је на основу закона, прописа или овлашћења поверено вршење одређених послова управљања надзора или других послова из делатности правног лица или их он фактички обавља.

  У поновном поступку првостепени суд ће отклонити битне повреде одредаба кривичног поступка на коју је указано овом пресудом под II, те поуздано утврдити одлучне чињенице од значаја за правилно пресуђење у овој кривично-правној ствари, након чега ће свестраном анализом свих изведених доказа, цењених, како појединачно, тако и у њиховој међусобној повезаности, донети правилну и на закону засновану одлуку за коју ће дати довољно јасне, аргументоване и непротивречне разлоге.

Из свих изнетих разлога, веће Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, на основу одредбе члана 457 и 458 став 3 ЗКП, донело је одлуку као у изреци ове пресуде.

Записничар-саветник     Председник већа-судија
Игор Рмандић      Верољуб Цветковић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)